Back

ΠαραΣΚΗΝΙΟ

Προς Κυρία Γκιούροφ Αγαπητή Ανδρούλα Στον «Πολίτη», οι αρθρογράφοι, είτε είναι μόνιμοι συντάκτες, είτε συ- νεργατες, γράφουν ελεύθερα. Πότε εναντίον του. ΑΚΕΛ πότε υπέρ του ΑΚΕΛ. Πότε εναντίον του ΔΗΣΥ πότε υπέρτου ΛΗΣΥ. Αυτή είναι η φιλο- σοφία της εφημερίδας και δεν θέλουµε να την αλλάξουμε. 0 κάθε συ- ντάκτης Ωστόσο και ο κάθε συνεργάτης όταν γράφει εκφράζειτον εαυ- TO TOU, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήμασταν µια πραγματική ελει- θερη εφημερίδα, αλλά ένα κομματικό έντυπο µε στρατευµένους κονδι- λοφόρους. Ως εκτούτου το χθεσινό σχόλιο σου στη «Χαραυγή» υπήρξε ἄστοχο σε ένα σηµείο. Πήρες την άποψη ενός συνεργάτη µας και προ- σπάθησες να την ταυτίσεις µε τον «Πολίτη», ενώ γνωρίζεις ότι την εφη- μερίδα εκφράζει το ρεπορτάς και η άποψη της στη σελίδα 8. Γιατί ἄρα- γετο έκανες, ενώ κάλλιστα θα μπορούσες να σχολιάσειςτο συγκεκριµένο επώνυμο ἄρθρο Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι δηλα- δή. δεν µπορεί να ηθικολογεί κανείς µε ανήθικο τρόπο! Π. AHKOno μαχαίρι Γλώσσα λανθάνουσα Β Θυσίες απαιτεί η εναρµό- γιση με το κοινοτικό κεκτηµέ- νο. Γιατί θυσία είναι να κάνεις συνεδρία και να συζητάς περί της Χ οδηγίας του Ψ νοµοσχε- IVE τιγινΙ ariwtOY δίου των Βρυξελλών, αντί να εἴ- σαϊ µε το φραπέ σου αραχτός και λαάϊτ στην παραλία. Για να δούµε ποια επιλογή θα ακο- λουθήσουν ΤΕΛΙΚΑ οι βουλευ- τος | ee [lavtws o Xpitoto@ias Sev χάρισε κάστανο χθες. «Δεν φταί- ει η Βουλή», είπε, «αν υπάρχουν καθυστερήσεις στην ψήφιση νο- μοθεσιών του κεκτηµένου». Β Τιθα πουν σήµερα ο Ζα- χαρίας Κουλίας και ο µητροπο- λίτης Πάφου Β Λίκαιο έχει ο Νίκος Κα- τσουρίδης που ζήτησε χθες να εφαρµόζεται ο κανονισμός της Βουλής στην Ολομέλεια. «Από το Σεπτέμβριο θα ζητήσουµε να εφαρμοστούν οι κανονισμοί», είπε χθες. Δεν µπορεί για ένα θέµα που συζητήθηκε κατ' επα- νάληψη στις επιτροπές να ανοί- γει συζήτηση από το μηδέν επει- δή είναι στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Β Την ΑΛΗΘΕΙΑ αποκατέ- στησε το ρεπορτάζ του συνά- δελφου Σωτήρη Παρούτη για τη «ροῦῶ κοινοβουλευτική ιστορία. Το ρεπορτάζ ακόµα σχολιάζε- ται... Και οι εμπνευστές του κά- γουν την ΠΑΠΙΑ. B To άσχετο: Ρυθµίζονται τα δάνεια... εδώ και δύο χρόνια. Γ. ΑΥ. Το ακαταλαβίστικο Κείµενο Δεν το παραδέχο- ντα!, αλλά αποτελεί κοινό μυστικό στο ΔΗΚΟ. Και εννοού- µε ότι άρχισαν τα µαγειρέµατα ενόψει των εκλογών του κόµµατος, που θαᾳ διενεργπθούν τον προσεχή Νοέμβριο. Οἱ διαφωνίες για τη Σοσιαλδηµοκρατία είναι µόνο το πρό- σχηµα. Το τι πισώ- πλατα μαχαιρώματα πέφτουν και τι δη- λώσεις και αντιδη- λώσεις γίνονται, δεν λέγεται. Όμως, ενώ οι µονομάχοι ακονί- ζουν τα paxaipia, δεν αποκλείεται ο Τάσσος να τους βγει από δεξιά. ΔΗΚΟπο μαχαίρηή K.ZOP. Πήρα χθες αντίγραφο επιστο- λής που στάλθηκε στην εφηµερί- δα µας, από τακτικούς ωρομίσθι- οὓς κυβερνητικούς υπαλλήλους. Νατι γράφει η επιστολή: Το υπό- λοιπο της προκαταβολής που σας παραχωρήθηκε από το Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωροµίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού κατά την 31 Ι2.2002 ανέρχεται σε [270.21 και θᾳ σας αποκοπεί από το µι- σθό σας σε δέκα μηνιαίες δόσεις”. Οι εργαζόµενοι απέστειλαν αντί- γραφο της εν λόγω επιστολής που έλαβαν, ζητώντας να διερευνή- σουµε το θέµα για να μάθουν πε- ρίτίνος πρόκειται, γιατί, όπως µας είπαν, επικοινώνησαν οι ίδιοι µε το Γενικό Λογιστήριο αλλά δεν πήραν ικανοποιητική απάντηση. Επικοινώνήσαμε, λοιπόν, µε συ- γκεκριµένο υπάλληλο και αρχικά ρώτήσαμε αν οι υπάλληλοι πή- ραν προκαταβολή από το Ταμείο Προνοίας τους”. 0 υπάλληλος µάς είπε όχι” και διευκρίνισε ότι από λάθος γράφτηκε αυτό”. -Ἑ τότε από πού πήραν, ξανα- ρώτησα. Μου δόθηκε µια απάντη- ση, αλλά και πάλι δεν κατάλαβα. Γιατί τα γράφω όλα αυτά Για να επισημάνῶ ότι, όσοκαι αν φα- ντάζει εύκολη η επικοινωνία σή- μερα µετα τόσα πολλά επικοινώ- νιακά µέσα στη διάθεσή µας, εἷ- ναι πολύ δύσκολη, λόγω του γε- γονότος ότι η απλή ελληνική γλώσσα είναι ακόµα άπιαστο όνει- ρο για πολλούς. Για να µην πω για τους πλείστους”. Άσχετα αν θεώ- ρείται αποδεικτικό στοιχείο για καλή γνώση της Ελληνικής”, το απολυτήριο του Λυκείου. ΜΑΚ. ΑΝΤ. Αληθινές Ψψευτιές! Το ότι ασχολείται συχνότατα µετον “Πολίτη” ο αρθρογράφος της Αλήθειας Πάµπος Χαραλάμπους δεν είναι κάτι που µας χαλάει, µια και φαίνεται να µας διαβάζει µετά μεγάλης προσοχής. Αλλά, θα µας χαροποιούσε ιδιαιτέρως αν καταλάβαινε και τι διαβάζει για να αποφεύγει τις παραποιήσεις, ενίοτε και τα χονδροειδέ- στατα ψεύδη. Χτες έγραψε ότι ο κύριος αρθρογράφος του Πολί- τη” στις 5 Δεκεμβρίου 20052, ενθάρρυνετον Ντενκτάς να παραμεί- νει στη θέση του, γράφοντας: Κράτα γερά Ραούφ! Μείνε ακλόνη- τος εκεί ὡς το Μάη του 2004. Η μοναδική µας ελπίδα είσαι εσύ!” Στις 5 Δεκεμβρίου ο κύριος αρθρογράφος του “Πολίτη” έγραφε για τα αδιέξοδα του σχεδίου Ανάν και ούτε µια φορά δεν αναφέρθη- κε στον Ντενκτάς. Καμία σχέση δηλαδή µε αυτά που ισχυρίζεται ο Πάµπος Χαραλάμπους. Ούτε κανένα άλλο άρθρο στον “Πολίτη” της 5ης Δεκεμβρίου αναφέρει οτιδήποτε σχετικό. Φαίνεται λοιπόν πως κάτι άλλο διάβαζε ο κ. Χαραλάμπους, αλλά πάντως ποτέ, µα ποτέ το κύριο άρθρο του Π” δεν έγραψε κάτι τέτοιο. Αν µας βρει ποιος έγραψε και πότε, τη φράση που αποδίδει στον κύριο αρ- θρογράφοτου Π’, τότεθατου εξηγήσουμε και το νόηµα. Πάντως, κάνει κι αυτός ό,τι κάνει και η Γκιούροφ στη Χαραυγή”:. Προσπα- θούν να πλήξουν τον Π”, παραπλανώντας τους δικούς τους ανα- γνώστες. Σεβαστείτε τοὺς αναγνώστες, βρε παιδιά. Nl. Των φρονίµων τα παιδιά Εγκυρότατες πληροφορίες από κύκλους της τοπικής αυτοδιοί- κησης, αναφέρουν ότι το τρύπιο οδικό δίκτυο εντός πόλεων δεν πρόκειται να διορθωθεί (να επι- καλυφθεί µε φρέσκια άσφαλτο) πριν ολοκληρωθεί σε κάθε πε- ριοχή το αποχετευτικό σύστημα. Κάτσε Μάη µου να φας τριφύλ- λι, δηλαδή... Τουλάχιστον, καλοί µου άν- θρωποι, Κλείστε τις λακκούβες γιατίτα αυτοκίνητά µας δεν αντέ- χουν άλλο! Και να θυμάστε, τῶν φρονίμων των παιδιά πριν πει- Πιαρροές Ποιος αρχηγός κόμματος, σχολιάζοντας τις συνεχείς διαρροές πληροφοριών, εί- πε για στελέχη του κόµµα- τός του ότι “το στόµα τους εν όπως τον κ... τούς, διότι ό,τι μάθουν, “σπουρτούν’ τα στο λεπτό!”. Νάλιστα, προ- ειδοποίησε ότι αν συνεχίσει το βιολί (των διαρροών) στο µέλλον θα µένουν στο σκο- ΤάδΙ... Είναι ένας πονοκέ- φαλος και αυτές οι διαρρο- ές. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για µας! K.ZOP. vdaoouv payelpevouv.-Kavte e0eic από τώρατις επαφές µετις υπό- λοιπες υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ και υδατοπρομήθεια) ώστε τα ανα- πτυξιακά τους έργα να γίνουν ταυτόχρονα µε το αποχετευτικό, για να γλιτώσουµε λιγάκι από τα εργοτάξια που µας πνίγουν κα- θηµερινά, αλλά και για να δια- Φφυλάξουμε λίγα εκατομμύρια από τα δηµόσια ταμεία που ρηµάξαµε πότε µετην απρονοησίᾳα µας και πότε µε την ασυνεννοησίᾳα µας. Μ.Λ. Λαίμονες Προγράμματα για την αντιµετώ- πιση της µάστιγας των ναρκωτικών και εθνικές στρατηγικές και άλλα τινά εύηχα ακούμε τις τελευταίες ηµέρες. Ακόμη και την εξαγγελία της ίδρυσης τριών κέντρων απε- ξάρτησης και συμβουλευτικών κέ- ντρων, αλλά και την εγκατάλειψη της πρακτικής να μπαίνουν πίσω απότα σίδερα οι ανήλικοι χρήστες. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν µου 'γε- μίζουν το αυτί” ως αποτρεπτικά, μάλλον µετη βελτίωση των υἱοθε- τηµένων προτύπων μοιάζουν. Όπου δηλαδή ο χρήστης εξαθλιώ- γεται σταδιακά, ξεπέφτει ηθικά κα τέλος πεθαίνει. Αλλά αυτά τα λέμε Χρόνια τώρα. Χωρίς ιδιαίτερα θε- τικά αποτελέσµατα. Στα ατελή µας ιδρύματα µπαινοβγαίνουν οι χρή- στες µαζί µετις ουσίες τοὺς και σω- τηρία δεν βρίσκουν. Και οι ιθύνο- ντες νόες εμφανίζονται στους δέ- κτες µας Και μιλούν από καθέδρας και µετά βδελυγµίας για το φαινό- µενο. Μας περιγράφουν κατα- στροφές και δαίµονες. Αλλά και αυτό δεν απέδωσε, κατά τα φαι- νόμενα... Μήπως είναι η ώρα να µιλή- σουµε διαφορετικά, Μήπως πρέ- πει να βρούμε τρόπο να αναδεί- ξουμε θετικά πρότυπα ή µήπως αυ- τόθα έφερνε σε δυσχερέστερη θέ- ση κάθε είδους υπεύθυνο”