Back

Δεν είναι σοβαρό να συζητούµε πενταετία σου, πενταετία µου

71 ONLEQIWH “ang Kupiaxiic YNENTEY=H 28 Φεβρουαρίου 1993 Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΠΡΟΕΔΡΟΣ πῃς Βουλής κ. Αλέ- Έης Γαλανός ἦταν ἑνας απὀ τους. πρωτεργάτες της νίκης της συ- νεργασίας ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ στις προεδρικές. εκλογές. Το ὀνομά του προβλή- θηκε Τόσο έντονα, όσο έντονα ο ἴδιος πολέμησε μεταξύ της πρώτης και δεύτερης Κυριακής Τῶν εκλογών τον κ. Βασιλείου και υποστήριξε τον κ. Κληρίδη, Κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι ο Αλέξης Γαλανός θα εἶναι ο υποψήφιος Πρόεδρος της συνεργασίας, στις. προεδρικές εκλογές του 1998, «Δεν έχω αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να εἶμαι ο επόμενος υποψήφιος Πρόεδρος της συνερ- 'ασίας», τονίζει στη συνἐντευξή του στη «Σ». οκ. Γαλανός. Σπῃ συνἑντευξή του επίσης ο κ. Γαλανός εκφράζει την αισιοδοξία του ὁτιτο ΔΗΚΟ θα. Ἐεπεράσει το ποσοστό του 2796 στις ερχὀ- µενες βουλευτικές εκλογές, Ὁλόκληρη η συγέντευξη Γαλανού ακολουθεί. Αντεπίθεση --Μετον κ.Βασιλείου βρισκόταν σε συνεχή. διαμάχη. Γιατί ---- Κακώς κάποιοι προσπαθούν να αναγάγουν. τα πάντα στα προσωπικά. Με τον κ. Βασιλείου. δεν εἶχα και δεν ἔχω τίποτε το προσωπικό, Εγώ εἶμαι πρὀεδρος της Βουλής και εκείνος. ήταν Προέδρος της Δημοκρατίας. Δεν ήμουν. ο αντίπαλός του παρόλο που τη δεύτερη εβδομάδα των εκλογών μού απαντούσε εμένα. συνεχώς. Σα να ἡμουν εγώ ο αντἰπαλός του. Ίσως αυτό να ἦταν ἑνα λάθος του κατά την. ᾽ἀποψή µου. Εκείνο που έκανα µετά την πρώτη Κυριακή τῶν εκλογών και ἦταν η αιτία των πολλών επιθέσεων που δέχθηκα, ἦταν να προστατεύσω το κόμμα µου. Οδήγησα τα πράγματα σε αποφάσεις που. έφεραν το αποτέλεσµαπου ήθελα. ΄Οταν εἶδα τη νύκτα της πρώτης Κυριακής των εκλογών. πο µεγάλο ποσοστὀ που εξασφάλισε ο κ. Βασιλείου και την προσπάθειά του να πείσει ότι εἶναι ο σίγουρος νικητής των εκλογών µε ποσοστό 5596, θεώρησα ότι έπρεπε ν΄ αντικρούσω και να ανακόψω αυτὸ τον αέρα, µε κάποια αντεπίθεση. ΄Ετσι εἶπα το μηδέν προ του τέλους µακάριζε, το γέλιο της µιας. Κυριακής εἶναι κλάµα της ἄλλης Κυριακής. Εἶπα επίσης ότι του έλειψε η πεζίνα, γιατὶ οἱ υπόλοιποι ψηφοφόροι που εἶχαν µεΐνει στο Μέτωπο ήταν σκληροί ψήφοι που δεν επρὀ- κειτο να ψηφίσουν τον κ. Βασιλείου. Χωρίς να υπερβάλλω, πιστεύω ὁτι βοήθησα τα πράγματα. Αν δεν εδημιουργεῖτο αυτό το Κλίμα που υπέστηκα κριτικἠ στο κόμμα µου γι’ αυτό, υπήρχε περίπτωση να συζητούμε για πολλές µέρες, πως σαν Μέτωπο αντιδρούµε. απὀ κοινού. Θα µπαΐναμε σε κάποιες ατέλει- ωτες ἴσως διαπραγματεύσεις για να βρεθούμε γα τρέχουμε να κάνουµε κάποιες συμφωνίες, όμως το πουλί θα εἶχο πετάξει, αφού Οἱ μέρες. θα εἶχαν λιγοστέψει. Δε Θα υπήρχε η οργᾶ- νωσηπου ξεκίνησε απότη Δευτέραπου έθεσε Δεν εἶναι σοθαρό να συζητούµε πενταετία σου, πενταετία µου σε συναγερμό τα στελέχη τῶν δυο κομμάτων, µε σποτέλεσµα να κερδίσουν τη μάχη. Αλλά δεν ἦταν µόνο οι δικὲς µου δηλώσεις που βοήθησαν, Ηταν και οι δηλώσεις του κ. Βασιλείου, ο οποίος µε ἐπαρση δήλωσε ότι ανέμενε απὀ τον αντπαλὀ του να καταθέσει τα όπλα. Αυτό εἴχε κάνει πολύ κακή εντύπωση. Επίσης ἦταν και αυτό που εἶπε ότι ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ Θα διχοτοµήσουν την Κύπρο. ΄Ετσι φτάσαμε στην οριακή νίκη που ἦταν για πολλούς ανέλπιστη. Αὐύξησητου ΔΗΚΟ -- Ποιο θα εἶναι το μέλλον του ΔΗΚΟ µε την ἄνοδο του Κληρίδη στην εξουσία Θα απορροφηθεί απὀ το ΔΗΣΥ, θα διευρυν- θεῖ προς την πλευρά της Αριστεράς ἡ Θα παραμείνει στο ποσοστό του ---Αποκλείω οριστικἁ το θέµα απορρόφησης του ΔΗΚΟ απὀ το ΔΗΣΥ. Τουναντίον λέγω ὅτι αν ἐβγαινε ο κ. Βασιλείου Θα ἦταν προβλη- µατικἡ η επιβίωση του Δημοκρατικού Κόμμα- τος. Ο ΔΗΣΥ ήθελε να κρατήσει τη δύναμή του το ΔΗΚΟ εξού καιη προσφοράτης θέσης. που προέδρου της Βουλής (ὄχι στο Γαλανό αλλά στον οποιοδήποτε επέλεγε το ΔΗΚΟ). Αυτό διεφάνη και στα αποτελέσµατα των δημοτικών εκλογών. Από την ἄλλη βλέπαμε: τον κ. Βασιλείου και το ΑΚΕΛ να εργάζονται για να εξασθενίσουν το ΔΗΚΟ. Ac ξεκινήσουμε απὀ τις βουλευτικές του 1991 βλέπουμε µια πτώση του ΔΗΚΟ κάτω απὀ το 2006 µε τον κυβερνητικό μηχανισμό να χρησιµοποιείται προς όφελος του ΑΚΕΛ. Μετά απὀ αυτό εἴδαμε στο δεύτερο κτύπημα που δόθηκε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, οπόταν πέσαμε στο 1496. Το τρίτο πιθανότερο κτύπημα που µας επεφύλασσεο κ. Βασιλείου στη δεύτερη Κυριακή, καλώντας σ- αν' πακουἠ τα στελέχη του ΔΗΚΟ, ἦταν η δημιουργία κόμματος του κἐντρου το οποίο Θα έπαιρνε, όπως υπολόγιζε και το αποδυ- ναμωμένο ΔΗΚΟ. Το κόμμα αυτό µε το ΑΚΕΛ. θα ἦταν οι ακοίµητοι φρουροί της προεδρίας. του κ. Βασιλείου καιτου επόμενου Προέδρου. τον οποίο θα αποφάσιζε το ΑΚΕΛ. Το ΔΗΚΟ µε αυτή τη συνεργασία σώθηκε. Τώρα θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί. Καλά κακά, η εξουσία ενισχύει ἑνα κόμμα. Υπήρχε ο ο οσο.” 1 πάντοτε µια διελκυστίνδα μεταξύ Αριστερᾶς. και Κέντρου. ΄Οταν η Αριστερά βρισκόταν στα πράγματα και στο Κέντρο εκτός ἦταν φυσικό να ενισχυόταν η Αριστερά. ΄Οταν το Κέντρα βρισκόταν στα πράγματα και Αριστερά, εκτός Ενισχυόταν το Κέντρο. Απόδειξη καιη αύξηση του ΔΗΚΟ επί εποχής μίνιμουμ. προγράµµα- τος οπόταν έφτασε στο 2796. Εμείς φυσικά δεν σκοπεύουµε να χρησιμοποιήσουμε την Αστυνομία και την κρατική μηχανή για να συρρικνώσουμµε αντιπάλους, όπως κανε ο κ. Βασιλείου. Αυτά τα φαινόμενα εἶναι τριτοκο-- σμικά και υποβιβάζουν το επίπεδο της Δημοκρατίας σπην Κύπρο, Οι αστυνομικοί θα. πρέπει να πάψουν να εἶναι οι κομματικοί πλασιέ της οποιαδήποτε Κυβέρνησης. 25-27% -- Να πούμε δηλαδή on το ΔΗΚΟ. στις ερχόµενες βουλευτικὲς εκλογές διεκ- δικεῖ ἑνα ποσοστό 25-2790, --' Μπορεί και περισσότερο. Σίγουρα θα έχει αυξημένα ποσοστἁ νοουμένου φυσικά ὅτι συγκυβερνούμε σωστά και δεν επαναλαμβά- νουµε τα λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να εἶμεθα ενωμένοι, να δίνουµε την εικόνα της ενωμένης ηγεσίας και όχι των διαφορών μεταξύ µας. Αντιληφθήκαµε ὅτι τώρα που φτάσαμε στο χείλος τού γκρεμού σαν κόμμα. Ιδιαίτερα εμείς η ηγεσία, ότι δε θα πρέπει να. επαναληφθούν λάθη. Ο κόσμος του ΔΗΚΟ δέχθηκε το μήνυμά µας και εργάστηκε πολύ σκληρά, άρα µας ἐδωσε την τελευταία ευκαι- ρία και δεν πρέπει να την απωλέσουμε. Ο Βασιλείου ---Ακούεται ὅτι ο κ. Βασιλείου ετοιμάζει δικό του κόμμα. Ποια δύναμη νομίζετε. ὅτι µπορεί να συγκεντρώσει ο κ. Βασι- λείου -- Δε νομίζω ὅτι ο κ. Βασιλείου µπορεί να ελπίζει πως το κόμμα του, το οποῖο δεν αναμένει να πάρει ψηφοφόρους απὀ την Αριστερά (το ΑΚΕΛ δε θα επέτρεπε ote To ΑΔΗΣΟΚ] να έπαιρνε 1296 δηλαδή τη διαφορά της δύναμης του ΑΚΕΛ - ΑΔΗΣΟΚ απὀ το 44,23, που πήρε την πρὠτη Κυριακή. Δε νομίζω να αναμένει ποσοστό ἑστω και κοντά στο µισο του 1296. Εἶναι µεγάλη η διαφορά πού να εἶμαι εξουσία και γα µην εἶσαι. Εκείνοι οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν στον πρώτο. γύρο, θα επιστρέψουν πίσω στα κὀμματάτους, Ιδιαίτερα στο ΔΗΚΟ. Δε νομίζω τέλος ὁτι ο κ. Βασιλείου θα ήθελε να εἶχε ἕνα περιθωρικό. κόμματα µετά που υπήρξε πέντε χρόνια Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φυσικά αυτές. εἶναι οι δικές µου Εκτιμήσεις και δεν εἶναι κατ΄ ανάγκην ὅτι ο κ. Βασιλείου θα δεχθεί τις δικές µου εκτιμήσεις. Υπο 10 ---Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που. εγίνονταν μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ το καλοκαίρι για συνεργασία πριν την σύμπηξη του Μετώπου, υπήρχε θέµα γα υποστηρίξει τώρα το ΔΗΚΟ τον ΔΗΣΥ γα αναδείξει Πρόεδρο και την επόµενη πενταετία, βοηθήσει ο ΔΗΣΥ το ΔΗΚΟ va αναδείξει Πρόεδρο. Πιστεύετε, ὁτι ισχύει αυτό κι αν ισχύει εἶστε ἑτοιμος να διεκδικήσετε την προεδρία — hev εἶναι σοβαρὀ θέµα να συζητούμε. πενταετία σου πενταετία µου. Κάπου µπαϊνου- µε σε ἑνα θέµα συναλλαγής, κτυπά άσχημα στους ψηφοφόρους και δεν εἶναι σωστό. Δεν εἶναι θέµα να µοιράσουµε τις πενταετίες. Βέβαια δίνουμε και την εικόνα της έπαρσης. για την οποία κατηγορούσαμε κάποιους άλλους. Η επόµενη πενταετία θα ανήκει στην κεντροδεξιἀ αν συνεχίσουμε πρώτα να συμφωνούμε στο εθνικό και αν πείσουµε το λαό ότιτου προσφέρουμε µια καλή διακυβὲρ- νηση. Το δεύτερο, πἐραν του να μιλούμε αν Θα εἶναι απὀ το ἑνα ἡ το ἆλλο κόμμα ο υποψήφιος πρέπει να δούµε αν θα υπάρχει 7Το κατάλληλο πρόσωπο. Δε θα γρέπει κατά την ἀποιγή µου να κοιτάζουµε τωσο πολύ το. θέμα ποιού εἶναι Π σειρά, αλλά ποιο εἶναι το, καταλληλότερο άτομο που πείθει τον κόσµο της κεντροδεξιάς, αλλά και ευρύτερες μάζες λαού Τρίτο, δεν έχω αντµετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο να εἶμαι υποψήφιος Πρόεδρος την επόµενη πενταετία. Λέγονται πολλά, εἶναι Εεὐκολο ο κόσμος να συγχαρεί και να σου πει ότι σε βλέπει νέο Πρόεδρο πην επόµενη πενταετία. Αλλά µπορεί να πουν ότι υποψἠ- φιος µε βάση τη δικἡ σας θεωρία Θα εἶναι οκ. Κυπριανού, ενώ ἀλλοιλένε ὅτιο κ.Λέλλος Δημητριάδης επέρχεται... Το θέµα εἶναι Ἄ Δεν αντιμετώπισα το ενδεχόμενο να εἶμαι υποιμήφιος Πρόεδρος το 1998. Το ΔΗΚΟ σαν συνεξουσία µπορεί τώρα να ξεπεράσει το 27%. Ο κ. Βασιλείου δεν πρέπει να περιμένει να πάρει οὖτε 690 αν κάνει δικό του κόμμα. μακάρι σε πέντε χρόνια, μακάρι να επιβιώσει η Κύπρος. Σε πέντε χρόνια μακάρι να Προ- σφέρουµε µια καλή διακυβέρνηση. Στα Επομενατριάμισιχρόγια µε απασχολεί το έργο. μου σαν Πρόεδροςτης Βουλής. Με απασχολεί να εππύχουµε τη μεγαλύτερη δυνατή ενό- τητα γιατί αυτός ο λαός δεν ἔχει την πολυ- Τέλεια ταξικών διαφορών. Μπορεί µετά απὀ Πέντε χρόνια να αποφασίσω να κοιτάξω. περισσότερο την ιδιωτική µου ζωή ακολου- θώντας µια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, Θα κριθεῖ απὀ τη ροή των πραγμάτων. Αυτός, που αρχίζει να κάνει σχέδια απὀ τώρα για τα. επόμενα πέντε χρόνια, πιστεύω κάπου αντι- µετωπίζει τα πράγματα µε λανθασμένες. προτεραιότητες και κριτήρια, που αφήνει προσωπικές φιλοδοξίες να τυφλώνουν. τη σωστή κρίση και να εἶναι διαφορετική όσον αφορᾶ τα μεγάλα προβλήματα τα οποία ἔχουμε να αντιμετωπίσουμε σήµερα. -- Ὑπάρχει η ἄποψη ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει ἄλλη διέξοδο τώρα απὀ του να σας δώσει χὲρι συνεργασίας και ταυτόχρονα την προεδρία για το 1988. Πώς βλέπετε αυτὸ το ενδεχόμενο -- Χωρίς να θέλω να μειώσω τις προσπάθειες. που γίνονταιγια συναινετικές καισυνενωτικές διαδικασίες, πιστεύω πως πρέπει να συνεχῖ- σουµε και να περιφρουρήσουµε και να εγισχύουµε την υφιστάμενη συνεργασία των. δυο κομμάτων. Ας µην ξεκινήσουμε µε τοπώς θα καταστρέψουµε αυτή τη συνεργασία, πώς θα τη χαλάσουµε και πώς θα παΐξουμε παιγνίδια µε το ΑΚΕΛ ἡ οποιοδήποτε ἆλλο.