Back

Η αγανάκτηση του Γέρου

OC) Na ads Η αγανάκτηση του Γέρου Β! «Πού κλειστήκατε ωρέ, σε γυά- λινα κλουβιά», φώναξε ο καπετά- γιος του ΄21 και σείστηκε συθέµε- λα ο τόπος. ση Μαρτίου ξηµέρωσε κι ούτε ένα φλάμπουρο, ούτε ένα τουρκικό φέσι κρεµασμένο στο ζω- γάρι σας», πλάνταξε από τα απόκοσµα ο Γέρος του Μοριά. Του f Γιάννη ΕΙ ας πρόλαβαν κι Κωστακόπουλου άλλες επέτειο! απροε- τοίµαστους. Κάποια εφήµερα γεγονότα κούρδιζαν ανά- ποδα τις υποχρεώσεις µας, δί- πλωναν τις διαθέσεις µας και απροπροσανατόλιζαν για το που- θενά τις εθνικές επιταγές. Υπήρ- χαν φορές που δουλεύαμετις µη- χαγές στο ρελαντί, µόνο Και µόνο για ν΄ απαλλαγούμε από το βάρος των ευθυνών µας. Β! Τώρα όµως Μπροστά στ΄ ανεί- πωτα τρεχούμενα πώς να σηκώ- σεις κεφάλι και να κοιτάξεις Κατά- µατα την Μπουμπουλίνα, να βρε- θείς στον ίσκιο του Νικηταρά ή να περάσεις µε ακάλυπτα τα γώτα σου την Αλαμάνα Αφήστε που για την Κατάντια µας εκείνα τα περή- φανα µουστάκια του Βελεστινλή κρεµάστηκαν λυπητερά προς τα Κάτω. Β «)εποιον Θεό προσκυνάτε ωρέ», αναψοκοκκίνησε ο βλοσυ- ρός ήρωας του 2Ί, που µια Φο- ρά τον χρόνο αποφασίζει να µας Κάνει τον βίο αβίωτο. Κουβαλάει ολόχρονα τις τύψεις µας κι ανή- µερα της Γιορτής του τις ξεφορ- τώνει εμπρός µας. Β! «ας τύφλωσε ο παράς, µπερ- δέψατε τα κουσούρια σας µε την τιµή σας, ντροπιάσατε τους προ- Υόνους σας. [Ποιος έδωσε το γαίµα του για να βλέπει σήµερα τα µα- σκαραλίκια σας». Β! Λεν καταλάβαινα πού ακριβώς το πήγαινε ο [έρος. Καλού-κακού, όµως, άλλαξα Κα- γάλι στην τηλεόραση, έντυσα πρό- χειρα τη φαντασία LOU µε εικόνες σοβαρές Και Κλώτσησα αµέσως Κάθε ευκαιρία απόδρασης. Η ση- µεριγή αργία δεν προσφέρεται για πανηγύρια, τσιγκλούσα να πείσω τον ανυπάκουο εαυτό µου. Β! ῃ| ώρα περνούσε, η µγήµη οπι- σθοχωρούσε για να καλύψει µια αδικαιολόγητη απόσταση. ΠΠορ- τρέτα ηρώων ζωντάνευαν από τοί- χους µονοτάξίων αιθουσών δηµο- τικών, η µετον καιρό φευγάτη µυ- ρουδιά δάφνινων στεφανιών έκαι- γε τα μάτια, οἱ πανηγυρικοί κατέ- βαιναν χείµαρροι από μπαλκόνια. Κι ένας µαθητής μπροστά στο µνη- µείο των Ηρώων σε στάση προ- σοχής να Κοιτάζει µε πίστη το μέλ- λοντου. Β -οφγικά, στην οθόνη χώρεσε ολόκληρο το παρελθόν. Αναδρο- --µικά φτιάχτηκαν οἱ ξεθωριασµέ- γες σκηνές µιας νοσταλγικής, αλ- λά ξεχασµένης νιότης. Σηµαίες ανέµιζαν, παιδιά σε γραµµές χαι- ρετούσαν µε ενθουσιασμό το δο- ξασμένο Χθες των προγόνων µας, μουσική εµβατηρίων ξυπνούσε την κοιµισµένη µας συνείδηση. Σε ένα λάβαρο, σε πρώτο πλάνο, είδα τον Γέρο του }Ίοριά να µε γρι- κά ακόµη αγριεµένος.