Back

Ένοχος για ανθρωποκτονία ο Μιχάλης Χατζηκώστας

Ένοχος για ανθρωποκτονία ο Μιχάλης Χατέηκώστας ΄Ένοχο στην Κατηγορία της ανθρωποκτο- γίας έκρινε χθες το Μόνιμο ΚακουργιοδιΚείο Λάρνακας τον Μιχάλη Χατζηκώστα, από τῃ Λάρνακα, ενώ αποφάνθηκε πως δεν έχει απο- δειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ῃ κατηγορία του φόνου εκ προµελέτης που αντιμετώπιζε αρχικά ο κατηγορούμενος. Αἰ- τιολογώντας την απόφασή του το δικαστή- Ριο έλαβε σοβαρά υπόψη την ψυχολογική κα- τάσταση του Χατζηκώστα την ώρα που µα- χαίρωνε τον Μιχάλη Καραγιάννη, από την Ἁγία Νάπα. Έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ήταν εκνευρισµένος όταν ζητούσε εκδίκηση από το θύμα, το οποίο θεωρούσε υπαίτιο για ΤηΝ ταπείνωση που είχε υποστεί προηγουµέ- γως µετά από τον πρώτο μεταξύ τους Καβγά, Παράλληλα, το ΚακουργιοδΙκείο έκρινε ότι ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ του πρώτου Καβγά και του μαχαιρώματος ήταν πολύ µι- Κρός για να δικαιολογεί εκ προµελέτη. To ΔΙ- Καστήριο, ὡστόσο, απέρριψε τοὺς ισχυρι- σμούς της υπεράσπισης για αυτοάμυνα κι έκανε λόγο για αντιφατικούς ισχυρισμούς του Χατζηκώστα για το πώς περιήλθε το φονικό μαχαίρι στην κατοχή του, “Διαφορετικούς. ισχυρισμούς αναφέρει στη γραπτή κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία Και διαφορετι- κούς στη δήλωση που έκανε από το εδώλιο του κατηγορουμένου”, υπογραμμίζεται στην πολυσέλιδη απόφαση. Εύρηµα του Κακουρ- γιοδικείου είναι επίσης ότι σε Κανένα σηµείο δεν κινδύνεψε π ζωή του Χατζηκώστα που να δικαιολογεί τα μαχαιρώματα Και ότι ο Ka- τηγορούμενος είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Καραγιάννη μόλις αντελήφθηκε το μαχαίρι στην κουζίνα της µπιραρίας όπου είχε µετα- φερθεί για περίθαλψη. Σύμφωνα µε το Κα- κουργιοδικείο, οἱ λόγοι που δικαιολογούν την. πρόθεσῃ του κατηγορουμένου είναι - Πήρε, μετέφερε Κι έκρυψε το μαχαίρι στην κόξᾳ του έτσι ώστε να µῃ γίνει αντιλη- no. - Ενώ είχε την ευκαιρία να απομακρυνθεί, χρησιμοποιώντας την πίσω πόρτα της µπι- ραρίας, αρνήθηκε να το πράξει. -Επιδίωξε να έχει ξανά συνάντηση µε το θύμα και τον προκάλεσε µε χειρονομία σε καβγά. -Πρόταξε αρχικά το μαχαίρι στο πρόσω- πο του Καραγιάννη για να τον αναγκάσει να υψώσει τα χέρια Και να αφήσει ακάλυπτῃ την KOIAIG TOU. - Τον μαχαίρωσε δύο φορές σε διαφορε- τικά σηµεία. Το δικαστήριο απέρριψε, ακόµα, τον Ισχυ- ρισµό της υπεράσπισης ότι υπήρξε ιατρική αμέλεια κατά τη νοσηλεία του Καραγιάννη σε Ιδιωτική κλινική της Αγίας Νάπας. “Οι χει- ρουργικές επεμβάσεις Και ῃ ιατρική θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε το θύμα µε κανένα τρόπο δεν συνέτειναν ή επέφεραν το θάνα- το. Άμεση αιτία θανάτου ήταν οἱ δυο µαχαι- ριές που ο Χατζηκώστας κατάφερε στην Κοι- λιακή χώρα του Καραγιάννη. Λόγω ακατά- σχετης αιμορραγίας, ζωτικά όργανα του θύ- µατος παρουσίασαθ ανεπάρκεια µε αποτέλε- σµα να επέλθει το μοιραίο”, τονίζεται στην απόφασπ. Υπενθυμίζουµε, ότι το τραγικό συµ- βάν έγινε στις 16 Αυγούστου 2003, τις πρω- Ινές ώρες, στην οδό Αγίας Μαύρης στην Αγία Νάπα. Ο Μιχάλης Χατζηκώστας δέχθηκε ψύ- Χραιμα την απόφαση του Κακουργιοδικείου, π ανάγνωσπ της οποίας διήρκησε πέραν των τεσσάρων ωρών. Η αίθουσα του Κακουρ- γιοδικείου ήταν κατάµεστη από µαυροφορο- µένους συγγενείς του Καραγιάννη, οι οποίοι αποχώρησαν από το δικαστήριο χωρίς να δη- µιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα. Στην αίθουσα βρίσκονταν και οι γονείς του Χα- τζηκώστα, ενώ Π Αστυνομία έλαβε δρακό- ντεια µέτρα ασφαλείας. Η υπόθεση αναβλή- θηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 19 Ιουλίου, προ- Κειμένου να αγορεύσει ο συνήγορος υπερά- σπισης για µετριασµό της ποινής. ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ