Γράφει και επιμελείται: Αργύρης Αργυρού T ο άθλημα της καλαθόσφαιρας στο νησί µας εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 και τα πρώτα βήματά του ήταν πολύ µι- κρά, όπως ἄλλωστε συνέβαινε σχεδόν µε όλα τα αθλήματα την τότε εποχή. Στις 23 Ιανουαρίου του Ι966 δημιουργήθηκε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ἀθλοπαιδιών (ΠΟΑ), η οποία περιλάμβανε τα αθλή- µατα της καλαθόσφαιρας και τῆς πετόσφαιρας και ανήκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών. To 1972 έγινε ο διαχωρισμός των ομοσπονδιών, ενώ επήλθε και διαχωρισμός της Κύπρου από την Ελλά- δα. Έτσι δημιουργήθηκε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία έγινε και µέλος της Διε- θνούς Ομοσπονδίας (ΕΙΒΑ). Η άνθιση του αθλήματος στο νησί µας άργησε πάντως να γίνει, αφού δεν ακολούθησε τα μεγάλα βήματα του ποδοσφαίρου, µε τη συµµετοχή µίας κυπριακής ομάδας στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Το 1988, ύστερα από την κατάκτηση του χρυσού µε- ταλλίου της Ελλάδας, στο Ευρωμπάσκετ της Αθή- νας (1987), άρχισε και η κινητοποίηση για την ανά- πτυξη του αθλήματος και στο νησί µας, αρχικά µετο να επιτραπεί η συµµετοχή ξένων καλαθοσφαιρι- στών. Η πορεία στον χρόνο έδειξε ότι η καλαθό- σφαιρα δεν εἴχετο ανάλογο ξεπέταγµα όπως έγινε στην Ελλάδα, όµως, η πρόοδος έρχεται και εδώ έστω, και µε µικρά βήματα. Η εθνική µας ομάδα δεν μπορούσε να σταθεί µε αξιώσεις στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αφού τις περισσότερες φορές γινόταν έρµαιο στις ορέξεις των µεγαθηρίων που βρίσκονταν στον δρόµο της. Η συµµετοχή µας στους Αγῶνες Μικρών Κρατών Ευ- ρώπης ήταν αυτή που µας έδινε περισσότερα κίνη- τρα, καθώς απέναντι σε Μικρά Κράτη συναντήσαμε Ο Λούκας Αντωνίου πρώτος σε συµµετοχές. καιτις πρώτες επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του χρυ- σού μεταλλίου στους ΑΜΚΕ το Ι995. Η ΕΙΒΑ τοπο- θετούσε την Κύπρο σε ομίλους στα κύπελλα προώ- θησης, όπου και εκεί προσπαθούσαµε πάντα για να Εθνική H Kunpoc ota npokpipatikd Twv EupwpndoKet φέρουμε τη µεγάλη επιτυχία. Οι καλές µας εµφανί- σεις και η σηµαντική βελτίωση που δείξαµε ως οµά- δᾳ έφερε τη ΕΙΒΑ να µας τοποθετεί σε προκριµατι- κούς αγώνες για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Η αρχή έγινε το 1993, οπότε δώσαμε την πρώτη µας µάχη στα προκριματικά του Εὐρωμπάσκετ 1995. Η πρώτης µας εμπειρία ήταν «τραυματική», αφού σε έξι αγώνες δεχθήκαµε ισάριθµες ήττες και μάλιστα συ- ντριβές. Την επόµενη χρονιά η Κύπρος έλαβε για τελευταία φορά µέρος σε ΡΓγοπιοίίοπ 6µρ, κατα- λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, πίσω από την ἱρλαν- δία. Το νερό είχε µπει για καλά στο αυλάκι και από το 1996 η ΕΙΒΑ δημιούργησε και πρώτο προκριµα- τικό γύρο για συµµετοχή στο Ευρωμπάσκετ. Έτσι, από τότε και µέχρι σήµερα οι υποχρεώσεις µας κά- θε χρόνο ως εθνική ομάδα έχουν να κάνουν µε τα προκριματικά των Εὐρωμπάσκετ. Παρά το ότι σε µε- ρικές διοργανώσεις φτάσαμε πολή κοντά στην πρό- Κρισή µας στην ημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ, εντούτοις, ακόµη περιμένουμε την ιστορική ηµέρα που η Κύπρος θα πετύχει αυτή τη µεγάλη διάκριση. Στο σημερινό µας ρεπορτάζ θᾳ σας παρουσιά- σουµε όλες τις προσπάθειες της Κύπρου στα προ- κριµατικάτου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, παρα- θέτοντάς σας τα στατιστικά στοιχεία όσων παικτών χρησιμοποιήθηκαν. Να σημειώσουμε ότι στην πρώ- τη µας συµµετοχή το 1993 δεν υπάρχουν τα στατι- στικά στοιχεία, γι᾿ αυτό θα παρουσιάσουμε ότι βρή- καμµε από το 1995 και µετά. Συνολικά, 24 παίκτες φό- ρεσαν τη γαλανόλευκη φανέλα σε αυτές τις διορ- γανώσεις, Από αυτούς µόνο δύο έπαιξαν σε όλα τα τουρνουά (χωρίς να υπολογίζουμε το πρώτο), οι Νί- κος Μιχαήλ και Λούκας Αντωνίου, µετον πρώτο να γίνεται ο μόνος που θα αγωνιστεί για έκτη συνεχό- µενη.φορά, η οποία θα αρχίσει την Τρίτη στη Δα- γία. Από µία διοργάνωση έχασαν οι Πανίκος Κυ- ριάκου, Χρίστος Στυλιανίδης, Χρύσος Χριστοδού- λου και Αλέξης Ζαχαρίου, µε τοὺς τρεις τελευταί- ους να δίνουν το παρών τους και στη φετινή διορ- γάνωση. Πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Λούκας Αντωνίου, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια της εθνικής µας (25), ενώ σε 22 αγώνες έπαιξε ο Νί- κος Μιχαήλ και σε 2ἱ ο Πανίκος Κυριάκου. Σε ό,τι αφοράτους «ρούκι» της φετινής µας οµά- δας, αυτοί θα εξαρτηθούν απότις τελικές επιλογές του Βλάντο Τζούροβιτς, οι οποίες υπολογίζεται να γίνουν σήµερα. Σίγουροι για να φορέσουν για πρώ- τη φορά τη φανέλα της Κύπρου σε προκριματικά Ευρωμπάσκετ είναι ο Ντράγκαν Ράτσα, ο οποίος βέβαια δεν συγκαταλέγεται στους μικρούς της οµά- δας, αφού βρίσκεται στα 39 του χρόνια, όµως είναι η πρώτη φορά που δικαιούται να προσφερει στην εθνική µας ομάδα και η εμπειρία του µόνο «ρούκι» δεν µπορεί να τον ονομάσει. Σίγουρος για να πάρει το πρώτο «βάπτισμα» στην εθνική Κύπρου εἶναι ο Παναγιώτης Τρισόκας της Ένωσης Νέων Παραλι- µνίου, ο οποίος θα αποτελέσει και τον σέντερ µας για πολλά ακόµη χρόνια. Υποψήφιοι για να χρι- στούν «ρούκι» της εθνικής είναι οἱ Γιώργος Ἱερο- διακόνου, Αντρέας Θεμιστοκλέους και Άρης Kopw- νίδης. Σε διπλανούς πίνακες σάς παρουσιάζόυµε τα απο- τελέσµατα της εθνικής µας ομάδας στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ και τα στατιστικά στοιχεία και των 24 παικτών που χρησιμοποιήθηκαν. Στον πίνα- κα µε τα στατιστικά, το Δ. σηµαίνει τις Διοργανώσεις που έλαβαν µέρος οι διεθνείς µας. ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΥΜΙΕΡ Νέοι χορηγοί για τις εθνικές ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΝ (1995-1999) ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ AY. Π. i. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 20. 343 56/77 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ξ - 122 BY% ι εθνικές µας οµάδες ἀποκτούν νέους «ανάδο- O χους», καθώς πρόσφατα η ΚΟΚ συμφώνησε μετη Λουμιέρ και µε µία κυπριακή εταιρεία, η οποία εκπροσωπείται από Γιουγκοσλάβο, οι οποίες θᾳ αναλά- βουν όλα τα έξοδα των εθνικών µας οµάδῶν στις υΠΟΧρε- ὥσειςτους. Οι εταιρείες αυτές θα καλύψουν όλα τα έξοδα της εθνικής αντρών, στην αποστολή για τη Δανία (17-21 Μαϊου), των γυναικών, στην αποστολή για τη Μάλτα (19- 21 Μαϊου) και όλων των ἄλλων εθνικών, όπως και την απο- στολή της Κύπρου στο συνέδριο της ΕΙΒΑ, που ΄θα γίνει στο τέλος του µήνα στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, οι ίδιες εταιρείες ανέλαβαν να καλύψουν τα έξοδα για το αθλητικό. υλικό όλων των οµάδων. Η τηλεόραση της Λουμιέρ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τών εθνικών µας οµάδων και δι- καιούται να τα εκμεταλλευτεί όπως αυτή θέλει. Στην απο- στολή της εθνικής αντρών για τη Δανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2009, στις φανέλες των. παικτών θᾳ υπάρχει η διαφήμιση της ΓΤΝ. Από αυτή τη συμφωνία το κονδύλι εξόδων των δύο εται- ρειών ανέρχεται στις 20 χιλιάδες λίρες. Ωστόσο, το ερὠ- τηµατικό που δημιουργείται από τη συμφωνία αυτή είναι το ότι πίσω από την κυπριακή εταιρεία «κρύβονται» οἱ ίδιοι παράγοντες από τη Γιουγκοσλαβία, αφού η εταιρεία αυτή Φέρεται ὡς θυγατρική γιουγκοσλαβικής και πρόσφατα έχει συμφωνήσει να αναλάβει τον Αχιλλέα Αγρού, ενώ εδώ και καιρό έχει συμφωνία και µετον Αχιλλέα Καϊμακλίου. Οι συµµετοχές στα Ευρωμπάσκετ Προκριματικά 1995 (22-26/6/1993) 60:15 - 63-123 Κύπρος-Τσεχία .... Κύπρος-Πολωνία... Κύπρος-Σλοβακία. Κύπρος-Πορτογαλία Κύπρος-Ελβετία Τελική Κατάταξη: |. Σλοβακία 6- 0), z Τσεχία (4-1), 2. Πο- λωνία (3-2), 4. Πορτογαλία (2-3), 5. Ελβετία (1-4), 6. Κύπρος (0-5). Προκριματικά 1997 (22- ΕΙ Η Κύπρος-Ελβετία... Κύπρος-Ρουμανία 3 Kumpoc-Moptoyaata.......... cece Kumpos-loAavéia Κύπρος-Σκοτία ......... : Κύπρος-Αυστρία Τελική Κατάταξη: |. Πορτογαλία (6-0), 2 Ελβετία 81, 3. Ρουμανία (4-2), 4. Ισλανδία (3-3), 5. Κύπρος (2-4), 6. Αυστρία (175), 7. Σκοτία (0-6). Πρώτος Προκριματικός 1999 (22-26/5/1996) Κύπρος:Ιρλανδία ο σα - 84-73 Κύπρος-ἱσλανδία ........ «...61-70 Kumpos-Aavia rh Sel ο. ο Κύπρος-Λουξεμβούργο .........-ιιιὈ.ι--ι...... τα Κύπρος-Αλβανία .. 12-63 Τελική Κατάταξη: |. Δανία (4- 1, 2, ο ὃς 2, 3. Ku- προς (3-2), 4. Ιρλανδία (3-2), 5. Λουξεμβούργο (1-4), 6. Αλβα- νία (1-4) Προκριματικά 1999 MESS Αι ή Κύπρος-Αυστρία .. ..57-61 Κύπρος-Γεωργία Κύπρος-Τσεχία 37-89 Τελική Κατάταξη: |. Τσεχία (3-0), 2. Γεωργία (2 1), 3. Λυ- στρία (1-2), 4. Κύπρος (0-3). ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΛΟΥ 4 ΜΕΣΟΣ Ο0ΡΟΣ Ξ ο. ΜΙΧΑΗΛΝ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΛΑΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ OP. ΜΕΣΟΣ 0ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. WAL 64% 2128 75% 32/56 57% 12/13 92% 9/10 00 3/4 39/50 78% 63/105 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 60% : Πρά ό ΣΟΛΕΑΣ 2105 ρώτος Προκριματικός 2001 ος ας (19-24/5/1998) Kumpoc-IpAav6ie .... OE a Κύπρος-Νορβηγία.... Sate : ος ee Κύπρος-Λουξεμβούργο........''''..-. κενο νοκκτεκι σα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5/13 Κύπρος-Αυστρία.......... ...49-63 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 38% Κύπρος-φινλανδία ........ Κύπρος-Ελβετία : 52-47 Τελική Κατάταξη: | Φινλανδία (6 0), 2 Αυστρία, (4-2), 3. Κύπρος (4-2), 4. Νορβηγία (3-3), 5. Ιρλανδία (2-4), 6. EABe- tia (2-4), 7. Λουξεμβούργο (0-6). Προκριματικά 2001 ο. 23/5/1999) Κύπρος-Ισλανδία 69-74 Κύπρος-Λευκορωσία......... Κύπρος-Σλοβακία .......... Κυπρος βουµανία ο. Κύπρος-Ουαλία. Τελική Κατάταξη: ! λευκορώσία (4 i), 2 Σλοβακία (4-1), 3. loAavdia (3-2), 4. Poupavia (3-2), 5. Kurpos (1-4), 6. Oua- λία (0-5) Συνολική παρουσία v-:+-367-404 ...358-366 ο 22 οωι299-340 228-368 -1852-2231 ΑΣΙΗΚΚΑΛΗΣ Α. ΜΕΣΟΣ ΘΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΜΕΣΟΣ 0ΡΟΣ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ. ΜΕΣΟΣ 0ΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ [. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΩΣΤΕΚΟΓΛΟΥ ΜΕΣΟΣ 0ΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ Ρ. ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΡ. KYPIAKIAHE KOYTZHE 0/0 0% 6/10 60% 21. 3π. ΡΑ. Ρε. Α. κΚλ A 62/129 21/113 60 12 59 29 52 48% XP. TEN. 694 0,25 19% 30 0 3ο. KS ο ο ΠΠ ο Ὁ Ἡη 0 6 14 190 36% 0% O8 11 0 04 09 11 54/114 32 39 18 14 1 30. 439 47% 9% 18 08 06 08 09 20 32/82 39% TAB η 74: 14 20 28 ο μος τς i a 15 1221 57% 18. 1 12 397. 24 η 15 716 0B 5 7 12 OL 0 1 6/9 12 2 1 25/55 46% 15227 Ge mega 2B% 3,0 0 : . 11 107/198 O/1 76 28 54% (rn 30 7h F fi 11 22/56 39% 403 38 27 1134 38 1, / . 27 31/79 39% 19/51 35 36 31% Lt A) Hs , 17 157 00 16 3 5 10 57% 0% 15 0, 0,9 3/15 2/8 4 20% 06 6/16 10 38% 14 6/16 7 38% 0,6 10726 1 39% 07 9/15 2 60% 2 , η η 20 2Π i 46 92 50 0,08 39-01 16 -0.2 142 0,33 3 21049!