Back

«Να πεθάνει, επειδή θέλησε να ζήσει ελεύθερος»

Του Νεόφυτου Νεοφύτου δώ Πολυτεχνείο... Ἐδώ Πολυτε- 1 χνείο,,, Εκείνη τη νύχτα, τα ελληνικά επανα- στατηµένα νιάτα βρέθηκαν αντιµέτωπα µε την αδίστακτὴ δικτατορία. Στις 16 Νοεμ- βορίου 1973 αρχίζει η άοπλη εξέγερσητων. φοιτητών, µε κύριο σύνθημα «ἵὕωμί - Παι- δεία - Ελευθερία». Η εξέγερσητου Πολυ- τεχνείου Ξεσκέπασε τη στυγνή δικτατορία μαι έδωσε την αγωνιστική διάθεση στον ελληνικό λαό, για το γκρέµισµα της. Το βράδυ της 16 Νοεμβρίου, η σπουδάζουσα νεολαία μπήκε στο δρόµο της αναµέτρή- σης. Ο αυθορμητισµός του Πολυτεχνείου οδήγησε στην πανελλήνια αξίωση για µε- τασχηματισµό και αλλαγή στην ελληνική, ποιγωνία, Τα χουντικά άρματα αναζητούν στους δρόμουςτης Αθήνας τον ελεύθερο και δη- µοχράτη σπουδαστή, Οι σφαίρες των µε- σαιωνικών, φασιστικών και αδίσταμτων φονιάδωγ, τῆς ελληνικής χούντας, διαπερ- γούντα αγνά και σκελετωµένα κορµιάτου διφασµένου για ελευθερία σπουδαστή. rae ae = ah és Όμως, ο νέος του Πολυτεχνείου, ο προο- δευτικός νέος, δεν συµβιβάζεται µε φασι- στικά παθεστώτα και δικτατορίες Τάνεα- ρά παιδιάτου Πολυτεχνείου αγωνίστηκαν ια γα επικρατήσει η ελεύθερη έκφραση της γνώμης, η εθνική αξιοπρέπεια, τιµή και δηµοχρατία. Ἠταν γαντζωµένοι στα Κάγκελλα, απέναντι απότα τεθωραπισµέ- να και ο φοιτητικός πομπός µετάδιδε: «Δύο τάνκς είναι μπροστά στην πύλη και µας χυττάνε µετις μπούχες των κανονιών. τους. Δεν μπορούν, είµαστε σίγουροι, δεν. θα επιτεθούν εναντίον του Πολυτεχνείου. για γα σκοτώσουν τους φοιτητές, γα σκο- πώσουν τα νιάτατης Ελλάδος!... Αγωνιζό- μαστε όλοι εγάντια στην χούντα, που είναι µια µικρή Ἐενομίνητη ομάδα, που εξυπη- ρετεί ξένα συμφέροντα!...» Ἡ ώρα είναι προχωρημένη Ἠαιτο µεγάλοτανν πινείται αργά, αλλά σταθερά και απότομα τινάζε- ται προς τα εμπρός. Ἡ πύλη της ελευθε- ρίας συντρίβεται. Το χουντικό τανκ περ- γάει πάνω από τα επαναστατηµένα κορ- μιά των φοιτητών. Στιγμές πολάσεως και εθνικής οδύνης. Η πατρίδατου Αριστοτέ- dn σκοτώνει αδίσταµτα. Ταυτόχρονα, το λαϊκό αίσθηµα αγανάκτήσης και πατριω- πισμού ξεχειλίζει και ακούγεται δυνατά: Κάτω η διµτατορία!.. Τα θεμέλια του χα- θεστώτος Παπαδόπουλου τραντάξονται. ΕΥ Μαρκεζίνη αινιάζεται θαρραλέα το ξεδόντιασματης επτάχρονης χουντικής δικτατορίας των Ἰωαννίδη - Ανδρουτσό- πουλου. Eda ES@ MoAuteyveio!. Πολυτεχνείο Ἡ φωνήτων παιδιών του Πολυτεχνείου είναι επαναστατική και δημοκρατική. Εί- ναι δίδαγμα και ταυτόχρονα κάλεσμα για την σηµερινή µας νεολαία. Φασιστικό xa- θεστώς τότε, αδίσταµτη κοινωνία σήµερα Ἡ φασιστική βία που σκότωσε τα παιδιά του Μετσοβείου, σήµερα μετατρέπεται σε «ειρηνική» βία που παραμορφώνει και σκοτώνει καθημερινά νεανιχές προσῶπι- Κότητες. Ζούμε σε κοινωνία που παράγει μαι εγτοξεύει «σφαίρες διαφθοράς». Στό- χοςτης να διαμορφώσει τη σηµερινή νεο- λαία άβουλη, χωρίς πολιτικά οράµατα και µακριά από χάθε συμμετοχή καιλόγο στις αποφάσεις των πυβερνώντων, Τα σηµερι- γά νιάτα όπως και τα νιάτα του Πολυτε- χνείου, αγωνίζονται για γα νικήσουν τους δυνάστες τους, που χρόνια τους εκµεταλ- λεύονται καιτοὺς ρουφούντο αίμα. Εδώ Πολυτεχνείοι... Εδώ Πολυτεχνείοι... «Να πεθάνει, επειδή θέλησε να ζήσει ελεύθερος) Εδὠ Πολυτεχνεῖο!... Εδὼ Πολυτεχνείο]. Ὁ αγώνας είναι αγώνας λευτεριάς Χούντα, δυνάστες και εμμεταλλευτές δεν έχουν µαρδιά, δεν έχουν ιδεολογία. Οι ιδεολόγοι της λευτεριάς, της λαϊκής εξέ- ρσης σκονται µέσα και έξω από το Πολυτεχνείο του Νοέμβρη και του κάθε Πολιυπεχνείου. Μόνο τα επαναστατηµένα γιάτα θέλουὀ και μπορούν να φτιάξουντο µέλλοντους, να οικοδομήσουν πατρίδα ει- ρηγική, ελεύθερη και όμορφη.