Back

«Τα βρήκα όλα όπως τ’ άφησα »

6ΘΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΗΓΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ «Τα βρήκα όλα όπως τ’ άφησα » ” ρθε χθες περιχαρής στα γραφεία του «Πολίτη» στη Λεμεσό. Ἡ συγκίνηση στο πρόσωπό του ήταν αποτυπωµένη και διαρκούσε για δεύτε- Ρο εικοσιτετράωρο. «Μπόρεσα και πήγα στη Μόρφου. Τινα σας πω, τα βρήκα όλα όπως τ΄ άφησα κι ακόµη κα- λύτερα», μπόρεσε να ψελλίσει ο 6Όχρονος Παναγιώτης Πιέρος, πρόσφυγας από την κατεχόμενη κωμόπολη. Δεν χρειάστηκε να τον «ανακρίνουµε» για ένα ταξίδι ζωής, που το ονειρευόταν εδώ και 29 χρόνια. Ούτε καν φαίνεται να σκέφτηκε ο 6Όχρονος πρόσφυγας τυχόν δυσκολίες στις διατυπώσεις, ή στους ελέγχους στο οδό- Qpaypa. «Μόνο αν µου παρουσίαζαν κανένα χαρτί να τους υπογράψω θα γύριζα πίσω. Αυτό θα σήµαινε αναγνώ- Ριση. Δεν έγινε κάτιτέτοιο. Μέσα σε 15 λεπτά, αφού δεί- ξαμε διαβατήρια και πληρώσαμε για την ασφάλεια των. αυτοκινήτων µας, περάσαμε στα κατεχόμενα». Δύο γε- μάτα αυτοκίνητα µε δέκα συνολικά άτοµα, συγγενείς του Παναγιώτη Πιέρου, ακολούθησαν την πιο θελκτική απα- γορευµένη διαδρομή. «Ἠταν νέος ο δρόµος, δεν τον γνωρίζαμε. Μας καθοδηγούσαν οι ταμπέλες που έγρα- φαν Μόρφου, αν και η κωμόπολη μετονομάστηκε απ' τους τούρκους. Δεν σταµατήσαµε πουθενά. 0 προορι- OOS µας ήταν ένας. Μπήκαμε στο χωριό µου και σταθ- µεύσαµε έξω απ᾿ το σπίτι µας... .» 0 συνομιλητής µου Χάνει κάπως τα λόγια του. Δεν ξέρει τι να πει, ποια σει- ρά ν᾿ ακολουθήσει στην περιγραφή του. Αποφασίζει να μιλήσει για τοὺς ένοικους του σπιτιού του. «Έχουμε δΙΚό µας υπουργό» Το ζευγάρι των ηλικιωμένων τουρκοκύπριων, που ζει στο σπίτι του πρόσφυγα Παναγιώτη Πιέρου, δεν έχει τα οικονομικά µέσα να το συντηρήσει. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε», του είπαν αφοπλιστικά οι δύο συνταξιού- χοι. Πριν από εκείνους στο σπίτι κατοίκησαν δύο οι- κογένειες, προφανώς από την Τουρκία, που αφάνισαν κάθε περιουσιακό στοιχείο, ή αναμνηστικό υλικό, που βρήκαν στην κατοικία. «Μας άνοιξαν την αγκαλιάτους, όταν τους εξηγήσα- HE ποιοι είμαστε. Μακάρι να μπορέσετε να έλθετε να μείνετε και σας παραδίδουµε το σπίτι σας να το φτιάξετε καλύτερο. Τώρα έχουµε και δικό µας υπουργό τον Λώ- ρο. Οι γονείς του είναι φίλοι µας», είπαν οι ηλικιωμένοι στην κομπανία των ελληνοκύπριων προσφύγων απ' τα — Πολεμίδια. Δίπλα ακριβώς απ το σπίτι του Παναγιώτη Πιέρου βρίσκεται το σπίτι της κουνιάδας του. «Εντελώς διαφορετική η εικόνα εκεί», µας περιγράφει ο πρό- σφυγας. «Τα είχε χαμένα η κουνιάδα µου. Δεν το πί- στευε. Το σπίτι της είχε μεταμορφωθεί, φαινόταν αλ- λαγµένο µετις μετατροπές που, έγιναν και την καινούργια επίπλωση του. Μέσα κατοικούσαν τουρκοκύπριοι που κρατούσαν λεφτά. Κιη σύμπτωση... ήταν πρόσφυγες από τα Πάνω Πολεμίδια». Όπως µας αφηγείται ο Πα- ναγιώτης Πιέρος κι εκείνοι οι ένοικοι ήταν πρόσχαροι, φιλόξενοι, φιλικοί. «Έχουμε κι εμείς περιουσία στα Πάνω Πολεμίδια», του είπαν κι υποσχέθηκαν µε την ευ- καιρία που τώρατους προσφέρεται να βρεθούν εκείτο συντομότερο. «Γυρίσαμε στην κωμόπολη για ώρες. Λί- γα πράγματα έχουν αλλάξει. Με όσους µιλήσαμε, νοι- ὥσαμε όμορφα, σαν να ήταν γνώριμοι και φίλοι µας». ΞΤιαγοράσατε απ'την Μόρφου τολµήσαµε να «σπά- σουµε» την συγκινησιακή αφήγηση του 6Ώχρονου πρό- σφυγα. «Τίποτα. Δεν πήγαμε ν᾿ αγοράσουμε. Φέραμε µα- ζί µας µία τσάντα πορτοκάλια κι όξινα που µας έδωσαν οι τουρκοκύπριοι ένοικοι του σπιτιού μας». Πιάννης Κυσπακόπουλος Ο Παναγιώτης Πιέρος Λύο οικογένειες Τ/Κυπρίων στη Λεμεσό Τα σπίτια τους στις ελεύθερες περιοχές επισκέφθηκαν χθες δύο οικογένειες τουρ- κοκυπρίων που πριν το 1974 διέµεναν στην Λεμεσό. Οι τουρκοκύπριοι βρέθηκαν στα ΄ σπίτια τους στα Πάνω Πολεμίδια και στην τ/κ συνοικία της πόλης, όπου διαμένουν ελ- ληνοκύπριοι πρόσφυγες. Οι επισκέπτες εξέ- Φρασαν την Χαρά που βρέθηκαν στις εστίες τους και την ικανοποίηση τους για την φι- λοξενία που έτυχαν απ΄ τους ελληνοκύπρι- ους ενοίκους.