Back

Η δική µας Ολυμπιάδα

[Γράφει ϱ Γιάννης Κωστακόπουλος Β Παρασύρθηκα. Το παραδέχο- μαι. Μέσα από ένα παραμυθένιο βυθό µε αθώες µέδουσες και ανί- κανα χταπόδια η Ι2χρονη Νίκι Ουέµπστερ προσπαθούσε να µε καθησυχάσει. «Πρόσεξέ µε πόσο άνετη είμαι. Περπατώ, κολυμπώ, πετώ. Ψάχνω για τοὺς ιθαγενείς προγόνους µου. 0 σκοπός -- µου είπε εμπιστευτικά η µικρή --- διώ- χνει τέρατα. Και τον φόβο για τους καρχαρίες». Β λεν απάντησα. Η απόσταση δεν το επέτρεπε. Ούτε κι ήθελα να πα- ρεµβληθώ σαν παρείσακτος Με- σόγειος -- Αμπορίτζιναλ στο τα- ξίδι --- όνειρο της Αυστραλίας. Με- τά τα πάνδεινα που υπέφεραν οι αυτόχθονες (Αβορίγινες), δείχνουν να παίρνουν τη ρεβάνς στο σωτή- ριο έτος 2000. ΒΙ Τα ειδικά εφέ, ολίγον τι ασυ- ναρµολόγητα μεταξύ τούς, προ- σπαθούσαν να κερδίσουν εντυ- πώσεις απ᾿ τα δισεκατομμύρια των I τηλεµατάκη- δων, καθώς ήταν δεδοµένος ο εν- θουσιασµός των παρευρισκόµε- γων στις κερκίδες του σταδίου, Και µόνο από το γεγονός της πα- ρουσίας τους εκεί... Β' Λεν έµεινα για πολύ στο ταξί- δι του ονείρου. Στο μυαλό µου δια- πίστωσα ήταν διαρκώς αγκυλω- μένος ο μόνιμος εφιάλτης. Τι σόι φυλής άνθρωπος είναι αυτός ο Κό- gi Ανάν Έχει απωθηµένα µέσα του να φτιάξει τους Αμπορίτέζιναλ της Ευρώπης B® Οι σκέψεις δάγκωναν. Οι ιθα- γενείς γέμιζαν την οθόνη µε χρώ- µατα, ήχους µονότονους, καπνούς από τελετουργίες χαμένων χρό- γνων. Μελαμψά περίεργα σώματα που δεν πέρασαν από σύγχρονο καλούπι έκαναν µετον τρόπο τους KAQOE AEYTEPA Η δική µας Ολυμπιάδα υποκλίσεις στους µέχρι χθες δυ- νάστες τους. Έχει και τις παρε- νέργειές της η κάθε Ολυμπιάδα. - Ειδικά όταν επιχειρεί να εναρµο- νιστεί σε ανθρωπιστικά ιδεώδη στις σύγχρονες συνθήκες. Β Ανάρθρες κραυγές ακούγονται να μαζεύονται µέσα µου. Η άλλη Ολυμπιάδα λειτουργεί χωρίς προ- γραμμµατισµό και διάρκεια. Τρία «όχι» είπε ο αντιπρόσωπος του Ανάν για να λύσει την... παρεξή- γηση. Μελαμψά σώματα υποκλί- νονται για χάρη της τελετής και του θεάµατος. Β Μπροστά στο µαστούρωμα απ τους καπνούς του «ευ-καλύπτου» ποιος να καταλάβει ότι τείνουµε να τερµατίσουµε στην έρηµο της αφάνειάς µας. Τι σόι φυλής av- θρωποι είναι αυτοί οι ξένοι γύρω am’ tov Avav Β΄ Βλέπω να φορούν περίεργες μάσκες στη Νέα Υόρκη. Χωρίς πο- τέ να παραβλέπω ότι συρόµαστε αναπόφευκτα σ' ένα χορό µεταµ- Φφιεσμένων. Διεθνών προδιαγρα- Φφών και οργάνῶσης! Απλά χαλα- ρώστε για µια στιγµή και ρωτήστε πώς αισθάνονται οι Αμπορίτζιναλ --Κυπραίοι. Β Προβλέπω ότι η δική µας Ολυ- µπιάδα δεν θάΧει το υπερθέαµα του Σίδνεϊ. Δεν θα σηµαδευτεί µε ρεκόρ, ούτε θα ενθαρρυνθεί από χειροκροτήματα. Βρεθήκαµε σε τόπο που το νερό δεν δένει µε τη Φωτιά. Β Γι αυτό πάρε µε απ᾿ το χέρι µι- κρή Νίκι Ουέμπστερ. Έμαθες τους δρόμους που βγάζουν απ᾿ το πι- κρό παρελθόν στο φωτεινό PEA- λον. Μόνο που θᾳ προτιµήσω αντίστροφη πορεία. Νιώθω πως το ζητά η ιστορία µας και οι... Αμπορίτζιναλ πρόγονοί µας. 1 Px = iy