Back

ΛΕΜΕΣΟΣ

- HOAITHE ΠΟΛΙΤΗΣ E-mail: yiannis.kostakopoulos@politis-news.com τηλ: 05-348833 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ Επανέρχονται οι Αμαθούσιοι ναθερµαίνεται το ζήτημα των διαμαρτυρομένων κατόχων γπς στην περιοχή Αμαθούντας, µετά από πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστπρίου να ακυρώσει απόφαση του πρωτοδίκου. Την απόφαση του πρωτοδίκου Δικαστηρί- ου εἴχε εφεσιβάλει ιδιοκτήτρια τεµαχίου που απαλλοτριώθηκε, επιµένοντας ότι το ποσό που επιδίκασε το δικαστήριο δεν αντιπρο- σωπεύει την αγοραία αξία του κτήµατος. Το Ανώτατο έκρινε ότι αυθαίρετα και αναιτιολό- γητα το δικαστήριο δέχθηκε ως αποζημίωση το ποσό των 25.000 λιρών που εκτίµησε κτηµα- τολογικός λειτουργός και τονίζει ότι βρίσκε- ται σε µεγάλη διαφορά µετο ποσό των 40.000 λιρών που υπολόγισε ο εκτιμητής της εφε- σείουσας, χρησιµοποιώντας την συγκριτική μέθοδο. Μ΄ αυτό το σκεπτικό η απόφαση του Πρωτοδίκου δικαστηρίου ακυρώνεται και η υπόθεση τίθεται ενώπιον άλλου δικαστή προς επανεκδίκαση. Αυτή η εξέλιξη αναπτέρωσε το ηθικό των 300 επηρεαζοµένων ιδιοκτητών γης στην Αµα- θούντα, οἱ οποίοι για δύο δεκαετίες αγωνίζο- νΝται, ζητώντας αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των αρχαιοτήτων κι όπως οι αποζημιώσεις καθορίζονται µε βάση τις τρέχουσες τιµές στην γύρω περιοχή, πέραν του χώρου των αρχαιοτήτων. Πρόσφατα οι επηρεαζόµενοι παρουσίασαν πιστοποιητικά του Κτηματολογίου αποδεικνύοντας ότι οι εκτι- μήσεις για αποζημιώσεις προς τα απαλλο- πριωθέντα κτήµατα έγιναν µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα κάποιων, κυρίως μεγαλοεπιχειρηµατιών που ανήγειραν µε υπουργικές χαλαρώσεις τουρι- στικές µονάδες και κατοικίες πάνω σε αρχαϊ- ολογικούς χώρους. Σύμφῶνα µε τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τις αρχαιότητες Αμαθούντος, η εκτίµηση επί δύο τεµαχίων, στα οποία υπολογίστηκαν όλες οἱ σχετικές παράμετροι, διαφέρει κατά 8 φορές. Η αποζημίωση που δόθηκε για την απαλλο- τρίωση του ενός ανέρχεται σε 1.200 λίρες και για το άλλο σε 42.000 Ο πρόεδρος της Συντονιστικής ερμηνεύο- γτας την πρόσφατη και μεμονωμένη απόφαση του Ανωτάτου για επανεκδίκαση µιας υπόθε- σης, δηλώνει αισιόδοξος για την έκβαση και άλλων υποθέσεων που δεν έχουν κλείσει ποτέ και τις διατηρούν οι Αμαθούσιοι στο προ- σκήνιο, πιστεύοντας πως ο δίκαιος αγώνας τους θᾳ έχει την επιθυμητή κατάληξη. Λήστεψαν περίπτερο, έδειραν αστυνομικούς ρία άτοµα αναζητεί η i Αστυνομία για υπόθεση ληστείας. Θύμα η 48χρο- νη Ελευθερία Τσαγγάρη ιδιοκτή- τρια περιπτέρου στην οδό Μελί- νας Μερκούρη στα Κάτω Πολεμί- δια. Οι δράστες εισήλθαν στο πε- ρίπτερο της Τσαγγάρη στις 9 το το βήμα της Λεμεσού Λεμεσός και πνευματικότητα Το να κατηγορείται η πόλη µας είναι κάτι συνηθισμένο στις µέ- PES pas, αλλά το να εγκωμιάζεται δεν είναι καθόλου κάτι που γίνεται τακτικά. Όμως, θα πρέπει να λεχθεί και να τονισθεί µε έµφαση oun πνευματικότητα και διάθεση για πνευματικότητα είναι κάτι που υπάρχει σε αυτήν την πόλη και λειτουργεί αθόρυβα. Πού αλήθεια είδα αυτήν την πνευματικότητα και για ποιο πράγ- μα μιλάω είναι απλό. Για πρώτη φορά είδα 800 µε 1000 mpo- E σωπα επί τρεις συνεχείς µέρες, Παρα- σκευή, Σάββατο και Κυριακή να Κάθο- νται σε µια καρέκλα, επί 5 έως 7 ώρες τη μέρα και να παρακολουθούν διαλέξεις καθηγητών και ερευνητών, σε ψηλά επί- πεδα και για θέµατα που πιθανόν να µην είχαν οι άνθρωποι αυτοί, ποτέ προη- γουµένως συναντήσει. Αφορμή το Β΄ Διεθνές Συνέδριο που ορ- γάνωσε η Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαι- δίου µε την Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσού, µε θέµα ᾿Ὁ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ἱστορία και το Παρόν”. Ένα θέµα καθόλου επίκαιρο για το πλατύ κοινό, ως επί το πλείστον, άγνωστο, που πα- ρουσιάσθηκε από 22 εισηγητές, σε ἕξι συνεδριάσεις και µε διάλογο. αρκετά σοβαρό και ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι Οἱ Λεμεσιανοί είναι του βάθους και του ύψους, όπως διακρίνονται στα του υπο-κόσμου, διακρίνονται και στα ἄνω-κόσµου, τουλάχιστον αυτό είδαμε. Τώρα έµεινε να φανεί, αν αυτό το συνέδριο, που απόκτησε και ποιµαντικό χαρακτήρα πέραν της γνωσιολογικής και παιδα- γωγικής του διάστασης, θα αναπαράγει τα μηνύματά του, µέσα στην κοινωνία της πόλης µας, δημιουργώντας ροή, προς την αντίθετη πορεία, που φαίνονται ότι ακολουθούν τα πράγματα. Το θετικότατο ήταν η έντονη παρουσία γέων ανθρώπων, που µε τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις τους έδωσαν ξανά το µήνυ- µα ότι η Λεμεσός είναι η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΑ όλων. Χρύση |. Μιχαηλίδη βράδυ της Κυριακής. Είχαν κα- λυμμένα τα πρόσωπά τοὺς µε μαύρες µάλλινες κουκούλες και φορούσαν μαύρες ολόσώμες φόρμες. Οι δύο, προτάσσοντας μαχαίρι και χωρίς να πουν οτι- δήποτε, κατευθύνθηκαν στην τα- µιακή μηχανή. Οτρίτοςτην άνοι- ξεκαι αφού πήρε τις 50 λίρες, αποχώρησαν όλοι πεζοί. Η Τσαγ- γάρη ειδοποίησε αµέσως την Αστυνομία, άνδρες της οποίας µε- τέβηκαν στη σκηνή και επιλή- Φθηκαν εξετάσεων. Οι δράστες περιγράφονται ψηλοί, λεπτής σωματικής διάπλασης. Το ίδιο βράδυ της Κυριακής av- δρεςτου ΟΠΕ Λεμεσού ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο, απ᾿ το οποίο οι επιβάτες του πετούσαν. γυάλινες µπουκάλες στον δρόµο. Δύο αστυνομικοί που επιχεί- ρησαν να ελέγξουν τον οδηγό και τον συνοδηγό του οχήματος δέ- χτηκαν τη βίαιη επίθεσήτους, µε αποτέλεσµα να τραυματιστούν στο πρόσωπο και σε άλλα µέρη του σώματός τους. Άλλοι δύο αστυνομικοί που επενέβησαν δέ- χθηκαν επίθεση κι αναγκάστηκαν να ζητήσουν ενισχύσεις. Οι δύο ταραξίες συνελήφθη- καν και οδηγήθηκαν στον Κε- ντρικό Αστυνομικό Σταθµό. Πρό- κειται για τον Καλλή Χρήστου, 29 χρόνων από το Τραχώνι και τον Νικόλαο Πιερή 23 χρόνων από τον Αγ. Αθανάσιο. Μετά από έλεγχο ΑΛΚΟΤΕΣΤ διαπιστώθηκε ότι και οι δύο επέβαιναν του αὐ- τοκινήτου µεθυσμένοι, µε ένδει- ξη αλκοόλ 76,3 ΜΑ στον οργανι- OPO TOUS. Εξάλλου, το βράδυ του Σαββά- του 25χρονος Ιορδανός, ο AHMAD SALMAN ALODAT tpau- µάτισε µε μαχαίρι τρεις αστυφύ- λακες, όταν οι τελευταίοι επιχεί- ρησαν να ελέγξουν αν διαμένει παράνομα στην Κύπρο. 0 ΑΙΟΡΑΤ τράπηκε σε φυγή, κατα- διώχθηκε από τους αστυνομικούς και στην προσπάθειά του να δια- φύγει ανέσυρε σουγιά 10 εκατο- στών και τους επιτέθηκε. 0 αλ- λοδαπός τελικά συνελήφθη και το δικαστήριο διέταξε την πεν- θήµερη κράτησή του. Σε βάρος του εξετάζονται υποθέσεις πρό- κλησης βαριάς σωματικής βλά- βης, µαχαιροφορίας και παρά- νοµης παραμονής στην Κύπρο. Οι τραυματίες αστυφύλακες έτυ- χαν των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο της πόλης. ΦΦ90Φ9ΦΘΘΘΘΦΘΦΟΘΦΦΘΘΦΟΘΟΦΘΟΘΟΘΦΘΦΟΦΘΘΟΘΟΦΘΦΦΟΦΟΘΦΘΘΦΘΘΟΘΟΦΟΟΟΟΟΟΟ Από τον χώρο του δικαστηρίου Λεμεσού ΕΙ Μπροστά ήταν ο κυλιόµενος ορρός, ο οποίος πρέπει να συν- δεόταν µε το χέρι κάποιου. Ακολουθούσαν οἱ κάµερες και πίσω τους οι κύριοι που κρατούσαν τις κάµερες. Ύστερα ήταν η κυλιόμενη καρέκλα στην οποία καθόταν ο κύριος του οποίου το χέρι ήταν συνδεδεμένο µε τον ορρό, που πήγαινε πρώτος. Πίσω - πίσω τέλος ήταν το άτομο που έσπρωχνε την καρέκλα. Και γύρω - γύρω το σχετικό και άσχετο µε την υπόθεση πλήθος. Α, κάπου εκεί πρέπει να υπήρχαν και αστυνομικοί. Κάτι σαν τη Φωλιά του Κούκου” χωρίς τον Τζακ Νίκολσον, δυστυχώς. Στο δικαστήριο η υπεράσπιση τοῦ υπόπτου έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη της µέχρι της έναρξης της δίκης του. O AGyos - µεταξύ άλλων - ήταν ότιτου ανεβαίνει η πίεση!!! Συγκεκριµένα ακούστηκε μαρτυρία σύμφωνα µε την οποία, ενώ. βρισκόταν για θεραπεία στην κλινική και υπό τη φρούρηση των αστυνομικών, εξαιτίας ακριβώς της παρουσίας τους, ο ἄρρωστος παραζόταν και συγχιζόταν και του ανέβαινε η πίεση... Β! Ηταν µια γιαγιά γύρω στα 80, ίσως και περισσότερο. Ελαφρώς βαρήκοη, πιθανώς αναλφάβητη και σίγουρα βραδικίνητη. ταν, παρακαλώ, κατηγορούµενη σε 3 υποθέσεις έκδοσης ακά- λυπτων επιταγών, ως διευθύντρια εταιρείας! Πήγε µε τον δικηγόρο της στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου. ήταν ορισμένες οι 2 υποθέσεις. Έγιναν οι υποθέσεις και THY TE- ταρτη φορά που της είπε το δικαστήριο ότι εντάξει, τελείωσε η υπό- θεσή της και ήταν ελεύθερη και μπορούσε να Φύγει, αυτή άκουσε και βγήκε από το ειδώλιο. Έπρεπε τώρα να πάει µε τον δικηγόρο της και τον δικηγόρο της άλλης πλευράς στο ἄλλο δικαστήριο, που ήταν ορισμένη η τρίτη: υπόθεση. Εξέλαβε όµως το 'ήταν ελεύθερη και μπορούσε να φύγει” που τῆς είπε το πρώτο δικαστήριο ως ότι μπορούσε να φύγει γενικώς και σιγά- σιγά και χωρίς να τη δει ο δικηγόρος της έφυγε εντελώς από το δικαστήριο! Έτσι απέμειναν οι δικηγόροι χωρίς την κατηγορούµενη. Ο δικηγόρος της αναγκάστηκε να πει στον δικαστή ότι η πελάτι- δάτου, ηλικιωμένη και βαρύκοη, διέλαθε της προσοχής του και λό- γω κακής συνεννόησης έφυγε από το δικαστήριο, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να τη φέρει πίσω, για να ακούσει το εξής σχόλιο από το δικαστήριο: Έτσι όπως µου το λέτε κύριε, μάλλον πρέπει να έτρε- ξε εκατοστάρι”. To our ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνουν ηµε- ρίδα ενημέρωσης για τον θεματικό άξονα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Πέμπτου Προ- γράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης. Χώρος: Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ημέρα: Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 1999 Ώρα: 08.30 - 14.00 και 15.30 - 18.30 Κύριοι ομιλητές θα είναι οἱ εκπρόσωποι του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας «Πράξη» της Ελλά- δας κ.κ. Νικόλαος Μελανίτης και Βασίλειος Τσάκαλος. Το Πρόγραµµα της Ημερίδας χωρίζεται σε δύο Μέρη. Στο πρώτο, 08.30 ---Ι4.00 θα γίνει µια πλήρης και σφαιρική κάλυψη σε γενική µορφή για το Πέμπτο Πρόγραµµα Πλαίσιο, αλλά και ειδικά για τον θεματικό άξονα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Στο δεύτερο µέρος, Ι5.30 --- 18.30, θα µπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προσωπικές συναντή- σεις µε τους παρουσιαστές Κατά άτοµο ή κατά οµάδα για περαιτέρω συζήτηση ή διευκρίνηση θεµά- των. Πρόγραµµα: 0830-00 1. Χαιρετισμός από τον Λειτουργό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δρ Κ. Παπασταύρο. 2. Χαιρετισμός από τη Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Δρ. Κ. Καδή. 3, Παρουσίαση από τους κ.κ. Μελανίτη και Τσάκαλο -Δομή και φιλοσοφία του 5ου Προγράµµατος Πλαισίου -Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων -Εργαλεία πληροφόρησης. Διάλειμμα για καφέ - O1 bpdoets tou Υποπρογράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ---τρέχουσες προκηρύξεις -Προετοιµασία προτάσεων µε ψηλή πιθανότητα επιτυχίας -Πρακτικές συμβουλές για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων -Προετοιµασία συμβολαίου µε την Κοινότητα 14.00 - 15.30 - Διάλειμμα 15.30 - 18.30 Προσωπικές επαφές µε τους παρουσιαστές. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ