Back

«Κουρμπά Μπαϊράμ» - Ένα διάλειµµα

Β! ΓΗ κουβέντα εἶναι πάντα επίκαιρη. Όταν ανασηκώσεις το κεφάλι να δεις πέρα από τακτικές, ελιγμούς, συσχε- τισμούς Και συγκαιρίες αντικρίζειςτο φωτοστέφανο της τραγωδίας. Το φο- pd o κάθε Κύπριος, ασχέτως πώς θέ- λει να δείχνει, Και το υπογράφει µ' εκείνο to ανεξπηλο «ΛΕΝ ΞΕΧΝΩ»... 8 χρόνια είναι πολλά να υμάσαι και λίγα να ξε- Χνάςτι πέρασες. Είναι µα- {και µάθηµα για να δια- βάζεις την τύχη σου απ΄ Tou την ανάποδη. ας as Hilo Κυπριακό, 000 KI αν στεγνώνουµε καυτά δά- κρυα πάνωτου, όσο κι αν σβήνουµε τα φοβερά σηµάδια που µας άφησε για γα φανούμε ρεαλιστές µιας νέας εποχής, έχει τον τρόπο του να µας κυνηγά. Είναι µια φυσική ακολουθία της µοίρας µας. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙ Τώρα στην ανάπαυλα του τελευ- ταίου διαλόγου, ελέω «Κουρμπά Μπαϊράμ» ανασυντάσσουµε τις δυ- γάµεις µας και υπολογίζουμε καθα- ρότερα τα διάσπαρτα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά µας. «Οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν τον υπερήφανο αγώνα τους στοτραπέζι των συνομιλιών», φώναξε ο Κατοχι- Κός ηγέτης. Εμείς ΕΙ Χθες λέγαμε «αγώνας µέχρι την τελική δικαίωση». ΄Ύστερα «δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού». Τώρα «έντιμος συμβιβασμός». Αύριο [Πιθανόν, «αναγκαστική υΠΟ- χώρηση, για οριστική διευθέτηση». ΕΙ 20 χρόνια είναι πολλά για µια στα- θερή γραµµή σιις θέσεις σου, όταν βρίσκεσαι στη µεριά του ηττηµένου. Και λίγα, για τόσες «μεταλλάξεις», όταν διαπραγματεύεσαι µε φόντοτη γωπή τραγωδία σου. Πρέπει όµως, συμφωνούν όλοι, να διατηρούµε το πρόβλημα ζεστό για γα σερβίρεται έτοιμο στην πρώτη ζή- THON. ΕΙ Το Κυπριακό επανέρχετα! κατά φάσεις. Κι αναλόγως εσωτερικών πε- ριστάσεων και διαθέσεων. Στις διε- θνείς αντιξοότητες το περιορίζουµε, στοὺς ενδοιασμούς των ξένων το απομονώνουμε, στις εκλογές το πα- γώνουμε Και στα εγγύτερα συμφέ- ροντα των Μεγάλων το επαναφέ- ρουµε. ΕΙ Ο κόσμος της Κύπρου «βραχυ- ᾿ Κυκλώνετα!». Είκοσι οκτώ χρόνια εἷ- γαι πολλά να διατηρείςτην πίστη σου αλώβητη. Σαράντα όµως εἶναι πε- ρισσότερα, να επενδύεις τις ελπίδες σου στους ίδιους «ευαγγελιστές». Κανένας δεν είναι φτιαγµένος από ανοξείδωτη πάστα. Πιθανόν αυτή η τελευταία αλήθεια, γα κρύβει το μυστήριο του μόνιμου αδιεξόδου, των προτεινόμενων και «Κουρμπά Μπαϊράμ» - Ένα διάλειµµα ανανεώσιμων, αλλά συνεχώς άσκο- πων περιπλανήσεων. Β ῃ| στασιμότητα εγός προβλήματος απαπεί µια διαρκή δικαιολόγηση και τακτική αποφόρτισης ευθυνών. Ξαφ- γικά, πρέπει να διακόπτεις το πανη- γύρι Kal νατηρείς ενός λεπτού σιγή. Ύστερα πόλι να δείχνεις τους Καλο- θελητές στον ορίζοντα, που τους εμπιστεύτηκες το δικό σου φορτίο. «Είμαστε η αδύνατη πλευρά», επα- ναλαμβάνουμε στην καμπή µε στόµ- φο. Αλίμονο Αν δεν ήμασταν, δεν θα είχαµε πρόβλημα. Β! Λεν ξέρωτι λένε οἱ πολπικοί. Δεν είμαι σε θέση να υπολογίσω πώς θα γλιστρούσαν, αν δεν υπήρχε η Χο- ντροκεφαλιά KI η αδιαλλαξία του Ντενκτάς. Δεν ξέρω πάλι τι θα γινόταν αν δεν έμπαινε στη µέση το «Κουρμπά Μπαϊράμ». ΄Ἠταν ένα διάλειμμα για γα σκεφτούμε.