Back

«Χαστούκι στον πόλεμο»

Ο «Βασιλιάς Ηλιος» µε το άρµα του στους δρόµους της Λεμεσού. ΕΠΟΡΤΑΖ. Οι δημοτικοί «άρχοντες» προπορεύονταν τῃς φιέστας. ΤΟ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ (Καστούκι στον πόλεμο» ναπροσαρµόζει διαρκώς το περιε- Α χόµενο του αλλά και τα μηνύματα που θέλει να στείλει το λεμεσιανό καρναβάλι. Ἠδη, σχεδόν στο µέσον των δε- καήµερων εκδηλώσεων κι ούτε ο Δήμος Λε- μεσού, ούτε οι συστηµατικοί συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις ησυχάζουν. Στην τελευταία συνεδρία της Διαχειρίστι- κής Επιτροπής του Δήμου, καθώς τα σύννε- φα της πολεμικής σύρραξης στο Ιράκ βαραί- νουν, αποφασίστηκε ν΄ αφιερωθεί η φετινή διοργάνωση στην ειρήνη. Η παρέμβαση «κυο- φορείται» τώρα στους κόλπους της τοπικής αρ- χής κι αναμένεται να εµ- φανιστεί ως έκπληξη στη µεγάλη παρέλαση της προσεχούς Κυρια- κής. Παράλληλα κι οι ορ- γανωμένες οµάδες που θα παρελάσουν πεζή ή θα συνοδεύσουν άρµα- τα «ελίσσονται» στη βάση των διαφοροποιή- σεων και των ραγδαίῶν αλλαγών που σηµει- ώνονται έστω και την υστάτη. Αυτός είναι ο ρόλος τους, λένε οι έµπειροι καρναβαλιστές Πώς να περάσει λοιπόν απαρατήρητη η επί- σκεψη Κόφι Ανάν στην Κύπρο Είναι δυνα- τόν να ξεχαστεί ότι επανέρχεται απὀ σήµερα στην επικαιρότητα η «17 Νοέμβρη» µε την έναρξη της μεγάλης δίκης Ἠ, ότι άλλαξε στο νησί πριν από µία μόλις εβδομάδα το κυβερ- γητικό σκηνικό Πρώτο πείραμα Το «πρώτο πείραμα», όπως χαρακτηρίζεται η παρουσίαση του Βασιλιά Καρνάβαλου στην πόλη και Π... αποδοχή τοῦ απ΄ τον κόσµο, κρί- νεται ότι πέτυχε. Την περασμένη Πέμπτη παρά το Ψιλόβροχο και το τσουχτερό κρύο, το κοινό που παρᾶ- κολούθησε την πρώτη καρναβαλίστικη πομπή, εκδηλώθηκε θετικά για το θέαµα. Ο «βασιλιάς Ἠλιος» αν και κατέβηκε απ΄ τον Όλυμπο, κα- τασκευάστηκε από Λεμεσιανό καλλιτέχνη στα εργαστήρια του Δήμου. Τόσο από άποψη άρ- Του Γιάννη Κωστακόπουλου Πού βρέθηκαν 10 χιλιάδες µασκαράδες τιας κατασκευής του άρματος, όσο κι απ΄ το περιεχόµενο της όλης «σύνθεσης ενός μύ- θου», η προσπάθεια εκτιμήθηκε και χειρο- κροτήθηκε ζεστά από τις χιλιάδες κόσμου που υποδέχτηκε τον «Βασιλιά Ἠλιο» και τη φλο- γερή συνοδεία του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η πρώτη φιέστα στοὺς ξένους επισκέπτες, οἱ οποίοι ρωτούσαν να μάθουν τι προλαβαίνουν να πα- ρακολουθήσουν κατά την παραμονή τους και ποιες είναι οι επόμενες προγραμµατισθείσες εκδηλώσεις. Χωρίς να παρακάµπτονται οἱ ενδιάµεσες παρουσιάσεις των κανταδόρων, τῶν χορών και των αποκριάτικων γλεντιών, το ενδιαφέ- POV του κόσμου εστιάζεται στο αποκορύφῶ- µα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, στη µεγάλη παρέλαση αρμάτων, οµάδων και µασκαρεμέ- νων ατόμων την Κυριακή 9 του Μάρτη. Μόνο ο αριθµός συμμετοχών και οι «τα- µπέλες» των αρμάτων, συνηγορούν για το αμείωτο ενδιαφέρον των Λεμεσιανών να ορ- γανώνουν κάθε χρόνο στην πόλη τους πιο όμορφη γιορτή, µε πρωτοτυπία, µεράκι και διαρκή αναβάθμιση. Πιθανόν να είναι και το χρέος τους απένα- ντι στην παλιά κι ονομαστή φιέστα, που συ- γέδεσε την ὑπαρξή της στην Κύπρο µε την πόλη της Λεμεσού Πέντε χιλιάδες µασκαρεµένου κόσμου, ὅπως έχει-καταγραφεί από τις 66 συνολικά συµµετοχές, θα πάρει µέρος στην παρέλαση της ερχόµενης Κυριακής. Οµάδες ανεξάρτη- τες, συνοδευτικές αρμάτων, αλλά και µικρές παρέες µασκαρεµένων θα θέσουν σε δηµό- σια κρίση την εμφάνιση, την καλλιτεχνική φα- ντασία τους και την σατιρική επιτυχία των Ἐμπνεύσεων τους Αν υπολογίσουµετις δύο χιλιάδες παιδιών που παίρνουν µέρος στην παιδική καραναβα- λίστικη παρέλαση σήµερα και τους πολυά- ριθµους... µασκαράδες που περιφέρονται σε γλέντια και χορούς καθ' όλο το διάστηµα του «τρελού δεκαηµέρου», τότε αναμφισβήτητα το Λεμεσιανό καρναβάλι γίνεται γιορτή µαζι- κή και περνά µέσα απ’ όλες τις «πόρτες» της πόλης. © Και οἱ λεπτομέρειες 5 Τα «ευρωαμπελοπούλια» θα είναι μεταξύ των πολυπληθέστερων ομάδων της φετινής καρναβαλίστικης διοργάνωσης της Λεμεσού, µε 250 συμμετέχοντες. 5 Υπάρχουν κι οιτελειοµανείς των καρνα- βαλιών. Για τις ανάγκες του «Πινόκιο», στην ομώνυμη κατασκευή, πλαισιωµένη από οµά- δα, η ειδική μύτη του ήρωα παραγγέλθηκε και ήρθε από την Ιταλία. : Β Ποτέ δεν αφήνεται µόνος ο Δήμος Λε- μεσού στις µεγάλες διοργανώσεις του. Με άρμα θα λάβουν µέρος στην παρέλαση της ερχόµενης Κυριακής οι ὀµοροι Δήμοι Γερμα- σόγειας και Μέσα Γειτονιάς. Ἡ Το εντυπωσιακότερο όµως της συµπα- ράστασης έρχεται από μακρύτερα. Ο ΕΑΣ ΑΥ Δομετίου για 13η συνεχόμενη χρονιά θα πά- ρει µέρος στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις µε καλλιτεχνικό άρμα, που θα ξεχωρίζει όπως µας συνήθισε, µε την επιβλητικότητά του. 5 Αυξάνονται οἱ ανάγκες του Λεμεσιανού καρναβαλιού, µε τη διεύρυνση των συµµετε- χόντων και φυσικά τα έξοδά του. Ο προὔπο- λογισμός της διοργάνωσης υπολογίστηκε εφέ- τος σε 75 χιλιάδες λίρες, αλλά κι η πρόσφα- τη συνδρομή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού ήταν βοηθητική µέχρι πολύτιμη για αντιμετώπιση των εξόδων. Β΄ Ποια θέµατα που θα «προβληθούν ζω- ντανά» στη µεγάλη καρναβαλίστικη παρέλα- ση θα συζητηθούν Ασφαλώς τα εντυπωσια- κά καλλιτεχνικά, όπου θα φανεί η δουλειά και η πρωτοτυπία τῶν κατασκευαστών τους. Δεν θα περάσουν όµως απαρατήρητα άρματα που... μεταφέρουν την καυτή επικαιρότητα όπως «Το µελίσσι του Κουφοντίνα», «Ο μύ- θος» (Επιστροφή Κληρίδη απὀ την Κοπεγχά- γη), «Φραπέ - Ανάν» και «Αγγούρια της Χλώ- ρακας» Το θέµα των καρναβαλιών αγγίζει κάθε καλλιεχνική δραστηριότητα Της πόλης αυτές τις µέρες. ΟΙ φλογερές συνοδοί του Βασιλιά Καρνάβαλου.