Back

Ανεξέλεκτη η εξάπλωση των ναρκωτικών

Ίνα. Του Νεόφυτου Νεοφύτου ΟΛΟΦΟΝΟΣ! Κρατάει µια ρά- βδο ναρκωτικά στο χέρι. Βρί- σκεται σε ένα σκοτεινό δρόµο. α Μήπως είναι στο Σικάγο Οχι, στη Κύπρο είναι. Φωνάζει ο δολοφόνος και ο νεολαίος σταματάει. Αν έχεις λίγα χρήματα του λέει, μπορείς να σώσεις τη ζωή ενός αθώου χαι φιλήσυχου πολίτη. Μα...δεν µου φαίνεσαι ούτε αθώος ούτε φιλήσυχος, απαντάει ο 17 χρόνος νέος. Α, δεν πρόκειται για μένα, αλλά για... σένα! Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζεται ο νεολαίος. Του προσφέρεται η πρώτη αι η δεύτερη δόση και στη συνέχεια δεν χρειάζεται κανένα, οὔτε να του μιλήσει σύτε να τον πείσει. Πλέον, από μόνος του, σαν τρελός αναζητεί και εξασφαλί- ζει µε κάθε δυνατό τρόπο, την δική του καθημερινή δόση. Αν είναι αναγκαίο, δεν διστάζει ακόµη να φθάσει και µέ- χοι...τα άκρα. Τα δίκτυα του αργού θανάτου, µαστί- συν σε µεγάλο και ανησυχιτικό βαθµό την κυπριακή ποινωνία. Ἡ φιλοσοφία των φιλευθεροποιήσεων, δεν ήταν δυνα- τό να αφήσει τους αρχιμαφιόζους της διεθνούς εµπορίας και διακίνησης ναρ- πωτικών, µαχριά από το όμορφο νησί µας. Τα καρτέλ των «μαλακών» γαι «σκληρών» ναρκωτικών, άρχισαν να δι- εισδύουν και να εξαπλώνονται στην κυ- πριακή κοινωνία. Το χειρότερο είναι, ότι η «μαύρη» τεράστια οικονομική δύναμη. τους, εισχωρεί, διαφθείρει και ελέγχει ζωτικές υπηρεσίες και κρατικούς µηχα- νισµούς. Το σχήµα παραγωγή - εµπορία- διακίνηση- χρήση ναρκωτικών, συµπλη- ρώνεται και αποτελεί µια πυραμίδα. Στην κορυφή της, βρίσκονται οι μεγάλοι έμποροι, που ελέγχουν και διακινούν το βρώμικο χρήμα. Οι υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, φθάνουν στην εξιχνίαση μέχρις ενός ση- µείου. Αν καταφέρουν να ανεβούν και προσπαθήσουν να ερευνήσουν, στα ανώ- τερα σκαλοπάτια της πυραμίδας, τότε µε ένα «χρηματικό» σπρώξιµο, και πάλι κα- τεβαίνουν από εκεί που Ξεκίνησαν. Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι σε θέση να φανταστεί την όλη έκταση, οργάνωση. χαι συντονισμό των ανθρώπων της δια- φθοράς. Δεν διστάζουν να απειλούν, να χρησιμοποιούν βία μαι αμόµη να σκοτώ- γουν εν ψυχρώ. Ἡ παραγωγή, διακίνηση μαι χρήση, ναρκωτικών στην Κύπρο βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα. Δυστυχώς, µέχρι σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία ποὺ να δίχνούν την όλη έκταση: του προβλήματος, Είναι αναμφισβήτητο. γεγογός όµως, ότι υπάρχουν χρήστες σε όλα τα ποινώνικά επίπεδα, µε μεγαλύ Ναργωτικών, εντούτο πολιτική επίτου θέµατος είναι ανύπαρ- Ὑτη. Ἡ μυβέρνηση αντίνα βοηθά στη γε- νική προσπάθεια περιορισμού και πάτα- Ἐης του φοβερού κοινώνικού αυτού φαι- νοµένου των ναρχωτικών, σε αρχετές περιπτώσεις, «βολεύει» αγόµη αιτους ενόχους. Γνωστή σε όλους µας η πρό- σφατη υπόθεση Ερχάν Γιουσούφ, Συνε- λήφθη µε τα ναρκωτικά στα χέρια, υπήρ- χαν στοιχεία ότι είναι έμπορος ναρχαπι- κών, κατηγορήθηκε χαιτέθηκε υπό κρά- τηση, γνα να αφεθεί λίγο αργότερα, χά- ϱη... δημόσιου συμφέροντος, ελεύθερος. Αυτό είναι µόνο ένα παράδειγµα. Πίσω από αυτό, υπάρχουν µια σειρά «σκεπα- σμένες» παρόμοιες υποθέσεις, Φθάνει µόνο να αναλογιστούµετις συνεννοήσεις Υπάρχουν και ὅρουν ανενόκλητα μεγάλα KUKA ώμα τα και συναλλαγές, την πολιτική «συμφιλίω- σης» και «εγκλιματισμού», παθώς και την επίσηµη κυβερνητική θέση, η οποία εκφράστηκε µέσω του αναπληρωτή κυ- βερνητικού εμπροσώπου η. Σπ. Αρότη. Ἐπιβάλλεται, µας είπε ο Ἠ. Αρότης, να μάθουμε να συμβιώνουµε µε τους εΥΚλή- µατίες, Αν είναι δυνατό! Είδη ναρκωτικών Απότα ναρκωτικά που κυκλοφορούν. στην Κύπρο, την πρώτη θέση Κατέχει η Κάνναβη. Λέγοντας κάνναβη εννοούμε τη µαριχουάνα, που είναι πράσινη φυτι- κή ὕλη μαι περιλαμβάνει όλα τα µέρη του φυτού κάνναβης, δηλαδή, τη Σάτιβα παι το Χασίς που παρασκευάζεται από. τη ρητίνη του φυτού κάνναβης. Σε µεγά- λο βαθµό στο κυπριακό παζάρι πυνλο- φορεί ηρωϊνη και κοκαϊνη. Τατελειταία. χρόνια άρχισαν επίσης, να ουν την. Εμφάνιση τοὺς παιτα «πολιπελή» συνθε- τικά ναρκωτικά, όπως αμφεταμίνες, εἩ- otaon, speed, [5ᾷ, κ.α. Παραγωγή ναρκωτικών Μέχρι σήµερα η Κύπρος αποτελούσε μόνο χώρο διακίνησης και συναλλαγών. Δυστυχώς, όµως, τα τελευταία 2-3 χρό- για µε σταθερούς και γοργούς ρυθμούς διαμορφώνεται και σε χώρο παραγωγής γαρκωτικών. Ο υπαστυνόµος Κώστας Μελανίδης, ο οποίος εργάζεται για χρό- για στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, μιλώντας µε στοιχεία µας ανέφερε ότι, το όλο πρόβληµα που ονομάζεται μαύ- ρος θάνατος, παρουσιάζει αυξητικές τά- σεις μαι ανησυχεί ιδιαίτερα το ποινῶνι- κό σύνολο. Μέχριτο 1990-1991, είπεο. Μελανίδης, η κυπριακή κοινωνία δεν. γνώριζε από σκληρά ναρκωτικά. Σήµε- ρα, παρατηρούμε και εντοπίζουµε χρήση σκληρών ναρκώτικων, όπως Όπιο, 15Ρ, ΦΡΕΕΡ, ΕΟΣΤΑδΥ και ΕΟΟΗΥΡΝΟΙ.. Το χειρότερο τόνισε, είναι η παράνομη παλλιέργεια φυτειών και η ντόπια παρα- γωγή ναρκωτικών, µε σκοπό την ιδιωτι- κή και εμπορική χρήση. Το πρόβλημα αυξάνεται, ενώ ο Πρό- εδρος της Κυπριακής Δημομρατθπεμᾶ- ραμένει στις δηλώσεις και διαπιστώσβις. Οκ. Ta. Κληρίδης από τη µια δήλῶΝ ότι η πληρωμή εγκληματιών γίνεταϊ ὄχι µόνο σε χρήματα, αλλά και σε ναρχκώτι- κά και ταυτόχρονα δείχνει αδυναμία να πατάξει την παρανομία. Ἡ Κυβέρνηση δεν προχωρεί στη λήψη των αναγκαίων µέτρων γαι µε την παθητική στάση της δίνει ουσιαστικά κάλυψη σε μερικές αδί- σταχτες οµάδες της ποινωγικής στάθµης, ποὺ εγέχονται στην διάπραξη. κακουργημάτων και εγκλημάτων. Η τα- πτική της Χυβέρνησης, να σιωπά και να προστατεύει τον υπόκοσµο, Ὁ οποίος εἴ- ναι μπλεγμένος σε μεγάλα % i ναρλωτικών, χωρίς αμϕιβολία οδηγεί στη νομιμοποίηση του εγκλήματος, Η Κύπρος διαµετακομιστικὸς σταθμὸς ναρκωτικών Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, πιστεύεται ότι αποτελεί σταθ- μό διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρ- χωτικών. Το συνεχώς αυξανόμενο τουρι- στικό ρεύμα και η παρουσία μεγάλου αριθμού Ἑένων εργατών, συμβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων και του λαθρεμπορίου. ναρκωτικών. Ἡ ανεύθυνη κυβερνητική πολιτική, ανοχής στην παράνομη εΘΥγο- δότηση Ἐένων εργατών και η έλλειψη κα- τάλληλων μηχανισμών, υποβοηθά ακόµη περισσότερο στην αύξηση του όλου προ- βλήµατος. Επίσης, η ακολουθούμενη επίσηµη πολιτική, η οποία στηρίζει δυ- νάµειςτης φθοράς παιτης διαφθοράς ναι επικίνδυνη και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο που επιτρέπει την ελεύθερη δράση των εμπόρων των ναρκωτικών. Οι διεθνείς λαθρέµποροι προωθούν αγενό- χλητα το θανατηφόρο εμπόρευμα τους χαι υπό προστασία συχνά συναντούνται, για διακανονισμό των παράνομων ενερ- γειώντους. Διοχέτευση ναρκωτικών απὀ τα κατεχόμενα Ο κ. Κώστας Μελανίδης της ΥΔΝ, αναφέρει ότι η διοχέτευση ναρκωτικών από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές είναι πλέον ένα τακτικό φαινό- µενο. Τούρκοι λαθρέµποροι ναρκωτικών βρίσκουν Ελληνοκύπριους συνεργάτες, τοὺς οποίους χρησιμοποιούν ὡς µεταφο- ρείς των ναρκωτικών από τα διάφορα σηµεία της γραμμής αντιπαράταξης τα οποία στη συνέχεια διανέμονται για εσωτερική κατανάλωση. Ὑπάρχουν πλη- ροφορ είπε ο κ. Μελανίδης, ότι Τουρκοκύπριοι έμποροι ναρκωτικών, εἰ- σέρχονται συχνά στις ελεύθερες περιο- ές και βοηθούµενοι από Ελληνοκύπρι- οὓς συνενόχους τους, διακινούν ναρκώ- τικά σε καμπαρέ, δισκοθήκι σφαιριστήρια, δημόσιους κήπους ρους πυρίως όπου συχνάζει η νεολαία. Ἡ σύλληψη του Τουρκοκύπριου Ἐρχάν Γιουσούφ, να κατέχει ποσότητες ναρκωτικών, δίνειτο µέτροτου κινδύνου που προέρχεται από τα κατεχόμενα. Κίνδυνο τον οποίο η κυβέρνηση δεν λαµ- βάνει υπόψη. Απότη μιά, µε εντυπὠσια- πό τρόπο συλλαμβάνει τον µεγαλολα- θρέµπορα ναρμωτικών Ε. Γιουσσύφ, ενώ από την πίσω πόρτα τον αφήνει ελεύθε- ρο, Η όλη στάση της κυβέρνησης, απένα- ντι σ᾿ αυτή την υπόθεση, µας δίνει το δι- παίΐωμα να πιστεύουμε στην κυβερνητική ανοχή συναλλαγών χασίς, που επεκτεί- γεται και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του υπόκοσµου. Τι άλλο από προϊόν συναλ- λαγής είναι η παράδοση «μικρών» ποσο- τήτων χασίς από ανθρώπους του ὑπόκο- νυµη ταυτότητα τους, συχνά προβαίνουν σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομέγου και του λαθρε- µπορίου ναρκωτικών. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι φορές που Ἐένοι φοιτητές, κυρίως κολλεγίων, μετατρέπονται σε βαποράκια ναρκωτι- κών. Φοιτητές από αραβικές χώρες, συν- δέονται µε ισχυρά κυκλώματα ναρχωπι- κών, τα οποία τους χρηματοδοτούν για γα «σπουδάζουν». Γίνεται λόγος, για ένα καλό και οργανωμένο «φοιτητικό παζά- ϱι» ναρκωτικών. Είναι εδώ που αρχίζει η Χρήση, εξάρτηση, δέσμευση και στη συνέχεια αναλόγωςτου χαρακτήρατους, αξιολογούνται, βαθμολογούνται και το- ποθετούνται στην πυραμίδα. Ἡ ματάσταση µετους Εένους εργάτες σμου, εξασφαλίζοντας «προστασίαραι» αι OMNES ELyCH ρωστή σε όλωνςτους διαβεβαιώσεις ότι δεν θα παρενοχλοῦ... -Μταίοι πὐθρώπόιπων λεσχών ὅπου ους χνάξουν ναρκοµανείς Ότιθα αφήνονται ανενόχλητοι να κάνουντις αναγκαίες δι- ευθετήσεις, προκειµένου οι μεταφορές μαι διακινήσεις των ναρκωτικών, τόσο. απότα κατεχόμενα, όσο και απότο εξω- τπερικό να γίνονται στην κυπριακή αγο- ρά, ομαλά και µέσα σε απόλυτη ασφά- Reva Ξένοι εργάτες και φαιτητές αυµθάλλουν στην αύξηση του προθλήµατος Ἡ παρουσία Ἑένων εργατών, παρα- νόμων ή νοµίµμων, σύμφωνα µε στοιχεία που Ἠατέχει η Αστυνομία, υποβοηθά σε µεγάλο βαθµό στην έξαρση του προβλή- µατος τῶν ναρκωτικών όπως και σε άλ- λες μορφές βίας και εγκληματικότητας, Οι χώρες απότις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί είναι χώρες παραγωγής ναρ- Κωτικών χαι αργχετοί από αυτούς είναι Χρήστες ναρκωτικών και έμποροι. Καλυ- πτόµενοι πίσω από την άγνωστη ή αγώ- αρ]ιῤδιους φορείς, Για άγνωστους, αλλά. πησσίς λος RE Ετώρα δεν έγινε -αμιά επίσηµη ενέογεία δα ᾽αντιμετώπι- ση της. Σίγουρα, τα συμφέροντα κάποι- ὧν δεν το επιτρέπουν. Και αφού έχουµε. γα Κάνουμε µε Κυβέρνηση συμφερό- ντων, δεν αναμένουμε να ληφθούν οὔτε στο μέλλον τα αναγκαία διορθωτικά µέ- πρα. Γι’ αυτό, για να µην οδηγηθούµε στην τελειωτική καταστροφή, χρειάζεται άµεση και οργανωμένη αντίδραση όλων τών κοινωνικών και προοδευτικών οργα- νώσεων, οµάδων και κοινωνικών συνό- λωῶν, ειδικά επί του συγκεκριμένου αυ- τοῦ προβλήματος, Ιδιωτικές µαρίνες και αχανεἰς παραλίες Ἡ Κύπρος βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση, από αρχετές γειτονικές χώ- QEC µε προβλήµατα παλλιέργειας ή Εμπορίας ναρκὠτυκών, όπως το Λίβανο, Αίγυπτο, Περσία καιΓουρχία. Ἡ προ- σέγγιση πλεούμενων οποιουδήποτε τή- που είναι εύκολη, Ιδίως πατά την παλο- παιρινή περίοδο. Για το θέµα της ασφά- λειας παιτο έλεγχο των παραλιών µας, ο %. Μελανίδης, τόνισε ότι η προσέγγιση παράνομων πλεούμενων είναι εύκολη και ως εἩ τούτου πολύ ευκολότερη η αποβίβαση παράνομων λαθροµετανα- στών που φέρνουν µαζί τους, διάφορα είδη ναρκωτικών. Χρειάζεται οπωσδήπο- τε είπε ο γ. Μελανίδης, αύξηση περιπο- λιών από τα κρατικά θαλάσσια σκάφη και έλεγχος των ανοικτών Κόλπων, µαρί- voy χαι λιμανιών. Μπροστά σε αυτή την ανησυχητική κατάσταση, η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα δεν πήρε οποιοδήποτε µέ- TOO ή πρόγραµµα αντιμετώπισης του όλου προβλήματος, Προβλήματα όπως έλλειψη προσωπικού και εγκατάσταση μονίμων πλιμµακίων Δίωξης Ναρμωτικών στα αεροδρόμια µαι στα λιμάνια, παρα- μένουν άλυτα, µε αποτέλεσµα οι Ἑένες εισαγωγές ναρκωπικώννα εισχωρούν µε αρκετή ευκολία στην Ἠυπριακή αγορά μαι μάλιστα... αφορολόγητα! Ίσχυρά κυκλώματα Ναρκωτικών Οι έµποροι που εξαγοράζουν συνει- δήσεις και ψυχές, βρίσκονται οργανωµέ- γοι σε κυκλώματα που είναι άψογα ορ- γανωτιμά και λειτουργιμά. Το βρώμικο. κέρδος τῶν πυκλωμάτων εµπορίας ναρ- πωτικώντους κάνει να συμπεριφέρονται απάνθρωπα, ύπουλα και «έξυπνα». Με- θοδεύουν την διαφθορά πολιτικών και ποινωγικών συστηµάτων και ασκούν έλεγχο στους κρατικούς μηχανισμούς. Στην Κύπρο, µπορεί αμόµη να µη EexAn- ορίστηκαν γενεές πολιτικών και διµαστι- κών, αλλά σίγουρα η επιρροήτου υπόκο- σµου και η δύναμη του ναρκοχρήµατος έχει φθάσει σε ψηλά σµαλοπάτια, µέσα στον κρατικό μηχανισμό χαι γενικά στην Ἠυπριακή κοινωνία. Σύμφωνα µετον κ. Κώστα Μελανίδη, πρόπειται πραγματικά για µια πυραμίδα, που στην κορυφή της βρίσκονται οι έμποροι. Απολουθεί, η ενωτική αλυσίδα, οι µικρέµποροι, τα βαποράπια μαι οι χρήστες, Παραδέχεται ο κ. Μελανίδης, ότι η Αστυνομία φθάνει στην εξιχνίαση µόνο µέχοις εγός σημείου. Δυστυχώς, λέ- ει, κάπου η αλυσίδα σπάζει. Ἐίναι γεγονός, ότι καθημερινά και κάποιος απλός χρήστης θα συλληφθεί, προχωράει η υπόθεση και φθάνει µέχρι τον προμηθευτήτου. Όμως, από εκεί και πέρα Η Αστυνομία δεν έχειτις δυνάµεις γα πολεμήσει τους εμπόρους. Σε κάποιο σηµείο αρχίζουν να θίγονται μεγάλα ναι ισχυρά συμφέροντα. Έτσι, σύµφωνα µε το νόµο της ζούγμλας... σωπαίνουν οι πά- ντες. Ἡ µαλλιέργεια ναρκωπικών σήµερα στην Κύπρο, αποτελεί ουσιαστικό εµπό- διο στην πάταξη του όλου προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι µετον τρόπο αυ- τό, οι χρήστες φυτεύουν͵, καλλιεργούν. παι διαχινούν από µόνοιτουςτις ναρκω- τικές ουσίες, Δηλαδή, τα μεγάλα κυπλώ- µατα άρχισαν να χωρίζονται και στον τό- πο µας, σε μικρότερα και ασθενέστερα, τα οποία αποτελούν µια αλυσίδα. Ομως, ανάμεσα στους συνδετικούς κρίκους της. αλυσίδας υπάρχουν ισχυρές ζών ασφαλείας. Το έργοτης εξιχνίασης γίνε- ται ακόµη πιο δύσκολο, γνωρίζοντας ὅτι πίσω από τους παραγωγούς και τους εμπόρους ναρκωτικών, υπάρχουν και εξυπηρετούνται συμφέροντα, που στηρί- ζρυν ανώτερες πολιτειακές οµάδες. Β΄ Μέρος: Κυπριακή κοινωνία. Η νε- ολαία µας ὡς ο κυριότερος στόχος των εμπόρων ναρκωτικών. Μηχανισμοί πρό- λήψης, αποτοξίνωσης και επανόδου των ναρκομανών στο κοινωνικό σύνολο την. Ερχόµενη Κυριακή.