Back

Πόσο «ακριβή» είναι η σχέση σας

AAYTEPH ZOH Πόσο «ακριβή» είναι η σχέστι σας H σχέση των ανθρώπων µε το χρήµα δεν είναι πάντα απλή. Οι περισσό- τεροι άνθρωποι βλέπουν το χρήμα σαν ἕνα µεσο για να αποκτήσουν εξουσία, ελευθερία, αγάπη, καταξίωση, έλεγχο, ασφά- λεια και επομένως ευτυχία. Το χρήµα και το πώς το αντιμετωπίζουμε µπορεί να µαρτυ- ρήσει πολλά για εμάς και τον χαρακτήρα μας, αλλά και να δημιουργήσει προβλήµατα στις διαπροσωπικές µας σχέσεις. Ειδικά, όταν το χρήμα γίνεται ο τρίτος που μπαίνει ανάμεσα στους... δύο, τα προβλήµατα γίνο- νται περισσότερο εμφανή. Μιλάτε για τα χρήματα Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλάνε ε- κολα για τη σχέση που έχουν µε τα χρήματα. Μπορεί να μιλήσουν µε τον σύντροφό τους για πολλά πράγματα εκτός από αυτό. Κανέ- νας τσιγκούνης και σφιχτοχέρης δεν θα πα- ραδεχτεί ποτέ ανοιχτά ότι έχει προβληµατι- κή σχέση µετα χρήματα, όπως κανένας σπά- ταλος δεν θα πει ότι είναι εθισµένος στη σπατάλη. Και αυτό, γιατί η συμπεριφορά µας απέναντι στο χρήµα µπορεί να προδώσει και άλλες πλευρές του χαρακτήρα µας. Για πα- ράδειγµα, πολλοί σφιχτοχέρηδες είναι επι- φυλακτικοί, τσιγκούνηδες µε τα συναισθή- µατα, ενώ αντίθετα πολλοί σπάταλοι µοιρά- ζουν απλόχερα συναισθήματα και υποσχέ- σεις χωρίς να το πολυσκεφτούν. Η συζήτη- ση γύρω από τα χρήματα είναι σχεδόν πά- ντα µια απαγορευμένη συζήτηση, µια συζή- τηση ταμπού. Παρ’ όλα αυτά, µια δύσκολη οικονομικά περίοδος στη ζωή ενός ζευγα- ριού- π.χ. η αγορά ενός σπιτιού, η απόλυση από τη δουλειά ή η γέννηση ενός παιδιού- εί- ναι αρκετή για να δημιουργήσει διαμάχες, γκρίνια και τσακωμούς. 0 οικονόµος και ο σπάταλος Έρευνες έχουν δείξει ότι άνθρωποι που μπαίνουν σε µια σταθερή σχέση κρατούν αντίθετη στάση απέναντι στο χρήµα από αυ- τή που κρατά ο σύντροφός τους. Για παρά- δειγµα, αν η σύζυγος συνηθίζει να σπαταλά συνεχώς χρήματα, ο σύζυγος - ακόµα και αν και ο ίδιος είναι σπάταλος- θα πρέπει να αναλάβει να διατηρήσει µια ισορροπία στα οικονομικά της οικογένειας, αποκτώντας έτσι τον ρόλο του σφιχτοχέρη! Ακόμα και Προσοχή στο... χειμωνιάτικο μαύρισμα: ο καλοκαίρι οἱ γιατροί προε!ιδοποι- ούν για τα βλαβερά αποτελέσµατα που έχει π πλιοθεραπεία στῃν υγεία µας. Η τεχνολογία, ωστόσο, έχει φροντί- σει και για μαύρισμα στο σπίτι µέσα στο καταχείµωνο. Η εντύπωση ότι οι λάµπες που χρπσιμοποιούµε είναι απόλυτα ασφα- λείς, είναι λανθασμένη. Από το 1985 ο Αµμε- ρικανικός Ιατρικός Σύλλογος έχει συστή- σει προσοχή και φειδώ. Μια νέα µελέτη έρ- χεται να επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιούμε επιπόλαια τα μηχανήματα τεχνητού µαυρί- Η συζήτηση γύρω από τα χρήματα είναι σχεδόν πάντα µια απαγορευμένη συζήτηση, µια συζήτηση ταμπού. Παρ’ όλα αυτά, µια δύσκολη οικονομικά περίοδος στη ζωή ενός ζευγαριού είναι αρκετή για να δημιουργήσει διαμάχες, Υκρίνια και τσακωμούς αν δύο σφιχτοχέρηδες παντρευτούν, ο ένας κάποια στιγµή θα υποχρεωθεί να αναλάβει τον ρόλο του σπάταλου προκειµένου να Φρο- ντίσει για τα έξοδα που θα τους εξασφαλί- σουν µια καλή ζωή. Το κοινό Ταμείο Ἡ απόφαση ενός ζευγαριού να δηµιουρ- γήσει κοινό ταμείο είναι συνήθως έκφραση αγάπης και εκδηλώνει την επιθυμία για µια κοινή ζωή. Όμως, δεν είναι λίγοι αυτοί που σµατος. Η ανθρώπινη επιδερμίδα που εκτί- θεται τακτικά σε υπεριώδεις ακτίνες υψη- λής έντασπς, κινδυνεύει από καρκίνο του δέρµατος ή πρόωρη γήρανση. Βέβαια, η χρήσπ δεν είναι απαγορευτική, το μέτρο έχει σημασία. Το χειρότερο από όλα όµως είναι ότι το 2036 όσων µαυρίζουν τεχνητά στο σπίτι, δεν μπορούν τα απαραίτητα γυα- λιά για την προστασία των µατιών τους, αγνοώντας τις συστάσεις των γιατρών αλ- λά και τις οδηγίες στα βιβλία που συνο- δεύουν αυτά τα µπχανήµατα. θέλουν να κρατήσουν κάποια χρήματα σε µια προσπάθεια να διατηρήσουν την αυτο- νοµία και την ανεξαρτησία τους. Ακόμα, πολ- λές φορές η επιθυμία του ενός για τη δηµι- ουργία κοινού ταμείου, µπορεί να ερµηνευ- τεί από τον άλλο ως µια προσπάθεια να απο- κτήσει έλεγχο των κινήσεών του. Όπως και να χει, ο καλύτερος τρόπος είναι να κατα- φέρετε να μιλήσετε στον σύντροφό σας γι αυτά που αισθάνεστε και να βρείτε µαζί τη χρυσή τομή! Σολοµός µε πράσινο λεμόνι σε στρείδια Υλικά για 6 άτοµα Bi | φιλέτο σολομού φρέσκο 800 γρ. πε- ρίπου ΗΒ! 26 µεγάλα στρείδια Ἡ' 6 φλιτζάνια του τσαγιού αλάτι (χοντρό) ΗΒ | φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη Β 2 κουταλιές της σούπας πιπέρι μαύ- ρο χούτροτριµένο Π 1 λεμόνια πράσινα (λάιμ) Η |! µατσάκι τσάιβ Β! | βαζάκι αυγά σολομού (μπρικ). Εκτέλεση: Τοποθετείτε σε ανοξείδωτο ταψάκι το φιλέτο σολομού. Πασπαλίζετετο σολοµό µε το πιπέρι και αφού κόψετε τα δύο πράσι- γα λεμόνια σε λεπτές φέτες, τα στρώνετε πάνω στο σολοµό. Σε µια λεκάνη ανακα- τεύετε καλά 2 φλιτζάνια χοντρό αλάτι και τη ζάχαρη. Σκεπάζετε το Φιλέτο µε αυτό το μείγμα και Το αφήνετε σε δροσερό µέρος 4-5 ώρες. Όταν µαριναριστεί ο σολοµός, τον καθαρίζετε από όλα τα υλικά (αλάτι, πιπέρι, φέτες λεμονιού) και τον. κόβετε σε µικρές λεπτές φέτες, περίπου 20 yp. 4 ka- θεµιά. Για το σερβίρισµα: Ανοίγετε τα στρείδια. Σε κάθε πιάτο ρί- χνετε ! φλιτζάνι αλάτι χοντρό σαν βάση, πάνω του τοποθετείτε τα ανοιγµένα στρεί- δια και µέσα σε κάθε στρείδι τοποθετείτε ένα φιλετάκι, µαριναρισµένου σολομού. Διακοσμείτε µε το χαβιάρι και Το τσάιβ, πασπαλίζετε µε λίγο φρεσκοκομμένο µαύ- ρο πιπέρι και τελειώνετε προσθέτοντας µια µικρή φέτα από το τρίτο πράσινο λεμόνι. Το τσάιβ (chive) eivat µυρωδικό που η γεύση του μοιάζει µε αυτήν του φρέσκου κρεμμιδιού και πωλείται σε γλαστράκια, ΓΙΑΦΙΛΟΖΩΟΥΣ «Μαμά, να κοιμηθούµε ayKadttoa» Καλά θᾳ κάνουµε να το σκεφτούµε πολύ κα- λά προτού απαντήσου- µε σε µια τέτοια ερώτη- ση... Πολλά παιδιά θέ- λουν να κοιμούνται αγκαλιά µε τον τετρά- ποδο φίλο τους. Αλλά και το αντίθετο, καθώς πολλά κατοικίδια λα- τρεύουν να χώνονται σ' ένα αναπαυτικό κρεβάτι παρέα µε τον καλύτερο τους φίλο. Προτού, όµως, ενδώσουµε στην παράκληση αυτή, θα πρέπει να σκεφτούμε λι- γάκι την ασφάλεια και την υγιεινή. Σίγουρα δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε τους τριχωτούς σας φί- λους να κοιμούνται µε βρέφη. Αν πάλι το παι- δί είναι µεγαλύτερο, σκεφτείτε λίγο τις συ- νήθειές του στον ύπνο. Μήπως ξυπνάει τα βρά- δια Μήπως στριφογυρ- νάει στο κρεβάτι του Ένας σκύλος ή µια γάτα µπορεί να τροµάξουν από µια τέτοια συµπερι- φορά και να απαντή-) σοῦν µε ένα γρύλισμα ή ακόµα και δάγκωμα ή γρατσούνι- σµα. Ακόμα κι αν ο φίλος σας δεν αντιδράσει έτσι, οι πολλές διακοπές στον ύπνο του µπορεί να τον κάνουν δύστροπο και επιθετικό. Μόνο ένα φιλήσυχο ζώο χωρίς ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς µπορεί να βάλει... υποψηφιότητα για το κρε- βάτι του παιδιού σας. Σκεφτείτε όµως κι αυτό: οἱ γάτες συ- νήθως ξυπνάνε τις µικρές ώρες, διαταράσσοντας µε τη σειρά τους τον ύπνο του παιδιού σας. Από την ἄλλη, είναι πολύ πι- θανό µε το που ξυπνάει το τετράποδο να έχει όρεξη για παι- χνίδια ή βόλτα ή να θέλει την τροφή του. Αν οι υπευθυνότη- τες αυτές δεν συγκαταλέγονται στα καθήκοντα του παιδιού σας, καλύτερα να τα κοιµίζετε µακριά το ένα από το άλλο. Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε υπόψη σας την ηλικία του ζώ- ου. Τα κουτάβια και τα γατάκια είναι πολύ παιχνιδιάρικα. Τα γατάκια, μάλιστα, έχουν την τάση να κυνηγούν κάθε αντικεί- µενο που κινείται. Στο κρεβάτι, το κοντινότερο αντικείµενο είναι το χεράκι ή το πόδι του παϊδιού σας, µε αποτέλεσµα να απειλείται συνεχώς από ένα «οδυνηρό» ξύπνημα! Πολλά νε- αρά ζώα έχουν παράσιτα στο έντερό τους και παρουσιάζουν διάρροια. Μπορεί, λοιπόν, να µην είναι και τόσο «φιλότιμα» στον καθαρισμό τους, µε αποτέλεσµα το Καμάρι σας να µοι- ράζεται το κρεβάτι του µε ακαθαρσίες, μικρόβια και παράσι- τα... Αν και οἱ γάτες σε µεγαλύτερη ηλικία είναι πολύ καθα- ρές, σκεφτείτε ότι πατάνε πολύ συχνά στο δοχείο µε την ἅµ- µο... Όσο για τους σκύλους, εκείνοι περπατάνε στο δρόµο, πατώντας να µην πω κι εγώ πάνω σε τι! Αν, λοιπόν, δεν εί- στε διατεθειµένες να πλένετε κάθε βράδυ τα πόδια του τε- τράποδου φίλου σας προτού πέσει για ύπνο, τότε καλύτερα να έχει ο καθένας το δικό του κρεβάτι. Δεν συμφωνείτε Αν, µε αυτή την ερώτηση, το παιδί δεν έχει στο νου του εσάς, αλλά το κατοικίδιό σας, µη βιαστείτε να δεσµευτείτε! Ζυγιάστε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά και µετά απαντήστε...