Back

Οι υπαίτιοι μιλούν στις επετείους

Ἡ Σον να µη φιάνειη φόρτιση των ηµερών, στην οθόνη εμφανίζεται ένας απ’ τοὺς πρωταίτιους της χούντας και των επακολούθων της. Ο Στυλιανός Παττακός, µε καλλιεργηµένο πλέον το µαλλίτου, εκφράζει θέσεις επί πτα- ντός επιστητού, έχει «αμετανόητη» άποψη για τα περασμένα και κάνει νουθεσίες για τα άγνωστα μελλούμενα. Ἡ Επέτειοςτου Πολυτεχνείου κι ο Παττα- κός μπροστά µας! Πρόσωπο µε πρόσωπο η επικαιρότητα LE THY ανακολουθία της. Ῥωταάει ο δημοσιογράφος ποιος φταιει για τον ξεσηκωμό και το αιματοκύλισμα των φοι- τητών το 73. «Όχι εγώ» απαντάει ο δικτάτορας, «αφού είχα απομακρυνθεί τότε απ᾿ την εξουσία. Εγώ πα- ρέλαβα και παρέδωσα την εξουσία αναίμακτα». Κωστακόπουλου Β! Ξοφλήσαμε λοιπόν απότις ευθύνες Παττακού, λόγω ηµερολογιακής σύµπτωσης, και πάµε παρα- κάτω. «Πώς καταφέρατε να βγείτε από την φυλακή αφού αρχικά καταδικαστήκατε σε θάνατο για προ- δοσία της πατρίδας κι αργότερα η ποινή σας µετα- τράπηκε σε ισόβια κάθειρξη», ρωτά ο δηµοσιογρά- Φος, Β! χείμαρρος ο αµετανόητος «συνταγματάρχης» στην απάντηση. «Εδώ και δέκα χρόνια µετον Μα- καρέζο και τον Λαδά µε ιατρική γνωμάτευση βρι- σκόµαστε στα σπίτια µας. Κάθε 6 µήνες παρουσια- ζόμαστε στο Εφετείο Κακουργηµάτων Πειραιώς για επαλήθευση της κατάστασης της υγείας µας. Ζούμε χωρίς σύνταξη, χωρίς ιατρική περίθαλψη, έκπτωτοι στο βαθµό του στρατιώτη. Μακάρι να µας είχαν σκοτώσει. Θα πεθάνουμε σαν ήρωες». ΟΙ υπαίτιο! μιλούν στις επετείους Β Λεν μπόρεσε ο δημοσιογράφος εκείνη την ώρα να μιλήσει σ' ένα γέροντα µε κάτασπρα μαλλιά για τη μέθοδο της... αυτό-ευθανασίας. Εκείνο όµως που σεβάστηκε ο λειτουργόςτου ΜΕ- σου, που πρόβαλε έναν απότους Εφιάλτεςτης σύγ- χρονης Ιστορίας µας και των δεινών του έθνους, δεν το απέφυγε ο συνομιλητής του. Ἡ Είχε όρεξη να μιλήσει γιατην Κύπρο, την προ- δοσία, την εισβολή, το σχέδιο Ανάν, παρακαλώ, για τη λύση του Κυπριακού, Και να καταλήξει ὡς γνή- σιος δικτάτορας στο «εγώ» του 8 «Λεν πρόδωσατην Κύπρο. Φταίνε ο Μακάριος: µε τον Γρίβα που απέσυραν πολύ νωρίτερα την ελ- ληνική μεραρχία. Αν φταιω σε κάτι εγώ είναι OTL ημουν επαναστάτης». Και µετά το ακατανόητο πα- ραλήρημα, η ασυναρτησία στο φόρτετης: «Αναλαμ- βάνω όλᾶς τα ευθύνας. Δεν φοβάμαι κανέναν παρά µόνο τον εαυτό µου». Κάποιοι λένε για τον Φόβο του Θεού, ο Παττακός φαίνεται πως τον ξεπέρασε, για να καταλήξει στον εαυτότου. ~ Ἡ Σαν επιδόρπιο στην κουβέντα, έπεσε και ΤΟ σχέδιο Ανάν. «Τι λέτε» ρώτησεο δημοσιογράφος, για να εισπράξειτην πιο σύντομη και «γεμάτη» απά- ντηση: «Όπως έχω πληροφορηθεί είναι πρόταση δέ- σµευσης που θα καταντήσειτην Κύπρο εκ νέου αποι- κία. Είναι ευκαιρία ν᾿ αρχίσει πόλεμο, να διώξειτους ξένους και να μείνουν µόνο Έλληνες στο νησί». 5 Είναι επίκαιρο, µετά και τη γνωμάτευση Πατ- τακού, να ξαναµετρήσουμετις υποψήφιες «χαμένες πατρίδες», αλλά περισσότερο να υπολογίσουμε καὶ στην τελική είσπραξή µας απότις εθνοσωτήριες λύ- σεις