Back

Οργάνωση κατά επαρχία

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΕΚΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ Οργάνωση κατά επαρχία Σάρκα Και οστά λαμβάνει εντός των ηµερών η ορ- γανωτική προσπάθεια της Ανανεωτικής Κίνησης Μαρ- Κίδη Και την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται να ορι- στικοποιπθούν τα ονόματα που θᾳ απαρτίζουν τις συ- ντονιστικές επιτροπές της Κίνησης ανά επαρχία. Συ- γκεκριµένα, το επιτελείο του τέως Γενικού Εισαγγελέα σε ΚάΤΙ λιγότερο από ένα µήνα από την ημερομηνία ἵὄρυσης της κίνησης οργανώνει τη δοµή της που θᾳ ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Σε πρώτο στάδιο θα διαμορφωθούν οι Συντονιστικές Επαρχιακές ΕπΙτρο- πές, που θᾳ αποτελούνται από 13 άτοµα και οἱ οποί- ες θᾳ εποπτεύουν την οργάνωση της βάσης κατά επαρ- xia. Σε αυτές τις επιτροπές θα υπάγεται αριθµός Οµά- ὅων Εργασίας αποτελούμενες Π Κάθε µια από 10 άτο- μα µε αντικείµενο την µελέτη διαφόρων θεµάτων. Το δεύτερο σκέλος της οργάνωσης που θα ολοκληρωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου ακούει στο όνοµα Επιτροπές Μελετών, οἱ οποίες θα είναι στην ουσία τα υπεύθυνα όργανα της Κίνησης για παραγωγή πολιτικής. Προς το Παρόν έχουν προβλεφθεί οχτώ τέτοιες επι- τροπές στους εξής θεµατικούς τοµείς: Κυπριακό, διε- θνείς σχέσεις, Ε.Ε., Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόληση, περιβάλλον, γεωργία, παιδεία και θέµα- Τα προσφύγων. Σύμφωνα µε κύκλους της Κίνησς, στις επιτροπές μελετών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής αρκετοί ακαδημαϊκοί. Το τρίτο σκέλος του οργανωτικού σχεδιασμού αφο- ρά τις Οµάδες Ενδιαφέροντος, όπως αποκαλούνται, 01 οποίες αναμένεται να σχηματιστούν και να στελε- Χωθούν στις αρχές Μαρτίου. Οἱ οµάδες αυτές θᾳ ασχο- λούνται µε τοµείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στό- Χος τους θα είναι Π ενηµέρωση των πολιτών σε σχέ- δη µε ευρωπαϊκά προγράµµατα και κανονισμούς. _ Hdn o€ autév τον τοµέα π Ανανεωτική Κίνηση, Όπως σχολίαζε στον 'Π'' συνεργάτης του κ. Μαρκί- δη, έχει προλάβει την κυβέρνηση αλλά Και τα άλλα Κόμματα αναφορικά µε πρόγραµµα της Ε.Ε. ύψους 6.5 εκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της παιδείας Και του αθλητισμού. Πυρήνες της κίνησης έχουν ήδη στα χέ- ρια τους ὅυο σχετικές αιτήσεις ενδιαφερομένων και σκοπεύουν εντός των ηµερών να αποστείλουν ενηµε- ρωτική επιστολή στον ΚΟΑ και σε εκπαιδευτικά ιδρύ- ματα. Τέλος µε γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η δια- δικασία εγγραφής µελών στην Κίνηση µε επίκεντρο κυρίως την πρωτεύουσα. ΒΑΓΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ