Back

Στη διάθεση του Κληρίδη η παραίτηση τριών προέδρων Ημικρ. Οργανισμών

Στη διάθεση του Κληρίδη η παραίτηση τριῶν προέδρων Ημικρ. Οργανισμών 9 Του. Χρίστου ΡΕΙΣ πρὀεδροι διοικητι- κὠν συμβουλίων ημι- κρατικών οργανισμών εἶναι ἐτοίμοι να υποβάλουν και γραπτώς τις παραιτήσεις τους στον Πρόεδρο της Δη- µοκρατίας κ. Γλ. Κληρίδη. Κι αυτό µετάτην οξεία αντιπαρά- θεση που ενέκυψε μεταξύ TOU A.. Tou PIK kai tng Ku- ρέρνησης. Πρόκειταί για Τον κ.Τ. Παντζιαρή, πρόεδρο του Ἀ.Σ.της Αρχής Ηλεκτρισμοῦ, του κ. Α. Νικολάου πρόεδρο. του Κυπριακού Οργανισμού. Τουρισμού καιτον κ.Τ. Κυρι- ακίδη πρόεδρο του Δ.Σ. της Ἀρχής Κρατικών Εκθέσεων. Φαίνεται ότι και λλα µέλη διοϊκητικὠν συμβουλίων ηµι- κρατικών οργανισμών εξέ- Φρασαν την επιθυμία προς Τους αρμόδιους Υπουργούς να υποβάλουν και γραπτώς τις παραιτήσεις τους προς τον πρὀεδρο της Κυβέρνη- σης, ὠστενα διευκολυνθείτο έργο του προἑδρου για µερι- KT ἡ γενική αντικατάσταση των Δ.Σ. των ημµιδηµόσιων υπηρεσιών. Ο πρόεδρος της ΑΗΚ.Κ.Τ. Παντζιαρής µε we- σινἠ δἠλωσή του στη «Σ», ανά- φερε ότιο ίδιος εἶχεθέσειτη γραπτή του παραΐτηση προς τον κ. Κληρίδη απὀ τις πρὠ- τες µέρες της εκλογής του. «Πιστεύω ὅτι ανεξάρτητα. απὀ την ημερομηνία λήξης της θητείας των Δ.Σ.των ημι- κρατικών οργανισμών τα μὲ- λη των συμβουλίων για λό- yous αρχής, αλλά και ηθικής τάξεως, οφεἰλοῦν να υποβά- λουν στην οποιαδήποτε νἑα Κυβέρνηση την παραϊτητή τους για να δοθεί η ευκαιρία στους κυβερνώντες να εφαρμόσουν απρόσκοπτα την πολιτική τους», επισήµα- νε οκ. Παντζιαρής ο οποίος ωστόσο, διευκρίνισε «Στην ΑΗΚ υπάρχει µια ιδιαιτερότητα. Το παρὀν Δ.Σ. βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισης του προγράμ- µατος για τη δημιουργία του τρίτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Απότοθέμαθαπρέ- πει να ολοκληρωθεί απὀ το τωρινό Δ.Σ.γι᾽ αυτό καιη Κυ- βέρνηση πριν λάβει οριστι- κὲς αποφάσεις να σταθµίσει αυτόν τον παράγοντα». Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντ. Μιχαηλἰι- δης µε χθεσινή γραπτή δή- λωση του επανέρχεται πιο ἔντονος µε TO θέµα της πα- ραΐτησης των Δ.Σ., όχι µόνο. του ΡΙΚ, αλλά καϊτων υπόλοι- πων Δ.Σ.τωνηµικρατ “ών ορ- γανισμών. Λέει στη δἠλωσή του ο κ. Μιχαηλίδης, απαν- τώντας στη δριµεία επίθεση που δέχθηκε ano Th «Χαραυ- yn». «Η εφημερίδα «Χαραυγή» εξαπέλυσε δριµεία επίθεση εναντίον µου, γράφοντας για δήθεν ὕβρη και ανοἰκεια επἰ- θεση απὀ µέρους µου εναν- τίον των Διοικητικών Συµ- βουλίων των ἩΗμικρατικών Οργανισμών, των οποίων τα μέλη χαρακτήρισα δήθεν ως «υπηρέτες» του προηγού- µενου Προέδρου. ΣΑυτό που εἶπα και που επαναλαμβάνω εἶναι ότι όχι μόνο το Διοικητικό Συμβού- λιοτου ΡΙΚ, αλλάτα Διοικητι- κά Συμβούλια όλων των ἨΗμι- κρατκὠν Οργανισμών που διορίστηκαν απὀ την npon- γούµενη Κυβέρνηση για προώθηση της δικής της πο- λιτικής, θα έπρεπε τώρα να παραιτηθούν για να δώσουν την ευκαιρία στη νέα Κυβέρ- γηση να διορίσει ἀλλα Συµ- βούλια που να αναλάβουν το έργο της προώθησης του δι- KOU της προγράµµατος, το οποίο εξήγγειλε προεκλογι- κά ο Πρόεδρος της Δημο- κρατίας κ. Γλ. Κληρίδης, και το οποίο ενέἑκρινε µε τη ψή- φο του ο λαός».