Back

ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1948-08-05

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟ Ι ΑΒΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ , 4 ( Ρεουτερ ) Σουηδος λοχαγος τοΟ πυροβολικου εδημιουργησεν Ολυμπιακην ιστοριαν δια της τριπλης νικης του . _Ετερματισε _-πρυιοιι εις την _ελευθε ραν καλυμβησιν 300 μ ., εξη λθεν Ισοπαλος με τον πρωτον νικ ητην εις τον οπλομαχικον Αγωνα και _εις τους Ιππικους _Αγεονας ετερματιοε πρωτος . 'Απο της διεξαγωγης του μοντερνου _Πενταθλου , ουδεις εκ των διαγωνιζομενων κατωρθωσε να κερδισε ) π ερισσοτερα των δυο α · - ] γωνισματων . Η νικη του _εις το _μοντερνων _Πενταβλ . ον _εξησφεολισθ η κατοπιν της τριπλης νικης του _. Προ του καλα 6 οσφαιρικου Αγωνος μεταξυ της Περουβιανης και Ελβετικης ομαδος , ο Βαλλος διαιτητης διεταξε τους Περουβιανους καλαθο _, σφαιριστας να αφαιρεσουν τα θρησκευτικα συμβολα που _Ειρε ρον γυ ρω εις τον λαψον των . Οι Περουβιανοι συνεμσρφωθησαν παρ δλον δτι ειναι φανατικοι Καθολικοι . Το γε . νονος τηΟτο 5 εν _ειιΒερεασε την Περουβιανην ομαδα , η οποια κατηλθεν εις τον αγων _^ με περισσοτερον σθενος και εκερ διοε μιαν _επιβλητικην _νικην με βαθμους 40—19 . Ει ς τον Ιστιοπλοικον _οργωνα , πρωτης ταξεως , η Ιταλικη ομας διεψευσεν δλα τα προγνωστικα . Ουδεις επιστευεν δτι η Ι _ταλι κη _οπας ητο _δυνοετον να _επιδληΟιη της 2 _ρΕττοτνικης , η οποια σχεδον παντοτε εκερδιζε την πρωτην θεσιν εις τους _Ολυμπιακου ς αγωνας . 'Η δευτερα Οεσις περιηλθεν ρι ς την Αγγλικην ομαδα , η τριτη εις την 'Ολλαιδικην , η τεταρτη εις την Α μερικανικην , η πεμπτη εις την Σουηδικην και η εκτη εις την Ελ βετικην . Λ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜ Α ΤΟΥ ΦΙΝΛΗ Ο βετερανος εμποδιστης Φινλη ,. ο οποιος ειναι 41 ετων και αξιωματικος της Αεροποριας μετεσχε δια τριτην φοραν εις Ολυμπιακους αγω-, νας ει ς το αγωνισμα της ειδικοτητος του — τα 110 μ . μετ ' εμποδιων . Την φοραν αυτην δμως η τυχη δεν _εσταθη εις το _πλευρον του . θα εκερδιζεν ασφαλως την πρωτην θεσιν εις την σειραν των ,, αλλα το _ποκ , . „ ., _ ., · , / ,,. _ - · - .. » --. λευταιον _εμποδιον και ουτω εοτερηθη μιας λαμπρος νικης _.-Εις την εναρκτηριον τελετην της ΙΔ' Ολυμπι αδος , ο Φινλη Απηγγειλε τον Αθλητικαν ειρκον εκ μερους 6 , 000 Αθλητων . . Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ 200 μ . ΝΕΛ ΠΑΤΤΟΝ Ο Νελ _Παττον _εξιλεεΜη κατοπιν του θριαμβου του εις τον δρομον των 200 μ . Ο Νελ Παττον , ο οποιος καταγεται απο την Καλιφαρνιαν , ειναι φοιτητης και 23 ετεον . Ο Νελ ι Ιαττον ειναι ο πρωτος λευκος , δ οποιος Απεσπασε την νικην αιΤο ' τας χειρας των Νεγρων . ΟΙ νικηται ει ς χους δρο μους 100 μ . και 200 ιμ . _εις τους Ολυμπιακους του Λας Αν ζελες _και , τοΟ Γερολινου ησαν Νεγροι . Εις νον τελικον των 200 μ ,, ο Παττον αντιμειωπισε τεσσαρες Νεγροι * , τους οποιους _ενικησεν . Ο Νελ Παττον ειναι πληροις Ικανοποιημενος διοτι εξεδικηθη . Ο χρονος του ητο κατα 0 . 4 του δευτερολεπτου κατωτερος απο τον του Οουενς κατα το 1936 . Εις την ευθειαν εδιδετο η _εντυπωσις δτι 6 γιγας 1-ουελ θα υπεσκελιζε τον Παττον , αλλ ο τελευταιος _ανεπτυξεν εξαιρειικην ταχυτητα κα ' ι ετερματισε πρωτος . Ο Νελ Παττον εις 'Αμερικην εκαλυψε την αποστασιν __ των 100 υαρδων εις 9 . 3 '' , νεον ποεγκοσμιον ρεκορ , το οποιον δμως δεν εχει αναγνωρισθη Ακομη . ' Το κατορθωμα του Παττον εις τον τελικον των 200 μ . θεωρειτα ι μεγα , διοτι _ουτος επετυχε τον χρονον τουτον εις ακαταλληλον _οτιβον . Ο ! ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΦΑΙΡΟΓΟΛΟ Ι Οι τρεις Αμερικανοι . οι Λ-• _ηηιηι ν _» _τ _^/ . Α » Ι . Α . ιι —Λ .. · , νι . - — . —ι .. _^^ . _» . _^^ . _γχ » _, * _, _|* _ν , _Λυρπιακην επιδοσιν του 1936 εις την _σφαιροβολιαν απεδειξαν την _αναμφισβητητον υπεροχην των απεναντι των υπολοιπων αθλητων . Η σφαιροβολια θεωρειται ενα Απο τα αγωνισματα , τα οποια κατεχουν εις την _εντελειαν οι Αμερικανοι . Ο Αμερικανος Φουξ , υ οποιος κατελαβε την τριτην θεσιν επετυχε _βολην κατα 1 . 05 μ . καλυτεραν απο την του τεταρτου Πολωνου Λομουσκι ! ΤΟ _ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΙΚΟ ΦΕΧΠΓΑΑ ΙΟΙ « 0 Η ΕΓΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΡ ΙΣ ΙΟΙ , Ιουλιος . — ΟΙ Βαλλο ( _ειδικοΒ και κριτικοι της εβδομης τεχνης γραφουν συνεχως κατα τας ημερας αυτας με πολυ ενδιαφερον δια το κινηματογραφικον « φεστιδαλι , που ωργανωσε και εφετος — δια τριτην ηδη Φοραν . · - η πολις του Λακαρνο . Ολαι αι χωραι που παραγουν κινη - ματογραφικας ταινιας συμμετεσχον εις τον διαγωνισμον αυτον , ο οποιος _εσημειωσε πολλην επιτυχιαν . Και η μεν Ελβετια , η Ρωσσια και η Τσεχοσλοβακια δεν παρουσιασαν τιποτε το ενδιαφερον η το οποιον να ειναι αξιον και να ανα _^ _ιερβη απλως . 'Η . Αυστρια ενεφανισε δυο αποτυχημενος ταινιας , αι ο- ποιοι εσφυριχθησαν Αγρ 1 ως απο το εκλε κτον κοινον . Η Βερμανικη « Ταινια χωρις τιτλο » εχει μεν μιαν αρκετα πρωτοτυπον υποθεσιν κωμωδι ας , που εξελισσεται μεσα εις τα ερειπια του κατεστραμι νου Γερολινου , ειναι δμως πολυ β αρεια , ανιαρη και φορτωμενη με τα χειροτερο Βερμανικο γουστο . Αι δυο νεαι _Αγγλικαι ταινισι που προεβληθηοαν — ο « Οκτωβ ριανος ανθρωπος > με την ιστοριαν ενος παρανοιακου , κα ' ι « Γρεχει παντοτε την Κυριακην * . με την ιστοριαν μιας Απλης οικογενειας του Λονδινειου _προαστειου του Ηστ -Εντ — δεν Εχουν βεβαια την _αξιαν κοι την πνευ _= ιι _^ - _νλ ! Α , _* - _~ Α- _—~ -Λ « -ι των _, , .., . __ . . _Ρ—λιΒ χ _^ ν _υνι _^ _τχριττη-τΛι « Αλων κοπαπληκτικων Αγγλικων μεταπολεμικων ταινιων , επροξενησαν δμως πολυ καλην εντυπωοιν . Τουτο ισχυε ι Ιδιως δια την δευτεραν , την οποιαν _καθιστη πλεον ενδια ' - φερουσαν η πρωτοτυπος σκηνοθεσια του Ρομπερτ Χαιημ £ ρ · , * Επιοης αι Βαλλικοι _ταινιαι « Ροδινη Ζωη » και « Το Μοναστηρι της « Παρμας > , εγνωρισαν μεγαλην επιτυχιαν . Η πραγματικη ομως μαχη διεξηχθη _εις το φεστιβαλ του Λοκαρνο μεταξυ των Ηνωμενων Πολιτειων και της Ιταλιας , διοτι αι δυο αυται χωραι ειχαν στειλει ταινιας πραγματικα μεγαλης αξιας . Φυσικα , δεν υπαρχει λογος ουτε καν να ομιλησωμεν δια την Ιταλ ικην ταινιαν . * _Αρριβεντερτσι _ιιαπο : _* και τας Αμερικανικας _ι'Ο Καπετανιος της Καστιλλης _» , < Κοιμησου , αγαπη μου » , 'Σ' αγαπησα παντοτε » , που ησαν πραγματικα αναξιαι ενος διεθνους κινηματΛνη . αφιΚου _διαγωνισμου . Την πρωτην μεγαλην επιτυχιαν του διαγωνισμου αυτου απετελεσεν η προβολη _της Ιταλικης ταινιας « -Χριστουγεννα στα Στρατοπεδο 119 ν του Φραντσισκι , που ειναι μια σοβαρα και Ανθρωπινη αφηγησις μιας Χ _ριστουγεννιατικης βραδυδς εις Ενα _οτρατοπεδον συγκεντρωσεως αιχμαλωτων . Την επομενην , η Αμερικη _εφροντισε να Ισορροπηση την πλαστιγγα με την προβολην της χαριτωμενη ς ταινιας του Σητον « Το θαυμα της 34 ης οδου <· , εις την οποιαν εμφανιζετα ι αυτοπροσωπως ο Αγιος Γασιλης . Επηκολουθησαν το « Φιλι του θανατου _^· μια αποπειρα νεορ ρεαλισμου , εις την _υτιοιαν το πλαισιον , δηλαδη οι δρομοι της Νεας Υορκης , η φυλακη του Σ _ιγκ _-Σ _ι γ'κ κλπ , παιζουν πρωτευοντα ρολον και Ιδιως η νεα ταινια του μεγαλου σκηνοθετου Τζων Φορντ , « Φρουριο Απαςν , με τον Χενρυ Φοντα και την ΣΙρλευ Τε μπλ .. Χαρακτηριστικοι 1 ειναι , δτι δια πρωτην ισως φοραν εις τον Αμερικανικοι _κινημεετογ ραφον , οι Ε ρυθροδερμοι δεν εμφανιζονται ως _αι μοχαρεις αγριοι , αλλ' ως τα αθωα θυματα της _κεετα . κτη σεως των Ευρωπαιων , 'Λλλα και παλιν η Ιταλια επεκ ρατησε τελικως με την ταινιαν του Ροσσελινι « Βερμανια , Ετος Ογ . ΤΙ ταινια « υτη του Ι _ταλου σκηνοθετου , ο οποιος Εκαμ ε μερικα απο τα ωραιοτερα μεταπολεμικα κινηματογραφικα Εργα , _εχαρακτηριαΟη _ομοφειτνως απο τους κ ριτικους ως αληθιναν αριστουργημα . Ι δου και τετ γενικα απο . _τελεοματα Πρωτον _βραβειον και _βραβειον σεναριου « ι ' ερ . μανια , ετος 0 » , _Γραβειον _σκηνοθεπιας « Φρουριον 'Απας > , οραωιιυν ψι _^ ι ι ο γ _ριΛψιας _* _ι _· _υναστιιρι της Παρμας > , _Εκτυπωσις 2 ας και 3 ης _σιλΙΓος εις τα Τυπογραφεια _ Χρ . Β . Σ _ταυρινιβη 4 ΥΙων _, Λυκουργου 7 α—7 β-0 β Μικροτο ανιοα δια την διασωσιν χειρογραφων _ΧΑΓι _^ _. ΤΩΝ _ΜΕΒΑΛΟΝ ΠΑΡ ΙΣ ΙΟΙ , Ιουλιος .-Ε _ις Εν · μεγαλον _χρηματοκιβωτιον της- ΒαλΑιικης Εθνικης _Γιβλι . οθηκης _: φυλασσονται εκατονταδες Ανεκτιμητων χειρογραφων των Αθανατων συγγραφεων της Βαλλιας του Μαροελ Προυστ , τοΟ Πωλ Γαιλερυ , τοΟ _Ρομαιν Ρολλαν και πολλων αλλων . Παντοτε δμος τους Αρμοδιους της Γιβλιοθηκης απασχολει το Αγωνιωδες ερωτημαι τι θα γινουν τα πολυτιμα αυτα _χειρογρεοφα αν η Γιβλιοθηκη καταστραφη απο _πυρκα'ιαν Δεν υπαρχει αμφιβολια δτι θα εχανοντο δια τους μεταγενεστερους . Το προβλημα δμως _ελυθη τωρα δια της δημιουργιας _εις την Εθνικ ην Γιβλιοθηκην _ειβικου τμηματος -μικροταινιων , το οποιον ασχολειτα ! ηδει με την αποτυπωσιν των πολυτιμων χειρογραφων , εις μικροταινιας , αι οποιαι κοποπιν φυλασσονται _εις ειδικα ακαυστα ! _ιιι _« ωτια . Αντιγραφα , ει , αλλου , των μικροταινιων αυτων στελλονται _εις Πανεπιστημια των Ηνωμενων Πολιτειων και του Καναδα , ωστε να εξασφαλιζεται ακομη κα . λυτερον η διασωσις των . Ηδη εις την 'Αμερικην εσταλησαν δυο _μικροταινια _! με _δδ . ΟΟΟ' _εικονας εκαττερα . -ιγλμ εληφθησαν Απο 20 τΛιι . ομγ σημειωσεων του Μαρσελ Προυστ . Καθε μικροταινια εχρειασθη ινα και πλεον μηνα δια να κατασκευασθη . ¦ Η υπηρεσια μικροταινιων της Γιδλνοθηκης αρχιζει τω . ρα το < γυριομα > του ημερολογιου του Πωλ Γαλερυ , που αποτελειται απο 8 τομους σημειωσεων με τας πλεον ενδομυχους σκεψεις του . Το Εργον ειναι λεπτοτατον και εξαιρετικα κοπιωδες , και αι εικονες λαμβανονται με τρεις _ειδι _, κας _μηχανας , εκ των _ο-Τιοιων αι δυο εσταλησαν απο _τας Ηνωμενας Πολιτειας και η τριτη κατεσκευασθη εις την Βαλλιαν . _Ειδικος , εξ αλλου , φωτισμος χρησιμοποιειται δια να μη _υποστουν ζημιας τα _χειρογροεφα , μερικα απο τα οποια ειναι παλαιοτατα . ΟΙ _Λμερικανικο _ι Ραδιοσταθμ οι ΝΕΑ ΥΟΡ . ΚΗ , Ιουλιος .-ΤΙ < μαχη δια την _επιβολην της _τηλεορασεως εχει φθασει τωρα _εις αποκορυφος εις τας Η ν . Πολιτειας . Ενω οι _επιοτημονες μεσα εις τα εργα . _υτηρια των ασχολουνται με την _τελειοποιησιν της τεχνικης της τηλεορασεως , _ιμπορικαι _εταιρειαι μελετουν τας μεθοθους δια των οποιων 0 α αποκομησουν . κερδη απο την νεον _εφευρεσιν . Ηδη εννεα _πομποι ευρισκονται εν λειτουργια και 11 5 αιτησεις εγκαταστασεως νεων πομπων εχουν υπο & ληΟει εις τεσααραχοντα εκ των Πολιτειων . Το Χολλυγουι-τ , που αντιλαμβανεται α πειλουμενον προσπαθει να κα _ταπνιζτ ) την νεον εφευρεσιν εις δε τους ραδιοφωνικους κυκλους επικρατει μεγαλη ανησυχια . Πραγματι , δεν ειναι _γνωεττον αν η νεα τεχνικη θα καταστρεψπ ιην _ραδιοφωνιαν η αν θα της δωοη νεαν ζωην . Παντως , _δλοι _συμψωνουν δτι η δψις της ραδιοφωνιας θα μεταβληθη αρδην . Το ζητημα ποιον θα ειναι το ραδιοφωνον του μελλοντος ενδιαφερε εξαιρετικα τους Αμερικανους . Πραγμα . τι , η σημασια την οποιαν εχει δι' αυτους τα ραδιοφωνον αποτελει _Κν απο τα πλεον κτυπητα , δια τον ξενον , χαραΡ κτηριστικα _της _Αμερικοενικης ζωης . Ο Αμερικανος τρωγει , πινε ι , εργαζεται κα ' . καμνει καθε τι υπα τους ηχους του ραδιοφωνου . Μερικοι μαλιστα εχουν παντοτε επανω τους 8 ν μικρον φορητον ραδιοφωνον , του οιιοισυ το ακουστικων τοποθετουν πισω απο το αυτι των , Τριακοντα _εκοπομμυοια Αμερικανικων οικογενειων , παρακολουθουν κανονικως το ραδιοφωνον , υπαρχουν δε 65 εκατομμυρι α δεκτων , δηλ . Ενας σχεδον ανα δυο _κατοικους ! ΟΙ ακροαται ιχουν _εκλ . ογην πολλων προγραμματων . Υπαρχουν πραγματι πολυαριθμοι ραδιοφωνικοι πομποι εις την χωραν αυτην , εις την οποιαν δεν αποτελει _κροετικον μονοπωλιον > κσι εις την οποιαν Αρκ ει κανεις να ζητηση & . δειαν Ιδρυσεως ραδιοφωνικου πομπου απο την « Ο μοσπονδιακην Επιτροπην Επι κοινω - νιων » δια να την λαβη . Χιλιοι εξηκοντα δυο ραδιοφωνικοι σταθμοι λειτουργουν τωρα _εις τας Ηνωμ'ενας Πολιτειας , που καθ' δλον τον κοσμον σταθμων . Η γιγαντιαια αυτη ψυχαγωγια -με τας χιλιας οψεις , παρεχεται τελειως δωρεαν _ ο ακροατης δεν πληρωνει κανενα απολυτως φορον , τουναντιον δε η ραδιοφωνια ανακουφιζε ι τον _φορολογουμενων , χαρις _εις τα αξιολογα Εξοδα που προσφερει εις το Κρατος . Πραγματι αι ραδιοφωνικοι εταιρειαι Αποκομιζουν τεραστια κερδη κα ' ι απο αυτα το _Κρατος λαμβανε ι αξιολογον μεριδιον . Αλλα , θα ερωτησετε _ απο _ττσΟ αποκομιζουν τα μεγα . λα αυτα κερδη οι ραδιοφω . _νικοι _στοιθμοι Απλουστατα , απο τες διαφημισεις . Η διαφημισις δια τοΟ ραδιοφωνου εθεσε τωρα _εις την 'Αμερικην εκ ποδων τας ωλλας μεθοδους διαφημισεως μερικοι δε με .-γαλαι _επιχειρησεις _διεεθενουν [ δικους των ραδιοφωνικους σταθμους . Το γεγονος β _μως δτι το αμερικανικον ραδιοφωνον ζει απα τας διαφημισεις δεν πρεπει να δημιουργηστ ) την _εντυπωσιν δτι Ασχολειται αποκλει στικως σχεδον με αυτας . Καθε αλλο . Ο Χρονος που διατιθετα ι δια διαφημισεις κατα τας εκπομπας ειναι πολυ πε . ριωρισμενος και δεν υπερβαινει τα δυο η τρια λεπτα κ & ια ωραν . Το _ιτιριεργΟυ ειναι δτι η διαφημισις του ραδιοφωνου υποκειται εις μερικους παραδοξους περιορισμους , που τηρουνται αυστηροτατα . Απα . γαρευεται λ . χ . να λεχθη δτι καποιον φαρμακον εξασφαλιζει κατα τροπον αλαθητον την _ιασιν Απο ι 2 > _ρισμενΤ | ν νυσον , δπως επισης απαγορευεται η διαφημησις καθαρτικων η φαρμακων που επιφερουν _Απισχνανσιν , Κατα _κοενο να επισης οι ραδιοφωνικοι σταθμοι , αρνουνται να _διαφημισουν κρασια και ποτα καθως και καμπαρε . Ο δρος « μοιχεια _^ _συγκαταλεγεται μεταξυ εκεινων που πρεπει να _Αποφευγονται κατα τας δια . _φδροοζ ομιλιας , το δε _διαζυν ,, _Λ _» , ι . * .. -Λι--, . .-Α τγ .- . _- .-. μ .. . ... ' 1 ν _——^^ 1 _,, Α ΙΙΙΛ _^ ΛνΟΙ , _ . ,..... _,. _αζεται ως ο μονος τροπος θεραπειας δια τους _Ατυχησαντας εις τον γαμον των .. Οι αγραφοι αυτοι κανονες εφαρμοζοντα ! αυστηροτατα διοτι το Κοινον _εχτελεΤ καθηκοντα τιμητου . Αν υνας σταθμος τους _παραβη , οι ακροαται του _ολιγοοτευουν , με τελικον αποτελεσμα να αλιγοοτευσουν και αι διαφημισεις , συνεπως και οι ποροι του . Οι αμερικανικοι ραδιοφωνικοι σταθμοι _προστκεθουν συνεχως να ικανοποιησουν τα _γουστα των ακροατων των , οι δε Αμερικανοι Ισχυριζονται δτι εχουν το καλυτερον ραδιοφωνον του κοσμου . ΟΙ ξενοι δμως επισκεπται της Αμερικης δεν συμφωνουν κατα κανονα μαζυ των και τονιζουν δτι οι ραδιοφωνικοι σταθμοι _ , ... Μι ........ -Ι -- - . * . _* . ...-. _Β , . .. _^ .... _^ . _« . _„ . - _ακρινονται δια τα χωρις _καλαιοθηοιαν προγραμματα των . Ζητημα γουστου ... ΡΙΖΙΚΕΣ . ΑΛΛΑΒΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΛΠωΝΙΑΝ _ΖΒβος την δυαιν τον δ _Φεσμος χ οΟ Θεου-Αυχ _οχ α & χ ο · ρος . — Εν & δημοΗβαχ ιΜρ ποιει ζαι η Ιαπωνια . — ' 0 _ιψηλοζ Μυα _Αρ & ονβ χ αι 6 β _ααχνυωμος ΧιβοχΙ χ ο . Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤωΝ ΙΑΠωΝωΝ Δ : α _τους Ιαπωνας ειναι ολιγαι αι παραστασεις που ανακαλουνε ις την _μνημηντων την _καταρρευσιν της _χυραζ των τοσον δσον η Απεικονισις του Αυτοκρατορας συνομιλοΟγτος μετα του ΣτρατηγοΟ Μακ Αρθουρ : Το υψηλαν Ανα στημα του Στρατηγου καθως συνομιλει με τον _βραχυσωμσν Χιροχιτο _, με την ανεκφραστον _φυσιογνωμιαν , φεροντα χωρις χαριν την ευρωπαικην ενδυμα σιαν του , δεικνυει _παραοτατεκωτατα ποσον συνεπεια της ιιττης που υπεστη η Ι απωχΙα , _εμεκιθη το γοητρον και η αιγλη του « Τεννο : _» . ( Ως γνωστον με αυτο ιο 6 νομ α Αποκαλει ο Ιαπωνικος λαος τον Αυτοκρατορα ) . ΟΙ Ιαπωνες _θεωρουν τον Αυτοκρατορα ως τον « Λθνι - κον δεσμον > μεταξυ των 80 εκοπομμυριων Ιαπωνων που ευρισκονται σημερον εν τη * α > Π και των εκατομμυριων προγονων που Εχουν αποθανει κατα το διαστημα της υπαρξεως του Ιαπωνικου ιθνους . Ιδου πως ε _ νας Ιαπων με κοσμοπολιτικος αντιληψεις κα ! _ευρωπα'ιικην μορφωσιν προσπαθει να παραστησει εις τους ανθρωπους της Δυσεως την μυστικην £ ννσιαν που Εχει διω τους Ιαπωνας το προσωπον χοΟ _Αυτοκρατορος : < ... Ειναι δυσκολον να αποδωσωμεν την πραγματικην ·> _τΒΟστασιν του Αυτοκρατορος αποκαλουντες αυτον « θεον > με την δυτικην £ _ννοιοεν της θεοτητος .. Ο _ιοεπωνικας λαος πιστευει δτι α Αυτοκρατωρ ειναι ο υιος και δ απογονος του Ανθρωπου ως συμβολου , ητοι της ανθρωποτητας των μυριαδων που προηγηθησαν αυτου _εις την ζωην και ηδη εφθασαν εις την τελειοτητα δια του Θανατου . Ο Αυτοκρατωρ δεν κατεχει Ενα « Εγω > , _μιοεν προσωπικην υπο . στασιν εφ' δσον ειναι ο εκπρο . οωπος της Ανθρωποτητας . Ο Αυτοκρατωρ στηριζεται επι του _λαου του , ο οποιος ειναι το θεμελιον του , και αθροισμα των καρδιων του ,. _« _.,- _« _* α _, < _ιΛ ( ι ιην Λαροιαν του Αυτοκρατορος .... Αποκλειστικη φροντις του ειναι η ευημερια του λ . αου του κα ! της χωρας του . Με αυτην την μυστιστικιστικην _αντιληψιν περι του Αυτοκ ρατορος που ενσαρκωνει την _ιδεοεν της πατριδος και Εθνους δεν εινα ι διολου εκπλη κτικον δτι οι Ιαπωνες ΑπεδεχΟησαν την _υποταγην των _εις τους Αμερικανους το 1945 υπο ενα και μονον _δρον _ Οτι οι νικηται « δεν θα _προεβαλλοεν καμμιαν αζιωσιν ητις θα _εμειωνε η θα _τχ _αρεβλαπτε _τας προνομιας της Αυτου Μεγαλειοτητας ως κυριαρχου κηδεμανος > . Πραγμα που απεδεχΟησαν οι νικηται εις τροπον ωστε καθε μεταγε νε στερο αποπειρα καταργησεως του _θεσμου της Αυτοκρατοριας η Αποπομπης του « Τεννο » θα εθεωρειτο απο τον Ιαπωνικον λαον ως η παριι 61 . ασις μιας επισημως αναληφθεισης υποχρεωσεως . Αλλως _τε απο πρακτικης εντελως Αποψεως , Ανεξαρτητως καθε ηθικης εννοιας , υπο τας σημερινος συνδηκας _κοεταργη σις του Λυτοκρ « τορικο 0 συστηματος θα επεφερε την δια · λυαιν της Ιαπωνιας ως κρατους . 'ΙΙ καταργησις αυτης της _ιξουσιας Οα _ηναγκαζε τους Συμμαχους να διατηρουν μιαν _τεραστιαν δυναμιν ατρατευματων κατοχης δια να διοικουν Ι _' να λαον _ευρισκομπνον εν εξεγερσει . ΟΙ δυο αωτο ! παραγοντες Αναμφισβητητως επηρεασαν σοβαρως την εφαρμογην της Συμμαχικης πολιτικης _ε . Ις την Ιαπονιαν . Δεν προκειται η . δη περι καταργησεως τοΟ _ΑυτοκρατορικοΟ ΟησμοΟ , Αλλα περι μεταρρυθμισεως του ει ς τροπον ωστε να κοπ « οτ _|) Αδυνατον εις τους μιλιταριστας η εις αλλα δυναμικα κομματα να καταλαβουν τας οδους προς την _ιζουσιοεν . Ι Ιδη διαδιδεται δτι δ « _Τεννο _> 0 α παραιτηΟη μετα την υκδοσιν της αποφασεως ( εαν απτη _εΤναι _νεπαδιναπτικη _^ του _ειδικου δικαστηριου που δικαζει τους Ιαπωνας « εγκληματιας πολιμου * . Απο τοΟ 1943 , « τε διε ξηγοντο αι συνεννοησεις δια την _παραδοοιν , 6 _Χιροχιτο ειχεν δηλω . σε ι εΙ ς τους συμβουλους του δτι δεν 0 α _εδεχε . το να _δικασθοΟν Απο Ιαπωνικα δικαστηρια οι ανθρωποι αι > _τον _τδιν οποι 6 _> ν τα _κυριωτερον _ιγκλη . μ « _υπτηρξεν η _Αφοσιωσις των κα ! η νομοταγης _στωσις ι . ναντι του Αυτοκρατορος , Θα ιδιχι , το εν τουτοις να δικασΟοΟν οπερ και Κγιν * , απο Κνα βικαστηρ ' . ον _ουγκιιμβνον απο ξενους . Ισως τα βαθυτερα αιτια _ιι ς τιαραπηοι » _1 > του να _οφβιλονται _εις ' _^ ν ιφαρμογην τοΟ _χο _^ α τον _παρεΑΟαντα _Μαιον _εξαγγελθεντος _« _αμερικοΛΙκης κατασκευης _» Ιαπωνικου _συνταγματος . Ο Αυτοκρατωρ διησθανετο τοτε δτι η νεα αυτη φασις εις την ιστοριαν _της Ιαπωνιας θα _απαιτουαε και εναν νεον _« Τεννο _» , Οπωσδηποτε ομως η « δη . _μοκρατικοποιησιςι- του προσωπου του και η _παραιτησις του απο την « θειον _καταγωγην » του , _ελαχιστην εντυπωσιν εκαμαν _εις την μεγαλην μδζαν του ιαπωνικου λαου . ΚαΙ τουτο διοτι ευρισκεται παρ' _αυτω διαχυτος η αοριστος υπονοια δτι οι ξενοι προ » σεπαθησαν ν' Αλλοιωσουν την θεσιν του ως ηγετου της εθνικης οικογενειας , πραγμα που διεξησφαλισεν μιοεν Ισχυραν προσωπικην συμπαθειαν ε κ μερους ολων των _Ιοατωνων . 'Ο _σημεριτος Αυτοκρατωρ Χιροχιτο διεδεχθη εις την αρχην τον _ποετερα του Ταισο . _Ετυχ εν επιμελημενης _Ανατροφης και _^· _ι ' . ξ < . _ν απο ενωρις κλισιν προς την φιλολογ ιαν και την φυσικη ν ιστοριαν . Τα αγαπημενα του σπορ ησαν Ιαπωνικη ξιφασκια , η ιππασι α και η γ'υμναστικη , β _ραδυτερονοεεξειλιγΟηειςενα πρω της ταξεως _κολυμβητην , _εττεδοθη δε και εις το γκολφ και τας χιονοδρομιας . Ειχε καμε ! ως διαδοχος Ενα _ταζιδι εις την Ευρωπην εις _ηλικιαν 20 ετων αμεσως μετα τον πρωτον Ευρωπαικον πολεμον . Εκτοτε χρονολογουν _, _ται και αι _πρωται του συμπαθειαι προς Ενα _προτυπον συα ' . ταγματικης βασιλειας δπως περιπου της ' Αγ'γλιας . Απο της στιγμης ο . μως που διεδεχθη τον πατερα τ ° υ εις τον θρονο και _εχρισθη Αυτοκρατωρ της Ιαπωνιας περι . _βληθεις τα « Τρια Ιερα Εμ . β ληματα ( τον _καθρεπτην , το ξιφος και το εξ αδαμαντων περιδεραιον ) των οποιων _£ - καοπον _£ χει την _συμβολικην του σημαοιαν , μετεμορφωθη εις Ενα ξεχωριστο Ον—ιην ενσαρκωσιν των Προγονωνμολονοτι εξακολουοουσε να εκτελη δπως _εινας κοινος θνητος τα ιδια καθηκοντα εις το ιδιο _περιβαλλον . 'Η εποχη _ιης _ενθρονισεως του _εσημειωσε Ζ · να αληθινον παραληρημα ε . θνικισμου και λατρειας των καθιερωμενων παραδοσεων . Δια της χρησιμοποιησεως των μυθικων παραβολων και των _ποτεροπαραδοτων εθιμων οι _σωβινισται _κατωρθωσοεν να προσδωσουν ει ς την μικροσωμον μορφην του νεου _Αυτοκρατωρος το αναστημα ενος ημιθεου , τον οποιον κανει ς δεν ημπορει να πλησιαση η να εγγιση . Χωρις να _αισθανθη καμμιαν Επαρσιν εκ του νεου του Αξιωματος δ Χιροχιτο εξεπληρωνε δλα τα καθηκοντα του και _ευρισκε _κοεταφυγιον μονον εις τας βιολογικος μελετας του και _εις τον _οικογενειακαν βιον . Το τελος του πολεμου Εδωσε _ει ς τον Χιροχιτο την _ευκαιριαν να _παιξη τον ρολον του δημοκρατικου _συνταγματικου μοναρχου που ωνειρεανεο Απο την εποχην του πρωτου του ταξιδιου εις την Ευρωπην . Λ , ' . _συιιχει ς επισκεψεις του ανα την χωραν , εις τα εργοστασια , εις την υπαιθρον , Ακομα και εις τα σπιτια των υπηκοων τοι ) των Εκαμαν να _γνωρισπ Λκ του πλησιον τας αναγκας της χωρας και την τεραστιαν _προοπαθειαν που Οα πρεπε ι να _κοπαβαλη ο Ιαπω . νικο ς λαος δια να αναρρυ > α Απο τΛς συνεπειας του _πολε- _οα . Ι ( αμερικανικη βοηθεια Οα συντελεση κατα πολυ εις την _επιτευζιν της _αναουγκροτησεως και η στρατηγικη Οι . αις της Ιαπωνιας ομοΟ με την _ζοτικην _οημαοιαν της ως του ιιανου _εθνολογικως και πολιτικως Αρτιου κρατους της Αοιας Ο' Δποβουν σημαντικοι παραγοντες και της πολιτικης της _αποκατασταπεως , <» ΑΝΑ ΤΟΝ ΠΑΙΒΚ 0 ΙΜ _10 Η ΤΥΠ 0 Η Οι' κινηματογραφοι του Πε _ρολα ' νυ απι _, ιλου , Ια _κλ _^ ιυουν λογω της ... τεραστιας πελατειας των . Ολοι οι κινηματογραφοι εινε πραγματι παντοτιι γεματοι ασχετως της ταινια ς που προβαλλουν , οι θαμων _( ς των Γμως κλεπτουν Απο _τας αιθουσας _δ _, _τι μπο · ροΟν να _συναποκομιαουν , δοον Ασημαντου αξιας _και αν ι . ινε Ι — Οπως _ανεκοινωσε καποι . ος Ιταλος _μηχοτνικος , ο περιφημος κεκλιμενος πυργος της ΠΙζης , δ οποιος _εκτιοΟη προ 590 ετων , Οα _χαταρρευοη _υντος των _πρθσιχθν _,,. 400 _ιτων . —ΕΙς το Διεθνες Συνεδοιον των Μητερων , τιοι , ου _^ _Χ 0 _ε 1 ην _ττερασμενην εβδομαδα _εις Το Μπουενος _ΛΟρες , _ι'ετκβλη Οη _ττροτασις να _χορηγηται γ . Ι Γικον μηνιαιον _επιδαμα 50 δολ Χοριων Β . Ις κΑΟγ . μητερα ποιι Εχει _τιερισσοτερεε _ιιπο πεντε ΚαιβιΛ . --Αλλα η _αντιπροσονπος τοι ) Περου _εδηλωσεν : _« _Εις το Πε ροιι ιχομ _« ν τετοια _οικογεναιακα επιδοματα . Το Αποτελεσμα ομος ειναι , « τι , αφ' _Γτου κα-ΟιΒ / _νΙΛηοετν , ηυξηΟη οημαντι-, κα Λ αριθμος τον _ποπιρων τιοι '» γυριζουν _οτα σπιτι των _μιΟυομινοι » . ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΙΣ απορριφθεντων μαθητων Καθ α : δημοαιευουσιν αι Αθηναικα ! εφημεριδες υπο ημερομ . 28 Ιουλιου δι' Αποφασεως του Υπουργου της Παιπτεμ _β ριον επανεξετασις των Απορριφθεντων εις τας _εισιτηριους εξετασεις του Ιουλιου μαθητων των Βυμνασιων . Το Παγκυπριον Βυμνασιον αναμε νει _επιοημον απαντησιν εις υποβληθεν σχετικων ερωτημα . Ρ _»» _ι _?«^ β _«^ ι _» ΓΖ _« Γ _«^ — τ ιπ-, Η _ΚΥΜ ΟΡΦΙΑ ι _# ) « ¦ · ' ¦¦ ιι · ¦ - ¦ ¦ . _» - _± _ζζζ — . ι _.-Α ! · . ¦ _¦ _^ ' _ιη ' ? _Π _^' : '' ' 1 . . , _^ : * ' ¦¦ · ' * : ~' 'ΤΒ _^''''*™* Τ _^ , ''· ? ? , _'~'· _Βλ . _, . ' Λ ι _© Ι _^^^^ Η ρ _^ _Λ : ν _^· ι _% _ι _^ _^ Η » _ι _^ Ι | ' _> _^ ΗΝημ _^' - _-Μχ _- ' ' _^ : - ¦ ¦ _- ¦ _•^ 1 _^ Γ _*' : ' _^^ _ΡιιIΜ _^ _ι _^ ι—ι _^ _τπι _^ 1 - _^ _Γαιια _** . _^^^^^ Κ < Μ · . · < _Γ ||||| Η ||| _ΜΓ | Μαι || Ι _υ-, · . ' _.-βΗΙΟ _?« Βν . · _- _* ' , · .. · , _^' . ' _^^^^ Κ _^ _ιβ . _- ι ' _^ Λ _^^ _Ρ · _· . ν . ι Ιλ : '· ... ν _^^ _ΓΒ ΙΓι , ' _^^^^^^^^^ ΗΓι . _ *' _^^ _ηεεΙΙ _' · ' - ' _' _^^^^^^ ΓνΓ ' _^^^^^^ ΗΗβ _^· . _''^^^ _τ _^ > ' ' · : ·''· λ ' _^^^^^ Η _^ Ι ι _ι ' _α _^ _ΓΓΓΡ _^^ ΓπΓ ι' # ' ' ' · _·>¦ Ι * Λ _& * _ΦΜ ! _& _3 _$ < ι _& 'ι Ι _^ _ΙτΓτΒιΒ _^^^ ' _* ν _!^ * _- ¦ ' ' ' , _^ * . -ν _Τ '¦ , Β _' ιιν < ι > _*· _Λ . * ΙΒ ' ι _' * 1 »» ' _^ ' ' ¦ ¦ ΙΙ . ' . Ι - ' 'Ι- _^ ι » _^ , _ΤΙΛιΚΤΑ Ι ΙΙΙΟ Α 1 ΙΘΗΤ 1 Ι Μ 13 ΤΛ 0 _ ν . _^^ ΗΛΛΛνΛΙΤΙ ΚΛ > Ι _% Λ ) # ¦ ΚΟΚΚΙΝΛΑΙ Γ _^ § Μ _^ . ποΤα _^ _Ττου _ΛΤ ' Ι 0 Υ _Λ _ΟΜΙ ΝΟν ΠΡΟΙΠΠΟΥ < Μ _^ λΙ _^^ Γ ' _^ Η' Κ _πχν ινι ' ιδιιι , _ΤΙοι ' _-δςιι ν . π ' ι _Κοιμα του _ιτοη-$ _^^^ _Γ-~ ψ ' οιι » . _τιι — ΙΙ »» τι . _τιι , _μ'ιΜΙ κ 1 _κιιι , λιινπ χα Ιι > 1 _^^? _τΒι' ΟΛιΛ τον Ληνλ _ι ' _νοιι _ηοιι κα μνουν ιην ' _νβΕι _^ 7 ' ιυςκιιαν Ακυ μη . τιιι ' ' _ι ( , ιιιιιι ν , ' _ΚιΒΜΛ ΤΟν Β · νΜ 4 ι-Π _» ι 1 » 1 · ΙβΙ - _( Προιηηογ « _τη »« η ι . _παπαιαιιαπου τ »» , κ _. _ιι , ιικι _αικκμοι _» —————¦ ¦ ¦ _! ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _¦¦ _¦ ι —————¦ _¦ _¦ _•« ι _>« _1 _> _0 < 10 _< | _>·· < _ΙΗΗΓ ΕΜΠΟΡΟΙ , ΠΑΡΑΒΒΕ ΛΙΟΔΟΧΟΙ , ΓΙΟΜΗΧΑΝΟΙ , _^^ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ , ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ! , _^^ Γ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡ 0 ΜΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑΝ _ΕΓ ΜΕΤΑΛ ΛΙΝΛΝ ΕΠ Ι ΠΛΩΝ Μ Ρ Ο Ν Ε Ο _^^^ Η ρ _υς διαφυλαξιν _της Αλληλογραφιας σας , των βιβλιων ¦ | _^ Η σα ς , ιων _Αρχιιων σας και των _εγγραφεων σας , ΡΗ _^ ΜΛ ΕΙΣΑΒΟΝΤΑ Ι , _ιι | γ Κ _7 ΠΡΟΝ ΛΠ 0 _Ιδετια ς , _^ Η Πιερ ιδη ς και _Μιχαηλι δη ς Λτδ ,, ΡΙ _^* Ο _βας _Ληδρας , Τηλ , 345 , ΛΕΥΚΟΣΙΛ . _ιθΗΝΑ'ΚΚΑ ΙΡ 0 ΝΙΚ & ΑΘΗΝΑΙ 4 Αυγουστου ( του _ΑνταποκριτοΟ μας , Αεροπορι κως ) . — Η Επιτροπη του 6 πο την προεδρειαν της _Γασιλισσης Φρειδερικης Ερανου « Προνοια Γορειων Επαρχιων Ελλαδος > Εκανε τελευταια μια πολυ συγκινητικη _χειρονομια . Ανεκοινωσε μεσω -ιωΟ Ελληνικου _^ Ερυθρου Σταυρου προς τον Διεθνη Ερυθρυ Ζταυρυ δτι προσφερει ποσον 300 ε κατομμυριων _δραχμων για την Αποστολη τροφιμων και αλλων ειδων πρωτης Αναγκης στα παιδια της Ελλαδος _ττου Επεσαν θυμ < πα του ατιμου _πσιδομαζωματος των _Σιλ . _αυοκομμουνιστων για να υποστουν Εξω απδ τα συνορα της πατριδος τη συστηματικη πνευματικη και ψυχικη δη λητηριαση που τους επιβαλλει ο κομμουνισμος . 'Η χειρονομι α αυτη , παρα τις τεραστιες Αναγκε ς που Αντιμετωπιζει στο εσωτερικα α Εροενος , Αποδεικνυει πως τα ατυχα αυτα παιδια Απολαμβανουν απο μερους της πατριδος της ιδιας , αν υχι μεγαλυτερας , στοργης , μ' αυτα που , διασωθεντα , _Ουντηρουνται στις διαφορες παιδουπολεις . —Με ' _τις συνεχιζομενες σκληρες επιχειρησεις _χου _εθνικου _στρατου στον Βραμμο τα ορεινα χειρουργεια και τα αλλα στρατιωτικα νοσοκομεια χρειαζονται αιμα για _τις διαφορες μεταγγισει ς σε τραυματιες ποΟχασαν αιμα . Εγ ινε λοιπον μια Εκκλησηδιατου τυπου για αιμοδοτες . Το α . ποτελεσμα ηταν αμεσως να _κιττιχλ . υσουν τα γραψΕια του Σταθμου Πρωτων Γοηθειων πολλοι εθελονται αιμοδοται , προθυμοι να προσφερουν λιγο αιμα για τη σωτηρια των παιδιων που χυνουν τοσο παλληκαρισια και υπο τοσο σκλ . η ρες _ουνβηκες το αι μα τους για την τιμη κα ' ι την ελευθερια της Ελλαδος . _Συγκινητικωτατσ ειναι το θεαμα παιδιων του λαου , εργατων κα ! υπαλληλων , που σπευδουν να εγγραφουν για _αιμοδοτες . Μερικοι , μαλιστα παρουσιαζονται—δπως οι λιμενεργατες Πε ιραιως—εν σωματι κατα κλαδους , αμιλλωμενοι ποιος να προκριθη . — 'Η Ανωτατη Σ υντονιστικη Επιτροπη Αθλητισμου των Ενοπλων Δυναμεων διοργανωσεν , υπο την προστασια του βασιλεως Παυλ . ου , τους Α ' »» _α _, Λ . Λι | _, ιι _^* _, _Αγωνας _Ε .-νοπλων Δυναμεων ωπο 1—8 Αυγουστου στους οποιους μετεχουν ομαδες των διαφορων _δπλων σε αγωνες ποδοσφαιρου , ξιφασκιας , πυγμαχιας , κολυμβησεως , σκοποβολης και ανωμαλου δρομου , Η Εναρξη των αγωνων , που την κηρυξη της εικανε ν υ Γασιλευς , Εγινε χθες βραδυ , υπο το φως των προβολεων , στα γηπεδο του Παναθηναικου με παρελαση και με την ποδοσφαιρικη συναντηση _Αεροποριας—Ναυτι κου ( 1—0 ) . —Το υπο την προεδρεια του Γασιλεως Παυλου Εθνικον Ιδ ρυμα διοργανωνει προσεχως Πανελληνιου Καλλιτεχνι - κην Εκθεσιν για να προσ _. φερρ στους Ε λληνες καλλιτεχνες την ευκαιρια ναρθουν σ' επαφη με το Ελληνικο κοινα κα ' ι να γινη αυτο αιτια και κινητρο μιας προωθησης της καλλιτεχνικης δημιουργιας . Η Εκ θεση θα γινη _οτις αιθουσες του μεγαρου του Ζαπ . _πειου , θα περιλαμβανρ δε _τμη ματα ζωγραφικης , γλυπτικης , χαρακτικης , διακοσμητικης και εκκλησιαστικης τεχνης . —Η < _Ελληνικη Μεριμνα » , το γνωστο ιδρυμα που προ . νηει για την ενισχυση κα ) την περιθαλψη των θυματων του Ελληνικου Αγωνος , ορ . γανωνε ι αυτες _τις μερες στο Θεατρο ΙΙρ ωδου τοΟ Αττικου μια εκλεκτη μελοδραματικη β ραδυα με εμφαν . ση της δια . _λεκτης και διεθνους φημης 'Ελληνι & ος καλλιτεχνι & ος Ελενης _Νικολαιδου , που τοσο Αξεχαστε ς εντυπωσεις αφησε στους φιλομουσους τον περασμενο χειμωνα . Στο προγραμμα περιλαμβανονται _αποσπαοματει Απο _υιιερις των _μεγαλυτε ρων επιτυχιων της _Νικολε / ιδου , υπο την συνθ . _δεια Ορχηστρας 55 οργανων υπο την διευθυνση του κ . Ζω · ρα . _'ιι _Ελληνις _καλλιτεχνις , που , ως γνωστον , ειναι Απο τα καλητερα οτελεχη της Οπερας της Γιεννης , Αναμ ενε _, ται αυτες _τις μερες Αεροπο _, ρικως Λτια τη Ρωμη , —Η νε α επιθεωρηση του • _Ακροττ _^ λ με τον τιτλο ιΝα τι θα πη Ελλαδα » των γνω . ατων επιθεωρησι ογραφων Αση μακοπουλου—Σ _πυροποαλου —Παπαδουκα , σημειωνει εντελως _ξιχοριοτη καλλιτεχνικη επιτυχια και η θεατρικη κριτικη την _επηνεσεν ιξαιρετι . _κα . Ε χει πλουσια κα ! φαντα . _σμαγορικα σκην ικα , Εχει _φινειυα και _μιιμ ιο , χαρακτηριζεται δε και Απο Εντονο εθνι . κο παλμο και με νουμερα που , χωρι ς να κανουν κηρυγ μα , σκορπιζουν την τιατριωτι κη συγκινηση και τον Ανθου | _οιασμο στους πολυπληθεις κ » . Οημερινουις θεατες . —Με την Απεργια των τρια . _ταττκων , που Εληξε _πριν λιγες μερες , Εγινε μεγαλη αναατατωση οτη διανομη τοΟ ταχυδρομειου , των _τηλεγραφη · ματων και στην Αποστολη *· _πιοτολων και τηλεγραφηματεον . 01 ταχυδρομικοι δια . ιτ _^ ιεις , τΙς πρωτες μερες μβτα τη ληξη της _Απβργιας , _ιμφα . _νιστηκον οτους δρομους μι βουνα _ιπιοτολε ς προς Γιανομην . _Λιενειμαν κατα οιιραν τα _επιιγοντα _τηλιγραφημοΕτα _, _ποΟφτπναν ητον προοριθ | ι 6 τους μια εβδομαδα _( ι ιτω την αποστολη , τα Απλα _τηλογρβ . _φηματοι _, τα στρατιωτικα γραμ ματα κι' υστερα το κοινα ταχυδρομειο ! Βια την εχκαθα . ριοη και τη διεκπεραιωση της εκκ ρεμους αλληλογραφιας εργαζονται νυχθημερον στα κεν τρικο ταχυδρομειο Εκτα κτα συνε ργεια , στα οποια προσφερονται να συνεργαστουν , γιΑ τη στρατιωτικη Αλληλογραφια κυριως , πολλες γυναικες που Εχουν τους δικους τους οτο μετωπο , για τη _ταγυτερ _ ] εκκαθαριση . Εν τω μεταξυ _Απεραντες ουρες σχηματιζοντα ! στις θυριδες πωλησεως _γ'ραμματοσημων , ωστε να _καταντςι προβλημα η ταχυδρομηση μιας επιστολης . Σε 2—3 μερες δμως δλα θα εξομαλυνθουν και θα _αποκατασταθη ο παλιος ρυθμος , που _Ανεστατωθη με την εξαημερη Απεργια . —ΤΙς τελευταιες μερες , λογω σοβαρος βλαβης των μηχανων του _ΙΙ _λεκτρικου Εργο _στασιου Αθηνων—Πειραιως , ειχαμε πολλες και πολυωρες διακοπες του ηλεκτρικου ρευ ματος στην Αθηνα και στον Πιιραιδ ττου βυθισαν στο _οκατος και στην Απογνωση ολο . κληρε ς περιοχες των δυο πο . _λευν . Εκτος Απο τη δυσαρεστη πλευρα του _ζητηματοι :, δμως , ειχαμε πολλα διασκε . δαστικα επεισοδια με τις απροοπτες αυτες διακοπες στις πιο απιθανες ωρες . Στα σινε . μα , π . χ ., στην προ ' _ττη παρασταση , μετα την διακοπη οι θεατες Εφευγαν , πηγαινα ν στα σπιτια τους και γυρνου . σαν οε καμμια ωροι—τοσο δισρκου περιπου οι διακοπεςγια τη συνεχεια της παραστασε ως . ΟΙ διακοπες Οα συνεχιστουν , δπως μδς λεει η Ε . ται ρια , ως την προσεχη Πε μτεττ |· —Παρα το δροσερο καιρο των τελευταιων ημερων— μερικα β ραδυα θυμιζαν φΟινοπωρο—συνεχιζεται Αμειωτη η γενικη Εξοδος στα _παραθαλασσια , Ιδιως τις Κυριακες . Μαλιστα η χθεσινη Κυριακη , που ηταν πιο ζεστη σχετικα , _Εβωοε την ευκαι ρια οε πληθη κοσμου να _ξεχυΟη στις ακρογυαλιες και στα νησια του Σ αρωνικου για ν' Απολαυσει τη θαλασσα κα ! τη δροσια . Μα και τα _διαψορα υπαιθρια κεντρα της Αθηνας και των περιχωρων συγκεντρωνουν πληθη _λαου που επιδιωκουν τα β ρ αδυα λιγη δροσια και ξεκουραση . Δ . Λ . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔ ΜΣ _. Μ II »· * Σ Κ Ε Φ θ Η Τ Ε ι ΠΛς ΟΑ περασετε τΛ βραδυ σας . Δυο νεα ασιερια . Δυο Ελληνες καλλιτεχνες , Η _Ντι _ζεζ ΣΚΙΑ ΔΑ καΙ ο βιολιστης ΜΠΡΙ ΦΛΣ , κΛΟε _βρΛιυ _χοερ ! - ζουν ευτυχισμενες στιγμες σνους ι . πισκεπτας του _ιξοχικοΟ κι _τρου « _'Ανιμομυιλοςι _· . Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Λ Ι Ζητουνται προσφορα ! βιΔ τα εργατικα μονον τοΟ Ιδιο . κτητου ευθυνομενου _ιι ς την _προμΛΟειαν 8 λ 6 _> ν των υλικων _ιι ς τον τοπον της εργασιας , • ΚιΟ _ΠυρσοΛεψεΙου _ΛΑρνοικος Λτδ . Λ | Α πληροφοριας απιν · _ΟυνΟητΤιΙς τον κ , 'Λντωνην _ΜικιλλΙβην , _ΥποδημητοττοΛα Αιρθτ » μΙοη Α _ΜικελλιΛη Λτδ , Τον , Κιβ , 83 , Λαρνακα , , Ιβ β <· Ι ΟΙΟ » 0 ΝΙ > ιΒΛιι Β , _ιΟ , νΟΟΑ' * Μ ΠΩΛΕ 1 ΤΑ 1 τριωροφος οικια μεθ' ενος _( ταγαζιου παρα την Φανερω . μενην , οδος Λευκωνος , Αριθ . μος 12 , εξ οπτΑ _δεοματιων με νερον και υδραυλι , _χην _εγκεπο στασιν , κατΑλληλος δια γραφεια και κλινικην . Αποταθειτε _ Α . Στυλιανου , οδος Ερμου , Αριθμος 280 , Τηλεφωνον 299 , Λευκωσιαν , - ' - '' Ι ΙΙ' Ι Ι ι IIIII 11 ιΙΤΤιΓΓΓΙ , ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι οΙκ ( α ιις την οδον Πααιαβου , αριθμος 13 ( Κουπατι ) εξ 6 δωματιων , χωλλ , αποχωρητηριου και _μιτα νιου Ευρωπαικοι ) , δυο ββραντων και δυο υπογειων μα η λεκτρικην και ωβραυλικην Ιγ . _κατασταοιν . ΠληροΦορΙαι _ατιο την κ . Χα _ριτινην _Διγγλην _, _ΠακιιοΛβυ 12 Λπ _> κωο ( οεν . ! _ΘΕΡΙΝΟΣ Κ ινη ματογραφος ι ι Παπαδοπουλου « ΠΑΝ ΘΕΟΝ » , , -πανζουρλισ μος , χ αλασμος ΚΟΣΜΟΥ . -ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΧΑΡΑΣ , ΕΥΘΥΜ Ι ΑΣ και ΒΕΛΟΙΟΥ . _Παρακολουθουντες την πιο σπιρτοζα , την πιο ο > παρτα . _ριοτη χαι ε'ξι / πνη κωμωδια των δυο ενδοξων κωμικων Μ Π Α Τ Λ Μ Π Ο Τ και ΑΟΥ Κ Ο Σ Τ Β . Λ Λ Ο ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ Που προβαλλεται σημερον ΠΕΜΠΤΗΝ και αυριον ΠΑΡΛΣΚΕΥΙΙΝ , ωρα 0 και 10 μ . μ . ' Λαμβανουν μερος η πανεμορφη ΜΑΡΥΛΥΝ ΜΑΞΟΥΕΛ , Ι ο _ΤΖΙ ΜΜΥ ΝΤΟΡΣΕ _-Υ - με την ορχηστρα του κα ! ι _αυιτρητα Λμορψα κοριτσια- Βελοια , χαρα , ευθυμια , , _ _+ _+ _+ Ι Τω ΣΛΙ 3 ΓΛΤΟΝ {' . να νεο και περιφημο Κ ΛΟΥ . ΜΠΟΥ ' < « 01 _1 ΠΠ 0 ΤΑΙ ΤΗΣ ΒΡ 0 Θ Ι ΑΣ » Ι Μ ε τ ο υ ς _ Ι ΒΟΥΜ ΛΛΙΛΜ ΜΠΟΥΝΤ και ΜΑΡΤΖΟΡΥ ΜΠΙΣΟΠ , , _+ _+ + Ι Ενας μεγαλος , υνας πελωριος θριαμβος , θα προβα . ' λωμεν την προσεχη ΚΥΡΙΑΚΗΝ , β ) 8 ) 19 Ι 0 την ταινια που _Εσπετσε δλα τα ρε κορ προβαλλομενη ) και 1 σημερον με _κατ _απληκτικην επιτυχια στην Νεα Υορκη Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ Στην οποιαν πρωταγωνιστει ο Αγαπημενος ολων των | ( γυναικων του κοσμου , ο ΑδΜνι ς της οθονης , ο _' κο-2 _σμοκατακτητης ΡΟΜΠΕΡΤ _ΤΕ-Υ'ΛΟΡ , για πρωτη φορα μαζι με την δοξασμενη ΚΛΘΡΙΙΝ ΧΕΡΜI ΠΟΥΡΝ , δια να σημειωσουν των πιο μεγαλο των Ι θριαμβοι · . ' _, Μι α Ιστορια τοσο ΔΥΝΑΤΗ , τοσο ΥΠΕΡΟΧΗ , τοσο Ι ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ , _τιγη'ι Οα π _εοικιν _ετ _ε ιιι _Ανι , _Μ'ιη ι το _Αττοτελ ? . ο | ια της παλης που διεξαγεται μεταξυ δυο ,, . . ΑΔΕΛΦΩΝ , τους οποιους εχωριζε Ενα με-1 γΛλο ΜΙ ΣΟΣ , γιατι τα χερια του ενος _ιβαψηοαν Ι με το αιμα ενος Αθωου _, ι Η Ιστορι α μιας γυναικας που Αγαπουσε δυο ανδρες , υ Ενα ς ητο ο αυζυγος της και < _ι αλλος ο αδελφος , του ουζυγου της . τον οποιον ) 4 μως ποτε της δεν ι _ι'Χι Ι » Β | _^ 11111 111 1 1 _ΕΑΑΗΜ ΙΕΚ βυδΙ , ηιι ΤΟΥ « ι , 0 _ΜΑΚΕΑΟιΙΙΚβΣ _ΕΑΑΗΗΙΣΜΟΣ 2 . ΤΝΕΡΒΛΣΙΑΙ ΤΟΥ . « ΕΘΝΟΥΣ » _Το _& . ·< . _Βεωβ γΙου Κ , _Ζαχοπουλον , αιενυννχ ου της « _ΟικονομοΧονιχ υς και Γιομηχανικης Ε · πι & _εωρησεως Μακεδονιας — Θρακης- » = = χΣυνιχειο εκ του χθεσινου ) Ημεις οι ιδωντες κατα πρ β . _το το φως του ηλιου εις την _χωραν της Μακεδονιας — εις την _ωραιαν νο μφην τοΟ θερμαικοΟ την _θερσαλονικην , δεν _ιΒροσαενατολισδηιιεν προς τον _εβνικον μας προορισμον και _ιδνικην μας απορτολην διω των διηγησε ων διω πατριωτικα κατορθωματα _^ Ημεις _ειδομεν αμεσως το φως του ηλιου ονγκεχυμενον με _,. το αναμμα της _πυριτιδος . — _Εδεχθημεν τον πρωτον _ηχον εις τα _αυτια μας συγκεχυμενου απο την εκπυρσοκροτησιν τοδ _μανλιχερ * . αι απο τους σπαραγμους τον θυματων , των πυρκαιων και των καταστροφων τας οποιας επηνεγκεν ο επιδρομευς και ο κατακτητης . Δεν αριθμουνται δι * ημδς , οΟτε . τα . γεγονοτα , οΟτε . τα επεισδδια ' οΟτε και αυτο το Εγκλημα , το τοσον _εις Εκτα . σιν και βαθος ωστε αι χαινουσαι _πληγαι μας , _τις οιδεν επι ποσον _χρονο-ν θα ειναι αθεραπευτοι , Τας πληγας & μως _εσυνηθισαμβν να φερομεν , δια την _οδονην δε εκ τουτων να _επικαλουμεθα τον _παυσιλιιπον _χρυνον , αλλα την _αγωνιαν _ημων _τις θα θεραπευση Η _δολοπλοκος _διπλωματιο της Σχολης τοΟ Μεττερνιχ του _Γισμαρκ και του Ιγνατι εφ , ητις _παρεσκευασε τα ετε ρδφοπα Κρατη _εις την καρ _Γιαν της Ελληνικης χερσο νησου , ητις εδημιουργησε τη ωπερφιαλωσονην τοΟ φρενο _βλαβοΟς Μουσολινι με τι Μαρε Μοοτρουμ και το Ιμ περιο Ι ταλιανο και τη · βρεξιν δια την παγκοσμιο 1 _ιιαντοκροτοριοΒν του ανισορρο που Χιτλερ , _αντιμετωπισαμεν _χαι Ιδου αι _χαινουσαι πληγα μας , δια τας οποιας προοκα λουμεν τον _παυοιλυπον νρο νον . Δια τα σημερινα δμως δογματικα Ιδεωδη , τα οποια _εκλτ ροδοτησε το πενταρθρον συμ · β _^ _λα ιον του Μεγ . Πετρου και η διπλωματικη οπτασια : _τηε Μεγ , _ΑικατερΙνης φερομεν νε . ον φοβον . ... _., _^ _- _^ .. _»_ , _ . _™ _„ , _ νιζεται ολοκληρον την τελευταιαν 30 ετιαν και ευρισκετα σημερον _εκταδην , _θεωρουσο τα μαΟρα ερειπια τα οποιο μας αφηκαν οι τριακονταε . τεις μας αγωνες , κα ' ι η τε . _λευταια ανευ προηγουμενοι δοκιμασια , τον πονον της δυναται δια της πατριωτικης της αυτοθυσιας τα μαλαζε αλλα τον νεον φοβον με την νεον _απειλην με ποιαν _ελευθεραν σκεψιν ν' _αντιμετωπι . ση . * Ηδη _υτε παρηλθον δυο ε ' - τη και πλεον απο της παυσεως το 3 πυρος και ενω _ηλπισαμεν δτι θα _ειχομεν _ανααυγκροτηθη και θα _ειχομεν _προσανατολισθη προς ευρυτερους _Ιριζοντας ηθικους , επιστημονικους και οικονομικους , _οριζοντας ανασυγκροτησεως και πε ρισυλλογης , εν τουτοις ευρισκομεθα πρω της αδιρητου αναγκης να ιιπο β αλωμεν _ερωχηματα . Επαυσε δι' ημας _υπολεμος και εδοθη το συνθημα της παυσεως του πυρος Που γινεται η μαχη Που κροτει το _τηλεβολον , δια _ιιοΙιν αιτιον και _ποιαν αναγκην Η Μακεδονικη και η αλλη Ελλας διατι δονειται Επα-/ _ηλθον εις τας εστιας των οι ομηροι ι Ηνοιζαν τα _παραβυρα _ει ς τως _οικιας και _ακουετα _( η φωνη του προβατου εις τα λειβαδια Μηπως ακουε . ται το τραγοΟδι τ' ωργαλειοΟ και της φλογερας 'Η αρμονια απ τα κουδουνια του ποιμνιου και αι _υλακαι του κυνηγετικου κυνος Βιατι υλα αυτα απουσιαζουν και η _$ « - γροτικη _οικονομικ η _, _^ . _αοτηριοτης _της ι _> - . _10 ρου δεν _επανν _ρ _^ νν'ιιαιι 6 Ελλην τι _) ς μαζης και ο αλλος της κατοχης και εκεινος ο αποδη . μος διν _εζβκινηααν Εκαστος εκ της θεσεως του , ινα _ουναντηθΟσιν , _οττου τα _οΙκοιομικα , _οικογινειακα και Ιδιωτικα συμφεροντα αυτων τους προσκοΑοΟσι Βιατι Βιατι χυνεται τοσον αθωον αιμα Ποιος το χυνει και γιατι Δια την Ελλαδα Δια _ την πενθηφορουοαν εκ των τοσων δεινων _Μακεδονιαν _Τις το _επιτασσει Που ειναι η δυναμις , η οικονομικη δυναμις της γωρας Πως οι πλουτοπαραγω _γικοι αυτης ποροι εκμεταλλευονται _μεταπολεμικως _Μεταπολεμικως Μκ _ετελειοσεν ο πολεμος Βιατι τοτε ηχει το τηλεβολον , αφου Εληξε για _δλους τους _αθλους ο πολεμος : Βιατι η Μακεδονικη γη ειναι ωκομη _Τιεδιον και αιτια συρραξεως Και δεν θ' ωνοιξουν τα σχολεια Δεν θα προσ καλεσωσιν ακομη τους πιστους να δοξασωσι τον υψιστον , διοτι διεσωθησαν , οι κω . δωνες των εκκλησιων Τι _ονμβαινε ι και γιατι Ποιοι συμπλεκονται χαι ποιον το : ιΛλΛν > της _δριδος Η Ελ _ιιηνικη Μακεδονια — η Ελληνικη χερσονησος — ' η χερσονησος του Αιμου . Μοιιραλισι , πατροκτονοι , α δελφοκτονοι , χαιρεκακοι _εγ . _κληματιαι οτρατολογουιτα ! α πο την δολοπλοκον _διπλοματια _' , και το Ελληνικον αιμα χυνεται αφθονως . Δεν χυνεται δ _ιδρως ε ! ς τους αγρους . Δεν _ωκουοιται ΤΑ Τ · _ΛΛΤνηιΑι / _* ν * ιι- ΤΛΙ _* _^· νΑ « _ΤΛ < _ν-- -, , ., .., .-, , του καπνου και της _σταφιδος και οΟτε τα _πετροδοληματα απο _τις εληες . Ακουεται ακομη ο θορυ . 6 ος της μαχης , ο κροτος τοι τηλεβολου και το σκασιμο τηι οβιδος . Δεν προσθαλασσουνται υ . δροπλανα . Δεν _εισπλεουν καραβια να φερωσ ι περιηγητα ( και μεταναστας , Ινα αυιηθ _{ η εθνικη _οικονομια και οι ο ροι του ανταλλακτικου εμπο · ριου και των επιχειρησεων . Δεν φορτωνονται βαγ'ονια ουτε _βοιπορια μεταφερουν τι < μπαλες του καπνου της Θρακης και της Μακεδονιας ,, ουτε τα βαμβακια των αποδημω εζ Αιγυπτου . Δεν επικοινωνουοιν οι Εμ . ποροι αφου ακομη δεν επανηλθον εις τας εστιας των οι ξενητεμενοι . Δεν _ανιαλλιΛΟυιται _ιυ ε _+ _ιποριον . Πδς να _Ισοσκελισθω ο _προΟπολογιο-μος Διν _ιττιτυηλΘον ρι < _ττρ « τι . _ωτοη εις τας εστιας των διοτι _εις την Μακεδονικην γην εξακολουθει η μαχη . Βι ' αυτο η Μακεδονια και ο Μακεδονικος Ελληνισμος Εχει φοβον και φοβον νεον , Βι' αυτο σπαρασσεται καΙ δεν επικοινωνει μετα του Εξω κοσμου , ειτε του ξενου , ειτε του αποδημου , Ινα δωση δτι Εχει και λαδη ουτινος Εχει αναγ'κην η ν * ανταλλαξη με δτι ιχει _χρεια ' . Ας μη θρηνησωμεν δμω < τον Μακ εδονικον _Ελληνισμοτ θα διελθη και την _ιοτορικηι _ταυτην καμπην . θα νικηοη θα _θριαμβευση . Και παλιν θ < 1 ηχησουν χαρμοσυνα αι καμ πανες και παλιν θα γεμισουν τα λιμανια . ΚαΙ παλιν θα διασταυρουνται εις τον ουρανοι τα εμπορικα αεροπλανα . Και παλιν οπουδηποτε _υπαρχει αποδημος Ελ _>> ηνικι _^ κυψελη _παροικια και πληΟυηιιος θα _λΛ-βη _τιηνυιιατο · ν . αι τα γραμματα της ευγνωμοουνης απο την ταλαιπωρου ) _αι η Μακεδονικην Ε λλαδα με την _διαβεβαιωοιυ _υτι αι δωρεαι _υιτων και θυσιαι απεβησαν ιπ ' αγαθω του Εθνους και της ψυ λη ς μας , Οταν θα _επανελθη η ταξις και η _ηουχια και παυοπ να χυνεται το αθωον αιμα , Οα αυνοδευθωσι τα ολιγα φυλλα του αγρου εις την _στεψιν τΛν ιι ρωων των _αδικοσκοτς ?' 1 . ! εν 6 } ν ' _ιριυ _Ιην Εογνωμοσυνην του ε ' - _δνους και της φυλης ολοκληρου , διοτι η θυσια των βιασωσε την _Μακεδονιαν και τον Μακεδονικον Ελληνισμ ου απο της νεας δουλειας και _βαρ Γαρυτητας . Ο δε ανεπηρεαστος ( στορι _, κος δι ' δλλην μιαν φοραν Οα ιπαναλαβη Γτι , Η Μακεδονικη γη ητο , παραμενκ ι και Οα _παραμεινη _χι . Ι ρα Ελληνικη . θεαματα Το ΘΕΛΤΡΟΝ _ι'ΕΛΛΑΣ > : Ελληνικος Μουσικος θιασος « Μυλωναδες ! -. _€ ΣΙΛΝιΕΚΛΑ 1 Ρ > Το προγραμμα 9 . 30 μ . μ . € ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ > : Το προγραμμα 9 , 30 ' μ . μ . < ΑΜΠΑΣΣΑ 1 _τ ΤΕΡ > : Το προγραμμα 9 . 30 ' μ . μ . Λ Ε Υ Κ Ο Σ Ι Α Κινηματογραφο : Παπαδοπουλου « ΠΑΜΘΕ 0 Ν » _ < Χ « χ ινοι ατο χαρεμι » . ΜΑΒΙ ΚΟΣ ΚΗΠΟΣ > και « ΜΑΒΙ ΚΟ ΠΑΛΑΤΙ » : ( Οι Βερμανοι _ξαναρχολ-ται _» . _< ΛΟΥΚΟΥΔΙ » _ * _-Η πρωτη νυκτα του γαμου » , « ΠΑΛΛΑΣ » : _ι'Ο £ ρως του αεροπορου » . « ακροπολις » _ _ιΤ _, _Υ-. τι . εν _ειοηνπ » . ΛΕΜΕΣΟΣ « ΠΑΛΛΑΣ » : « 'ΙΙ χαραδοα του θανατου » . « ΕΛΛΑΣ » : « 'ΙΙ ομορφια ειναι πειρασμος * « ΝΕΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ » : « Ρεπορτερ ο εκδικητης * κα « Χαμενη ζουγκλα » ( _β' μερος ] « ΑΛΑΜΠΡΑ » : ιΜπ ατ και Λου _» . ΓΑ _ΡΠΣ _1 Α « ΟΛΥΜΠΙΑ » _ _αΠΟκ _τοτ της _υνμαρτινιςι- _/ ΧΑΤ 2 ΗΧΑΜΠΗ _ « Το ειδωλο της ζουγκλας » , ( β' εποχη ) . « ΗΡΑΙΟΝ » : « Ο στραγγαλιστης » . ΛΑ ΡΝΑΞ « ΜΑΠ ΚΟΣ ΚΗΠΟΣ » : _•^ Εκμεταλλευτες γυναικων » « ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ _> : ¦ κιο . μυστικο της χαμενης χωρας » . « ΠΑΛΛΑΣ » : ' . _Ιδου η αυριον » . « ΠΕ ΡΙΠΤΕΡΟΝι- : Το προγραμμα 9 . 45 ' μ . μ . ΚΥΡΗΝΕΙΑ _« ΡΕΞ » : - _ε'Λπροβλεπτη αποδειξις _» . _« ΙΛΑΡΙΩΝ » : _ιΜια ανελπιστη ευτυχ ια » . ΛΑΠΗΘΟ Σ « ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ _» : < Ο _ΛνινλικοΒ ι . ιαιοτοπΒ « ΚΥΘΡΕ Α « ΑΠΟΛΛΩΝ » : 1 _ΑιιΤν ι ΚΤΟΒ _ΙΙιΗ _£ _'Τ _0 _Β > . ΑΒΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Κατοπιν παραστασεων _της _« Πεκ _· - προς την _Κυβερνηοιτ εν _σχεσει με την προμηθειαν και δια _ Ομην λιπασματων , ε Αποικιακος Βραμματευς ανεκο _ινωσεν , δτ ( αι _εισαγω . γα ! υπερφωσφορουχων λιπασματων αφεθησαν ελευθεραι και ουδεις ελεγχος _εις την διανομην των θα _γιττ _^ εφετος . Ο « Οργανισμος 'Λ _γορων και Π ρομηθειων της _« Πεκ > Λτδ . _ _ειοηγαγεν ηδη Ικανοποιητικως ποσοτητας τοιουτων λιπαοματων και ηρχισε _τηυ _διανομην πρως _δσα μελη τΒ | ς _οΠ εκ _» _εδηλοτοαν η θα δηλωοουν εντος των ημερων τας αναγκας των . Δια τα αλλα ειδη λιπα _. αματων _υφιστο-ιται περιοριομοι _εΙ ς _ιην _ειοαγωγην και δι ανομην , αλλ' 6 ΑποικιακΛι , Β _(^ α , _Α . _ι- * ι : _ι . ς _, _' . τιλ ηροφορη . _ΠΒ την < Πεκ . _ δτι Αλα τα _μελ η της . τα οποια ειναι και με . > , η _τιΤη · Συνεργατικων Ε _ται-Β , ιιων Οα λαβουν ιην _αναλο-/ ιαν _τι . _ιι- ι . ι ς _λιιτοοματα . _Συ-, τπ ( 7 ιΒ . , _ττροτρι . ποντσι δλα τα μελη _τΒ | ι ι . _ΒΙικ οπως προσεξουν τας επιοη | ιους ταυτας _δηλωοεις _ιης _Κυβερνησεως καΙ Ιιπως μη διδουν _πιονιν εις κακοβουλους και ι . ακεμμενας _διαδοαπς , ιιτι δηθεν τα μελη τ η ς _< Πι κ · διν θα λαβουν λιπα _ομαια απο _τας _Χυνεργατικας . _Οιαιδηποτε _υπερβασιαι Ι ) αδικιαι ικ μερους των _υπευΟονων _της δια _% Ομης _εις βα ρος _μελαιν _της « Πεκ » , δεον να _καταγγιλλοινται αμεσως _εΙς το Κιντροι της _« Πεκ _» . Ο-[) « μιλη μας δεν ιδηλωσαν α . κομη τως _ωνυγκας των _ε . Ις ιλι _ιταοματ α εις τας Συνπργατικας , δεον _· α _τιροξουν τουτο το _αυντομ ωτερον . --Λυριον _Παραακτ . υην συνιρ . χιται _εις τα _Βραφεια της Β [| εκ > η τριμελης ( _Ιιτιτιροσω . πειτε των _αιτοπαρεεγωγιιν εκ _Βι 7 _> ι κ . κ , Βιαννη _'ΛργυρΙδη , _Κτ _^ ριδημου _Χατζηχαρου και Ανδρεα Παγκου , δια να με->* _ετι | 0 Β | την απαντησιν του Α « _οικιακοι » _ΒραμματιιΛ · . ιις το 'Ιπομνημτ _ι της « Πεκ » δια το _πιτοπαραγωγικον ζητημα . 'Βκ της « _Πι-κ _» ' ΤΑ ΜΙΚΡΟΓΙΑ . ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 0 3 ΛΕΠΤΠΝ _^ _Ακοιτ ιν > μυ ( , _( _ιΙοηοΙιι ιινηηνο _ι ' ι , « α < ΤΓβΙιηπ »/ ιν _« ιπΟμ _, ι κιιι | Ι _( ογ _ , ( ιι _« Λι | 1 _ητηφιιΙζοννιι _, _νΑρνιινκιμυν _ικις , Μιιται ιτρΙ · φα » την _ΟνιΙιιν ηιι « ιιι _ιιλννηιιζαιε ) την « ιιι ) Μαν οιι . 'ΒΛ Λ / _ηπικο _, η ονν _ιιιγλ » υ < Ι ινιΙ _'ΛμιυικιινηΟ _ΙαιςιοΟ , ¦ _Λθ ) Λ · ι νι _^ _« κ' » ων | Λ | ιι « _οΛ | Ιι « « οι _Ληιιμιι _»^ ι _% _τι _, ς , 1 λεπιων , κιι _« ιιο _^« ι ιι α 1 | ιιι « ιιι _ΜΛει ν / αν ζωιι « 6 ιηι » _οΟεωφ Λβ- ' να _ιυνιιι , _Οι να κοφηΟιΙ | ΙιιΟ ( ο )< κ « ΙΙ ιιην _τι _, ν _νυκτιι , να _τι ) _Λγι ) Τ « δ , ΤΙ _» ( ΙΛιιιιιγ κυ | ν 1 ¦ ΙηοΧα | ιβιΙιιιιι · _« Ιιν ζωιιν , ' Τα , « ιιι ·( ιιο , ινιιι ιοηον _Ληοιιλιομηιι _» _χδν _μιιι πας _ιγγικιι κ (» πΚ (( ιαν ιινο · κνοι ' _ιν _ινιις VI ι ' ., ι , _ι , ν « αι τιλιιωτι _κο η τιηιιΙιι || ι < ι _ιου ΛηΟμιιτικ ιν , η { Η '„ ιιΟου η · λιοη > 0 ' |/| 1 -ι'ωιι ) , η νου ιοι ) _ιιν οιιμον τιατα _ιην Λυη , ικιΙ μκιιν τοΟ _πτγαΟ πιι ) ι · ιιαΙιΙ | ι | _ιηιιι ( . IIν _«)· _ηΟιιΟηι ( ! ι _ΜιΜιΙκ · | « 1 ι 6 Τι >» <|< Ι ν | , η _40 ΙΙΙΙιυ ) οιι ς ηι || ιι _& ον . ' Μ _κντακο _^ _Λ , ν * // οιιιι ι Α »> , ... Ι ! . · , _, Ι ,, Ια , Χν πΙ _« ι 0 _ΗΕΒ _υιΑΟΒΒ _ΕΧΛΕΙΙΕ * ΟΙΚΟΝ Ε ι _, _ιιτ'ΑΙ κει'Α _^ Σ'Τ πΛπ ΠΑΡ ΙΣ ΙΟΙ , Ιουλιος . — Ο περιωνυμος οικος ραπτικης του Λουσιεν Λελογκ , ετος των διασημοτερων _σχεδιαστυν γυναικειων φορεματων των Παρισιων , εκλεισεν οριστικως τας πυλας του λογω ασθενειας του Ιδιοκτητου του . Ο Λε . λογκ , ο οποιος επι μιαν _εικοσιπενταετιαν υπηρξε ν Ενας απο τους δικτατορας της γυναικειας μοδας , εχρηματιοε προεδρος της Ενωσεως Παρισινων Οικων Ραπτικης και παρα την _αποχωρησιν του εξακολουθει ακομη να φερη τον τιτλον του επιτιμου προεδρου της Ενωσεως . Προ ενος ετους περιπου ο Λελογκ ειχε _χασει _6 ν ο _: απο τους καλυτερους σχεδιαστας του , τον _Κριστιαν Ντιορ , ο οποιος ηνοιζεν _ιδικον του καταστημα και πολυ γρηγορα _κοττεκτησεν εξεχουσαν θεσιν μεταξυ των Βαλλων δημιουργων της γυναικειας μοδας . Ο Λελογκ ειχε δηλωσει τοτε ατι « δεν ημπορουσε ν' αρνηθι _} _εις τον _Οπαλληλον του να , _ν , τμνΑ , η -ιην _ιυ _^ _ην _ττ υ » . 'Επι σειραν ετων ο οικος ραπτικης του Λελογκ εθεω . _ρειτο Ενας απο τους καλυτεροι 1 διευθυνομενους _εις το Παρισι και η πελατεια του αποτελειτο . κυριως απο την γαλλικην και διεθνη αριστοκροπιαν , το _γοΟστο της οποιας ητο παντοτε συντηρητικον , Τα « μοντελλα » του διεκρινοντο δια την τελειοτητα της _γροεμμης των και δια την προ . οοχην που ειχε δοθη εις τας λεπτομερειας των . Παρα την ασθενειαν του ο Λελογκ _ειχεν ηδη αρχιοει να εργαζεται δια την φθινοπω . ρινην συλλογην τοι ) , αλλα δεν _κοετωρθωσε να συνεχιση και επροτιμησε να _ιιλειση το καταστημα του παρα να αφηση εις αλλους να τελειωσουν το _£ ργον ΤΟΛ ) . ΕΥΘΥΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ Ο δασκαλος στον αμελετη το _μοιθητη . —· _Ντρ- > πη σου Ι Στην ηλι κια σου ο Ουασιγκτον _ητα ' _'Επτιθεωρητης ... ΚαΙ ο μαθητης . —Μαλιστα αλλα και στι δικη σας ηλικια ηταν προε _δρος των Η νωμενων Πολιτει ων ! ... * * * ΗΤΑΝ ΝΥΧΤΑ Ο για τρος _μου _ειτιε να _πιιο ε ' να μοτο ποτηρακι κρασι την ημ ερα ... —ιΚαλα τοτε _γιυτι πινεις το οα πολλα - ' - 'ΙΙ μερα ' ειναι τωρα Δεν βλεπεις το φεγγα ρι κα ' ι τ ' _απτρα Λ * * ΤΗΝ ΠΑΘΑΝΕ Θελοντας να πειραξουν κα . ιιοτε . τον σοφο καθηγητη Α . > Β-ντουληοΙ _φοιτηταιτου Πανε . τ . οτ ηιιιο η ( πκΛ _ρπιητ » . · _ι'ιχ η ρα _Ιπανω _οτην ι'δρα του . Ο _αειμτηστος _'Λφε . _ντουλης ¦ α ' . Ορωπος _πνευματωδης—μοιις τα ειδε ειπε _ατο ραχος _ •—Κυ ριοι , καποιος απο οας ' , ιχε _, _τσι _τω φα » _τοιι ιδω _ετιι ' ι . _, η | — Και συ τι _υκανες βταν 5 ρχι 0 Β · να γινεται επιθετικος --ΤοΟ ειπα ιιτι δεν ΟιΑω να 'ον βλεπω _μτιροοτα μου . — Κ' Εφυγε • - Οχι , ι ' σβυοε δμως το |« ος . ( Σταλμ ενα απ' τον κ . Ευαγγελο Λ . Χ _ριστοδου . λου Γαρωαια ) > _*^ - _» <*«* - «· _* ¦¦¦¦ _- ¦ «· ν * _^ _ΦΧ- { . . _· ¦· - , _Λ Μ _« ΤΙ' · ' ¦'¦ ν _» 1 / ι ΚοιγωΥικα ' — ¦ _¦ . : · _Λ « Λ » _£ Δ Ι ΑΛΥ ΣΙΣ ΒΑΜΟΥ ' . ~ ¦ ' ¦ ¦ ' Δι ' _αποφαβεως τοΟ 'ΕκκλησιαστικοΟ Δικαστη ριου Λευκω οιας διελυθη ο γαμος της κ . Μαριας Δημητριαδου , εκ Λευκωσιας , _ιιετα . του κ . Γασου ' Χ ρ . _Βερμασογιτου , εκ _Βερμασογειας . ' ΑΦΙΕΕ 1 Σ · Διετριψεν επι τινας ημερας : _ινταδθα , επανακαμψας αεροιτορικως _εις την γενετειρων ιου , ο ανθυπολοχαγος Αντωνης Μωζερας , τον οποιον μετα χαρας _ειχον επαΛΙδη οι _ουγγενεις κα ! φιλοι του . _ιτΕ Α ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ Ιδρυθη _εις Καραβδν « Νεα Σ υντεχνια εργατων ξυλουργων » . 'Η προσωρινη αυτης επιτροπη απηρτισδη εκ _τδν κ . κ . Ιακωβου Κ . Μαραγκου , _υς _γραμμοετεως , Πηγασιου Η . Κωνσταντινου , ως ταμιου , Ιαναγ . Π . _Οικονομιδη , ως _ιιοπρακτορος , και Σταυρου Μ . Ασφαλειου και Ανδρ . Ι . _1 > υτη , ως συμβουλων . -Ι ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Κατα την αποψινην Κυπρι _ ικην εκπομπην του ραδιοφω-. . κου στο . θιιου Λονδινου Θα _, ιεταδοθη εκθεσις επι των 0-ι _, υαπιακων αγωνων . ΑΒΡΟΤΙΚΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ Εις ποδοσφαιρικον αγωνη μεταξυ _εων ομαδων του Βεωργικου Συλλογου « Ομονοια » Αγιας Γαρβαρας και _- ' _0 _/ _4 » , _» _'Αηττ _&! _* πτΛι _ι _ειι- το νε πεδον τοΟ Βεωργικου Συλλογου Αγιας Γαρβαρας δια το ιτροκηρυχθεν πρωταθλημα υπο της ομαδος Β . Σ . « Ομοι , _λιογ * 'Α γ ιας Γαρβαρας , νικητρια ανεδειχθη η πρωτη Ομας δια τερματων 3—1 . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ο οικος Μορφη και Κατσαμπα , εξ Αμμοχωστου , επι τη συμπληρωσει ενος ετους απο του θανατου του Αλεκου Οικονομου εισεφερεν _εις μνημην του _εις τον « Φιλοπτωχον _Συλλογον Γαρωσ ! ων > τρεις _Μρας . _7 ΕΝΘΗ ' _Απεβιωσεν εις _ηλικιαν 54 ¦ των χρηστη δεσποινα η θεο-> ωρα Ανδρονικου , εξ _'Ααγαιας . • <»»«»¦¦» _»» - ¦ - ¦ ¦» - « - » - ¦ ¦ - _»»¦>¦¦ ¦ _¦ _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » « -Μ ¦«¦¦¦»¦¦ ¦ - « - ¦ ΑΒΒΛΙ Κ ΟΙ ΒΑΙΑΝΘΡΑΚ ΕΣ : - · | ' , Διαρκης παρακαταθηκη Βαιανθρακων Αγγλικης ! Ι προελευσεως προς χρησιν βιομηχανιων , σιδηρουργων κ . λ . π . _εις τας ωποθηκας των « υιι ΓιΥ _ιΗ & _κο _ιογρπυδ _ιτο _. ) Ι εν ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ και ΛΕΜΕΣΩ . ' Εν _'Αμμοχωοτηι κρατιιτα ι _Λπισ ης -παρακαταθηκη τ _^ ν ΙΜ' . ιν _Βακτνθρ _Λιιι , τν δι ' _ΛιΛρΛκευπιν ατμο- ' , πλοιων , _>·»»»* ¦ - » - _¦¦¦¦»» »¦ ' ¦>« ¦ - ¦ - _^ τ _4-ν _¦¦«*««<«<*·** ¦ ' * « « _¦·¦¦¦< Ι ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΝΔ Ι ΝΟΝ ¦ Α ) π ΤΕΤΙ ι Την ΙΟην Αυγουστου , 10 ΙΟ , Οα αναχωρηση εκ ι _, ΛΕΜΕΣΟΥ , δια _ _, _ΓΙΙΡΥΤΟΝ ~ ΠΟΡΤ ΣΛΙ _-Λ - ΛΛΕΞΛΝΔΡΕΙΛΝ , _, _, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΕΝΟΥ _ΛΝ - ΜΑΣΣΛΛ _ΙΑΝ ι διχομενον _επιβαιας και _ιμπορευματα , ΠνοντΒ . ι . _τιιοης δεκτοι επιβαιαι μεχρι ΛΟΝΔΙΝΟΥ , ' _μιαφ Μασσαλιας , σιδηροδρομικως , _' Δια κρατησιν θεσεων και πληροφοριας αποταΟητι · ( [ « Τουριστικον Βραφειον ΛΟΥΗΣ » ! ΒΕΝΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤ ΟΡΑΣ ΕΝ _ΚΥΠΡΩ , _, ως και « Ις δλα τα ΒραφεΒα _Ταζιιδιων . ] : ' . - ¦ . ·' . ., ' ' . ' ' .. . ' : _Λ _ΟΟΜΜΕΓ νΑΝ 8 ΚΑΝΤΑΡΙιΙΝ -10 ΑΛΟΒΩΝ Το _κομψοτιρον και _οικονομικωτιρον _αιιτοκινητον ιιι το _ειΓο [ του , _ΣτερεοΙτατον , _μι ταχ υτ _ητα « Ι * το τιιιο _νι , _νΙεριινλικα _φριν α και πολλα Λλλα πλεονεκτηματα , Το _ΟΟΙνΙΜΕΓ / ΑΝ Μ ΚΛΝΤΛΡΙΟ . Ν _ειιτ το _ΙΠεωΒιεστερον _αυτοκινητον 8 ιΛ _ττοντοι _ιιοηυι Γιονομην : ιιγαριττων . γαλακτος , _οινο _τ ινουματω _δων _> : α ! _ηιριουχων ποτων , παγου , αποικι ακων κλπ . _ΠΑΡΛΛΟυΣ ΑΜΕΣΟΣ _Λδιια κυκλοφορια καρα τοΟ Τ . _λιγκτοΟ Μεταφορων απαραιτητο , ΝΙΚΟΣ α . ΣΟΑΟΜΑΝΙ & ΗΣ & ΣΙΑ ΑΤΑ «|> αρος' > _ΛΠΜΕΣΟΒ-ΛΕΥΚΟΣΙΛ-ΛΜΜΟΧωΣΤΟΣ Καλοκαιρι ! ... Η Κ ΥΠΡ Ι ΑΚΗ ΖΩΗ Σ ΚΕΨΕΙΣ Δεν κανατε καμμια φορα τη σκεψη , μηπως την εποχη αυτη που διανυουμε με τα κυνικα καυματα , την ονομασαν κατ ευψημιο , μο « καλοκαιρι » ΤΙ καλοκαιρι , τη στιγμη που δ ιδρωτας οε μεταβαλλει σε Κορνιωτικο κανατι , και δεν τολμας να βαλης κανενα ρουχο της προκοπης απανω σου , ΤΙ καλοκαιρι , που τα κουνουπια κ' οι μυγες θεωρουν καλο να _-κεντουν _στο δερμα σου σταυροβελονια Τι : καλοκαιρι ειν' αυτο , που βγαινε ις απ το σπιτι του λουσμενος , παρφου . μαρισμενος και _φται-εις στον προορισμο σου αγνωριστος , στραπατσαρισμενος και γερασμενος ακομα , αφου η σκονη στοιβαχτηκε δυο _δακτυλα στα μαλλια σου και σε γερασε σε μιση ωρα Ελλειψη βενζινης , _σου λεε ι ο Δημαρχος , δεν μπορουμε . Λ Ι * _ ¦>— .- __ . - Ι _.-Λ . τ _*» _Μ « - ιι _^ νι /[ . < _ν _,, _χΛ _^ _ν _^ _ινκ » , _^^ _% - μους . Μεινε και λιγο σπιτι σου Ι Ενας λογος ειναι κι ' αυτος Ι Αρχιζουν οι περιπλανησεις μεσα _στις αδειες καμαρες με τα κλειστα _ποεντζουρια , το βαρυεοτισμενο ξεφυλλισμα παλιων περιοδικων , τ ' ασκοπο διορθωμα λουλουδιων που μαραινονται και ς , υλλορροουν στα ζεστα ανθογυαλια , το αργο ,, οτριφογυρισμο : απανω σε χλιαρα _σιντονια , τ α- πε _% _τε λεπτα , « ε τη ματαιη ελπιδα να _δροσιστητε λιγακι ! Αληθεια , τι ανιαρα τα καλοκαιρια . Εχεις την εντυπωση πως οι μερες φευγουν ασκοπα , αφου δεν μπορεσες να κανης τιποτα απ' δ . τι λογαριαζες . Κι' αυτα τα αθορυβο αργοκυλημα της ζωης που φευγει διχως να τη συναιστανομαστε , αυτος ο ληθαργ · ος που βρισκομαστε αναγκαστικα βυθισμενοι διχως να μπορουμε να τον αποτιναζουμε παρα _δταν πια ειναι πολυ αργα _γ'ια ν' αντιδρασουμε , μας γεμιζει μελαγχολια . _'Α Οελω μου θυμουμαι καποιο _ατι χο του Ουρανη : « Κι ' ειδα να πεφτη _αι'εκκλητα Το βραδυ οτη ζωη μου τ , Τι θλιβερος στιχος , θεε μου , και ποσο _ειληθινος για τους περισσοτερους απο μας . 'Η νιοτη μας , -ηοΛΛ _& ς _φορις μ ' ολακερη η ζωη μας κυλδ διχως να νοιωσουμε , διχως να _τι _, Μ _ΙΙ , _ι . Μ , _ΙΕ _λΑ / _ΙΕ . _!(· . ' _ινιτΒ ., _η - ·|* -Λ 1 ΤΙ ' ¦ ·» - _^ , _— _-. _« _τα _« ανεκκλητα -, _καταλ . _αβαι . νεις πως ειναι τελεσιδικο ! Αδυνατο να τα _αλλαξες ! ΚΙ ΚΑ ΛΑΒΚ ( Σκαλα ) Δ Η Λ Ω Σ · 1 Σ Ο υποφαινομενος δηλω δ τι δεν ανηκον ουτε και αΛηκα εις οιανδηποτε πολιτικην , κομ μουνιατικην η ανατρεπτικηι δργανωσιν εν Κυπρω . Συ ·) - _, κεκριμενως δηλω δτι δεν ανηκω εις το « 'Λκελ _» , ουτε ει _ο τον « Εας » , ουτε εις την « Α . _ονι , ουτε εις Μορφωτ ικον _τι _ 'ο συλλογον , οΟτε και _διακειμεπ _συμπαθως πρας _τως ως αιω κομμουνιστικος _οργατ-ωοεις . Προσετι δηλω κοπηγορηματι κως , δτι δεν πρεσβευω κομμουνιστικος αρχας , ουτε πιστευω , οΟτε επαγγελλομαι την αναρχιαν . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 0 ' . _·' Εν _Κυθραια , τη . 1 ) 0 ) 1948 ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΙΒΩΝ ¦¦ ¦»¦ ' . — . Την _Κοριακην , 8 Αυγουστου , Οα πωληθουν εν Δαυλω δια πλειοδοσιας 114 αιγες , 10 τραγ'οι και 112 _ριφια , περιουσια της Εκκλησιας Δαυλου Αγιος Βεωργιος . Η κατακυρ _< ιια ς θα _γΙνη _τ . _ις ιον _τελευταιον πλειοδοτην , ο οποιος Οα καταβαλη αμιοως την αξιον των . Η Εκκλησιαστ ικ η _Επιτροπεια Δαυλου . _ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΚΡΟΝΥΧΤΑ Ο ΕΛΛΗΝ ΙΚ ΟΣ ΣΤΙΧΟΣ • —« Τωρα που τα μερονιιχτα περνουν ωργα σα χρονια , που ιι ' | φωλια τους _υψηυαν ' Ερμη τα χελιδονια , οι μερες πιο μικροτερες κι ' απο τις νυχτες τωρα δεν εχουν _μια στιγμη φαιδρη κα ' ι μια παρηγορη ωρα . Ετσι καθε ηχος της ζωης εχει απ το οπιπ λειψει κι ' απ' την αυγη μια αλαλη τα _σφιχτοδενει θλιψη , μ' δλη τη χειμωνιατικη γυρω των δεντρων γυμνια πωχουν τα φυλλα φρυγανα και τα κλαδια _οχιντριμια . Τωρα που τα . μερονυχτα περνουν αργα σα χρονια που τη φωλια τους αφησαν 2 ρμη τα χελιδονια , πηραν ο ! μαυροι γερανοι _ιιοι ' ι φυγανε στα ξεν « και σε , ψυχη _πονοδαρτη , με τα φτερα σπασμενα . • ΜΙΛΤ . ΜΑΛΑΚΛΣΗΣ ΤΟ _ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΣ οριζοντιως _ . 1 ) _Δολοφονηθηκ ε απαιθρωπα απο τους Κομμουνιστες — Πολις της _ _Σικελιεις . 2 ) Το καθε τι . — _' _ΓυζηντινΑ νΑτ / _, - Ι Ιολις της _ Ολλανδιας ( γενικη ) . 3 ) Εξη -- _ΤΒο γλυκυτεροι ονομα — Βυναικειο ονομα ( Η παντρευεται ) , 4 ) Λνα . _κτορο — Καταγωγη ( Κυπριακα ) . 5 ) θρεπτικα φ _' ρουτα — Ο γεναρχης των Ι ωνων — Μεσαιωνικη Γουλγαρικη παλις . 6 ) Ελκυστικα _φρουτα — Εχει αστρα . 7 ) Καταο « — ΕιΙοω . παικη χωρα . 8 ) θεα της Αιγυπτου — · Ομηρικον Επος - Μουσικη νοτα . 8 ) _Τμηιια ιππι κου — Βαλλος θαλασσοπορος που προσηγγισε για πρωτη φορα στα Ανατολικα παραλιο του Καναδα — Το _επανωφορι υνωστου ζωου . 10 ) Προβατινα ( χωρις το τελικον ς ) — Ελληνικη νησος περιφημη διο τα μαρμαρα της . 11 ) Μην του ετους-Φι < λοδωρημα ( Κυπρ . ) . _ΚΛΘΕΤΩΣ _· : 1 ) Κυπριακη κωμοπολις — Η _θεομητωρ . 2 ) Βυμναστικε παραγγελμα _ _Κτητικον ( θηλ . ) — Πηδημα . 3 ) _Λοιποι ( αρχ . ) — Κυπριακοι 1 χωριον — Μερος του αροτρου ( ανορθ . ) 4 ) Ειθε ( Κυπριακα ) — Δυο φωνηεντα . 5 ) Κυπριακη πολις - Το λε με δταν τηλεφωνουμε . 6 ) Αριθμητικοι · ( αιτ . ) — Συνδεσμος τελικος . 7 ) Αλογοι- — Φωτιστικων μεσον των _Αρχαιων . 8 ) Επιφωνημα πονου — Προφητης — Γυζαντινη νοτα-9 ) Πρακτορειον ειδησεων — Επιρρημα χρονικον ( ωρχ . ) — Οπως ( Δημ . ) ' 10 ) Τουρκικος τιτλος — Αξινη ( Κυπρ . ) . 11 ) Χωριον της Κυπρου — Κινει τις μηχανες . 12 ) Προφητης — Περιζητητη στις ερημους ( χωρις το τελικον ς ) . ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ _ 1 ) Σ αλαμινα . 2 ) Αρης . 3 ) Λα — Αν — 'Ερ . 4 ) Αρα - Οχι . 5 ) Μην -- Σαν . Βι ) Ις- _'Ος - _Νι . 7 ) Ε χ « ' . 8 ) Α · . ' '> .. # « · η . • - > ι Ι Χημειον Β , Μ . ΚΟΥΣΟΥΜΙΔΗ ΧΗΜΙΚΟΥ · - ΜΙΚΡΟΓΙΟΛΟΒΟΥ . — ΟΙΝ ΟΛΟΒΟΥ ι 'Εν ΛΕΜΕΣΩ ( οδος _Γικτωριας , 60 ) _^ ΛΕ ΙΤΟΥΡΒΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : _, _Οορολο' / ικο — Αιματολογικο — Παρασηολ , ογικο Κ . ν ' α _550 Βηιαη . _( Καιιη εκαστην Τριτη . Βαατρικαν υγρο , Πτυελα Εκκρ ιματα κ . τ . λ . ΧΗΜΙΚΟΝ - ΟΙΝΟΛΟΒΙΚΟΝ : Αναλυσεις τροφι μων και ποτων κ . _τ . λ . Ο κ . Β . Μ . ΚΟΥΣΟ ΥΜΙΔΗ Σ _επιστρ _εψας ιοχ _ατως ιξ Αθηνων _ιινθα _ιταρηκολουθησι . Γιοχημειαν και _Μικροβιολογιαν εις την υπο των καθηγητων του Πανεπιστημ ιου Αθ ηνων κ . κ . ' Ιακειμ ογ'λου και Κουρουκλη εις τα εργαστηρια του Ευαγγελισμου προεβη εις ι την πληρη συστ α σιν του Μικροβιολογικου του Χημειου . _^^~~~ ι _^ = _^^ _======== _^ _===== _^ = _«^ ι _^^^ ! ΠΟΔΗΛΑΤΑ Ε β υ _ο @ _ Ι Β . ιδοποιε , _Βη _τ _, τ _, _ι'ιλοι οι ι _' ν δκτφΒρ _, ικιι νο _, γ ις την . α _^ οραν Ι ΠΟΛΗ _ΛΛΤΩΝ Ι { 1 _' | 1 μας _ΛΕΜΙ ' : ΣΟΥ , ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ . ΤΙΜΗ πωλησεως ανδ ρικων κα ' ι γυναικειων | προς £ ΙΙ ι _, _'κιιστον μι . κωιι ην κιΙ δυναμον . , Ν . Δ . Σολομωνιδης και Σια Λτδ ., ' (« Φα ρος ) ) _^ Οι _^ ωνισ ? _τες δεν πεθαινο υν * ( Βια τον Εθνικο _Ηροε Χρηστο Π , _Χριστοδουλιδη ) Αναμεσ α στα λουλουδιο της Λακωνικης Βης που ποτιζεται απο αιωνες με το αλικο αιμα της Πελοποννησιακης Νεολαιας και ραντιζεται με τον ιδρωτα των ατιθασσων τεκνων του Ταυγετου , ξεχωριστο και μοσκομυριστο , φυτεψε _, νεο λουλουδι μαγικα η δακρυσμενη Κυπρος μας : τον Ηρωα Χρηστο Π . _Χριστοδουλιδη . Ο _λεβεντογιος αυτος , _βλατταρι της Ιστορικης Σ αλαμινας , γαλουχημενος με την κληρονομια του Ευαγορα και την αρρι . _νωτιι παλληκαρια του _Ονηοιλλου , _ποτιομενος με τον Απουτολων το ναμα και στεφανωμενος με την δαφνη της Αυτοθυσιας , ετρεξε _ατον Πανελληνιο συναγερμο για να προταξη το κορμι του , ασπιδα ακαταλυτη για της πατριδας την Τιμη . Το ξεχωριστο βλασταρι της υποδουλης ' Ελληνικης Κυπρου , της μαρτυρικης θυγατερας μ ε ' τους Ελληνικους θρυλους και τις _ζο > ντανες , _« . _ΙλμολΙλ _π _^ , _ηΛτΚ _/ _πι ι _,- Ι _, _£ τΛι , Τ , * _' -Β _^ _^——Β—— — _ν _^»» 1 πονο της σκλαβιας στην καρδια , με το πνευμα _-περηφανο κι ' αδουλωτο , κιπουσε παντα στην Ακρ οπολη της Εθνικης Αναστασεως , λαχταρωντας την ωρα την Ι ερη που _θαφτανε και στο δικο μας το Νησι της Ελευθεριας 6 Αγγελος . Μεγαλωμενος με του _Τυρτ _^ ιαυ _ΕΙ _^ _'χτροιε _^ _κηι _ιυι Α _, Λν ΛλΒ _, ιι τι _,- τΛ / - _*· ., _ιΛ ?» ι _££ . ι > _τε-¦ Λ - _* -I / — » ' Τ ροκ . οπουσαν μεσα του τα ονειρα της Φυλης και του Φεραιου τα θουρια τον _σπρωχνανε διαρκως πμυ _< ς ιω _πεδιε της μαχης γιατι σαν _νεωτεροε . Δεξιλεως μια ειχεν επιθυμια _' < Βια την πατριδα ναξιωθη να _παη να _πολεμηστιι Ι Κι ' δταν ο τι μιος συτας αγωνιστης ηταν Βραμματευς των Νεων Σ υντεχνιων Αμμοχωστου , με ζηλο φωτιζε την Εργατια στα Ελληνικα μονοπατια της Ουσιας και του εξιλασμου , της Αρετης κα ' ι της Ελ . _ευθεριας . Οι εργατες μας , οι _Νεοσυντεχνιακοι συνα γωνιστες του , γνωρισαν .. την φλογερη πατριωτι κη ψυχη του που σαν ηφαιστειο κοχλαζε και λαχταρουσε να ριχτη στο μπαρουτι για το Δικαιο κα ' ι την Τιμη της _Ποττρ 1 δα . ς . Ι αΙ εγκατελειψε _^ την ι ι > - προ για να εγγραφη ατη στρατιωτικη . Σχολη Ευελπι . 5 ων μ Ενα ποθο : Να υπηρετηση την _^ Ελλαδα , τη Μητερα , την απειλουμενη Πατριδα απο τους Ληστες του Κομμουνισμου , απο τα Κορακια του Σλαυ'ισμου , απο τους _κτηνανθ ρωπους του Μαρκου . Ετρεξε σαν υαθυπολοχαγ'ος να _χτυπηση τον εχθρο , να _τσακκιση το δολοφονο χερι του Ληστη , του _Μητραλοια που χτυπα σημερα την Ιδια την Μητερα του . Και λενε πως σκοτωθηκε ... Οχι , δεν το πιστευουμε γιατι ο τιμημ εν ος Η ρωας δεν σκοτωνεται , δεν πεθαινει , σαν πολεμα για την Τιμη κα ' ι για την Λευτερια . 'Οχι ! Ανε _βαινει σε ψηλοτερη , ευγενεστερα _Ιπιπεδα ηρω'ιομου και Μεγα . » . ειου και ατα Πανθεον των _Μαρτυρων με τα κοκκαλα της Ελευθεριας του στηνεται πο . _« , _υοεβαστο Μαυσωλειο . Ο αγαπημενος _Νεοσυντε χνιακος αγωνιστης , το τιμημ _^' . ο τ η ς Κυπρου _πτιδι , _ι _καστροπολεμ _ιτης ακριτας , α αξεχαστος ηρωας Χρηστος Π , Χ _ριστοδουλιδης δεν _πεθαντ μα σταθηκε , και Οα μεινι _) _ατιι ι _ρχ _ομενες γενη ες ανοικτο βιβλιο _ΓιδαοκαλΙεις για το κα . Οηκο _μεες £ ναντ ι οτη _Πατ ρι . διτ . Η Κυπρος ολακι ρη ιχει κηΟηκο ν α . βαλη _τηνεικοναοτ _ο Βικονοστασικι 'ο _καΟε , _ακλαβοε _, Ελληνας να προσευχεται στε _ιιιμα της θυσιας του ν , _αι με φωνη στΒ . ντορεια ν' απαηδ την Αποδοση δικαιοσυν ης ατην μι κρη μας πατριδα . Εχ ουμε καΟηκο Λλο ι να σκορπισου . με τδνομα του Χρηστου _Χριστοδουλιδου ο δλο τα Ν ησι οαν μαννα _εθνικου παραδειγ-( _ιατιομ ου , σαν χρυσο _ευαγγελιο εκ τι μησης και κατανοη . οης του _ιΟνικοι ) μας καΟηκονιος . Δεν πρεπει να μεινη Κυ . _ιτριος , πραγματικος Αγωνιστης , που να μην _ψελλιζη με τεβααμο _τυιομα αυτυ το σε . _ιαοτα κι ' Ανα μεσα _στις _διδα . ¦ τκαλιες και υποθηκες που Ο ' _Λιμηποιηιε στα _ττιιι 6 ια πας ο φι . ιλομπ διπλα πτον Μποτσαρη και τον _Διεικο _, διπλα _οτον Παυλο Μελα και τον Λ ραγουμη , να _βαλουτιε _κειι τον Κυ . _τιριον Ι Ιρι . _τα , τον Χρηστο _Χριοτοδουλιδ η _τιουτιτοε οτα Ι 5 ι | ιω , _μεε _Μιιλεβο , του Βι ( , _τργιτσιοι της Σπαρτης , _οτις 23 ) 7 ) 48 Αγωνιζομενος για μια Μεγα . > η _Ρλλαδει ποιι να φτανει Απο την υορι : _ιε . ν 'ΙΤπ _ειρ ο καΙ την _Ανατολικην Ορακη , _ωι _κατου ατο πολυπαθο της Κυπρου το Νησι , Οφειλουμε τον ιονικον αυτον Ι Ιρωα να τιμησουμε δπως ταιριαζη με το μνημοουν α και τα _πρεπουμυ . να εγκωμια , Αλλα προ _παντος με την _μαχητικωτερη ουνεχιση του εργου του για να _τσακκιοο _υμε . τον Αντεθνικο κομμουνισμο και να υψωσου . με τον ελευθερον Ιστον της Ενωσεως _κατε , ) Απο την σκι *· πη του δοξασμενου ιιασιληιι _τη ς Μανας μας Ελλαδας , Αυτο _Οιτιτη η _με . γαλυτπρη _Ικανοτιοιηοη και δικαιωση των Ουσιων ενυς Κυπριου _Νεοιιαρτυρος · τοΟ Χρηστου Π . Χριστοδουλιδη . ΜΙΧΛΛΛΚΗΣ Ν , ΠΙΣΣΑΣ Βενικος Βραμματευς των Νεων Σ υντεχνιων Κυπρου Ε . Χ . Α . Β , ΓΑΡΩΣΙΩΝ Καλουνται τα μελη της Ε . Χ . Α . Β . εις νενικην συνελευσιν εν τη _αιθουοη των Κατηχητικων την προσεχη Παραακεοην Βι ) 8 ) 1948 και ωραν 5 μ . μ . 'Εαν δεν _γινη απαρτια τοτε η ουν / λευσις Οα γινη τ , ν προο : χη Κυριακην 8 ) 8 ) 1948 , ιν τη ι & _ια « _ιθουοττ και ωρς < 10 . 30 ' π . μ ., οποτε οσαδηποτε με λη προσελθουν η συ · νελευυις Οα χωρηοη εις το Εργον της . _θεμεχτα : α ) _Αρχαιρεσιοι . 3 ) Διαφορα , ΠαποιΜιλτιαδης Χριστοδουλου Π ροεδρος . Εν _Γαρωαιοις , τη 4 ) 8 ) 19 ΙΓ . ΛΕΣΧΗ _-ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ _» Φερεται εις γνωσιν παντος ενδιαφερομενου , Γτι η Λεσχη « ΑνορΙ ) ωσις > _ΛευκωοΙπς , η _διειΟυνο μενι ) υπο του κ . _Σαβ βα Ποε ρου , Απο 1 ) Γ ) 104 β _εγκατεοταθη ιντος τοΟ _ντ . _οκτιατου μεγαλοπρεπους _οικηματος εν _τΒ | υδφ Αριοιοιελους , αριθμος 2 ( δευτερος _δροφος ) παρα το « Νεον Λυρικον » , Εκ τοΟ ΔιοικητικοΟ Συ |· βουλ _( ου ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 - 30 ΕΤΩΝ Ζη τουνται νεανιδες ως μαθητευομενοι νοσοκομοι ηλικιας 18-30 ετων και αποφοιτοι σχολειων Μεσης Παιδειας , ομιλυΟοαι και γραφουσαι _τι _) ν Αγγλι κην _γλιι « σαν δια το _Αμερικανικον Πανεπιστημιον Γηρυτου ( _Ν _οΙιοοΙ _οΒ Νιιπιπβ ) Δια πληροφοριας γραι | _ιατε εις την _ΔιευΟυντριαν της Σχολης . Θ ΡΑΣΥ ΓΟΥΛΟΥ ΠΟΕΡΟΥ Φανερωμενης 30 , Τηλ , , 122 , Εφθασαν , εφθασαν Δανδελ . λε ς , _Φριλια , η πλουοιωτερο : ουλλογη που _ειδατπ . Μισοφο . ρια με _μοτιβς αι δ _^ α τα χρωματα και μεγεθη , οε Κλα τα χρωματα και με . γιΟη . ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δεσποινις γνωριζουσα αρτιως την Αγγλικην και Ελλη _- νι « ην και |» ε γνωσιις _ΒρΛ-φο _μηχανες . _'Απον _ιΙνασθβ · , Πρα _κτοριΤον < Φαρος » _, Λδος Πυγ . _μαλιωνος 13 Β , _Τηλιφωνον < Μ'Ι _Λευκοσιαν · _Τανυδ ρομειον ΠΕ ΜΠΤΗ : Δι ' Ελλαδα , Τουρκιαν , _'ΑγγλΛαν και δλας τας χωρας της Ευρωπης , καθως « αι τον Καναδαν , Αεροπορικως , δι ' αεροπλανου της _^ Κυπριακης 'Αεροπορικης _'Εταιρειας * . Συνηθεις _επιστολαι _Υ'ινονται δεκτα ' ι μεχρι της 5 μ . μ ., επι ουστασει δε μεχρι της 4 μ . μ . ! 11 > Ι Ι - Ι ι » -ΙΗ , II _——————Μ—ΙΙΗ _1 ΙΙ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΕΞ ΑΡΤΗΤΟΣ : ι » ΙΙλ 1 Ι ΤΟ ΠλΒΚΥΟΡΙ _ΟΗ _^ ! ΕΜΠ ΟΡΙΚΟΗ ΛΥΚΕΙΟ » ! ΒιΑΡΚιΚΟ _Σ < Διδασκει εις τους [ _μαΟητας τοιι · . ι —ΝΑ ξεχωριζουν το κα- ' [ λο Απο το κακο . - Το αδικον Απο τ ο ' δικαιον . ! [ - ΝΑ ομιλουν ελευθερα . ι ΝΑ _οκιπτυιντ αι _ιλεο-» ( _ιερα _κετΙ να μη ττ ( . ! πτ ουν εις το τιλ μα ' τΒις τυφλ ης υποταγης , | —Να Αγωνι _ζονται δια · ι μιαν ζωην που να | τους _δωση _ιλευΟερ _ι- · ι αν , εινεσιν , Ασ _φα-| λειαν , ! --ΝΑ εκτελοΟν κιΙσυν _ει- » _δητα το καθηκον των , ! ' , — Να ιχουν _πιστιν εις ' τον Θεον . ' , _ —Ν α Αγαπουν την ΙΓι- · κην των πατριδα . —Να γινου * αν θρωποι , · 1 ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΛΤΑΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΙ ! ΣΧΟΛΗ - ΔιΑ κανονισμους και πασαν _τιληροφοριαν _ΑπευΟονισΟ ρ ι 0 . _ΕΒΡΤΓΜΑΝΙΙ — _ΚΤΙΙΚ 80 Η : Βραμματεα Σχολικη ς Εφορειας Ταχ . ΚιΟ , 28 ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! Καθηκον μου θεωρω επιδε . δλημενον , ινα και δια του τυπου εκφρασω τας θερμας μοι ευχαριστιας προς τους _διευθυπας της < Κ . Ε . Μ . _» κ . κ . Κυρ Μαρκιδην , Λεωνιδα Μαρκιδην και Χρ , Καλογηρον _, καθως και προς τους κ . κ . Φαιδωνα Χ Κωνσταντ ινου και _Ουα'ιτ , οι οποιοι με , _κινδυνον της ζω . ης των κατωρβωσαν να Ανασυρουν την συζυγον μου και το τεκνον μου , _ατινα _ευρισκοντο καταπλακωμενα κατωθεν του _ανοετραπεντος αυτοκινη - του μας , του _ελαυνοντος απο Λοφου εις Αγιον Παντελεημονα και οι οποιοι φροντιοαντες δια ιην ταχειαν μεταφοραν των δια του αυτοκινητου των _εις _Λιυκωσιαν προς _Ιατρικην _περιθαλψιν , τους εοωσαν Απο βεβαιον θανατον . Ο ευγνωμονων συζυγος ιαΑΝΗΗΣ ΧΡ . ΠΟΡΛΚ 0 Σ Λοφου , 4 ) 8 ) 1948 . ΟΙ ΦΟΡΥΓΟΠΟ _ΙΟ ΙΒ _« ιαον -: ιιν «* _γ > ι < ιβιΑ _& ον -ιυ _^ ον , _και _ιδ _£ * _κε ρως _^ ι » ν Ελ _λην _εχον _, : . · _ββ < υ | Μ ' , _!** 1 _τοι > _ς « _ι » _λι' « κοι > ς ν . _υνιλοιιξ · τω >¦ ' * Αθηνων _-χ * 1 > _ιθυ Λονδινο ·» , _ι % _»· _κτΛοοθοβν Λ . _·**¦ « _τιηβχολο _^ ν _ςωνιρ _^ _τατ * . _<« « _ροβφα'ιοι *« β _ι _ου _Κυημιακου _, _ξη'εηιλχ'ιος- Π _^» Χωβ « ς : _ι 9 _1 _« 5 ιιΑ . « . ΛβΒ . του _Γαβελεωι ? ων Ελληνων ' < $ Ιαυλ <>» γ : ρ ι _> ' 5 . 'ιθι ) _ς « Ι _^ _αιμς _^ ς ' ιν . ' 1 » ο ρ = > . _νιηξ _»» _ιιολλα _ι )» _ε-χΟηο * 'ν νι * 1 α . γρα . «? _ηα * ν ο _/ . _βτε . κως μ > , £ _/ _Φ . ' _ινΦιιι ** _ων Αα . _αιΧιγ . & _ν δηλωσεων » βηι _4 ν _& 5 _δμοιζ « _ραγμα _, _τος φ » ιν _* ι * ε _<> τε συμφων _ων , 6 λο 6 ' _οινκαλυ _5 ς ' . _ _ιιιβ · _ι £ ωι ( ιυζγι , ?*' _ι'τ * £ _ 'Βι » _υ-α _δβ _* _των . _δη _^ _ωββωγ τι _>> ο _Γαβολα _^ _ς _Οαυλος «_» ριβχ * ' _^ _ι . ' - _^ ιβ _* ιιΜ « ιι >» ν . _βχφραβεν -: _ου ιι * ν « _ελΧ-ηνεον _ αιβΟημιατοξ βν _^ _ν-ιι του _Κυτιρεακου _ιξ'η'τηιΑα'τος ι _Λεεδηλωσε _χατα _τδν _«« _νηγορεκω » ¦ τβρον κ * _1 κ » τ » ιγορ 5 _Τ ( ιι . χ · _ικωτβρον · τρ < ι « ον τον _« _ικχκατ } « _οβον ιων α . _«* ν ! κ . _χου Ελληνων , δ « ως ιδο _> ν την _Κυηρον ε . ν »> μ . _ενην το τ » . _χυτιρον μιτοι _της _Μητρος Ελλαδος . ¦ ' ¦¦ · ' _ηροεκαλεοΛν τ «» βθν _ιι _· εγ _» ν _αντινιτυτιΟν εν _Αφθονο . ) , _^ _εν _αηοτελεΕ «* ρα _ινδ _βιξςν _? % 6 αρυτ / _ιτΟξι - _^ ν υπθ £ * ν _ΕχοΑιν _δβ'ιι < ι _ΗιαβΕλειι ξ αιτιε σ / _ετκχως με το Κ . >« _ρε * ν . ον _ζητη μα . Η Ελλας ουδεποτε . ε « αυβε να _ενδο * φ £ ρβται _δεα την Κυ-« ρον , την _υιτοιαν χαι _« _βριελαββ |· . εταΙξο των πρωτων ευνεκων _δεε « Π » : ηρβων της . _Ολαε αι μβτ » πολ 6 μ 6 καΙ Κ . > 6 _ερνηοβ _05 της δεν _« ταρελει > ψαν & υκ « ιρ £ αν _δεα να διερμηνευθουν _τταρα τ _$ _Γρεττανιχ _^ Κ _, _υβερνηβεε το _Πανελληνιον τουτο _αιβΟημ » ** _' ν * _τονιβοτιν _, οτ _& η τ « . _χβ 5 <* _ιν . ανα _« _οιησις τοο _επεβαλλετο _ι >« ο των αρχων του διν . _υιοιι : Κ _* Ι _ι _· : η £ _ΛΟλιτιιι _^ _ςΙ _^ _ικης κ « ι των α ρ = ρηκτων δεβμων _ψ _« λ £ ας , το > ς οποιους _εσφυρηλατηβαν _μβταζι ) Γρετταν £ ας και Ελλαδος κοινοι αγωνες και _κοινα . 1 0 > βε * 6 οηερ _της π * γ-> , θομεο _% > _ελεοΟβρ £ ας κ _« 6 _δικαεοαυνης . Εαν , Ο β _μεχρε τουδβ _ιχι _διεθνεις ε _^ _ελοζεες _^ _αε τ ?> 4 μ _« ερ £ ατατον της Ελλην _εκης Κυβερνησεως δεν καταστησαν δυνατη ν την _ττροωΟηβεν « ρος την ευτυχη λοαιν του του _Κ _, _οηρεακου _ζη « τηματος , τουτο δεν οημαενεε , ( ιτε οι κυβερνωντες _τας τυχας της ελευθε ρας Πατριδος μας _$ « « _αυσαν να _ενδεαφερωνταε δεα την « Ελλαδα του _Λιοτου » και _δτε η Κ _, υιιρος δεεγραφη εκ του _καταλογου των Ελ ληνεκων _εΟνεκιον δεεκδεκη _» οιων . ΛΙονον κακης « £ ατεως καε & % _εηαγγελματος _<) ορνβ «« οεοε 6 α ηδυναντο να _ιβχυρεοΟοον _τοεουτο τε . Λεοτε , βυν αλλοες , δεν Οα _ειτρειιε να ληομονηταε τι » τοσον _χαρακτηρεβτεκο _^ ς , ε « ε · βημως και _-ηλαεστακες λεχΟεν , _υ-, ι _ουδεμ £ α Ελλην & κη _Κυβε ρνησες Οα ηδονατο να « αραμε £ νη . ε £ ς . την αρχην , εαν _εγκατελεειτε το Κ . υ · _τερεακον ζητημα . * _β _^ ν τυοτοες η ευαρευμος Ακελοκομμου · νε βτεκη ν . λεκα . δεν ιιαυεε να κατηγορη την Ε λ » ληνεκην Κοβερνησεν , « ιτε δεν _Οετβε οπεσημως το _Ιιυπρεακον ζητημα γ . ζι . _Ι οτε την £ νωσεν της 1 * . υ « ρον > μετα της _'Κλλαδος _δεν την _ιιγεερεν ως δεεκδεκηβεν . ' Βον αμ « ν ε δε αυτ 6 ν & _Ε _, ν Α _0 · λου _^ _ει * αΙ « ιημερον ακομη — εστω ν . α . 1 με ολεγας ηαραλλα . γας — μετα της δηλωαεες του ανωτατου _Λρχοντος . της Ελλαδος , του Γ * _σελεως ΙΧαυλου . Εν τ _^ _βογχυσεε της _μαλεατα , η '/ νκελοκομμουνεστεκη κλ £ κα _ομελεε ηερ ' ε ... _Ιςβηουληματος _συλληβδην Ελλαδος και Μ _, υ-« ρου σημερον ι » , βν εις τ _»» υς _αγγλους , αυρεον δβ ει ς τους _'Λμερεκανους η καε εις αμφοτερους . _ΙιΟιναε αληθω ς _ανεαρον να _ασχοληταε κανεες μα την ακατασχετον _αυιην 0 ορυ < 3 ολ _·> γ £ αν των ' . _% κελοκθμ | ι . ουνεστων . Αεοτε αυτοι α « _βδβεζαν , Β _» τε δεν _ενδιαφιρονταε « Οσως δεα την _εΟνεκην υηοΟεσεν του _αλυτριιιτου αυτου το « οι > . ΚαΙ _οι λ « ιγοε καε « ι _ενεργεεαε _καΙ _« _ραζαες των κατεδεε _^ αν , οτι δεν _ελαυνονταε & % ε £ λεκρενε £ ας , αποακοπουν _ ς , _αντεΟνε-/ . ο · 6 ς , ανΟελληνεκου ς , _κομμουνεστεκους β / οπους . ' . _% η _< _ιδεεξες _αδεαφελον £ _κνιτος _« Εναε το γεγονος , < ιτ 6 η Ιι _, _υπρεακη κομμουνα _αζισχεσε με _τιρωτην ευκαερια ν την _σημαε ' αν του _αδεαλλακτου ανωτεκου αγωνος ν , αε εταχΟη αμε £ λεχτος _« ολβ μεος της _'ΚΟναρχιας μας . _'Βο συνθημα της « Ενωσεως και μονον της _'Ην ο ' _ισεως » , _ε £ ς το « _ποΕον _«* ρα |« . £ νεε ηεστη η τβραστ £ α « _λεεοψηφεα του Ι _υλληνεκου _« . υπρεακου λαου , οι _εν τη _Λιησφ _κομμουνεστ % 1 το _αβαοταβαν με / ρες ' οτου τ _(» _ι > ς ητο _αναγκαιον δεα να _παραπλανησουν τον λαον και να αγριυσουν ψηφους , _οιτενες Οα τους ανεβ £ ο _αζον ει ς δημοτεκα και _« λλα _αξιωματα . ΚυΟυς _δε ως εκρεναν , « τε τιι συνθημα αυτδ δεν _ηδυνατο « λιον να πρηαγαγη τα τελεκα _« τ / . ι £ δεα των , Λτιν * α « _θσκο « ουν την _επιβολην πληρους κομμουνεστεκου ελεγχου ε « 1 της _καθολου ζωης _αυτου του τοπου , τι » _ερρεψαν ει ς τον κ * λ * 0 ον των αχρηστων κ _ν , Ι _εζεστρατευσ αν λαυρι > ε προς _αυτονομησεν της Κυπρου . _ΙΙωςλοεπιν , να ΠοΟη πιστες εις τους λογους των _ _% κελοκομμουνεστων Καε πως ο λαος υα _ανεχυλ _τας κατηγοριας των κατα τη _^ » πεβημο > Ιιλ ' λαδος , _Λτε _ΠηΟι ν δεν _ενδεαφε ρβταΒ . δεα την Κυ _· προν * _Χρεεαζεταε αληθως θρασος προ > _τοφανις και αναεβ / . _οντι α _απροομετρ _^ _ι τος δεα να _κατ ») γορη τες _οιλλους δε ' ε ' _λλβεψεν _ινδεαφεροντος δια _κατ ε , τιι _υποιον ο ιδεος _ιρρεψεν ηδ /) _βις τον καλ αυον των αχρηστων . _Οχε . κυρεοε Ι 'Κ Ιι _ιλλας , ολοκληρος Λ Ι 'Λληνεσμιις δεν _£ π ·/ . υ ι ·» « α » ουτε _ποτι · _5 α Β . α · 5 πο _% ν να ε ( - . ναζ « _ωνιΑι δια την _Ικννοπο _ιησεν τκ ·* 5 _ττιΙΟου του _Κυπρεαζου λ » . ου , ο οποιος , Οπως κν . _Ι χθες _# τε κατα τον 1 _πεηημοτερον τροπον δεεκηρυ _^ εν ο ΙΙα _^ _ιλευ ς _Ιιαυλος , ειναι και ΙΙανελληνιΟς ποθος . _ΚαΙ Λ ποθος αυτος δεν δυναταε' παρα να _πραγματοποεηΟη , _διοτε εδραζεται επι του ' δεκαιοο , _Ι ηΙ πλεον _δε αυτι ) _απαετει και η δε ' αιματος καθ »· _γε _^ σΒιεισ » _'ΙΟλληνοΛ _ρεττανικη φελια . _'Κ ν πα « ση _π _βρεπτοΙοκ , η ευτυχης του λυσες _διν προ · _κειτιαε να _επιηπ * υσο _·^ δια ιων _προδοτεκεΩν » . υ τονομεστεκων σχεδι ων και της _κομμουνεοτεκης « _ορνοολογιας , ητις υπαγορευεται _ι' _^ ωΟιν και _αποβκοπει την δια παντος _μισου διαταρα _^ _εν _της Αγγλοελληνικης φιλ £ * ς , χαριν των σκοπων της κομμουνιστικης 1 » ( _. > σσι ας , η οποια , εΙ · _ρηιΟω , ουδεποτε αν _δεεφε ρΟη ει _λικρινες , η μΙλλον _κατεπολεμησε _και _ε _^ ακολουοει να κα · ταηολεμη τα δικαια τ _^ ς ' ΙΟλλαδος . ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ . ΣΟΦΟΥΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 4 ( ΙΓ . · ιι | λιγ ρη . _Φημα « Εθνους » , _ΛριΟ . τη _λ _( γρ . 609 ) , Η _ν-νομινη ιιιπα του Ελλ ηνας Πρ _^ _ΟαποιιργοΟ κ . _Σοφουλη ανα · Μο _ινιοσις σχετικως μι της ιρΙ Κυηραυ _Βιηλοοιις _τηυ _υιιοιλιω _ι , Παυλου ιιυ _χι . > ινικ _ι | Β , _ιντ » υΟα ι · ιη βοκι | ια « ( ας . Υκο των _ι _μτιει · ι ιο γνιιιμον _υν τονιζεται « τι η _Αι _|· λυπις ταυ κ . Σοφουλη υπηρ _ζιι λιαν _ιυοιοχος , Ικονο _κοιοΟ οα ιι ιν την _ΓριττονΙαν _, αλλα κοι _ιη ιβι · βοιοΟσο _ι την ( Ιασιλικην _( _εηλωσιν . Η φρασιολογ _ια -ιης _βηλυσι _υς τοΟ κ , Σοφουλη _Οιορπτπι 4 _τιο των καλως _ΙνιοΟΟα _τιληροφορη · μινων κυκλων ως _οντατιοκρινη μινη ιι ς τος Γριτιαν . ποιραστ _ασιι _ς | αχρι τοΟ ανωτατου οριου , τ 4 βηοιον _ουναυιι τιρος _τος _ιττΙ τοΟ ζι ) τι _( μοιτος καλως » _^ στ 6 < , σταΟ _ιρας αποψεις τ ης Ελληνικης ιημοσια ς _ννω μπι . _και _^ _χοΑια Ο ΘΡΙΑΜΓΟΙ Τοσον δ ιι _ριοθι / _ιτομργος της Ελλαδος κ . _Σοφουλης , δσον _κσ » ο _Αντπτρο-Φρος της _'Ελληνικι _ιε _Κυδι _ρτ _^ ησυοι κ . Τσαλδαρης , _ειζ δη > . ωσεις των κοπα την _εσπιροω τη ς _ιτροχθες _Τριτης _εξιφροσσ _^ την _ττληρ _»} ! χ _£ ι « 30 Βοι ηο _· ιν του *& - _βνους διο την 8 ρ . _κτμ 6 £ ι / τικΒ | _ιι _εττιτυχιαν τοΟ _μβχομινου _εττι 6 _ιχτττροσιτων _ορεικυν θεσεων κατα των συμμορηων Ελληνικου στρατου _και _διςδηλωσαν απολυτον _οασιοδοξιοιν , 6 τι η ημερα της εςοντωσιως των τφοδοτων αυτων και _αργανων των Σλαυο _κ _^ μμυιινισιων γΤ- _^ _οτ _» « δη _εγν ) 3 ς . Η Μεγαλη ημω > Πατρις συντομως ελπιζεται δτι-θα _σιταλλα--νο ωτιο τον _σοβαρωτερον _κινδυνον _ττου _δ _^ _ιτρεξεν εις την _νεοτερα » Ιστορ _ιοη _» της . Κσι τουτο χαρις ε ! ς τ 4 ν ηρωισμον χσ ! _τας θυσιας των τεκνων της _εις τα ιδια εκεινα βουνα , _αττοα _εγραφη η _ιττοττοιια του 1940 - 41 . Κατα των . φασιστων Ιταλων και _Βερμοτνων _ηνωνισβη τοτε η Ελλα ς . _Καττα των ερυθροφασιστων _αγωνιζεται σημερον : και νικα « αι βρι-« _μβευε * _υταλω _^ Κ αι Λ νια _'ΗΒιινικη εποποιια ειναι εκεινη που βα _Ιξασψαλ ' ιση δω . _τταντος την ελευθεριαν , την ανεξαρτησ _ιαν και την ακεροιιοτητο : _της Ελλαδ ος . Η ημερα _δεν _ειναι ' _ιτλεον μακραν . 'Η νικη Εστεψε _τσ εβνικα μας οπλα . Και ο θριαμβος κατα των _ιτπουλοτερων εχ . θρων του Ε θνοι / ς μας θα ειναι πληρης . ¦ ' . ' ' . ¦ . ΚΟΥΤΟΕΞΥΠΝΑΑΕΣ ΟΙ _κομμοιΛιστα ' ι υμνου _·^ _το ν « Κλεφτην _» _ιις _απορυητον των φρουριον . Και _τωρα ' που κατεληφθη , ο « Δημοκρατης » εσπευσε να πληροφορηση οσους « τρωγου _ν κουτοχορτσ » ' εις « Τελευταιαν ωραν » και _με μαυρα στοιχεια εις την χθεσινην του εκδοσιν , οτι < η εγκαταλειψη του Κλεφτη απο τους _ανταρτας _αποτιλο εξι / ττνη στρατηγ ικη κ £ νι ! ση > . _Εξυπνα _ττσιδ'οτ ττου ? 7 _νττι ο ' κομ ' _μοννισται . _Κσι κουτοι οσοι « χαφτουν » _τι ς κομουνιστικες εξυπναδες . Φ 0 ΑΑΟΣ ΕΝΘΥΜΕΙΤΑ ! Ο « Γ ισφη _» του « Εασιτικου » οργανου _ενεδυμηθη παραδοξως _εις χθεσ . ινον αρθρον του τον αειμνηστο _/ ν Λεοντιο _·/ , τον οιτοιον αποκαλει « πραγματικον Εθναρχη » Και _ιιιπζητει να επιτεθη , κατα τον συνηθη εις τους κομμουνιστ ης αυθαδη τροπον , εναντιον του αγλαισματος της Εκκ _τλησιας μις και της Πατριδος μας , του ηρωος κα ! μαρτυρος Μακαριου . ΟΙ κομμουνιστα ! , ομως , λησμονουν εκεινα που δεν τους συμφερουν . Λησμσνουν , οτι _επικραναν μεχρι θανατου τον αειμνηστον Λεοντιον , οταν _ιστειλοΛ _» ε ! ς _οωτον _το _αυθσδες χα ) _προδοτικον των τελεσιγρ £ _χφον , καΟ' ον _χροι « ν Εκεινος εχαροπαλαιεν εν τη Αρχιεπισκοπη . Αφου , λοιπον , ηιο Εκεινος « πραγματικος Εθνα ρχης > , διατ _· ι τον _επικρσναν _ιι ς την _επιθο > ¦ νατ ιον αγωνι ' αν του Νομιζουν , οι κομμουνιστα ! οτι α λαος δεν εχει μνημην Η « ΠΡΟΟΔΟΣ » Μ . ιρα επιβεβλημενα Οπο οιοσδηπο τε Κυβερνησεως κατα των κομμουνιστων , των επανσοταιων και των αναρχ ικων , χαρακτηριζονται υπο των εφημεριδων των ως « . _υιωνμο ! κατα των _προοδευτι κων στοιχειων » . Αλλοιμονον , λοιπον , αν προοδος της ανθρωποτητας ητο η υπο των ερυθροφασ ιστων επανοδος εις την _ιισυρην _τυρανν ' ιαν του Μεσαιωνας . Αλλοιμονον , αν _« προοδον » _αττετελουν τα _« λαικα > δικαστηρια , α ! ομαδικα ! σψογα ! των αντιι } ρον ( Λ > νιων , η απαγω γη και α : _τιμοχτι ς των γυναικων καΙ τα παι · _δομαζο ') _μοττα . Τοτε υ κοσμος καλητ _ε ρον ινα _^ _χανετο απο το προσωπον της γης . ΕΙΝΑΙ ΑΡΒΑ Ωστε η _Αυιργια του Αμιαντου , _αιτως ομολογει α Εζ _ικιας ει ς την χθεσινην ι κδοσιν του ιΔη · μοκρα _την , δεν _ιγι νε για τιποτε αλλο , _τιεφα ως _< απορχι _αγωνων ~ Ζ ' ν ΟΤ _« Τ » _νινμ » _Λ ιων αιιοφα * ( τ * - ! . » , _-ιγΛ Τι . · 'Ι _^ _^ ' _ι : · . . ( _τ * ρ ! _ονι - νομια ς ) Οα _διεξαγουμο ( δηλ , 0 Λ δ ιεξαγαγουν οΙ κομμουνιστα !) _. Πολυ ωραια ! 0 ( κομμουνιατ αι παρασυ ρουν τους _εργαιας εις « μα χητικ ες επιδειξεις » 6 ια τους ακ _, _οιταυς τω ν κα ! _« _νοιαψορουν _τιοιοι πληρωνουν τα σπασμενα , Διοτι επιζητουν την _απιργιαν Αμιαντου να _μετατρεψουν _ι _! ς _δευτε ρον _ικδικτικ της _Λπιργ _ιηι Β . κουριω _τισοης . Τω _ρατ , 5 μως , _εΙ _^ αι _αρ-γυ . 'Η τ < ρ < ω _τια _τιλιιο _·( ιηψ _1 α των εργατων Αμιαν του δεν _ακολιΛιΟιι _τοι ς κομμουνιατας . Ευρε τον ορομσ _^ της , Ευρε · τους γνησιο _ος καΟοΙΓ η · _ΥηιΑς της . 'Κα ! δια τον λογον τουτον , ο κομμουνιστα ! ελυασαζαν κυριολεκτ ικως κοπιΙ της _Νεοοννκχνιακης _ηνεσιας , 'Αλλ' ιχαοαν _ασφοιλως το _παιγνιδ ι , ¦ 0 « ΠΑΥΛΟΣ » _~ Προτου ι > « Ανεξαρτητος » μι » τατ ροττη ι , Ις _βργανεν του « Εας ν _εοιΟιτο τον _ησσιλια των Ελληνων . _Ενροφιν : , Ο Γποιλιυς Παυλος ι · . Τωρα , ομως , « αλλοι κα ιροι αλλα τραγουδια » , ΟΙ κομ · _( ι ιτοιΛισ _πτΙ το , · _διειαι ' _, _!! . 1 ' , _α γρυ · Φ _« : « Λ ! _βηλακτ _εις του Παυλυυ > . Τιποτε Λλλα 6 ιν * Ινατ ο Παυλος Ι Ετσι _ττωΛουμιν την _Λνιξορτη · σιαν μας , κυριε « _Ανε { αρτητι _» , _ωντ ! _τιτνα _κιου « ακΛ ς , Η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ Κοιι ΟΥΑΛΑΑΣ ΑΙ Π 0 Λ 1 ΤΙΚΑΙ _ΖΥΚΟΣΕΙΣ ΠΣ ΤΑΣ ΗΜ . ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΒΛΟΥ ΚΑΘΗΒΗΤΟΥ κ- Δ · ΜΠΡΟΒΚΑΝ ι Η _ληξις τοΟ « Συνεδριου _Ουαλλας » _καθιστη _οαφεστερας τ _, ας _νραμμας μαχης , διχως τας εχαραξε το νεον Προοδευτικον Κομ ? . « χ . . Η εντονως κωμικη _δψις μερικων _συνεδριωχτεων του συνεδριου δεν πρεπει ν' σποκρυ-Ψι _) την σοβαρων _ττ , λευραν του και την σημασιαν των δυναμεων που σκοπευει να _εξυπηρετηση ως συνδετικος κρικος . Γεβαιως , εις την φυσιν των πραγματων , _ητο £ να σπηλαιον του Αδουλλωμ . Πολυς χρονος κοπηνοΛωθη εις τας αιτηοεις _διαβορων _δμαδων δτιως αι _πσινακειαι των περιλη _^ ΓοΟν εις το προγραμμα τοΟ Κομματος καΙ δπως ακουσθουν αι προτεινομενοι θεραπειαι των δια πολλα κακα— δια την διαιρεσιν της ' Παλαιστινης καΙ της 'ι ρλανδιας _επι _πσραδειγμοπι . Ακομη καΙ εξωφρενικοι οικονομολογοι , δπως ο δρ . Ταουνσεντ _, με το αποκρουστικον _σχεΟιον του περι ηγεμονικης συνταξιοδοτησεως τοΟ γηρατος , _ηκουσθη με _σεβασμον και μαλιστα ¦ ετυχε προσοχης καΙ κατα την συνταξιν τοΟ προγραμματος του Κομματος Μια τοιαυτη δεκτικη στασις εκ μερους του νεου Κομματος ητο αρκετα φυσικη , Αλλ * η κυρια Ισχυς του συνεδριου δεν προηλθεν απο _πανακειας μονον . Προηλθεν απο το γεγονος δτι το συνε · δριον _6 δωσε την _ευκαιριαν εις μεγαλα , - ποικιλα καΙ _ανησυχουντα στοιχεια της αμερικανικης κοινωνιας να εορουν μιαν φωνην η αρκετος _φωνας . Εινε επιδεκτικον αμφιβολιας τω δντι εαν δ κ . Ουαλλας φερει Ισχυν _εις το Κομμα ι εαν απλως τιθεται επι κεφαλης παραζαλισμενων και ανησυχουντων εκατομμυριων ετοι μων ν' ακολουθησουν οΙονδηποτε ηγετην . Μεταξυ των ηγετων του νεου Κομματος , πραγματι , _εινε μερικοι , _οι οποιοι δεν εινε καθολου διατεθειμενοι ν ακολουθη σουν τον Ουαλλας οΟτε ενα & ημα περαν απο δσον τους συμφερει . ΑΙ μοναι σχεδον φυσιογνωμια ! που εινε _παναμερικανικως _γνωσται , εινε ανθρωποι δπως ο δουλευτης Μαρκαν · τονιο της Νεας Υορκης καΙ ο εργατικος ηγετης Χαρρυ _Μπριτζες τοΟ Αγιου Φραγκισκου , αμφοτεροι _αφωσιωμενοι οπαδοι της γραμμης του Κομμουνιστικου Κομματος , μολονονι αρνουνται επιμονως δτι εινε μελη _αυτου . ΚαΙ δεν υπαρχει αμφιβολια δτι η κατηγορια δτι κυριαρχειται απο τους Κομμουνι · οτας ε _' χει ενοχλησει τον κ , Ουαλλας και Οα τον ενοχληση ακομη περισσοτερον . Εινε ερμαιον της ρωσοικης δρασεως , εφ' δσον εινε υποχρεωμενος να _υπεραοπιζη η να δικαιολογη ο , _τιδηκοτε η Μοσχα κρινει σκοπιμου να πραττη , η εαν αρ · νηται να κλει _η τους οφθαλμους εις την φυοιν τοΟ κομ μουν . ζυγου εις την _Ευρωιιην , διατρεχει τον σοβαρον κινδυνου να χαση την υπο · ατηριξιν των περισσοτερων αρμοδιων και Ικανων ταραχοποιων και οργανωτων , Ουτω _Εχομεν το θεαμα τοΟ κ . Ουαλλας , υποχρεωμενου να παραδεχεται δτι _αι ε · _κλογαι τη ς Τσεχοσλοβακιας δεν ησαν ελευθερο » και προ σπαθοΟντος να _Ισορροπηση την _ομολογιαν αυτην με την προοθηκην _( Ιτι Οα _^ _Οελε να ιδη ελευθερας _εκλογας εις τας Ηνωμενας Πολιτειας . Κατοπιν , οταν ρω · τηΟη _* εαν αι αμερικανικα ! εκλογαι του 19 _Ι 0 δεν ησαν _ιλευΟερηιι , _υπεχρεωΟη να _ατιοφυγιι την _απαντησιν , εφ οοον εκεινο το Ετος _ειχεν ι . κλεγη αντιπροεδρος των Ι Ινωμενων Πολιτειων . Υπαρχουν κ « 1 αλλος διλημματα , τα οκοια Ο' _αντψιιτω · πΙοη υ κ . Ουαλλας εΦ' δσον προχωρει η _προεκλογικη εκστρατεια , * _» + 'Αλλ' η ισχυ ς τοΟ Κωμ · μαιας _προερχεται οπο τιμ ιους α Ορωπους _τιαι'τος τυ · που , οι οποιοι βλεπουν £ _ιι _ το Προοδευτικου κινημα τον μονον τροπον αποφυγης τοβ τρομεροΟ κινδυνου τοΟ πο · λιμου . Καλλιτεχναι _, μουσι-Κοι επιστημονες , _οικοκυραι παλαιοι _πολεμισται , ολοι παρακινουνται αιιο την π (· ατιν ΙΗι η εξωτβρικη ' πολι . τικΛ των ΙΙνω μενων Πολιτειων _εινβ . _λανβαομι . νη και δτι πρεπει να _επιδκ-. νχΟη ουνι , _ννοηοις με την _ΡωοοΙαν δι' αμοι ( 4 αΙων υποχωρησεων , Η ν _ενικ η ανηουχ _ια ποιι προΓκληΟη απο _τΛν κρισιν _ιοΟ ΗΒ _ρολινου , _ιβοηΟι | _σε ν ασφαλως το νεον Κομμα , Ιιι _ιΙαιως Λλλα θεματα τοΟ προγραμ | ιατος τοΟ Κομμο _· _τος _αντοινοικλοΟν αλλας δυ _· _σσρνσκεια ς _, Ιδια δια την στενοτητα- της στεγης κ . α 'Αλλ' οι _παραχοΚουθουντες _τας συγκεντρωσεις τοΟ Ουαλλας αναφερουν δτι τα εσωτερικα _ζητημοττα συζητουνται μετριως , αλλ' δτι _<> - λαι αι εκκλησεις υπερ της ειρηνης , δλαι αι _καταγγελιαι κατα των πολεμοκαπηλων γινονται δεκται με αγαλλιασιν και ενθουσιασμον . 01 _^ « πολεμοκαπηλοι » ειναι ο _Τρουμαν και ο Μαρσαλ και ο , Μτιουι και Νταλλες . Και αυτο ακομη το γεγονος . δτι _οτνθρωποι , καταγγελλονιες τωρα τον Τρουμαν ως πολεμοκαπηλον , κατηγγελλον τον _Ροοζβελτ και τον ΟΟαλλας κατα τον Ιδιον τροπον προ της γερμανικης _επιθεσεοις εναντιον της Ρωσοιας , ελαχιστα ενοχλει ενα υποψηφιον με το σον κακην μνημην , δπως ο κ . Ουαλλας . Μερικοι _πα--ρατηρηται νομιζουν δτι η ανησυχια δι' ενα νεον πολεμον ' εινε τοσον δαθεως ριζωμενη , ωστε ο Ουαλλας λογω αυτης , θ' _αποσπαστι πολλας ψηφους απο τον Μτιουι εις τας αγροτικος περιοχας και δτι , εν τινι μετρω θα κατακτηστ _) τας απομονωτικος ψηφους . Εις τας γερμανοα _^ ερικανικας ψηφους ημπορει ακομη να £ χ [) απηχησιν και η προτασις περι εκκενωσεως της Βερμανιας και περι υποστηριξεως της γερμανικης ενοτητος . Τελος , αι μει ονοτητες , Εβραιοι και Νεγροι , τροφοδοτουνται πειστικωτερον με υποσχεσεις απο το Κομμα που δεν εχει τα παθητικον της εξουσιας . Αυτο ανησυχει τους δημοκρατικους και εκριυο που τους ανησυχει περισσοτερον εινε το γεγονος που απεκαλυφθη απο τελευταιον δημοψηφισμα τοΟ ' 1 _νστιτουτου Βκαλλοπ , δτι , μολονοτι το ποσοσταν υπερ του Ουαλλας εινε μικρον γενικως , εινε μεγαλυτερου μεταξυ των παλαιων πολεμιστων , των _συνδικαλιστων , των ¦ φοιτητων και των νεων , παρα μεταξυ της μαζης του πληθυσμου . Και εις αυτα ακριβως τα στοιχεια οι δημοκραται υπερτερουσαν τους ρεπουμπλικανους και . η υπεροχη αυτη εστηριζε την ελπιδα δι ανακτησιν δυναμεως το 1952 . 'Η μεγαλυτερα αδυναμια του Κομματος Ισως να ειναι δ ιδιος δ Ουαλλας . Τα δυο προηγουμενα Προοδευτικα Κομματα ( 1912 _και 1924 ) ειχαν πολυ σημαντικωτεραν πολιτικην _ηγεσιαν και υποσ τηριξιν . Ο Ουαλλας δεν εινε τοιαυτη φυσιογνωμια δπως ο γηραιος Λα Φολετ το 1924 πολυ ολιγωτερον δε δπως δ Θεοδωρος _ΡοΟζβελτ το 1912 —αμφοτερα δε τα προηγουμενα Προοδευτικα Κομματα _εξητμισθησαν . Κανεις πολιτευομενος με _σοδαραν κρισιν δεν θα συνδεση την _τυχην του με τον ΟΟαλλας . Υπηρξε ι _^ σνερον δτι απαξ ο Ουαλλας « εκανε την _δουτια » και ηλθεν εις ρηξιν με τους δημοκρατικους , η εναντιον του εκστρατεια θα ητο « τραχεια * . Η τραχυτης ηρχισε και τον _ΒΙοεμδριον δ Ουαλλας θα εινε πιθηκος δι' ινα εκατομμυριον και μαρτυς δι' αλλα εκατομμυρια . Αλλα θα εινε δια περισσοτερους ακομη ε ' να _συμβολον της επιτακτικης αναγκης δι ' _ρι _ηον ην ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΠΕΛΘΗ Η ΡΗΞΙΣ ΕΝ ΒΕΡΜΑΝΙΑ Η ΚΡΙΧΙΧ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΙΝΟΥ Η Ρωο οια διαθετει εν _Βερμανιρ 30 μεραρχιας με _ουγχρονισμενον οπλισμον —ΑΙ Συμμαχικα ) κα } στρατι ωτικοι δυναμεις εις την δυτικ _ην ΒερμανΙαν μειονεκτουν σημαντικος Το μεγα αοταθμητον _εις την παρουσαν διααυμμαχικην κρισιν , ειναι η Ισχυς και η _διαταξις του _ρωσσικοΟ στρατου εις την _ανατολικην ζωνην της Βερμανιας . Η δυναμις του στρατοΟ _αυτου υπολογιζεται συνηθως μεταξυ 200 . 000 και 1 . 000 . 000 ωλλα αι _καλυτεροι _πληροφοριαι που υπαρχουν καταδει κνυουν _ιιτ ι _ιι ρωσοι και δυναμεις ανε ρχονται _εις 350 . 000 περιπου ανδρας , κατανεμημενοι _εις 30 μεραρχιας ποικιλης συνθεσεως . 'Απο τας μεραρχ ιας αυτας αι 8 _ει ναι _θωριγκιομεναι με καλον ουγχρονον _οπλιομυτ και με _δυναμιν 12 . 000 ανδρων εκοχ ' τη . Επιπροσθετως , υπαρχουν 5 επιλεκτοι μηχανοκινητο ι _μεραρχιαι _τιεζικου , δυναμεως 12 . 000 ανδρων εκαστη , εις τας οποιας περιλαμβανον ται και αι ιμεραρχιαι της Φρουρας , _εξωπλισμεναι με αντιιαρματικα δπλα και γενικως με τα αριστα υπαρχον τα δπλα . Πεντε αλλαι μεραρ _χιαι πεζικοΟ Εχουν δυναμιν 20 . 000 ανδρων εκαστη και το συνολον αυτων 250 . 000 _ανδρων περιλαμβανει περι τους 60 . 000 ανδρας του σοβιετικου σωματος πεζοναυτων . ΙΙ απομενουσα δυναμις εξ 100 , 000 ανδρων αποτελειται απυ 10 περιπου ασθενεις μεραρχ _ι ας κατωτε ρω » στρατευματου , που _εκτΒλ ηΠν χρε η τοπικων ·· ρουρων και _χρηοιμοτιοιοΟνται ως μοναδες _φρουρησεως των συγκοινωνιων _. Υπαρχουν _ιπιαης δυο ητρεις | ιΒ . ραρχ ι « ι πυροβολικου εκιΒαιδευο | ιι νο ι εις την ΒερμανΙαν . Η κυρια μαχιμος _6 υνα | ιις των στρατευματων αυτων ειναι κατανεμημενη ιις ιυ _ΜεκλεμβοΟργον και την Πομ _( ιΒρανΙαν , _κις τΛ βο ρειου μερος της ρωσσι κι ) ς ζωνης , ΕΙς _ιας _περιοχας αυτας σταθμευουν τωρα Ρ μεραρχιαι , εκ των οποιων αι περισσοτε · ραι ειναι θωρακισμενοι και ειναι διηρημεναι εΙς τρια αω _ματα _οτρατοΟεκ _τριωνμεραρ χιων Εκ αοτον . _Λι _Κδραι των οωματων στρατοΟ ειναι _εις Βκ ραιφαβ ' αλδ , £ 8 εριν κα _ΝοΟστρελιτς , δυο δε απο τα οωμαια _ιινουν ιον αριθμον 12 και 59 . 'ΙΙ _Ι'δροτ _τ (] ς στρατιας _ιιναι εις το _Μουιμπραντεμπουργκ . 'Η στρατια αυιη Οα ητο η κυρια δυναμις _κρουσεως που διαθετουν οι _Ρωοοοι κΙς την [ ΙιρμαιΙαν και Κυα απο τα _ΗΠιωτιστα καθηκοντα _τι _^ ς , πλην των _ειιιΟετικων ε . πιχρ , ι ρησεων , 0 α Λτο να _εξασφολ ( οη κοπα πασης _επιΟεσβος απο δυσμων την _επιπεδον _βορειαν γερμανικη ν πεδιαδα δπου σταθμευει . Ενα αλλο κυριον καθηκον της ειναι η αμυνα των γερμανικων λιμενων εις την Γαλτικην , που ευρισκονται τωρα εις ρωσσικας χειρας . ΟΙ λιμενες αυτοι αναπτυσσονται το _> ρα ωστε να συμπληρωθουν την μεγαλην ναυτικην βασιν ποιι οργανωνουν οι Ρωσσοι εις την _Καινιξβεργην- - μετονομασθεισαν εις _Καλιυιγραδ -- της Ανατολικης Πρωσσιας . Ειναι γνωστον δτι ο Βερμανος ναυαρχος Ζααλβαιχτερ , ο οποιος υπηρξεν _ινας απο ¦ Ους κυριους θιασωτας της δια μι κρων _σκαλων διεξαγωγης του _τιολε μου κατα θαλασσαν και ο οποιος ειχε ριζικος διαφωνιας με τον ναυαρχο ν Ραιντερ επι τοΟ θεματος αυτοΟ παρεχει ηδη εις το οοβιετικον ναυτικων την πολυτιμον συμβολην των ναυτικων τεχνικων γνωσεων του . _Υπα ρχουν δυο ρωσσικα στρατιωτικα κεντρα εκπαιδευσεως , το εν _ει < το Ρο · οτοκερ _ΧαΧντι ., παρα τον λιρενα τοΟ Ροστοκ εις την Γαλτικην , οπου 300 . 000 ανδρες ειναι δυνατον να εκτελεσουν ασκησεις _μανης ταυτοχρονως . Το δευτερον ειναι το πρωην μεγα κεντρου εκπαιδευσεως τοΟ _γερμανικοΟ ΟΤ _ρΠΤΤ ' _- 'Μ τι - , _τ : _Ι Κ . 'Λιι . ι , ιιπρουκ , πλησιον της _Λρεσοης , Ια πλεον Εντονα μετρα ασφαλειας που εληφθησαν ποτε εν καιρω ει ρηνης απο Ενα στρατον , αποκρυπτουν την σοβιπτικην _στρατιωτικην ιιιοηαξιν _εις την ανατολικην ΒερμανΙαν απο κατασκοπευτικ ο ομματα . Τα _οτρατευ · _- ματα _κρατοΟνται μακραν ( 1 π _<> τον αοτικον πληΟυσμον και σταθμευουν εις αραιοκατοικημενοι _ικριοχ ας ( συνηθως _αποκεκλειπ μ ενας ) . ΑΙ _ειδηοεις δτι ο στραταρχης Ροκοοοφσκι ευρισκεται τωρα εις το Γερολινον μαζι με τον _στραταρχην _Σοκολοφσκ ι _, διοι _κητην της σοβιετικης ζωνης της _Ββρμανιας _προεκαλεσεν επισης το ενδιαφερον των ουμμαχικων _υπηρεακ'αν πληροφοριων , Λεν θεωρειται πιθανον δτι 0 α _διαδεχυη των στροπαρχην Σοκολοφσκι , ο οποιος Εχει _επιτελεαει εξαιρετου βργον _, δια το οποιον και τοΟ ι ' χι _:. _ΛπονιμηΟι ) _οκ , ανταμοιβη Ι _' να αιιο τα _ανωτα !} : σοβιετικα παρασημα . Το _σημειονπου _ιιχει την μεγα λυτεραν σημασιαν , εινα ι δτι ( Χυνι _χοο _) ι !( την 4 ιιν οολ . ) Ενθουσιωδ ης υποδο χ η των εις Ελλαδα 31 ΕΚΛΡΟΜΕΙΒ ΤΟΥ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ _ΚΥΡΗΝΕιΑΣ ΛΘΙΣΧΛΙ , 2 _Αυγουατου ( Του « _ΥΒΙ / Λοκριτου μαζ , _υε } ο . _τοοι «& ς _) — Την _Βινωινι _ν _ι _ _Πθι > κλ 0 ιντος _ιαβιατου , » 1 Ιοι _'λιοι ' , ηςρι / . Οηοαν _ιι _· Ι τι > υ ατμθ . _τλοιοι _> « Κνοι ' _ινεια _» ικ ΚΛτοον » _ι _ιχ & _οομεΒς α-. _το (( : υιτοι του Βυμνασιου Ιι «· 0 ιινειας , ανν » 6 ( ν 6 _μεν « ι νπο τοΡ Βνμναοιαι _ι / . ου των κ . Κ / _-Β « 9 η Ι'κ _, _ικνιυδη και τι ι συζΟ-, » ' του και _τιυν καθ ηγητων κ . κ . _Τευχοιιυ Χειμωνα _και Φςιιξοι _ι 1 } ρα / . α . Του ικ-6 _ρο ) ι £ > ς νηε 6 ι 7 . 9 ηο < _ιν . _ανιλβοντ ιζ . τΒ ( ιι την 9 ., ΤΟ . τ . μ . ι . _τι τον πλοιου _, _αντιπροσωποι του 'Τ _.- _ιοι'υγποι ) Παιδεια και του εκπαιδευτικου κοομον τη χο ' ιυα , < ινπ . _τρυοωπεια _μαΟιιτων των _Βυιινααιαιν Μ _ειοαιω μετα . του _λαοαρου αντων , τι ) Διοικηπκυν _2 ινμ 6 ουλιον τη « Ιι βνικΒ ι Κι _' . _τοιακιΙ _ Ενω - _αεοις » ν . αι α ) . ! . οι Κι _' , _τοΛΟι . Α . _ταντε οι εκοςιομει καΙ οι _επι τοΟ πλοιου , _οννεχεντρω _δησαν ε ! μιαν τω ν αιθουσων τοΟ πλοιου , οπον _εγενετο σεμνοτατη κ ( α συγκινη _τικωτα _τ ι ! υποδοχη _τιιν εκδο Ιο > ν των Αθηνων . Εν _αρ / . ιι ο μαθητης ενο των εν Πειοαιει Βυμνασιων Βεω ογιο Ζαρακω _Οιτης προσε <| οΙνησε δι ' ολιγ ων του _σιιναδελ _ο / οι' του _εξ ονοματο ολων _νων μαθ ητων τΒ | Ι ' -λλαδ ο , εν / , ηΟη ει αντοιι το _« καλω ι _/· βατει ει τα εδαιρ _ _τΒ ι / . { ι ι ( Ι εο < ι . _τατςιδο και _εκ' _ις . ασα τον _βαΟι _'τατιιν _ποΓον τη μαΟητιωοη Ηλληνικη _ νεολαια να , _τατηποι _-ν _, συντομα τα χι _Ι | ια _τιι της ιλειΟεοα Κγ . _τοοι _· . 'Λκοι . υν-0 οι , ιν μ £ σ < _ι > ιι « ηοων εχδη λωσε-« ιν , πι _, _ισοει ιερεν ανΟοδεσμην ει την _συνοδευοι-σαν του απιιι ( οιτον καν Κ / .. ΒΒι _οογιαδ οι 1 . Εν συνεχεια 6 καθ ηγητης · . ' .. 'Λπ . _Χονλης , ικ μερου του Ελλι ) νικου _εκπαιδ _εντικον κοομου , ιιπι ) υ 0 ιΒνε _Ορομιιν _χαιρετισμον ποο ιους ε _^ ονμεις , _αναιρεριι _τις ει τον ενωτικον πυΟον του Κι _'ποιακου λαου , την οποιον ε / . _αοακτηρισεν ως ΠανΒ / Ληγιον ποΟον , _'Λναιμ οΟεΙ ς , ακολουθ οι , ει ς τον γι _· .-νικωτ _εςιον Ελλ ηνικον αγωνα ηυχηΟη « πιο και η Κν . _τρυς , ι νουμεντι με την Μι τι ( ικ _Ιιατοιδα , ηιιντ _ελεοι _) χα ! _αιι _τη εις την πανελ _Κη νιον Βιπον . α _ταπτιισιν . 'ΛκολσυΟ _ιος _ιιλαΛε τον λογον ο Προεδρο _ιι _ι ι « Εθνικη ς Κυπρι - ακης Ενωππο _ο κ . Ι . ΒΙ . Ιιοαννιοη , _χαιρ _ιτιπα τους εκδρομεις : « Ε ρχεσθε τις την _ιλειΙ _Ιε ' _ριιν _'Κλλι ' ιδα , νεοι Κυ . _τριοι , του _τι . τεν , ει τι ' ιν 'Κλλ ιιΛα η ι ' ι . _τοια ειναι η κοιτ ' ις του . _τολιτιπμου . _τη ς ιλευ-Οερι ' ιις _κα ' ι της τι μης . Τα Ιδανι - κα της Ελλαδος ενεπνευσαν , _κτιΟ ' ιιλα ς τα εκατονταετ ηριδα ς , πλειστου ηρωα » , ι ? οχατω ς δε η Οι _'οια του ηροιικου _συμπατριοΙ _τ οιι μ « ανΟι ' . _τολοχανοΒ · Χριοτοδουλιδ η , ειναι ι _' _ιι ριιι _ττ ρα . _ταρακα _ταΓηκι ) ιιια την νεαν Κν . _τ ριακι ' ιν _γενεαν _» . 'Λνι _κεεριΙμ _Βνος . ακολουθως , ει τα ιιι | _ι ιι / . < _ιλ » γι ' ιτ οιι _δηλυ ' _νσει τυδ _Λιι ρδ _, ιι · Βιιυινοτιρ πιρ ' ι < Βισ _ιοργι-«* το 'Κλλ ηνικου κρατους ι · νιιντι τ , Ον _ηολιτ ων τον . _ετ ονιπν τ ην _μητ ρικην _ουμπερυιοραν _τοι ιλει ' _Κ ι ' ροι' ΙΟλλιμικου κρατου ει ολυιι _ς τους τομει ς τη Ιδιωτικη δρ _ασιηριητητο _ς , _Βινατ ρεψα του ιο _/ ι _'ριομοι _· του _υρεττανι _ιυ ν . ' · ( ιερνητ οι' . Και αν ο ' μοι _ακιμη _, . τροσι ' _Οεσεν , ειχε- δικαιον υ λορδο _Βοι _'ινστε ρ , _ημιι ς _ι . _τ _ροτηιι _ιιμιν τιι ρακη τη _μιιντ α μα Βιντ ' ι τη _πορι , νρα ς τη _( Ιητ _ρυια » . Λναι ( -ι ρ _0 ιι , ( ΙκολουΙ _) ιιι _ς , _εις την τ ελευταιαν ηιινε ντ _ευξιν του _Ι ιασι λ ι ! ι .. { ΙΙιιι _· λοι > πι _ρι Κυπρου ετονιπεν οτι Λ ΙΒαοιλ ευ των Ηλ · λην ιον _ΒΙΙεοι- ιτ «<| < ο _κιιι παν _<| γι · - _ρικιι το Κν . _τ ριιικ _ον ζητημα _ΒΥαντι τ η _διεΟνιιυ κοινης γνιιιμης , γινομενο _διερμιμτ _ιΙς του ΙΙανελλιινιο _ο ποΟι ιιι _ιιιιι την _Κνοιο ιν . 'Λ . _τι ιιΙΙιιν _ομενιι προ την Κυπ ριακην νι ολαιαν , ιν συνεχεια την . _τροετρειι ' ε να τιΙΙ _η ι ιι _χεηα _ι , ης τιιι ) τιμιου ινοιτιχοΠ αγιονο τιιιι Κι ' , _τ _ριακοΟ _λιιιιυ , | ιε την (' _χβαιιιττ _) - τιι ιιτι ιιλοι οι Κυπ ριοι κιιι οι || ι < - νελληνι ς ΟΛ τη ν « Ικι _>) . ο Ι ( ηηι » 'ν μεχρι της ι'Πνικ ης _ιι . ιοχα ταοτι _ιοει » ς , νιατιλη ' _ιε Λι . ζητιοκραυ γαοιι ιν | ιιι _ιι | ι Βι . _-τιιΙΙι'ιοιιν , ιιιν _ι'κδηλοΙ _οι _· - _« ιιν , υ ιιρ τιιυ ΚΙ _ινοι _· , τ » Β · Ηιιιιι _- / . _κι _·^ 1 1 : ιι · Λοι · _, τι | Ι ·' , Ιιι ηι _( ιι ς _χαι π ' ι Κυπριακη νεολαια . 'Λκολ ουΟ _ιιι Λ ιηι _κειμιλη ιων ικδροιιι ιον Βυμνασ ιιι ρχιι κ , Κλεανθη ΒΒΜ _ιργιιιηι ι , λαθων τον λογον , _ιιπι' , _ιι _ςιιιι οι ' τιι ι ! ι | : _« Κυ _χαςιιοτω , Ιιιλ _υ ι ! _υνομιιτο _ιι · λι ον για την υ , ιοΛιι / , η που _μα ς κονα _ιι κα ) ια θερμα λογια . Ιι _ριπκομαστε α _^ _τη τη στιγμη πτ ην ·| ιλιοΙΙε ρη 'Κλλι _ιδ α , οι λι γο δε ( Ια _Βτατηοιιυμι · τα Ιιρα - / . ( _ιιμιιτιι τη Μ ιιι _ριι _Ιιατριδιι . _προιτ _χι _'ντιτιιι τ η 'Κλ λ ηνικη Λοξης κα ' ι των _ΤΙ λληνικων Ιοιινικοιν . ' ( ι Κι > ιριιιχιι _αγυιν _ιι νι _» οημιριι _χριπιμος ( ισον ιτοιε , οι νεοι δε πρι . _τπ να _Ιχιιιιν γιιι τον Λγυινιι αιιι _ον ηΙ · _οι ιν και ινΙΙοι 'ιιια η μον , Ι , ' ρχιΙ μα · οιι - η ιην Ελευθε ρη πατριδα για ν' _« _ιναΙ _ιαττιπΟΑ ιιε ν ιδι ο _ιι τα ΙΛιινι _κΒ _ι τ η 'Κλλ _/ _ιΛιι _ _, να _διοσιιυ . μι οτα , τιιι _δια ιιιιια νεα ζιοη κ «| να ινισ / . υιιιιυμ _ε την _ιιιοτι ι του ιιιον _ινκιτιχ » _ιιγιιινι » . Ι 1 ψηχη Τη Κυπ ρο » Λιν ΙΙα Χαμη _ΙΙη , παρ ' Ιιλιι τιι δι'λπ ' ιη μιιτκ χ «> τΙ ς Λροιτ _- (/ ορε τιιυ Κι _ιριο ρ / . ιιιι , _μα ( Ια μι _{ . ν || . _ΙΒιιηι _τανι ' ι χιιι ακλον ητη , πιστη _ιιτ ην 'Κλλα δα γιιι την Ιιν _αιση , Λ ι ι' / . ηΙΙ ου / ιΒ ιιλοι μα τη ελπ ' _ι-( _Ιε ριι πατριδα μα την ιΙΙν . κη Λι _χαιιιιοι _) , την χαιιιι χιιπη των 'Κλ _ληνικων Ιδανικων _κ « 1 η Κ _0 · , τρο μα , _ιληΜερη , _νο ριχτιι _ηιοι ' _5 χυλιιον τη οτομγικης τιι : _μαννας , / ητ _ιο το ΚΟνο -- / ητο ) η _Κνοιοι » . Ζοιη ροτατιιι ε , _τευ'ιημιαι χα ' ι ζητιοκ _ραιιγαι υ . _τερ τη 'Β . λλαδος , . ιι . ¦ _υΛ'Τ ' . Ι 1 και τη 'Κ ι'ιοσκος ικαλ υψιιν ιου ΤΒλ _κνιτι _ιιιη · » _Χ' : *> . ' του χ . Ι ' ειυργια _δ η . 'Λχολαυ _Οι ιι ι > 1 μαΟητα ! χ ριοχι ) « το μαθητικοι _χαιαοκ ηνι ι , ητι , ΧΓι Ν την _ηοι ιιι ην ιιπανιε οι _ικδρομι _·! , οιινι _ιδενομινοι ι' . τιι μελιον του Λιαι _» . 1 . Ι 'μ ( _1 ουλΙιΗι τη « Ι'ΙΙνικι ι Κυ , τ _ριαχης Ι _Ονιοο _εικς » . μι _τεΙΙ ηπαν ει τον νιιον τ η Μηι ρο . _τολιοι , ιι . τιιυ / ικ ρι _) χολιιιΙ ( Ι ι | θιιν ιην ( Ιι _ικν λιτ τοι ι ργ ( αν , 'λκκλ _ουβια _, κιιι . _ητ _ρι _ιοραν 11 . 1 111 ι . μ ,, μπι ' ιιη ιιαν μετα του λιιηα ρπιι αυτι _Τιν _χιιι κιαι _' ΙΙπκιν < ιτει | ( ινον ιι τ 4 _μνη _μειον τιιυ _'Λγνιιιη ιιιυ _ιτ _ρα ιο '< ιοι ι , ΤΛ περι ! του μνημειου ηοαν χαταμιο _Τ Η _χοομου , _ηπ α _ριιτα _ξις Λε των _( ΚιΟητων , . · ιοοι < ιυ | ιιν _« ιι _Τλμ _λαηο _(«» « ιιι τοΟ σιπιανιιυ , _εποοχ ιορησιν ιπι . υι ( ημοΜ | ιενη « ιιι _καουτ _ιιχΟη προ του μνημειου , 'ΛμιΙκ ι _) Ριι _η-οον Λ ( ιιυν _ιχ _ιιντ « 1 ( την 4 ην οιλ . ) Η _ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ _ΕΥΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ _ΡΟΣΣΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ Π _« Σ _ΘΑΝΤΙΜΕΤδΠΙΣβΗ Κ ΑΠΕΙΛΗ 3 Ζζ ιρν . _αρθρων ταυ ·/ .. _υ'ΒιΛ 1 ον . <«» ι 6 ι , »< . Λ . 3 & ( •/ . _* _υ ·» _ιγτε · | ' η _^ -τ ης ' 1 _β-ιθ { _ιι 5 . ? του « ολ £ ι * . ου ε £ = _τν- _< ν Ο _ξ , θεωρ _€ ' ιται ως ελας απο τους _διατιρεττιστερους στροετιω _ττκοΟς _σχολιασ-τας . Ε ( ς το κατωτερω αρθρου του , το _οττοιον θα δημοσιιυσωμ _ιν εις _οτΛ-εχεΙας _, εξεταζει το _ττροδλημα της στρατιωτικης οργανωσεως της Δυτικης Ευρωπης ττρος _α-ζαχαιτισιν τοΟ _ρωατ-. _κου _ειτεκτατισμ _οιΟ , ανοαττυσσω ν το θεμα του _αττο _ττασης _ττλευρας . Ενδια _φερα / τα ιδιαιτερως ειναι _οσστ ο διακεκριμε _νος α ρ _θρογ _^ _α _» _ο _^ _νοαφει τ _τερι 'Ελλαδος . Τα Ολικα μεσα , τα _δ-οια _διαδετουν αι _ευβωτταΧκσΛ δη _μοκροττισι δια την _πρρστασιαν της ελευθεριας των , των θεσμων των κα ' ι του τροτιου της ζωης των ανερχονται _εις _σημαντικην ποσοτητα , αλλ * ειναι διεσκορπισμενα και ασυντονιστα , ΑΙ δυναμεις που απαρτιζουν τας ευρωπαικας δημοκρατιας ειναι _δχι μονον ολινωτερον ομοιογενεις απο εκεινας που απαρτιζουν τον _αντισοδιετικον κολοσσον , αλ λα κσι δεν _συνδεονται μετα-£ , _υ των & ια δεομοΟ τοσον _Iοχυρου , δσον ο δεσμος που συνδεει τους εν τι > Ανατολικη Ευρωπη δορυφορους της _Ρωσσιας- Διαθετουν βεβαια ευρεις πληθυσμους , ευφυεις κα ' ι με τεχνικην καταρτισιν , εργαζομενους εις προηγμενος βιομηχανιας διαθετουν κατω κανονα μικρους στρατους , με αξιωματικους με Οψηλοτερον επιπεδον επαγγελματικης καταρ-Βιισεως παρα κοπα τδ 1939 . ( ΤοΟτο οφειλεται εν με ρει εις ημδς ) . ΑΙ Ισχυροτεροι εκ των ευρωπαικων δημοκρατιων διαθετουν αξιολογους αεροπορικος δυναμεις , αι _οτιοιαι , μολονοτι εξησθενημεναι , ευρισκονται εις το οταδιον της αναδιοργανωσεως των . η ι * _ι-τι _^ γιΑλη Γρεττανια και εις μικροτερον _δαθμον και η Βαλλια δαθετουν μεγαλης αξιας νου τικους τιυρηνας . Με την στασιν την οποιαν τηρουν τωρα αι δυναμεις αυται , μεγα μερος της δυναμικοτητος των πηγαινει χαμενο . Δια να . εξαρθουν _εις το υψος των κα θηκοντων των πρεπει να συνεργασθουν στενωτατα μεταξυ των . Τουτο Εχει ηδη αρχισει μονον επι του πολιτικου τομεως . Αλλ , η συνεργασια αυτη πρεπει να _επεκταθω και επι τοΟ στρατιωτικου πεδιου . ΚαΙ τουτο ημπορει να γινη μονο δια της ληψεως μετρων τα οποια συνεπαγονται την μεχρις ωρισμενου βαθμου καταργησιν των εθνικων κυριαρχικοιν δικαιωματων των ενδιαφερομενων χωρων . * * * Λι δημοκρατικα ! χωραι της Ευρωπης χρειαζονται κατα πρωτον λογον ινα ' ενιαιου Βενικον Επιτελειον . ΑΙ ωκρι 6 εις δυνα μεις αυτου κα ' ι ο τροπος της λειτουργιας του πρεπει να καθορισθουν δια συμφωνιων , αι οποιαι θα ενσωματωθουν _εις ει & ικον πρωτοκολλον . Και , δια να _χρησιμοποιησωμεν την στρατιωτικην φρασεολογια » , · , οοον Ισχυροτεραι ειναι αι δυναμεις , τοσον _καλυτερον λειτουργει το δργανον . Το επομενον βημα θα ειναι δ υλικος συντονισμος : Ομοιομορφος στρατιωτικη εκπαιδευσις , _ανταλΛαγη _'αξιωμοετικων ισως και αναμιξις στρατευματων , ' τυποποιησις δπλων και _πολεμοφο διων καθ' ο · μετρον ειναι τουτο πρακτικον και αναγκαιον . Οσον αφοροι το τελευταιον τουτο ζητημα χρειαζεται μια διευκρινισις . Ολα τα ενδιαφερομενα κρατη προσπαθουν ν' αναρρωσουν απο την αποσυνθεσιν , την οποιαν προεκαλεσεν δ τελευταιος πολεμος . Αυτη ειναι η πρωτη των αναγκη _, -θα ητο επικινδυνον να _παρεμποδισθω η προσπαθεια αυτη δια της αμεσου επιβολης καταθλιπτικου βαρους εξοπλισμων . Αν επεβαλλοντο τωρα τοιαυτα βα ρη , θα _ειχον ως _συνεπειαν την _οικονομικην εξασθενηοιν των εθνων , την δημιουργιαν στερησεων και νεων _δυσαρεσκειων μεταξυ των λαων , οξυτερας επικρισεις , μεγαλυτερον πλ . ηθωρισμον , που δλα των αποτελουν θερμοκηπια του . κομμουνισμου κα ' ι κατα συνεπειαν συμμαχους της Ρωσσιας . Ωρισμενον τιοοοστον επιοιορθωσεων ειναι προτιμοτερου απο την συντονου _προσπωθειοτν προς εττιτευξιν _στρατιωτι _' κης τελειοτητος . η οποια θα ημπορουσε να _συντριιψη τον ασθενη _οικονομικον μττ , Χ 1 _* _- νισμον . Καθε χορηγησις _υλικΛν εκ μερους των Ην . Πολιτειων θ' απετελει μεγα βημα προς την τυποποιησιν κα το _μεγαλυτερον μερος των πολεμεφοδιων που ευρισκονται σημερον _εις την Ευ ρωτιαικην ηπειρον ειναι ειτε _β ρεττανικον ειτε αμερικανικων . Μια αποφασις επιβαλλεται να _ληφθη ταχεως και χωρις ενδοιασμους . Η αποφασις αυτη αφορα την ρυθμισα / των σχεσεων _μ εταξυ των ελευθερων λαων της Δυτικης Ευρωπης και τοΟ τμηματος εκεινου της Βερμανιας , το οποιον ευρισκεται υπο τον _υλεγχον και την _διοικησιν των Ην . Πολιτειων , της Μεγ . _Γρετταγιας κα ' ι _ιης Βαλλιας . 7 ο μερος τουτο αποτελει ε ' να ενεργητικον στοιχειον , δια την _χρηοιμοποι ηοιν του οποιου ) δεν δυναται να _υπαρξη πλεον δισταγμος , και Ιδιως αφου η Ρω < 7 ο 1 α προσδενει _αναιυχ _' . Ιντ , ος εις το αρμα της δλους τους γερμανικους πορους , τους οποιους ημπορει οημερον να θεση υκο τον ελεγχον της , Δεν ειναι _δκ αναγκη _ να _τονισθη Λ σημασια της βιομηχανιας και του ανθρακος των δυτικων ζωνων της Βερμανιας . Τωρα ιιμως _ετιεστη η στιγμη να συγ _,. ροτησωμεν τα πλαισια ι ) _σκελειουι , _' ττι , των οποιων 0 α _στηοΙξωμεν ' μ .. : · Λογανωσιν _ικανην να _παιζτ ) ·» ο ρολο ν της εις την αμυναν της Δυτικης Βερμανιας . ΑΙ δυναμεις κατοχης των δυτικων ζωνων δικαιως _εδιστασαν μεχρι στιγμης να λαβουν τοιουτον μετρον , αλλ ' η λογικη της καταστασεως 0 α τας εξαναγκαστι να το _λαυουν τωρα . Αν η ' Λυτικη ι ι . _(<| ιανιυ μ _« . ΛΛ [) να Κ ' . _ιΤαατι ] _υοτω και προσωρινως ε ' να : κρατος , πρεπει ν' _αρχιοη υα οργανων ]] τα μεσα της αμυνης , ( Ινπιτ _κι ουνεν _εια ) _/< κα μ _«» _ΡηΙΗ _ΙΙ _ΦΑΙμΗ _ΡΑΜΜ _Κ βΙτ Ι - . ι ' _ 1 Λ _ _ ι ' ι ) _υ ' _Γ | Μ Ι > ' ' ιι Ρ * _/^ _ι _79 _^ _, _0 Εξ _ατιρικοΟ _^ _ιΑΙΛ γ _^ Ιο Λ Ε _ιηαιο £ 3 . 0 . 0 _Λβ £ _Ρλλ % _^^^ Μ ιΜ Ι _ΠρΙ _>¦ ¦ _ιΤΤ _ιμ _^ _μ ψ ' ΙΙ _« ρι _» _!»^ 1 ' Η συνδρομη ιιναι _ττροττλιι _ριΗεσ . - . ' _^—^— . Ι ι- Ο κ , Ευαγγ _ιλΙδιις προς τον _ιερ'Εντουσρτ Ελα βο ( ιεν χθες _αντιγρα-4 ον _επιατολης . ημερομηνιας 12 Ιουλιου 19 < Ι 0 _, _σταλειοιις υπο του κ , Σωκρατους ( _Ξυαγγκλιδου προι τον ΙΙροε · δρον της _Συμβουλευτικης _Συνκλευσκως Ζε ρ _Εντοιιαρντ Τζακσον , Β . Ις την _ηττοι · - αν οΟτος αναφερει , ουν _οιλλοις _, βτι , καθ' α αντιλαμβανεται , θα ειναι πολυ δυσκολου Για την _Ευμδουλευτικην _Ιιυυε λΒ , υσ ιν να κα μ )| _οιανδη ποτε περαιτερω χρησιμου ιι < γ « σιαν , _αφου ολοκληρος η Ελληνικη Κυπριακη _ιιλειονοτης _ουσιαστι κΛς απεχει (( , αυτης , Ο κ . _Κυαγγπλιδ ης _Λναφι ρει ωσαυτως , οτι , ικ · _κρεμουσης ( _Ιπιοφαοιως _ετιι του _ζητηπιπος _ιουιου , δεν βλεπει καμμιαν _δικαιολογι · αν δια να _λοφβανη _μιοΟον ως _( ιελος της Χυμ βουλιυτι · . _ΙΙΕινιΙΙΙΠ 5 ΑΥΒΟΥΙΤΟΥ Ι 94 Γ Σι _> . _Βτ , · η 2 _ημιρωτΛ— Α * ηλιου 4 . 59 ' _, Δυσις 6 . 47 ' . Ευσιγ . _νιτοιι μαρτυρος , Φαδιου κα ' ι Νοννας , ΑΙ ΕΠΙ Τβ ¥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ _ΑΗΑΟΣΕΙΙ ΤΟΥ _ΕΑΣΙλΕΠ _^ _ΕΙλΚΟΑΘΥ _& ΟΥΝ ι ΑΠΑΣΧ ΟΑΓΥΝ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΤΟΝ Ε Α ΑΗ Ν : Τ Υ Η 0 Ν _Απσσαι αι _εφημεριδε ς _νονιζουν τον Παν _ελληνιον ποθον προς ενωοιν της Κυπρου μετα της Ελλαδος . ΑΘΗΝΑ Ι , 4 ( ΤοΟ _αντιχττ & κρι _του μας , _αεροπορικω ς ) . — - . - Μια _αναμφισβητητ » _αποδειξις __ του _Πβνελληνιον _ενδταιι ( ιι _ι > θ' _- _ΒΒος , το _6-τττ 5 ? ον τεροεκαλοσαν α ! περι Κυπρου δηλωσε ις της Α . Μ . του _Γοιστλιως Παυλου , ειναι και το γεγο . νος , δτι α 1 ι · Λσ £ 6 α _ικδιδομενσ η ν _Φημζριδες δεν _επαυσον _Εκτοττε να δημοσιευουν _αρθραι , σχολια και _^ παντος ειδους ειδησεις περιξ τ _^*» Κιπτρ _ιαχου ζητηματος . Ιδια ιτερως αξιον _σημειωοιως ειναι ο τον » τω / _ττερι Κυπρου _δρθρων των Αβηιαικων εφημεριδων , εις τα Οποια _τονιιεται η αναγκη _της _λυαεως τσυ ι _νιιρκ * _Λνν _-,-ι' _- 'ττ- —— ¦» κατα τον μοναδιχον και _ζωηροτστον _ττοθον ολοκληρου του _'Ελλη-.,, _^ . _^ Λ _? τοι . διο τρς _αποδοατ _, ως της _Κιτπρου εις την Ελλαδα . Η « ΚΑ _ΟΗΜΕ ΡΙΝΗι _ι ΕΙς _τ _ριστ ηλον κυριον _αρβρον της η « Καθημερινη » της χθες _Τρι της υπο τον _τιτλαν « Η Κυπρος » , γρας > ε . ι , μιτσ . ξυ αλλων , τα _ακολσυ-Λ _ . ΛΛ . _ι'Η £ λλας δεν επσνισιΛ' _υοδ * . - . .. _Λ-. ι . _^ . _Λ .-ν * _ιΛ _* -ΤΛ , _« _ΛιΒΙ _ΕΤΤΙ _νιι _ΤΗΙ . _^ -. _~~ -τ-, ~ την Κυπρον , οπως δεν _εττοχ-οι . _/ _ουδ επ ! στιγ μην η Κυπρος να ενδιαφερεται και να διεκδι χΤΛ την ενωσιν _τ ης με την Ελλαδα . Κα ' ι αι δηλωσεις του * Ελλ ηνος Γασιλεω ς δεν ειναι « Αποψεις ιλενβιρον Ατομου , ζωντος εν ελευδερι ? χωρα « αι δικαιουμ ενοι » να _εκψερη τας γνωμας τον » . Ειναι Αποψεις ολων ων ελευθερων Ελληνων , τας οττ & _ιοτ ειναι οιυνατον α μη εκτιμουν < _αι να μη < _τεδω _νται ολοι οι ελευθεροι και οι αξ ιοι των μεγαλων παραδοτεων της χωρας των Αγγ λοι . Οσον δ' _αι-ορο τον ' _κτχυρ _. _νμον δτι αι δασ ιλικα 'Β δηλωοεις υπηρξαν απροσδοκητοι διοτι δεν προηγηθησαν σχετ ι κα _ττριτιαρσσκιναστικα των δια βηματα εκ μερους της Ελλ ηνικης Κ υβερνησεω ς , 8 α προκειται ασφαλως περι ηθελημενης και _σχοπιμ _^ υ _λησμοσυνης εκ . _μεριυς των' αρμοδιων του αγγλικου υπου ργειου των Εξωτ _ερικων . Διο τι οι τταντ _ες _γνωριςουν οτι το ¦ κι / τρισ κον ζητημα ετεθη __ ι Ζ . Χ . ¦ -Β _νη _^ Λ τη _ιτλευταια ιι , _Λ & ν _^ _ν <| _^*· . _« _-3 ¦ - — ' - - _ετη Απδ δλας σχεδον τας Ελλη-Μικας Κυβερνησεις , της _σημερινης δε Γουλης υπαρχει κα ' ι _ ψη φισμα σχετικον . Ας _σημεκοθα ακομη οτι η γνωστη _ανακοικΛΤις του ' Λνηι & ισιλιω ς Αρχιεπισκοπου κ . Δαμασκηνο υ προς τον ιλληνι χον λσον , μετα την εκ Λα _, δινου _επιστροφην του τω 1945 , _σννεταχθη και _εδακτυλογραφηθη απο αυτην _ταυτην την _νττηοισιαν του Αγγ λικου υπουργε ιου των Αποικιων . Να εχδηλουτα ' λοιπον εξ Αγγλ ικης πλευρας _εκπληξις δια τας _βασιλιας δηλωσεις ημπορει να ειναι διπλωμ _ατιικον , ημπορε . ι να εινσιι ακοπος _ετεεκφυγη , αλλα δεν ειναι ειλι κρινες . » Οσον αφορα τελος το μερος των δηλωσεων το ομιλουν περ ι των συμφεροντω ν _της αυτοκρατο - ρικης Αμυνης και περι _συμμαχικων _Οαοεω / επι εδαφους ελληνι - κου—ει ναι το , μερος δια το οποιον η _ανθιλληνικη προπαγανδα η _« _¦ μπνεομενη Απο την Μοσχαν θορυ 6 _οι περ ισσοτερο / . ·— θα ημπορουσε να λεχΟη δτι ο Γασιλευς _εξεψρασεν απλως _ο , _τι υιιοι _ιλι- ι ιι _>/ πραγματικοτ ητα . Και την πραγματικοτ ητα αυτην , ει ς τους καιρους τουτους _οττου δλα τα πραγματα λεγονται καθαρα κοι η οιπλωμ _ιτ _ι α της στρουθο καμηλου ιχει οριστικως παραμεριουι _) , _ουτε η Ελλας αρνειται ουτε Οα ητο διατεθειμενη να _Αρνηθη . Η _Ανεξαρτησια της Ελλαδος ειναι συνηρτημε _^ η με την _κυριαρχιαν της Μεγ . _Γριττ _στνιας εις την Μεσο _γειον κα ' ι με _ττ ' _νν Ικανοτ ητα των συμμαχικων στολων κα ' ι τη ς συμμαχικης Αεροποριας δεσποζουν του ουρανου της θαλασσης αυτης . Τα πλεον προδηλα συμφεροντα της Ελλαδο ς της _επιβαλλουν να παριχ η _οιοι , _ι ητ το ' τε _δ'ευκολυ _ισιν ει ς τους φιλους της , Αφου οι _φιΝοι _ της _ιης Ασφαλιζουν _τιν ελευΟερ _ι αν , την πολιτικην της _Ανεξοριηα _ισν κα ' ι την _εδαφικην της Ακεραιοτητα . Ο θορυβος , δια τους γνωστου ς σκοπους της σοβιετικης • π ροπαγανδα ς , ημπορει να ειναι χρησ ιμος αλλ' ειναι ανικανος , να _μετα βαλη τα πραγμ ατα . Κα ' ι απο ιης πλευρας αυιη ς δεν Οα ιπρωτε νο μας ανησυχη . Οα μας Ανησυχει αν αι διαθεσε ις τι * Ρωσ οων και _ια > _' ν - * - Η ' α Ι ' _<~ ' καια το παρελθον αλλαι αιιο ο , τι εζιδη _λωΟιραν . Αλλα _υιν ησον . ΕΚα ι , λοιπον , τουλαχιστον χρησιμ : ν νο γνωριζο υν οι _επιδονλευο - μινοι την α , εξαρτησ ' ιαν της χωρας μας οτι ω τοπο ς αυιος ειναι διατεθε ιμενος να _καιοστη η _προκε χωρημινη βοσις της Αμυνης του _δυι _κου _κλαμου αψ : 0 μι την ελευθε ρια . ·» του _* υν / μυυ ανυν _ι . ι _, υι _υυ · _νυψοι μινη και η Ιδικη ιου _ελινθι ριατ . II ι . Ι _-ΙΙΙΛι . 'Η « Εστ _ια > _εδ ημοσι _ευαιν , ωσαυτως , _σημερον το _Ακαλουθ ον _οχειλιο / , υπο τον _τι _τλο . Β . * ΙΙ Ελ λη · , ιικ η Απαντηοιςι _- : _« . Ει _ονισημον χθες , οτ ι το Ορη _τεχνικον διαδημα διαμαρτυρ ιας δια τας Γασιλικος δη λωσεις επι ιου Κυπ _ριανιοΟ ζητηματος , δεν _δυναται ιο αλλοιωση ουδ' ικ ' ( λα χ _ιστ ον τον χαρακτηρα . της ( κφρα _οετυς ινυς Πα νελληνιου _αιοΟηματος κα ) οτι θυται _δχι ) ιον : ν 6 Ι . ν 6 υ / ανι _αι τα χαρα < _πιρισθου _^ ετι _ουδινι λογ _' ι ι μη ςι _λ ικη δια την Αγγλισν ικδηλωσις αλλ' _ενιπνι _- οντο _τεΟνσνι _ιον Απο την ειλικρινεστερα ν επιθυμια / να _επκρι »· _Οουν αι Ελληνο _βριττανιχαΙ σχεε / οις _εη _) ατοΟιρωτιρας καΙ πλιον ακλονητου βαοΜΜς : της _λυιιως του · ΚυτΒρκ 3 Κ 0 υ ζητηματι _κ . '» Εκιε » ο ' το οποιον θα £ πρεπε • να _προστεθη ως μια επιτακτ _ικη _αξιωσις της Ελληνικης κοινης > _-νωμιις , εφ' οσον δεν επεδοδη Α » κομη η Ελληνικη απαντησ 'ς εις το διαδημα , _ιιναι _τουτο : : Καινενν διαδ ημα , ται ! καμμια διαμαρτυρια και * αμμια _πιεσις δεν θα ηδυνατο ποτ ε να _εξακιγκαοιι _οιανδηποτε Ελλ _ιγνικην _Κυβερνησιν , σε _δομενην _εαυτην και την _εξν « ην Αποστσληυ της , · να _Αμφ « _τ 6 _ητηση ποτε , δτι εκεινα , τα αποτα _ειπεν ο _Γοκτιλευς περι _Κυττρβν , _αττοτε λουν την _ακριδεσιεραν _ερμηνειαν . των . _σισθηιιατωυ _^ ολοκληρου . του Ελληνικου λαου » . ΤΟ _« _Κ ΜΠΡ _ΟΣ » ¦ Ει ς την σημερινην εκδοσιν της εφημεριδος « Εμπρος » _εδημο ' σιευθη , επισης , κυριον αρθρον υπο τον _τ ' ιτλον : « αια την Κυπραν _» . Εκ του αρθρου τουτου , το απρΤον χαρακτηριζε » Εντονος 6 Πανελληνιος ποθος προς _ενωσιν της Κυπρου μιτα της Ελλα δος , _ηναδημοιτ ευ _!> ι € ν -το αχολουθαν αποσπασμα : _ ¦ _ ¦ « Διν υπαρχει τροπ ος να ταφη το ζητημα της Κυπρου , Ειναι ζων _τανον , —¦ δσον η καρδια του Ελλ η _νιαμου . 'Η συγκλονιστικη ατεηχησις της βασιλικης _συνεντευξιος το Απεδει _ξε δια _μυριιο-την φοραν . 'Η _οννεντευξις αυτη _επιοχτε σαν φωτια . Ι σως οχι πολυ διπλωματικη , πιθανον _οχτ πολυ κανονικη συνταγματικως , εξεφραοτυ ομως με τροπο - / -απλουν κα ! _ειλικρινηκαι δι' αυτο ι ' σχυρον—το αισθημα ολων τω- / 'Ελληνω . · . » Η Κυπρος ειναι _ιιρο · α · . _ωνιω- „ καθολ ικως , και _τταθητικυς—υττερ _δυ . α μικως— Ε λληνι κη . Θελει να _ενωθη με την μητε ρα Ελλαδα . Η ελξις προς την μητρ οπολιν εχει κατι το Απειρως ανιδιοτελες ως ττρος τα υλικα _σνμφερονια , το ευ _γε-νως Ιδεαλια _τικον , κα ' ι το ασυγκρα τητο ·/ . Βινεται ισως σφοδροτερα απο το γεγονος οτι η Ελλα ς διε ρχεται _ττεριοδο / _δοκιμα _οιων . της επαγγελιας . Επιθυ μουν να συμμερισθουν τους αγωνας , τας δυσχερειας , τους κινδυνους εστω , της Αρχαιας μητρικης γης , που εχει παλιν * αταστη στιβος κρ ισεως τω / παγκοσμ ιων μοιρων . Ποιος ημπορει ν' Αρ νηθη τον θαυμασμο / του εις μ ιαν τοσον τ . ιμ ια · . * κα ' ι _υπερηφανον εκδηλωσι / _»· . Η « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » Ωσαυτως η ιΕλει / θερια » , εις την σημερινην της _ικδοσιν αφιερωνει τα Ακολουθον σχολιον περ ι Κυπρου : « Τα αισθηματα ολοκλ ηρου του ελληνικου λαου—ανεξαρτητως πο λιτι _κ ων παρκ _χταξεων και _Αποχρωσεων—δια τα 'Κυπριακο / ζητημα εινα ι _γνωο-ια κα ! _επα-ζειλημμενος _εξεδ ηλωΟησα / , ουδεποι _ε δε προκει ται να _μεταδληδουζ . Η ε ' νωαι ς της Καπροι / αποτελει πανελληνιο ·/ ποθον . Το δ ιαδημα δμως της Αγ γλικης κυβερνησεως προς τη / ιλληνικην εξ Αφορμης ιων _οτχετικων δηλωσεων του βασιλεως , απεδε ιξε ποσον Αστηρικτοι και Αφελως _πονηραι ειναι αι κατα τας ημερας συτσς _εκκολσψΟεισαι _Θγωριαι ιμερικων αυτοκλητων προστανων του θρονου , καθ' ας ο _δασ ιλευς ειυαι δισυποστατος και ημπορει _οτεοτε Οεληοη · _ζα ωμιλη ως _ι ' ιδιω _τ ης _^ . Δ ιοτι δεν Οα _εκι / _ητοποιειτο ποτε ο διπλωματικος μηχανισμος μιας αυτοκρατοριας δια τα ς _γνωμας ενος Ιδιωιου _^ . Ο ι . Ι _'ι _ι ΝΙΙ _ιΟυ ΚΙΙΡΥ , Ξ » 'Οσαυ _τως , ο « ΕΟ / ικος Κ ηρυξ » εις την ικδοσιν του της παρελθουσης Τριτης εις κυριον αρθρον του και _εις ετε ρον αρθρον , υπο το ν _τι _τλον : _< Το ζητημα της Κυπρου » , υπο του καθηγητου του Πανεπιστημ ιου κ . Δημ . Ε . Γεζανη υποστ ηριζει θερμως τον πανελληνιο ·/ ποβον πρας ενοσ ν της Κυπρου μετα τη ς Ελλαδος . Κ « ΑΚΡΟΠΟ ΛΙΧ » Η « Ακροπολις » , ημε . ραμηνιας 4 Αυγουστου , εις κυριον αρθρον της υπο τον _τιτλσν : < _Μερ « αι πικροι δ « τους Αγγλους _Αληθεκτι _» εττι _κρινεε την _Γρρττανικην Κυβερνησ 5 _·/^ διοτι _ιεπιδωσεν εις την 'Ελλ ηνικην _διαχσινωστν δια της οποιας διεμσρτυρηθη δια _τας δηλωσεις του Γοκχιλεως περι Κυπρου . ΤΟ « ΓΗΜΑ .. Το « Γημα » εις τα σχολια του ημερομηνιας 3 κσι 4 Αυγουστου _ΑσιχολεΤτοΓ _, με το συνταγματικα ·/ ζητημα , το οποιον προεκυψεν εκ των δηλωσεω ν του Γασιλεως περι Κυπ ρου , αν δηλ . ορθως η εσφαλμενως επραξεν ο Γασιλευς να προ 6 η εις _τας δηλωσεις _-ιουτοτς . Κατωτερω δημοσιευομ _ε _·/ το σημερινον οχολιαν ττις _^ _ψι | _μ 4 μιοος ταυτης : « Η Γασιλικη συνεντευξις περι Κυπρου ε , προκαλεσε ηδη Ενα επ ! πλεον διπλωματικου επεισοδια / εις την Ιστορ ιαν του ζητηματος , το οποιον ασφαλως δεν προκειται ουτε να προαγαγη , ουτε υα διευκολυνα την λυσιντου . Ομωςηδεξια δημαγωγια δεν εννοει να ηαυχαση και να Αναγνωρ ισα μαζι με με τη / _Ελληνιχην κυοερνησιν , 6 τι αι δηλωσεις _εκειναι _ιτηηρξαν _ατυ χεΤς και οτι δεν θα _επρεττι ποτε να ειχαν γ ινει . 'Η δεξια δη μαγωγια _νομιζε : ι οτι εχει συμφερον να _Α / τιπαρα _τΑσα η ει ς την 'Ελληνικ ην _κυδερνηαιν τον βασιλεα , Και να Αποδιδ _ε ει ς το / _τελευταιε-ν _αποκλε _ιοΒιχην _τεατρκοπ _χατητα και ορθοτητα σκεψεων , την οποια ·/ φυσκο δεν μ ττορει και μαλιστα δεν ετπτρ _επιτ _ατι - / α εχουν τ α Κο μματο : κα ' ι οι πολιτικοι Ανδρες οι αποτελουντες , με την _εγκριοτ : _/ και του Λα : υ κα ' ι του Γασιλεως , την _κυδερνησ . ν . Η θεωρ ια αυτη δεν ει ναι καθολου νεα . Ειναι _τουναι / τ _ιο / πολυ παλαια . Κα ! ειναι Ακρι _δως εται _. νη η _οπο-α _εττετυχε να _δημιουργ ηση εις το _παρελθο / ενα πλη ων μεταξυ -ου Ανωτατου Λρχον τος κα ' ι των λαικων _κυδερνησεω / , της χω ρας , παρεξηγησεων που δε ν Απεψευχθησαν ουτε κα ! επι των πλεον δημοκρατικων Ελληνων Γασιλεων , δπως επ ! της βασι λειας Βεω ργιου Α ' . Κα ' ι τοτε εξωθου ντο τα Ανακτορα να τηστευ ουν οτι εις αυτα μονον _Αττεκ _εΛτο το δικαιωμα να καμνουν την εξω _τερικην της χωρας πολιτικηυ . Κα ! τα μονον _Αττοτελοσμα ητο να _επιδαρυνωνται τα Ανακτορα με ιυθυνας κα ' ι μαλιστα επ ! _ΟΘο-. Ος και Κωνσταντινου « οδηγησαν εις συμφορας . Καλον ειναι- ο ' ι δεξιοι δημαγωγοι μας να ξαναδια βασουν την Ι στοριαν , η _οπιια , αν εχουν μυαλο κα ! καλην πιστιν _, θα τους προφυλαξη Απο πολλα ολισθηματα » . Ωσαυ 'ως , απασαι αι _Αθηνσι και εφημεριδες εδηιιοσιευσσν εις τας χθεσινος των εκδοσεις την _Ανακοινωσιν του Πρω _θυπουρνοΟ κ . Σοφουλ η _εττ ! των δηλωσεων του Γασιλεως Παυλου . _συλλαλητηρια _επιδοκιμασιας ΕΙ ς την χθεσινην _εκδοσιν του ο « Εθ / ικος Κ ηρυξ » γραφει , δτι « α ! εν Αθηναις Κυτ _εριαιια ! Οργανωσεις θα / _ττ _ιδ ιωξουν την αργα νωσι _ν Πανελλιγ / ιων συλλαλητ ηρ ιων δια να επιδοκιμασουν _τας δη λωσεις του _Γαα ιλεως περ ι Κυ πρου .:. . Η Ιδια _εψ _ημερις γραψει ωσαυτω ς , οτι _* η Επιτροπ η του Κυπρι αχου αγωνος επροκειτο να _τταρου σιααθη χθες ( προχθες ) ενωπιον του κυριου Αντιπροεδρο υ της Κυ _Οερνησεως , Αλλα ηουνανιησις _ανεδληθη δια σημερον ( χθες ) προφανως δια να _μεσολαδηοη η δη · μοσιευσις της αια κσινωοεως του κ . Πρω _θυποι / ργου _» . ( Λυτ _. ) _εδημοσιευθ η _εις την χθεσινην μας ικδοσιν ) . ΙΟι _ΙνΚυπ _ρφ δπαλληλοι τιις _Κυβιρνρ . _αεβς της Παλαιστιν ης ΛΕΑ _4 _ΕΣΟΣ , 4 ' ( Τ « υ _Ανταποκρετου ιμας ) . — 'Ειι των 150 υπαλληλων της Κυβερνησεως της Πολαιατινης , . οι οποιοι διεμενα / _ον _Πλατραις , _Ανεχωρησον την τπαρελθουσαν εβδομαδα 20 οις Χυριαν και Υπεριορδανιαν . ΟΙ υπολοπτοι θα αναχωρησουν αργοτερον ? Απαντες _ωιψρΑζοντατ ενθου σιωδω ς δια την φιλοξενιαν , η * ς _? τυχσν εν Κυπρω . . Τα τεχνικα αποτελεσματα της πεμπτ ης ημερας τδν Ολυυπιακ _βν _αγωνων Λονδινου _υατ _ερριφΟηβαν _αο Ολτ >!» . _ιιι * _και β « 6 *> οβει « εις τον _βρομον Λ 11 * μ . ιι . _5- ' _ειι _, ηοΠιων _κ * 1 _εΙ ς _, _ννν ιιροβ 0 ι * ν · Λ <» ιν . υι > . _β · Β _, βι . ν * 00 . |* . ( _γΜνοει-• _χεον ) . Ιια χυτως κ » τερρ ο' _^ 0 » _ιο * ν αι « χγκ « σι » . _ιε > _ι _εποδυβεις _εες _Τ ?» ν _Π (*<» ιι . ο _· ( & £ 5 ι » ., _ιυ . ' _ι . _ιΑνιιιΒιςοαν γ _'υ · _υ / . ων _Λ 3 . 1 _ζ _! _ς ... '} ν ' / . _ιινι ι . τ 3 ' · , · ·'·'· ι _3 _Γκν-α > . _« 5 ροιι . £ _* ν 800 μ . _ανΠ _ροιν ΛΟΧΔι _ΛυΜ , Ι ( Βε ριιτε ο _ — Τα _ιχγιιηισματα τη πεμπτη ημερα τη ΙΛ' Ολνμ . _τιαδο διεξηχβηοαν ν . _το . _ετκνΟο'Λ-τον ουοιινδν . Αλλα . η Οε _ρμοχοησια ητο _ιτιπιλοτεοα _, _ταρα κατα την ιοοηγο ι · μενι |· , Τριτην , _ο . _τοτε . _το > _ΛοΙ ικ των αθλ ητων εξειΒ _ραζον _,-ται >« - _, τονα δια τη ν υγοασιαν χα ! το « τσουχτερο » κουο . 70 χιλ . θεατων . _ταοηκυλυυυησαν _τοιι ς 'Λγωνας . Η Α . Μ . 6 Γασιλευς Βε ιοργιο Λ ΙΤ ' _ειιμησι : του 'Λ γωνα οια της _, _ταροι ' - σι α τον . Τελικο « 0 μ . _μετ ' ιμ . _τοδιιι ) 1 ΤΝΛΙΚ _ΩΝ ΕΙ τον τελικον τοι ! δρομου 80 μ , _μιτ ' _ε _'| ι . _τοδιιι > ν η « 1 _'ανη ΙΙλανκερ Κοιν ιτ _ερμαιιηε πρωτη . _τραγματο-τοιηο _ιισα νε ' αν . ταγκοπμιιιν ι . _τιοιιοιν μι : τον χρι ' ινον Δευτερα : — _Μαονριν Κιιρ _τνερ ( Με γ . ΙΙρε _ττανια ) 11 . 2 , ι | οποια ε . _τιοη ε , _τραγιιατοπ _ηιηπι νεαν _παγχοομιον ε .-ιι 6 οι ην . Τριτη 'ΙΙ _ι ινλτ ) Ιιι ν ι κλαντ ( Λιαιρ ιιι ) Π . -Ι . Τετα ρτη : — Ι , Μονζινο ( Ι ' _αλλιιι ) Πε μπτη Μ . Ο , _τερμεγιερ ( Λι _ιπτριι _ι ) _Κκτη : — Λ . Λι ' νπνιι ( Τπι'χοπλι _. _βακια ) . 'ΙΙ κ . < Ι' « νι | Πλα νκε _ρ Κοιν ιτ ων . 0 , η ι . _τοιιι ικι ' ροιοε ιο δευτερον χρι 'οιινν μεταλλι _ον της , ι ' _ι-. -ιεοειξι ιιι η _μιιιν ( Ικιιμη ι | πραν την _μι- ιΙλ ην _ηιιλητ _ικι ' ιν ι ' ιξιιιν τιι . ΤΙιΛΙΚΟι ΙΙΙΟ _Ι ΓΙΛ _2 Κ 0 ΛΤΜιιιιι ι · ι ) ι : ιοο μ . I I Ο _ι . λεινΛΙ κολι 'μιΙητ οκι Νιλ « Ι'αν Ι _'λητ _ειηκι _ιιιιισι' τι |· μιγιΙλην ιρμιην τη κιρ ιιιπι ιπα τον τελικον τ η , _τ ροπΙΚ _ιι κυλι ' | ιΙΙι | ιιι . « ις ΙΙ _. Ο μ . μι τον - / ριινιιν ι _'ΛΤ . ι _, Λ ( _Ι-, _τοι ιις ι ) πι ) τι ) , ι _> ! νιαν Ο ) . ν ·| ι . τιιικη ι ' . _τ _ιυιιπιν . Λιι ' τιρπι - Νανοι · Λι ' _- « Ιν ιΛι 'ιιιριιλι _ι ιΙ _υ ' . ' _ιΤ , Τ ' . νι ' α Ο / . ι 'μ . _τ _ιιικη ι ' πιΛιιοι ) Τριτη : — Κι _· π ΝιιΒι ιικ Κ ) ι · γγιιριιι ) . Ι ' ετιιρ _- τ η : · _Λδριι _ιν ιι ΙΙ ' Κρι . ιτ ( _ΟλλιινΛιιΟ Ι _ιν . τ ιι : - Ι ' . λιζ _ι ι . _τ ιΙΙ ΙΙ ιι ' ιρις ΙΜ ι ·· , · , ΙΙ ρι ττι ιν _ιι ι ) . Κα ' ι η τρ ιτ η Κι'Κ Νι ' ιΙ ' , ' κ χι ιτιρρι ι |·| την _, Τι <) . ( 1 ΙιΙν 'Ολ | ' | Ι , ΙΙΙ «> _· . ι | ν ι-. _-ιι Λοπ ιν . Κ ΠΛΤ . ΜΙΙΙΠΙΙνο ν ΛΠ 1 Ν _ΙΚΙΤΛΛυΛΒΟΜΙΛι : _κκι μ ι 'ΛνΛριΤινι . 'Ι Ι χιιΑι 'μ ' ιι ιπχ ι ' ι Λμ ι ' ι _τ ιι _. ν Ι Ινιιι _μινι ιιν ΙΙ _ιιλιτικ _ι _. ν ι _' . _'ι _υιιγμιιτιι _- , _τιιι ηηε ντ ' ιιν Ολι · μ ιιιιχι '| ν κιιι ΙΙι _ιγκι ' ιιηιιιιν ι' . ιι ' Λι _. πιν 11 τον χιιλ ι « ιΒιι | ιικιιν · ι ' ιγι _ιινκ _κκι _'ιιιλι _. Αριιμ _ι . ιι Ηι . ιι μ . 'Ο ι . ιι τιι _' / . ΙΗ _Ις χρι ' ινιι ητ » ι * . II I , Λι _ι'τ . ' _ριι η _Οι · γγρικι | ομι ' ι ι , η ιι _.-ιι _. ιι _ι ι , ιιηη κΗ _τ _^ ρριψ _ε την : ιιιγκι ιθ |« ιιν ε . _τιοικ ιιν . « κ ' , • 18 ) . 'ΙΙ _, _τιιλιιιΒι π < γκι )( Τμιιι Β . _ιιΛο · « τις ι . _τ ιπτι / . _Οιιπ _ιι ι _· , τΛ τι ι Ιι ι . _ιιιι · νικΒ ιι Λμ ( Ι (> ιις _κκτι ' ι _τ · Ι ΙΙι , ιΒ · ηιιι 8 ' _,. ΙΙ . Β . η Ν . Κιιρι _'λοε < Ο ) . · _λιινδιιι ) . · > ,: _*< μ , ΜΟΝ ΙΚΙ ' _ΧΟΝ ΠΚΧΤΛΗΛ ΟΝ _Ιι _ιιτΛηιν τη ιιιΒ _ξκγιιι γ _η : « ιιι τιιΓ τι _'λπιτ _ηιιιιι αγ « ιιΤΛ | ι « τ / ι _ι τι / _Π Μονιι ' ρνιιιι ΙΙινι _ι ' ιΟλ _ιιιι τιιΑ ανπι-| ιΒι ) , ιι > _ΛριΙ | ι ι . ιι των 4 _χιλιιι _μτ ' _τρπιν τα τ ελικ η ιι _,-ιητι'λι _' πιιιιτ _ιι ιχ . _ιιι . ν ιιι _ιξιι _ιι Π ρωτος ι Λοχαγο Κου _, _ιιτ ( ιοιι . ι | δι « ) . _Απιτε _ςοςι Ταγ _ιΛ' , 'αοχη Β . ΜηιΙ ρ ( ΙΙν , ΙΙολιτΒ _ιι ιι ) , Τοι · το ι 'Τπολο _χειγος Κα ρτιν ( _ι οιιη . _ηιιι ) , _Τιτα ρχη ι _'Τηολοχανυ Πιλκυ ( ΨινλΜν _ιιιυ ) . Κτμ _,-ττα ι Ταγματαρχη Ι 'αρ > - ας ( Φινλανδια ) . Εκτο : _'Τ-τολοχαΥυ Γ . Ρι _εν ( Ελβετια ) . ' 0 Λοχαγο Κροιι _τ θεωρειται ο καλυτε ρο . _τολνσυνΟετο _ αθλητη τοΟ κοσμοι · . Ει τ 6 _ιρλενιαιον αγωνισ μα ο Κρουτ , , _τατηρ δυο _τε ' κνω ν και _ιτων 34 ετερματισε _δευττ _ρο με τΛ · . · _/ . ρονιιν ΙΒι ' . _ι _Κ . _» ' . 'Η επιτυ χια _τυν _ΧοινηδοΒι θεωρειται ανει · . _τροιιγοιιμινου οιυτι _εκερδισε τη ν πρωτην βισιν ει τρια εκ _τιιν πεντε ιιγωνισμ ατω ν του Πενταθλου , ητοι εΙ ς _τυν Ι . _τπι κον , _κολιι _μβηττ χον κα ! Λ . _τ ) . ομα / . _ικον . ΛΙΟΜΟ _ι 11 » μ . ΜΚΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Κ εκαστη σειρας των ημιτελικων προκρινονται _τιικι ΒιΟλητ _α ' ι δια τιιν τελικον . ΚΙ την πρωτην _ημιτελικην οειραν ηρυ _. το _ιτε ρματιο _εν ο Αμερικανο Ιν . Τικοιιν με τον χρονιιν 1-1 . ι . Λευτερ ο : 11 . Ιναρτνι _α ( Λνοτ _ραλια ) , Τριτο Χ . _Λητ μαν ι _£ θΙΙ | υι ( ι ) . ΚΙ τι | ν δειιτε ' ραν ημιτελικην σει ραν πρωτο _ετερματισεν Λ _Αμερικιτνο Πο ρτερ , ο Λ . _τιιιιι _ιοιι-¦ ι'α ριαε την 'υλι'μ . _τιακην _ι . _τ ιιιι ιπιν 11 . 1 . Λιυ τιρο δ 'Λμερικ _εινο _υκιιι _τ κ «! τριτο Αργεντινο » αθλητη . Η Ολυμπιακη _ι'πιδοοτ 1 1 . 1 , ι ' πετιι ιχ ΙΙ η ν . _το του 'Λ μεοικανοΒ ι Ταιιι 'ν κατα το ιτι _» ΙΜι _ι . _ιυ _τυν τελικον 110 μ . _ιιττ ' ι _μποδι οιν οι Αμερικανοι _ιιι _ανματι ) ν _'· ργι ) 0 Βιν κυριολεκτικως χια απεδει ξαν την _ανοινεροτητα τιιιν . ΟΙ τ ρει ασοοι Αμερικανοι _ιμπιιδιιττα ! _Ιιοοτ _ερ , _2 _, ' κιι ιτ κα ! Τικοον _Βλαβον κιιι το _« Ιρι _τ / αλκινον μεταλλιον Βιντιοπιι χιι ) . Κα ' ι οι τρι _ι ιιι | _ΙΙιιπιιιι _'Λμερικανυ ' ι ιμ . _τοηιστ _ιι ' ι απιι _ει , ιιι _'ν _ξεχοιριπ _την ταξιν . Ο νικητη _Οι'ιλ η Πορτερ ι ι ' χολ ο ) κιπ / ρ μιψι την ηαλαιαν Ολυμ . _τ ιιικην ι _.-ιιδι _. πιν 11 , 1 μι : τον - / , _ρηνιιν ΙΛ , '· _» . Ο _ιικιι _. τ _κιηι ) . ι ι (· Β την _Λευτι ' ριιν _ΙΙε ' οιν χα ! Λ ΙΙ χοον την τρ ιτ ην , Ι 'Ι αιιν ο διυ _ιιριι _ ιι < νιν _χιιι ο τ ριτιι Ιπιιι | αρισιιν την , ιιιλαιιΙν Ολ υμ . ιιακην ι . · ιΙ _δ : ιοιν . Τι ' πιριιι _) Λ , Ι ' ρι _» Β' > . ι ! ι ΒΛρ _γι ντινη ) . ΙΙ _. ' _μτ · - : II _Ιν ' ιΙ _ο τι . _·^ ' , ι '· ι 'ι _'_· π ' _' Ι ι . ΙΟκ _το : Χ . Λητμαν ( υιιιΙ | _ι ) ΙιιΙ . ΛΚυ . Ν _'ΠΙΜΟ _Ι Ι 'ιι ι ' ιγιι _> τθ | ιι ι τινο ι ' ιχιιντκηιιιυ _ΙΙε ιιιρι _νιαι ιΙ _Λ ικιΙτη τιιιν Ι 'ινλαν-Λων . ΟΙ _Ιιιιιι _ηινιιΙ ακιινιιοτ _ιιι Οα παιξ ουν ο . Ιιιυοιιιον ρολιιν ιι το ι ' ι-• _, ιιι _' ινι πμιι τουπι ιιι ι _' . _τιση χιι ! ιιι _ερι _ι 'Λ μι ριχανιιι ΙΙαιλ , Λαι _κ ιν χα ! _^ ι Ι _' μιιυρ . ΙΙ ' . ιιοιιιν . _ιροχρι η _ιι _ιι ητο III μ . Ε / . των _ιιυιι _προχ ριματι χων ειιι _- ρων πριιεκρ _ΙΟ ηπαν μονον τιττοα - ρι ιΙΟλη _τι ιι , ΚΙ την _, _τριιι _την σειραν ο ν οι < ι |> _Λιις Λ . ΙΙερκλι , _νιγ _τ ι πετυχε Λιιλην ( 17 . ( 11 ! μ , κιιι Λ _'Λμτ ρικ _ιινιι Παθ . • _ιΙ . ιιΗ μ , 'ι 'ι . τιωι _, μονον τισοαρις _ακοντισ _εαι Β « ι ' τι · / . ( ιν το _ο ' ριον , τι _/ _ιιχρισεοι προηι 'τεΙιη παν ( Ικο | ιι | _Λχτιιι , ιιι Λπ ι _. _ιιιι _ιη ιτν _ν . _ι . ν τα κιιλυ _τι ριι ( Ι ιιλας Καπο _τοΒι Λριιιυ των ΙιΙ μ ., οια να ιπ _'/ _ι . _τληοιοι ! ιι Λ αριΙ _Ιμο των 1 υ _( Βιν _ι ιλιπιων , ( 1 ! _'Λμρ _ριχανοι ' ' - ' Ψινλιινδοι , 1 Τοι χι · , Ι _ΒιοογχοηλαΛα , Ι Χιιρ ( 1 ι | γο . μπΙ Ι Οιγγνη » )· ΤΚΛΙΚΟΙ λκοντιιμΑ Ο Φινλαν βΛς _Καοο Βηοιι _·»( ι ( Ια · ρα κατιΙ , αβ _» την πρωτην _Οιοιν _ιι την Λιιλην 1111 . 17 ιι , Διυτιριι _ςι £ ι · | ι .. η .. „ ( 'ιι _» τι .. ,.., ... ι _ιιτ μ : ,, Τριτο : Ι . υαρζεχι ( Ουγγαρια ) 07 . 30 μ . Τεταρτο : II . _Γεστεριμερ ( Φινλανδια ) 05 . 83 μ . Πεμπτο : Τ . Μ ασλονμ ( Νορβηγια ) 05 . 32 μ . 'Εκ _το : Μ . Παιλ ( ΙΙν Πολιτε ! αι ) 0 Β _.. 17 μ . _ι < _ι'ΛΙΡ 01 ΙΟΛΙΛ ΒΤΧΛ 1 ΚΩΝ Το δριον προκρ _ισεως ητο 12 . 30 μ . Ε κ της πρωτη σειρα προεκριΟι ισα ν τρει _ΑΟΑιΙ _τ _ριαι δια τον _τελιχον , δ οποιο διεξα γεται σημερον τυ απογευμα . Η _Οστερμεγιερ ( Βαλλια ) 13 . 11 μ . 'Η Ολιιον ( ιοι _'ηδια ) 12 . 823 μ . Ι . Κομιρχ _οδ α ( Τσιχοοι . οΒκικιιι ) 12 . 57 μ . Ιι _κ τη δευτερας σειρα _προεκρ ιΟ _ηπαν μονον δυο _ΑιΙλητριαι : Η II . Πεστε ( Βαλλια ) 12 . 113 μ . κα ! η II . _Ι _' _ητ ( Μ . ΙΙρ _ρττ ανια ) 12 . 57 μ . 'Κπειοη μονον _πιντε αθλητ _ριας _ι'πετυ χον το ιι ' ριον _προκριπεοι _προοΕτε Οησαν ι . _ττ α ακομη , αι _υποιαι επιτυ χον τα καλιι _τι _' ρα 6 ο-> . α κατω του οριοι ' τιον 12 . 30 μ . Λια να συμπληρ _ιοΟυ ο « Ιπ _ιιιτουμενο ι ' ιριθμιι των δωδεκα « ηιναλι _- ατων » . Πρωτη ιι τιιν τελικον τη _σφαιροβολιας Βυναικων κατεταγ η η _Βαλι . Ι Μ . Οιτ _τε _ρμιγι _ερ με την Λολην 1 . 1 μ . Λευτι _ρα η Ιταλι Τοινινη κα ! τ ριτη η _ΕριΙ _εερ ( Λι · - _ιι ιυι ( ι ) . ΝΙΚΗ _ΚΛΛΠΚΟΣ ΠΛΛΛΛΙ _Β ΒΟΤ Ο Κλλην παλαι _οτη _Βρυλλιι _ινικ ηοε τον 'Λ ργεντινι _. ν _αντιπιιλον του ει την κατη γορι _ων πτερου _ιις τα σημεια . Ο Τιιυ ρκο παλ _αιπτ . ' ι Χ . Αρπα _ινικηπε τιιν _ΚΙ . λ _ηνα ιιντιπα _- )· . _1 ν του ΙΚρην δια , _τεο ' ιοιοι ιι Ιι ) λ . _χαι _, ΙΛ ( κατ ηγορια _πι ' ι ιινιιι Ο , _ΙΣ ΤΙΟΠΛΟΙΑ ΚΙ την Ιατι οπλιι _ιιιν < _χ « τηγορι · αν αη _ιε ριι ) αι ΙΙνι η μι ' ναι Πολιτιι αι χατι _'λαο ιιν την _πριοτην _ΙΙι' _- οιν , η Μ , Ηριτιαν _ιι ι την Λευτ _ιμμι' : 'Ι _Ι »' Ιτι _^ ι _'ι _ιι ( ν ι _' π _ ν . Η 'Κλλα κατιλα _Ι Ικ την Ι , Ι ην _( Ι ειιιν . ΙΗΟΚΙΙΜΛΤΙΚΟ _ι 100 μ , ΛιΒ , ι |/ ι ) ι | ( ιιιν 12 πριι _χ ριμαιικκ ! ιιτιριι _ι , Ο _πνριηη ιιιι ' _(( ηκιιν , _ιινο Λριιμιυ Ου _ιντ ι _' οημειιιιο _ε τον · , _ιαλυτ ερον / οονον 17 , 7 . ΠΡΟΣ ΗΕΑΝ _ΣΥΜΑΝΤΗΣΙΝ _ΤΟΗΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΗ ΜΕ ΤΟΝ _ΣΤΑΛΙΗ : ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 ( Ρεουτερ ) , ' . 'Η εν _ΛονδΙνφ τριμερης Ε _τιιτρσπη _ετει της κρισεως του Γερολινου συνηλθε σημερον εις _'ουνεδριοεν δια πρωτην φοραν απο της συνεντευξεως την , δτιοιαν £ σχον εν Μ 6-σχςτ οι απεσταλμ ενοι των τριων Δυτικων χωρων μετα του Στροααρχου Σταλιν . Η Επιτροπη επεληφθη τοΟ Ιρ-¦ νοο της εναρμονισεως της πολιτικης τ < υν _Δοτικων Δυναμεων ως προς το προσεχες διπλωματικον διαβημα , το οποιον _Γα γινη παρα _Ιι _^ ° 6 ιατικη . . Κυβιρν > _ισει . Πιστευε ται , ιιτι απεφασισθη , δπως _ζητηθη νεα _συναντησις μετα του Ρωσσου ΥπουρνοΟ _τχον Εξωτερικων , κ . Μολοτωφ η του Στροααρχου Σταλιν .. Εν τω μεταξυ συνεχιζονται και ιιλλαι συσκεψεις τοσον εν _Λονδινω « 3 σον και εν _Παρισιοις επι της εν ΓερολΙ νφ καταστασεως . Ο κ . Μπε β ιν εσχε σημερον μακραν συ _νομιλιαν μετα τ « υ αφιχθεντος _εις _Λονδινον ΓρεττανοΟ ΣτρατιωτικοΟ Δ , ιοικητοΟ της Βερμανιας _ΣτροετηνοΟ Ρομπερτσον . · _% ΟΙ τρεις δυτικοι _ΔιοικηταΙ ¦ ιοΟ Γερολινου Μσχον σημερον _μυστικην ουσκεΦιν επι των _τελνευταιων εξελιξεων επι του αποκλεισμου της Βερμανικης πρωτευουσης . _ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΤΗΑΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΣΙΛ ΕΑ ΠΑΥΑΟΝ Υπο του Προεδρου του « Σεγας » Κυπρου κ , Ν . Κλ . Λανιτου απεσταλη -προς την Λ . Μ . τον Γασιλεα των Ελληνων Παυλον το ακολουθον _ευχαριστηριον τηλεγραφημα δια τας περι Κυπρου δηλωσεις του προς τον Διευθυντην των « Ταιμς της Νεας Υορκης » : « Κυπριακος αθλητισμος συγκινημενος και βαθυτατα ενθουσιασμενος υποβαλλει Μεγαλειοτατω ημων Γασιλει _υκφρασιν απειρου ευγνωμοσυνης . Ζητω η Ενωσις . — Λανιτης , Προεδρος « _Σεγαςι Κυπρου , — Ωσαυτως , υπο τοΟ σωματειου « Τραστ » απεσταλη προς τον Α . Μ . τον Γασιλεα Παυλον Λ' το ακολουθον τη λεγραφημα : « Σωματειον « Τραστ » _πεποιθε συνεχισθουν ινε _ργειοΙ προς συντομον Κνωσιν Κυπρου ιμε Μητε ρα Ελλαδα . Ευγνωμονουμεν . — Γιας _Μαρκιδης , γραμ ματευςι . — -Το ακολουθον τηλεγρα φημα απεσταλη ωσαυτως εκ _Κυρηνειας εις την Λ . Μ . τον Γασιλεαν Παυλον : « Δημος , Εκκλησιαστικοι Επιτροποι , Σχολικη Εφορεια , Συλ λογοι Αποφοιτων Βυμνασιου , Θρησκευτικος , « Πατρια » πολεως Κυρηνειας , _βαθυκαρ _διως ευχαριστουντες δηλωσεις Υμετερας Μεγαλειοτη τος περι αλυτρωτου Ελλη νικης Κυπρου , ευχονται ολο ψυχως χορηγησαι Κυριος μακρα Ετη πανευτυχη _ατομι κως οικογ ενειακως , εθνικως _συντομωτατην παραχωρησιν Μεγαλονησου φιλτα η μητρι Ελλαδι , εθνικην _ολοκληρωσιν 'Ελληνισμου . Δημητριαδης , Δημαρχος , Χαραλαμπιδης , Καλημε _ρα ς , ΧρΙστης , Γραχας , Χειμωνας , Καιζερ , Προεδροι 'ΕκκΤησιων Εφορειας , Αποφοιτων , θρησκευ τικοΟ , Πατριων » . —Υπο της λεσχης « ' ! σο τητος » Λεμεσου απεσταλη το ακολουθον τηλεγραφημα προς την Α . Μ . τον Γασιλεα τι > ν Ελληνων ΠαΟλον Λ ' : « Λεσχη « Ισοτηςι . Λεμε _« οΟ ευγνωμονει δια τιατριωτι κας _Γηλωισις ευχεται εκπλη ρωσιν πανελληνιου _ενωτικοΟ παθου Χρι ΜιχαηλΙδης , Βραμμοπευς » . Παρομοι _ον τηλεγ | 5 αφημα απεστειλε χθες και ο γραμματευς του « 'Ελλ ηνικοΟ _Σοσιαλιστικου Κο μματος » κ . Χριστιανος ΡωσοΙ & ης . Ο Αρ . _Σελλβυ ΛΛΡ , ΝΑ _» :, 4 ( Του _αντοπτοκρι · του μας ) . — ΧΟις _ιττιοκ _<^ 0 η το _Νοσοκομιιον Λαρνακας ο Διιυθρντης ιων Ιαι _-ρικυν Υπηρισιων Δρ . Χ _ιλλιΟ , Ατυχ ημα _€ Ις ι _€ ρεα Ο Ι _ιρκως τοΟ χωριου 'Λ λαμπρα Παπα Χαραλαμπος _μοτηνεχΟ η _ει ς το Κοσοκομιι ' ον Λευκωσιας κατοπιν σοβα ρων τραυμ & πων , _Λτινα ι » τιΑ _ι . πη «( _ινπιΛιΒτ _τιτωσ _^(· . '« _τοι _» εξ ωψηνιαοαντος ζωου _τιαοα το _16 ον μι λι _τ () ς οδοΟ Λευκωσ _Ιοις — _ΛενιβοοΟ , κατα την νυκτ « της ττροχΟες Τριτης , 01 _ΕΜΡΟΜΕΙ ! ΤΟγ' ΒΥΜΝΑ ! ΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑ ( ι _υνιχιι _κ εχ τιι _{ Ιιι { α _« λ . ) _ηι ' ριον τον ιιτεηανον μιιΙΙι ιιη , οιινοΛ _ει _'ομΒν ι _» _ν'πο ιοι · ΙΙ'μνα η ιαρν . οι' χ . Βπ υογιαοιι χιιι τοι · Πρ ι > - _ιΛςιοι _. τιι ΚΚΚ χ . Ι . Ιιιιιι _ννιΛι ι , Λτρο / ο ' ιρηηΒ χιιι , ιν μιΙιι ι _κι ιιιινι · _χιιχ . η _01-, 'ιι , κκτεΙ Ιι _κε ιον < ιιι · • _ι ανιι ν' . Λ ιιτοΒ _ο - Ηι ι ι . ιι τιιινιιιν ιιι ια λι ιιι ι < Ι 'ιι Βι · μναιτιον Κ ι · ρη · νιιιι τι _| ι ιι γνιιΙιπ _ιιι αιριιτκιιι ιι _ι 'Λττι χα ιι _νΙΙηΙ » . ΙΙΙτ _τ _ι'Ιιιι ιντι εψαλαν τον Ιιυνι χον Τμνον χιιι ι ' ι . _τ ι / , ιορηπιιν ·' ν _.-π ιραια _ι π , ΧΟι ' το ( ι . _τογπ _'ι ια οι ΚΒ ' . _τριι _. ι _^ χΛ ρο | ιΒ _ι μΒτιΙ _ι ιχτιι ν ει το ΤιιεΛι χαι ι : _κτ ' _? ΒεΗιν οιιι ( ανιιν 11 ιον _τ ιΙ 'ι ον ι » ι · ιιειμνηο _εοιι Ι ' _, κιιι _- _ι . ι _' οιΒ Βεοιπ ' ιι » ο II ' , II Λ _· ι » ι . γ Βινι _·» - ιιι τ η μπαι _ι _ιΙ οιΙιι χιι ' ι τ Βι ι ιενατ ορι χα μιιιιι ΛιιτΒι ) ι | πιιν _ι-. τι '» ι η _ι ινα γοοιτι | τ < ιι · ι'χιι _ρομεΙ < Ι' !· _υνιχ η Κν , _τ _ρικχη 'Κνι ! ιιιι » ι > , ι ' _χτρι ' _ιαιιποι τη _οιτιιια οι _'νιοηιΙ _'οιιν τιιιι _ιχΛριιμι _ι . 'ΚπΙ το Ο ταιμη · ιι ιχορομ _ρι _ατΒΟι 'ηαν / Αμα ιχ τη Κι ' . _τριιιχη γΒ | ς , _ιιπι ρ ΙΙ ( ι _'υ » ν _τρο τον _οκοπον π . _Οτον μιΙΒ ιαι ιειον , Χ 0 > την ιΙι ηι _ρπν ιιι εχΛρο ιιιι τροοχληΟινιι , _μιτΒΛη _ααν καΙ . τ « ρι | χι ) λοΑ _1 ι | Πι > ν την Βναρ _ξιν των Λ ' ||« νι _· λλι | νι » ιν _'Λν'ονιον τιιιν 'Κνο . _τλοιν Λι _'νι _ιμιιον ιι το γν '| πι > ΠΙ _. ν τοι ' ΙΙι ιναΙιι | ναι χ οι ' _· , ιι ιοι > , ιιιιριινιτι _ι , ι το ( ι ΙΙ _ιεοιλνιιι _Ιιιιι ' ι / . ιιι ' , ιγινιιο Λ _,-ιοΛοπη αιριχο Βιγι ' ιιν Ναυτιχο _ιι - · _Ατ _ροηορια , Λ Λ . _τοΙο ιλι ιι ιν ι' , _τ ιο τ η 'Λι ριι . _τορια με τε ρματα Ι—( ι . υιιιιιι _ιτο ηιιΙ _Ιι 1 · τηΟηα _κν « Ι Τιμητι χην ΙΙι _ιπιν ει _τι ' ι χιρχιΛ _βς . ΟΙ ικ _ειρομεις , ΥΒνομ _εν ' οι Λντι _· λ η . ιτοι οιτο ιοΡ _ιιι ' ρριΒ χιαννο ιΙ τιι γι | . _τιοιιν / . ΙΙΙΙΙ _' , Ι ' . _ΤΙ Ι ' Ι Ι || Π | ιΙ || ΠΙιν _ζιοηροι . Κα τα _ιτω τερας ιιξ 'ΛΟηιω ν τελη _ροψαρ ιεες , το _ε 3 _τττ 6 γι ρμα της _ιιαριλΟ . Τριιης , ο ε < 6 ρομει ς του Βυμ _Λιαιον Κυρηνειας , συνοδευο μενοι Β / ττο ιοΟ Βυμνα _οιορχον κ . _Βεωμγι _αυι | _* ι * ι ιων ιη . _^ _οοιυυ _^ _ιι _^ ν ο _^ τους _ραΟιιγητυν κ . κ . Χιιμ _κ _, α κοι Γραχοι , _ΛπΜ χι _ψΟηο . τ _, ι την μαΟη ιι κην _> αια ικηυ ( . ) αιν του ΥιιουρΥι _ι ου Παιδειας εις Μαγ . ·< ουφιχ . < ιν . Κα τΒι την ( _ττι οκεψιν ιων _σονωιευοντο _υ'ιο του Βεν ικου Ετ _τιΟιωρη _- _τοι > των Ελληνικων ιχολι _ιων Μι οης Ποιδ _τιοι ιου _Τιξωτ _ερι _. _ιοΟ χ 'Λλ _· Κ _3 κχσ _Ιγ , ιι 'Λισο 6 ι . Οι Κυπριοι _εκορομιις ιιεριηΛ _- Ογ .-. · αιΒε ) σ <« ς τας _« . _Υκαιαστασιι ς τ ης χοιτ _αοκηνωο _εως , _ιοχον _δε ιην εΛικαι _ριον να ικτιμησουν ιο υιι υ τοΟ Ελληνικου Κρατους / . ιιιτ _ελου _μενο- , ' _σοβορον ιργον καΙ _ιις τον _το _μια τουτον . ΟΙ Κυπριοι _εκδρομιις _ιγιν _« ιν · το _ειντιιιιΙ μιΛΟ _^ _Οιρμοιατων 4 κδ η · _λωοεων ικ μιρους των _6 ν _τ ( _κα-·( _αο _· _Ληνωσ _^ _ι μ « ιι ) ητυν , οι οποιοι • τους _υττιΓ < χ 0 ε ) σσν μι _εθνικα _τρα γουδια κοιΙ ζητοκρουγα ς Οτ _ιιρ -τι « Κυιτρου και της Ενω _αα ) . Τιιν τι ρωι _»^ ( Β ) _χΟις οι ι , < δρομι ς _ιτι _ρΛκε _, ιτο να ιτι _ιοΜφαιΗ την 'Λκροττολιν . Υττο _τυν _ουνοοιιΛ των _τ _ι _^ υς εκδρομεις καθηγητ _ων ιν σιΛτργα αν <> _μιτω τη ς * Ε 0 νικηι Κ « ντρι « - κης 'ιινω _( η ως > ' καταρτι _ζεται _πρα γραμμα της _ινταΟΟα _ττιγραμβνιις των Κιπτρ _ι _»/ _(«( _δρομιυν , περιλαμ βανον _βιαψορενυς _ιπισκιψ _ι'ζ « τις αξιοθεατα μερη , διοργ ανωσιν ιρρτων κλττ , Εοχα _! προς την Π . Ε . Ε . Δ τοΟ Αγιου Κυρην € _ιας Προς τον Προεδρον της « Πο _« _γχνττρΒου Ενωσεω ς Ελληνων Διδασκαλων » απεσταλ η υττο του Π . Μη _^ _ροττολι-κχ / Κυρηνειας η _κοιτοτιρω επιστολη : « Αξιοτιμε Κυριε Προεδρε , Μετ ' _ινδομυχον _ανακον-ΦΙοχος « αι αγσλλιαε ηως _ττσρακο λου 3 ησαντ _« τα της ΙδρΟοχως _Ποητ κυπριοι » Ενωσεως των Ελληνων διδασκαλων της ημετερο ς Νησου μετ' αφατου α ! _ο < ο _^ ιστησεως _ ειδομεν , _ετετστριψο _ινττς εις την οοραν ημω . ' , την _εττπυχη ονντιλεσιν τσυ της χαι την προσηκοικ ηχν ως εκ ΘεουΙ _& σρξιν της δροχτεως συτης . » Βλυκν κα ! ωραιον οντως _υττο-Φωσκ _ει το λυκαυγες της εις την ημετεραν _γωνιαν του Ελληνισμου επανοδου των _εκπαγλων ημερΙων του « Διδασκαλου του Βενους » εις αντικαι _αυνοισιιν του ον τοις « εσχατης _κατρο · ς > παρεμ _βληθεντος διδασκαλου _ετειτηδευμοτειου . Ελ _ττιδοοορος _προδατνει δε η ανατολη της ενςηλου Χρισπσνι χης και εθνικης _διστεαιδαγω _γησεος . _»© ερμος συγχαιροντες τοις τε ταγοΤς και τοις μελεσι της Π . Ε . Ε . Δ . ολοψυχως _εΟχομεβα _αρτιαν _βερμονρΥον υρασιν και _τταρα © εου ευδοκιμησιν ταυτης , εττ αγαβω της τε Εκκλ ησιας και του Εθνους ημ ων αλλα χαι της αυτης ταυτης της Ε νωσεως και των _μετ λων αυτης . Διαπνρος . ττρος Κυριον ευχετης Ο Κυρηνειας Κυπριανος » . ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ! 85 , 000 _ΛΙΡΟΗ δι' απαλλοτ ριωθει ς τσι φλικιων ΠΑΦΟΣ , 4 ( ΤοΟ αντεχποκριτρυ μας)— ... . _Σημερον το 'Ετιαρχισκον _Δικαστηριον Παφου _εξεδωετε την _επιδιαιτητικην του _εΧποφοεσιν ως προς . το ποσον της « αποζημιωσεως , της πληρωτεας προς τους ιδιο _κτητας των 4 τσιφλικιων και των 3 -ποταμων Παφου , οι οποιοι αρδευουν Τι- « _τι-ι * - _—^—*»» - _~ 0-ι— . — _ιιι _ΛιλνΙΛΑ _,, Π . _% ΑνΧ _^ _ινιν / _ν _& _1 _^>!|^ « 1 _·^ συμφωνου . _τοωτης εις Λ . 85 . _εννι ' _. ' _· .. . ' ¦ Προκειται περι ν αιων 2-κτασεως 10500 σκαλων περιπου , μερικων οικιων κα ' ι αιιυβηκων κα ' ι μερικων δενδρων . . Ο διαιτητης της _Ηυδερνη σεως _εξετι μησεν δλα ταυτα εις την τιμην _τωνΛ . 60060 , οι δε διοηττιται των Ιδιοκτητων των τσιφλικιων κα ' ι ποταμων εις την τιμην των Λ . 175 . / 08 . 'Η διαιτησ ( α συνεδριασε επι πρλλσε · ημερας η δε υπο θεσις ητο αρκετα περιπλοκος κα ! ενδιαφερουσα . Εκ μερους της Κυβερνησεως διεξηγαγε την οποθεσιν δ κ . * Ι ακ . ' 1 ακωδιδης δικηγορος εκ μερους δε των Ιδιοκτητων των τσιφλ _, ικιων ο ' ι δικηγοροι ι · .. Μ . Ι . Νικολαιδης _, Χριστοδ . _Κυριακιδης και Μισελ . Χρυρης ..... ' . _ . . . : _Η _Οποθεσι _^ . θα . _εξ _ακολουθηση ως προς τον _καθορισμον της οποζημιωσεως δια την αποκτησιν και αλλων μικροτερων τεμαχιων γης και δενδρων ευρισκομενων εντος της περιοχης των < 5 νω τσιφλικιων και ανη κοντων εις χωρικους μη α · ποδεχθεντας την 6 πο της Κυβερνησεως προταθεισαν τιμην . Ο θιασος . _ΜανολΙδου — Παπα Κατα τηλεγραφημα ( . ( , 'Λ λεςαν & ρειας , 6 Θιασος ΜΛ · ΝΩ ΛΙΔΟΥ -- ΠΑΠΑ αφι _κνειτα ι εις Κυπρον ' την Πα ρασκπυην Ι 3 ην Αυγουστου και αρχι ζει αυθημερον τας παραστασεις του εις το Θε « τρον « ΕΛΛΑΣ * με το £ ργον « _ΓαΟιιες ειν' οι _ριζκς » των Αμερικανων συγγραφεων _Ντ' ΟυσοΛι και Βκαοι ) , Την επαυριον _Χαβιιατον 0 α ανα _βιβ _ασΟβ η _κωιιΜδΙα τοΟ Μτι / ρναρ ΣΛ « _Πυγμαλιων * . Μεχρ ις _οριστικη τακτο · ποιη _σεως τοΟ Τα | _ιε ου _τοΠ Θεατρου θεσεις διαρκειας ( ωμπονΒ . μιν Ο _ιιλΕιονται εις το _Γιβλιοπ _ωλειον Κ . Β . _Ρωσ σου , Τηλιφ , 527 _ΛιυκωπΙαν . . Υ . πιιΜυνος ΟΕΜ , ΔΕΡΓΗΣ Τυπο _» ς · , « ΖΑΓΑΛΛΗ » _Λιυκιοοια ΑΠΕΚΟΠΗ Η ΒΡΑΜΜΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟ ΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΡΑΜΜΟΝ Η προ ελασις του Εθνικου στ ρατοΟ συνεχ ιζεται στα θε ρως παρα την λυσσωδ η αντιοτασ _ιν του εχθρου . _ΑΟΗΝΑΙ , 4 ( ι » _βον > τι ρ ) . ·~ Ο Ελληνι _χοι 2 τρ « τ 4 ς < > _νεχιςβι _οταββρωζ την _ηροελχ _αιν του _ιχιιωκων του αυιιμ _ο _ριταζ εκ τδν _οχ-ορων τ « ν , παρα την προ βαλλομενη ν νιιτ ' _αω των λυσαωδη « ντιστ _ασιν . 'Η _εγιοη _μυραρχια ηνω βη' ηδη _μβτα των _δοναμβων τη Δι > τι χη Μακι δον ' ια , ε ωε _ιχβρ _ιις _απνΓειχχ _ι εις τον _κιιρι _» Βραμμον . Ο _οτρατεξ _ειοηλ-8 εν σημερον ε ! την Σαμ « ρ _Ι ναν και _χατελαβι τα σημαντικη _σπουδαιοτπτΟ υψωματα _^ _Αννιτσοι _, Ζ κουρτα , Κι _ρκβυρι και _Ζιχιρι . _Ουτω ακεχεπη . _Λ Α . _μωναιικ η . νραμμη _ανβφυδιααμου των συμμοριτων ε _· 5 τον _-τβμ . ειχ του Βραμμου . * » ο « _υτ « _$ αι _εδνιχοα 0 Ο · _ναμεις -υι « τη _χαταληψεω _^ του _υψωματοξ _Αμβωδ * απεκοψαν την _οδον _οιαφυγιιξ των συμμοριτων εκ τη Ηπειρου προ το Τιουγκοβλαυικον £ ι « _ ν _εθνικων . _ουνΟΙΙΙΕων . - Ο χ . ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ 2 . ΠΑΙ _^ Α · _Τιι ι * _Αα ιΛινι · Ο Υπαρχηγοι του Βεν . Επιτελειου _ιτρατου χ . _Κιτριλακης _γενομβνοι δεκτο _χβε _ την _ττρ _ωιαν _ττ * ρα _τπ _$ Α . Μ . του _Γασιλεω _ παρεμεινε ουνβ μιλων μετα τοΟ Ανακ _τος _εττι _ΤΒΙξ στρατι ωτικης καταο _τα αε _ας επι μακρ ων , ιταριο _ταμε νου κ « 1 του κ . Παπαγου . Ο κ . Κιτ ριλακη ανεχωρησε σημερον την _πρυιαν δια το μοτυ _πον , δπου _ασχων τα μονιμα _καδηχοντα _τιις διευ βυνσεω των επιχειρ ησεων · βα _αναιτλιι ρωοη προσωρινως και τον τε ως Διοι _κητην του Γ' _δωματος _ιτρατου κ . Καλογερ οπουλον , _αποαυρβεντα _επ ' ι μηνιαια αδεια δια λογους υγειας . Ο χ . ΙΤΡΑΤΟ _Ε ν , ιΧ ΤΟ _Β-ιΕΤΩΠΟΝ 'Ο Υπουργος των _Ετ ρατιω τι χων χ . Στ ρατο ς παρη _χολου _βησε _χβες απο προχεχωρημενον παρα _τηρη _τηριον του μετωπου την 6 ολπν _πυροδολιχβυ χατα τοΟ υψωματος _Ταμπουρι _ου . Τον χ . Υπ _ουργον υ · πεδεχ _δησαν _ενβουσιωδω ς οι ανιρες της πρωτ ης γραμμης του μετωπου , του οποιου _επεσχεφβπ . ΟΙ ΑΠΑΒΟΜΕΝΟΙ _ΕΟΝΙΚΟΦΡΟΝΚ _Σ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ιιατ ' _αποφασιν του 'ΥΗ _ου ργιχου Συμ _βουλιου οριζεται , οτι ει τα ς περιπτωσει απαγω γη _εβνικοφρονων υπαλληλων υπο των συμμοριτων αι _αποδοχαι αυτων βα κατα βαλλων ται ει του _οιχειου των , 'Λφ' ετε ρου απεφασισθη , οτι οι _υπηρετ _βυντε ει το στ ρατευμα δημοσιοι υπαλληλο , εταιρειων χ . λ . π . δεον να _προαγωνται κανονικως υπολογιζομενου του χρβνου της υπ _ηρεαικς των εν τω _στρατευματι . ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΣΟΒΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Ως αναγρα ψει _απογευματ ι _ν'Π _εφημβ _ρι επι των _δημοβιευζεισων την _πρωι _κν πληροφοριων περι _προ 5 ισε 4 ) ν τη Αι γυπτο » και 'Ε _> _Λ . & ι _& _ξ , οπω ει την προσεχη εν Παριο _Ιοι Βεν . Συνε λευσιν της Ο . Μ . Ε συναψουν Μεσογειακων _Συμφωνον , ανεκοινω βη αρμοδιω _ ση μερον δτι ουδεμικ _σχετι χη _πρωτοιουλια εχει . _ανοιληφ βο μεχρι ' _τουδε υπο τη Ελληνικη Κυβερνησεως , _οδτε γνωριζει αυττ _ι _παρομοιοιν _χινησιν ικ μερους οιασδηποτε αλλη χω ρα . γ Η ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΓΑΝΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜ ΟΡΙΤΩΝ Κατοπιν προσφυγη τη Ελληνικη . Κυι _ερνησεω _ προς την _Γαλχανικι , ν Επι - τροπην προ διαπι _βτ ωσιν νεα απροχκλυπτου ενισχυσεως των συμμοριτων εξ Αλβανια , _εφδχι ιαν ει Ιωαννινα τα πρωτα μελη του Κλιμακιου τη Επιτροπ η κα » ανβχωρη σαν _αβροποριχω εις Κονιτβαν . Αυριον ολοκληρον το _Κλιμαχιον βα _μιται ξ ) εις τα _προχεχωρημεν β γραμμας 6 ο _ρειω _ τη _·> _Κονιτοης . Η ΛΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΟΗΝΑΙ 4 ( Ρεουτερ _) . — Ανεχοινω _βπ επισημως , οτι , _χατοπιν _ - συμφωνια μεταξι _» τη Ελληνικης _χαι της _Γροτ τανι χ _ης _Κυβερνησεω , 8 α ελαττ βιΓη χατα 20 ο ) ο το προβωπι χον . τη ς εν Ελλαδι Γρετ τανι _χης αστυνομικη Αποστο λη . Δια της αυτη συμφωνια προνοειται δτι π Αποστολη 8 α · παραμειν _η εν Ελλαδι _επι : 1 _% εισετ » _βτβ _ _. ΛΙ _ηΛΤΤΛΙ ΙΛΙΡΙΠ _ΑΤΛΙ υι Π / ΙΧυΙ _ΑΝΕΜΔυ Ι _υΙ ΡΙ _ιΤΩ 7 ΗΤΗ _ΑΑ Α Την _ΑΠΥΚΙΑΚΡ η Τ ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟΝ 4 ( Ρ . ) ΕΙς την συνεχιζομενην εν Γε _λιγραδιω Δ ιωσκεψιν επι της ναυσιπλοιας τοΟ Δουναβεως , 6 Ρωσσος αντιπροσωπος κ . _Γισινσκυ επεμεινε και πα λιν επι της · προτασεως του δπως η Μ . _Γρεττανια και η Βαλλια αποκλεισθουν της Επιτροπης ελεγχου του ποτοιμου , ισχυρισθεις δτι μονον τα ενδιαφερομενα παραδουναβια Κρατη θα Επρεπε να μετασχουν ταυτης . Πιστευεται δτι η Μ . Γρεττανια και η Βαλλια θα αγω νιοθουν σθεναρως εν τη Διασκεψει δια να επιστραΦουν εΙς αυτας τα μεγαλα ποσα , τα οποια _διεθεσοεν δια την επι του Δουναβεως _Επιτροπην , της οποιας . οι -Ρωσσοι ζητρΟν _την καταρνησιν . Το ολικον ποσον , το οποιον _κατεβαλεν η * Αγγλιο _: εις την _ιδρυθεισαν κατα το 1921 Ε _πιτροπην , ανερχεται εις 60 —70 _εκατομμυρια λιρων . — Η Βιουγκοσλαυια κατηγγειλε προ ' ς το Σ . Ασφο > λειας την Μ . Γρεττανι . < ν και τας Ην . Πολιτειας επι τω δτι « μεταβαλλουν την Αγ * - _γλοαμερικανικην Ζωνην της Τεργεστης εις Ι _ταλικην _ε--παρχιαν * . Η ΚΡΙΖΙΖ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΙΝΟΥ ( Συνεχεια εκ τη ι η σελ . ) _οΟτος εινα ι ο διοικητης τοΟ τμηματος της Δυτικης Ρωσσικης Στρατιας- — βασιζο - μενης εις το _Μινο κ και Ιντερμπουργκ —το οποιον ειναι η κυρια _δυναμις κρουσεως της γενικης σοβιετικης στρατιωτικης διαταξεως εις περιπτωσιν επιχειρησεων _εις ευρειαν κλιμακα εναντιον της Δυτικης Ευρωπης . Προς το παρον ιιι ουμμαχι'κ α ' ι στρατιωτικα ! δυνα μεις _εις την _Δυτικην ΒερμανΙαν ειναι εις λιαν _μειονεκτικην θεσιν εν συγκρισει προς την _αοβιετικην αυτην _συγκεντρωαιν στρατευματων . ΟΙ Λγλοι διαθετουν την επιλι · _κτον 6 ην _μεραργιαν , εσχατως αφινθεισαν εκ Παλαιστινης και _αριθμοΟσαν 6 . 000 6 ν 6 ρας , εις το _ΙΛεοΛια - _Χολοταιν . II _διοικησις της _ταριοχης τοΟ Α μβουργου περιλαμβανει περι _τουε , 25 , 000 ανδρας ποικιλων μοναδων και η _διοικησις της περιοχης _Ανοβερου διαθετει ισως ελαφρως περισσοτερα _στρατι-υματα . Η 2 α | ΙΒ ρ < Υρν ( τ _ΚΠτλ ι ' ιΤΤΤΒΙ ι { τι _) _ιυρεΒαν _ιτεριοχην του _βιο · μηχανικου Ρουρ και οι Δανοι και οι Νορβηγοι ιιχουν μικρας δυναμεις εις την ΒερμανΙαν δια καθηκοντα _κατοχες , _ενφ οι Γελγοι διατηροΟν μικρον σωμα εις τι 1 ) ν _Ρηνανισν . Ο αλικος αριθμος των αγγλικων _στριχτευμ ατων εις την _Βεριιιινιαν διν υπερβαινει τους 100 . 000 ανδρας , μεγα ποοοστον των οποιων ειναι νεοσυλλεκτοι . μαχιμος δυναμις που διαθετουν οι Αμερικανοι εις την Ιδι κην των _ζωνην _ει ς την ΒερμανΙαν _αποτελειται σχεδον Λποκλειο ·( _ικως απο στρατιιιιτικην _αστυνομιαυ εκ 30 . 000 ανδρων , το _μΑγι · στον μερος των οποιων ι · _κταλοΟυ εθελοντικην 0 ητε ( . αν . ΜΠΡΑΙ _-ΛΝ ΚΟΝΕΛ Αφιξις επιφανους _Ελληνος χ € ιροι _) ργου Κογτ' _εινιστολην τοΟ καθηγητου της Ιατρικης Σχολης του εΟνικου Πανεπιστημιου κ . Γλαδιμηρου Μπενση προς τον κ . Θεμιστοκλη Δε ρβην _αιρικνειτ αι εντος των ημερων εις Κυπρον αεροπορικως εξ Αθ ηνων δια πρεπης χειρουργος κ . Μ . Μακκας μετα της συζυγου του . Ουτοι 0 α ανιλθουν εις Πλατρας , « που Οα παραμεινουν επι Ιι να μηνα προς _Ι ' _ιρΒ ιΟ _^ _ρι Οιιυν . _Ανεχορησαν εκ Κυπρου Καθ α πληροφορουμεθα , ουδεν _'Λμερικανικον αεροπλανον ευρισκεται πλεον εν τω _αεροδρομια Λευκωσιας . Ια _τι-Λευταια εν τω ρηΟεντ ι αερο & _ροιιιω _τεσοαρ _< χ 'λμιρι κανικα αεροπλανα _ανι . χωρη σαν προσφατως . Απολυσι ς υπα λληλων ΛΕΜΕΣΟΣ , 4 ( ΤοΟ αντ «· ποκριτοΟ ιιας ) . Το εν Λεμεοω Βραφειον ΕλεγκτοΟ Προ μηΟειων προεβη εις _απολυσιν τριων υπαλληλων , λογω περιορισιιοΟ των εργασιων τοι ) _ρηθεντος Βραφειου . ΑΙ αιτ _ηκις προ ς την _Κυβερνησιν ΤΛ κοινον υι ? βν 0 _υμι (| βτ' » · αρμοδιως , 6 _τι _αιτηοοις προς την Κυβε ρνησιυ υα _εζετο ζωνται μονον εαν αΟται 6 ποβαλλωνται μεσφ τδν οικειων Διοικητων . Προνοια δια _Κυβερν . υπαλληλους ΛΛΡΝΑΞ , 4 ( ΤοΟ ανταποκριτου μβς ) , — Υπ 6 τσΟ Διοικητου Λορνσιιος _απεο-ταλη εγκυκλιος προς τους Λνουχτωρας της Επα ρ χισς , δι 'ης εντελλεται εις αυτους , δτι , οσακις κυβερνητικοι υπαλληλοι διανυκτερευουν ιις τα χωρια τον , οφειλουν να παρεχουν ιις αυτους _τροπον « αι καταλυμα εναντι πληρωμης 7 ) - _ημιρηοιως . Επι _κλοηο ποδηλατ ου Π ροοηχΟη χθες ενωπιον τοΟ Δικαστηριου Λι υκωσ 1 α _< ο εξ _Λν « Κυ & _ιδων _'Λριοτ _^ _ιδης Ευτυχιου , κα τηγορουμενος επι _κλοπΩ ποδηλατου , Ουτος _κατεδικααΟη εις φυ · λακ ισιν _τριιυν ημερων και _εδεομευΟη δι εγ γυησεως 20 λιρων δια δυο ετη . Μ _·^ _Ρ' /! _Π _5 ¥ _^^ Ελ ω Ι Ε VI ΚΑΙ 1 : 1 Α _^ Μ Ζ _υ ΙΣ

Title Subject Page