Back

Έτοιμο µόνο το σχέδιο...

Έτοιμο µόνο το σχέδιο... ΤΟΥ ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΤΜΗΜΑ Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοι- µάσει ρυθμιστικό χωροταξικό σχέδιο, για την αξιο- ποίπσπ του χώρου που έχει απαλλοτριωθεί, απένα- ντι από την πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρνακας και ο οποίος προορίζεται να στεγάσει πολλές κυβερνη- τικές υπηρεσίες, όπως το Ταχυδρομείο, την Αστυνο- µική Διεύθυνση κ.ά. Η μετακίνηση πολλών υππρε- σιών είναι απαραίτητη, αφού σήµερα επικρατεί µια άκρως απαράδεκτη κατάσταση κατά μήκοςτου παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, µε την ύπαρξη και λειτουργία των εργαστηρίων και αποθηκών των Δημοσίων Έργων καιτων πρόχειρων υποστα- τικών που στεγάζουν κυβερνητικές υπηρεσίες, Για την υλοποίπσπ του σχεδίου αυτού θα πρέπει να λπφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να διατε- θούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουρ- γείο Συγκοινωνιών και Έργων. Και, βέβαια, να ετοιμαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια για τα νέα υποστατικά που θα ανεγερθούν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο ταχυδρο- µείοθα πρέπει να ὄρομολογπθεί άµεσα η απόφα- ση για την κατεδάφισή του και tn µεταστέγασή του στο νέο χώρο που έχει επιλεγεί, ώστε να τοπιοτε- χνηθεί και ενοποιπθεί ο Χώρος, µετον ευρύτερο χώρο των διατπρητέων κτισμάτων του παραλια- KOU μετώπου.