Back

Οι τρεις Αντιπρόεδροι της ΕΔΕΚ στο κέντρο έντονου παρασκηνίου

Οι τρεις Αντιπρύεδροι της ΕΔΕΚ στο κέντρο ἔντονου παρασκηνίου Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΄Ἔντονο παρασκήνιο εξε- λίσσεται στην ΕΔΕΚ ενόψει του Ζ᾽ Παγκύπριου Συνε-, δρίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος που θα γίνει στις 18 και 19 του ερχόµενου Φεβρουαρίου. Διάφορα ονό- µατα ακούονται καθηµερι- va ὅτι Όα εἶναι υποψήφια για τις θὲσεις των αξιωµα- τούχων του κόμματος. Το μεγαλύτερο ενδιαφὲ- ϱον επικεντρώνεται στην εκλογή τωντριών Αντιπροξ- δρων. Σύμφωνα µε εκτιμή- σεις µέσα απὀ την ΕΔΕΚ,ο υποψήφιος που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους καιθα εκλεγεί στη θέσητου Α΄᾿ Αντιπροξδρου θα θεω- οείται φυσιολογικά ὡς ο διά- δοχος του Βάσου Λυσσαρί- δη στην προεδρίατης ΕΔΕΚ ὅποτε ο τελευταῖος κρίνει ότι θα πρπει να αποχωρή- σει. Σημειώνεται ὅτι ο κ. Λυσσαρίΐδης θα επανεκλεγεί άνευ ανθυποψηφίου στην προεδρία της ΕΔΕΚ. Για τις θὲσεις των Αντι- προέδρων ἔχουν ακουστεί μέχοι σήµερα τα ονόματα του Γ.Γ. κ. Γιαννάκη Οµή- ρου,του βουλευτή Λεμεσού κ.Δώρου Θεοδώρου καιτου επαρχιακού Γραμματέα Λευκωσίας κ. Κούλη Μαυ- ρονικόλα. Πέραν απὀ αυτά τα τρία ονόματα, δεν απο- κλείεταιµια απότιςτρεις θὲ- σεις να διεκδικήσει και ο βουλευτής Αμμοχώστου κ. Δημήτρης Ηλιάδης που φὲ- ρεται να πιέζεται για να υποβάλει υποψηφιότητα. O βουλευτής Λευκωσίας κ. Ευστάθιος Ευσταθίου απαντώντας σε ερὠτηση της «Σ» ανέφερε ὅτι εἶναι πολύ νωρίς ακόμη για να ληφθεί μιατέτοια απόφαση. Την τελικἡὴ µου απόφαση, εἶπεο κ. Ευσταθίου, θατην πάρω 10 - 15 περίπου μέρες πριν τη λήξη της ηµερομη- γίας υποβολἠς υποψηφιοτή- των. Χαρακτηριστικό του Συ- νεδρίου θα εἶναι η απουσία του σημερινού Αντιπροξ- δρου του κόμματος κ. Χα- τζηδηµητρίου ο οποίος ἔχει δηλώσει ὅτι δεν προτίθεται να διεκδικήσει καμιά θὲση στο Συνὲδριο. Κύκλοι της ΕΔΕΚ ερμηνεύουντην απὀ- φαση του κ. Χατζηδημητρϊ- ου ὡς αποτέλεσµα της ιδεο- λογικῆὴς αντιπαράθεσης που εἶχε µε τον Πρόεδρο του κόμματος κ. Λυσσαρίΐδη στο τελευταίο Παγκύπριο Κα- ταστατικὁ Συνξδριο. Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος εξέφρασε ενδιαφἑρον ο Γ.Γ. της Αγροτικής κ. Ανδρέας Φρυδάς. Για την ἴδια θέση δεν αποκλείεταινα κατέλθει υποψήφιος και ο Γ. Όργα- νωτικόὸς κ. Αντώνης Κουτα- λιανόὸς. Ο κ. Κουταλιανός ὅμως δεν αποκλείεται να δι- εκδικήσειτη θἔση που κατὲ- χει σήµερα. Ο ἴδιος πάντως αρκέστηκε να τονίσει ότι η κατάσταση µετους υποψη- φίους θα διαφοροποιείται μέχρι την τελευταῖα μέρα της υποβολής υποψηφιοτή- των.