Back

Ο Ν. Συλικιώτης επανέρχεται στο θέµα του Σφαγείου Κοφίνου

0 Ν. Συλικιώτης επανέρχετα! στο θέµα του Σφαγείου Κοφίνου Π ρωτοβουλίες για επίλυση των προβληµά- των που αντιμετωπίζει το Κεντρικό Σφα- γείο Κοφίνου, αναλαμβάνει εκ νέου ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτῃς. Σε συνάντηση µε τπ Συντεχνία ΣΗΔΗΚΕΚ- ΠΕΟ, ο Ν. Συλικιώτης διαµήνυσε ότιθα αναλά- βει πρωτοβουλίες για στήριξη του Οργανισμού Δημόσιας ωφελείας, καθώς, όπως ανέφερε, το Σφαγείοθατιρέπεινα συνεχίσει να λειτουργείµε την σηµερινή του Ιδιότητα, καθώς είναι ανα- γκαίος για τον τόπο. Ίνα σημειώσουμε ότιµετο εν λόγω ζήτημα εί- χε επιδείξει και παλαιότερα έντονο ενδιαφέρον ΟΝ. Συλικιώτης, κατάτην σύντομη περίοδοπου είχε διοριστεί ως πολιτικός προϊστάμενος του Ὑπουργείου. Τότε, το µεγάλο πρόθληµα στον προγραμματισμό της λειτουργίας του σφαγείο ταν οι οφειλές του, που ανέρχονταν σε ΕΙό εκ (27 εκ. ευρώ). Σύμφωνα µε σχετική ανακοίνωσπ της ΣΗΔΗΚΕΚ, ο Υπουργός διαβεβαίωσε επίσης την αντιπροσωπείατης Οργάνωσης oti 8a Tipo- ὠθήσει τη θεσμοθέτηση των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και την πλήρωση των αναγκών των Δημόσιων Οργανισμών µε μόνιμες θέσεις εργασίας. Σηµείωσε επίσης, θα αναλάβειτιρωτο- βουλίες ως προς τον τρόπο απορρόφπσης του προσωπικού που πιθανόν να πλεονάζει στους Δήμους. Ανέφερε ακόµπ ότιγιατο ΡΙΚ θα συζη- τηθούν τα θέµατα που δημιουργούνται µε τις διάφορες μορφές απασχόλησης, σε συνάντησπ που καθορίστηκε για αύριο. Στην αντιπροσωπεία της ΣΗΔΗΚΕΚ συµµε- τείχαν ο ΓΙ. Αντώνης Νεοφύτου, ο Κεντρικός Οργανωτικός Ιραμµατέας Σίμος Ευτυχίου καιτο µέλος της Κεντρικής Γραμματείας Δημήτρης Επιφανίου.