Back

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων

ο Χρίστου πρόθεση της Κυβέρνησης να εισηγηθεί την επιβολή γέων φόρων, για να καλυφθούν οι δαπάνες απὀ την παραχώρηση των 2968 εκατομμυρίων, σε µισθολογικές αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, θα προσκρούσει στην άρνηση των κοινοβουλευτικών κομμάτῶν και των συνδικα- λισικών οργανώσεων. Εκπρόσωποι κομμάτων και ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων µε Ψεσινές δηλώσεις τους στῃ «Σ» τάσσονται ανεπιφύλακτα ενάντια στην επιβολή νέων φόρων και παρατήρησαν ὅτι µια τέτοια πρόταση απὀ πλευράς Κυβέρνησης δε θα περάσει. Αφορμή της κάθετης αυτής τοπο- Αέτησης των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικὠν οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ αποτελεί η Ψεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη στον τηλεοπτικό σταθμὀ Αντέννα. Ο Πρόεδρος δήλωσε: «H Κυβέρ- γηση πάντοτε σέβεται τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται. Το πρόβλημα εἶναι απλὀ. Θα σεβαστούμε τις συμφωνίες και θα πρέπει να βρούμε τα χρήματα, διότι δεν υπάρχουν µέσα στο ταμείο για να πληρω- θούν. Ἕνας µόνο τρόπος υπάρχει, η Βουλή να αποφασίσει τι φόρους να βάλει γιανα πληρωθεί αυτό το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων λιρών». @ Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημο- κρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Αναστασιάδης σχολιάζοντας τη δήλωση του Προέδρου ανάφερε: «Σαν θέµα αρχἠς πιστεύω ὁτιπολύ ορθἀ ο Πρόεδρος αποφάσισε το σεβασμό των συμφωνιών που η προηγούµενη Κυβέρνηση έκανε µε τις συντεχνίες των ημικρατικὠν, οι οποίες, βάσει πρακτικής επεκτείνονται και στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, άποψη µας εἶναι ότιτυχόν πρόταση της Κυβέρνησης για επιβολή νέων φόρων θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικἁ και αφού σταθμισθούν διάφοροι σοβαροί παράγοντες. ΠΡΩΤΟ: Εάν δικαιολογούνται περαι- Ἱέρω φόροι ΔΕΥΤΕΡΟ: Και να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, εμείς δε θα επιτρἐψουµε να επηρε- αστούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηµατικἁ στρώματα του λαού. Ο κ. Αναστασιάδης, επισήμανε ακόµη ὅτι οἱ δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προβληµατι- στούν σοβαρά και να αντιληφθούν τα οικονομικά προβλήματα του κράτους και να καταστήσουν σαφές ότι δε θα πρέπει να διεκδικήσουν περαιτέρω αυξήσεις µετά το 1995, οπόταν θα λήξει και η Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν σε νέους φόρους | ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤιςΕυζήσειςτων δημοσίων υπαλλήλων υφιστάμενη συλλογική τους σύμβαση. @o ΥΥ. της ΠΕΟ και βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Άβραάμ Αντωνίου εξέφρασε την έντονη αντίθεση της οργάνωσης του για τυχόν επιβολή νέων. φόρων. Ο κ. Αντωνίου τόνισε την ετοιμότητα της ΠΕΟ ν΄ αγωνιστεί απὀ κοινού µε το υπόλοιπο συνδικαλιστικὀ κίνημα, γι΄ αποφυγἡ νέων Φφορολογιών που θα πλήττουν κατά κύριο λόγο τα χαμηλά και μεσαία εισοδηµατικἀ στρώματα του πληθυσμού και γενικἁ τους εργαζομένους. 9 Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Νίκος Μουσιούττας. ανάφερε τι οι συλλογικές συμβάσεις που συνοµο- λογούνται μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών πρέπει να τηρούνται πιστά. Ειδικότερα, εάν το ἕνα απὀ τα δυο συμβαλλόμενα µέρη εἴναιη Κυβέρνηση. Γι΄ αυτό. καιµε βρίσκει σύµφωνοη. προσέγγιση του Προέδρου, της Δημοκρατίας για σεβασμότης συμφωνίας µε την. ΠΑΣΥΔΥ. Ομως, το θέµα πώς θα εξευρεθούν τα χρήματα γιατην κάλυψη των μισθολογικών αυξήσεων- αυτό εἶναι ευθύνη της Εκτελεστικής εξουσίας, η οποία θα πρέπει ν᾿ αποστείλει εισηγητικἡ πρόταση στο Σώμα της Βουλής για σχετικἠ µελέτη. Πιστεύω, ότι δεν εἶναι ἔργο της Βουλής να υποδεϊξειτρόπους πὠς το κράτος θα εξεύρει πόρους. Πρέπει να επισημάνω ὅτι το κόμμα µου δε θα υιοθετήσει πλαΐσιο φόρων που θαπλήττει µε οποιοδήποτε τρόπο τα χαμηλά και µεσαῖα εισοδηµατικἁ στρώματα του λαού. 9 Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ και γ.γ. της ΔΕΟΚ κ. Ρένος Πρέντζας επισήμανε ότι η Κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν εἶναι οφείλει πάντα να. διεξάγει σοβαρές μελέτες πριν να προχωρεί στην παραχώρη- ση αυξήσεων στον κρατικό και ημικρατικὀ τομέα. Και η μέχρι σήµερα πρακτική αποδεικνύει ότι όλες οι Κυβερνήσεις εἶχαν αποδεχθεί αυτή την πρακτική ότι δηλαδή: ᾿Οσαπαΐρνουν οιημικρατικοΐνατα παίρνουν και οι κρατικοί υπάλληλοι. Δυστυχώς, οι Κυβερνήσεις αγνόησαν το κόστος της διόγκωσης του κρατικού µισθολογίου. Βεβαίως θα αποτελούσε κακὀ προη- γούμενο εάν η σηµερινή Κυβέρνηση δε σεβόταν την υπογραφή της. Προσωπικά πιστεύω ότι η παραχώρη- ση των αυξήσεων στοὺς δημοσίους υπαλλήλους, δεν πρέπει ν᾿ αποτελέσει πρόσχημα στην, Κυβέρνηση να επιβάλει νέους φόρους. Αυτή η τάση εἶναι κλασική πρακτική νεοφιλελευθερισμού. Η ΕΔΕΚ καιη ΔΕΟΚ θα καταψηφίσουν µια τέτοια πρόθεση. 9 Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας. της ΣΕΚ κ. Δημήτρης Κιττένης δήλωσε στη «Σ»: «Θα ἦταν σοβαρό ατόπηµα απὀ την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες φορολογίες. Διότι η σηµερινή Κυβέρνηση. εἶχε υποβάλει το φορολογικό της πακέτο ενώπιον της Βουλής γνωρίζοντας την κατάσταση των. δημοσιονομικών οικονομικών. Το πακέτο αυτό με κάποιες διαφοροποιήσεις ψηφίστηκε. Επομένως δε δικαιολογείται η Κυβέρνηση να επανέλθει µε νέο αἴτημα για νέους Φορους. Η ΣΕΚ θ΄ αντιδράσει σθεναρἀ σε µια τέτοια πρόθεση. Τα χαμηλά και μεσαία εισοδηµατικἀ στρώματα του λαού dev αντέχουν σε περαιτέρω µείωση του πραγματικού τους εισοδήματος. Επίσης, τυχόν νέα φορολογία σε. βασικἀ αγαθά θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις και θα καταστεῖ ακόµη πιο δύσκολη η ανταγωνιστικὀτητἁ µας. Η Κυβέρνηση ἐχει τρόπους αὔξησης των εσόδων της. ΄Οπως εἶναι: — H φορολογία του κεφαλαίου ---Ἡ καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. ---Ἡ εφαρµογή γρήγορης εἴσπραξης των ποσών απὀ την άμεση φορολογία. 9 Στο μεταξύ συνήλθε ψες σε ἕκτακτη συνεδρία η κεντρική γραμµατείατης ΠΑΣΥΔΥ και ενηµερώθη- κε για τη χθεσινἠἡ δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η Κυβέρνηση 6a τιμήσει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για παραχώρηση και στους δημοσίους υπαλλήλους των γενικών αυξήσε- ων Η κεντρική γραμματεία Χαιρετίζειτη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και κρίνει ὅτι αυτή τροχιοδροµεί την οριστικἠ ρύθμιση του θέματος. Σήµερα στις 11 π.μ. θα συγκαλέσει ἑκτακτα την Εκτελεστικἡ επιτροπή για ενηµέρωση και καθορισμό των περαιτέρω ενεργειών. λα