Back

H μεταμόρφωση του «τουρκικού παντοπωλείου»

H μεταμόρφωση του «τουρκικού παντοπωλείου» Μεσαιωνικού Κάστρου της Λεμεσού, πα- ρά την εκατοντάχρονη λειτουργία του, τις τελευταίες δεκαετίες έγινε συνώνυμο της µιζέ- ριας, της βροµιάς και της εγκατάλειψης. Ευτυχώς που ο Δήμος έδωσε κατεύθυνση για αναπαλαίωση της ιστορικής (και διατηρητέας) Αγοράς κι ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέλαβε αφιλοκερ- δώς την επιδιόρθωση του κτιρίου, σε µορφή. και περιεχόµενο που ν΄ αντανακλούν την παλιά του αίγλη. Οι εργασίες προβλέπεται ν᾿ αρχίσουν αρχές του Μάρτη και να διαρκέσουν 4 µε 5 µήνες. Η δαπάνη υπολογίζεται γύρω στις 40.000 λίρες, Καταβάλλονται προσπάθειες να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό από χορη- ZA γίες επιχειρηματιών. Εκτός απ’ τη γενναιόδωρη οικονομική βοήθεια, που αναμένει ο Σύν- δεσµος Πολιτικών Μηχανικών 5 Ὁ. από εκείνους που επιθυμούν να } συμβάλουν στην αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής µας κληρονομιάς, απευ- θύνεται και προς επαγγελματικές εταιρίες για παραχώρηση των απαραίτητων υλικών. Ο ίδιος, βέβαια, ο Σύνδεσμος καλεί τα µέλη του να εργαστούν. για υλοποίηση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε. Ἠδη, τον συντονισμό της προσπάθειας ανέλαβε Spears ομάδα προώθησης του έργου, που την αποτελούν η Λένια Μπέρου, ο Γιαννάκης Σκορδής, ο Άγγελος Χρί- στου, ο Πέτρος Ευλογημένος και η Κρίστια Χρίστου. Οι επεμβάσεις στο γνωστό «τούρκικο παντοπω- λείο» δεν προνοούν οποιεσδήποτε δομικές αλλα- γές αλλά µόνο επιδιορθώσεις, έργα συντήρησης κι αντικατάστασης εκείνων των ξένων υλικών που δεν συνάδουν µε τη φυσιογνωμία της παλιάς αγοράς. Θα επιχειρηθεί µε νεροβολή ν᾿ απομακρυνθούν τα επιχρίσµατα των τοίχων και θ' ακολουθήσει η επι- διόρθωσή τους. Επεµβάσεις επιδιόρθωσης χρειά- ζονται η σκεπή του κτιρίου κι οἱ ὐδρορρόες του. Θα συντηρηθεί ο ξύλινος σκελετός της οροφής, θα γίνει ανακατασκευή των ξύλινων παραθύρων και, τέλος, θα αναµορφωθεί όλος ο εσωτερικός χώρος του παντοπωλείου. Το παλιό δάπεδο θα ξηλωθεί, για να τοποθετηθεί νέο, ενώ κρίνεται σκόπιμο κι η δηµιουργία πεζο- δροµίων στην κύρια ανατολική πλευρά της Αγοράς. Ο Γιαννάκης Σκορδής, µέλος της ομάδας προώ- θησης του έργου από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μη- χανικών κι Αρχιτεκτόνων Κύπρου, δεν κρίνει την αναπαλαίωση της ιστορικής μικρής Αγοράς ως ένα T 9 «μικρό παντοπωλείο» στην περιοχή του Αυτήν την εικόνα θα παρουσιάζει το «τουρκικό παντοπωλείο» µετά την ανακαίνισή του. Αυτήη ακαταστασία στο εσωτερικό της Αγοράς θα δώσει τη θέση της σε καλόγουστους καθαρούς πάγκους. Θα τηρηθούν αυστηρά και οι κανόνες υγιεινής του χώρου. Δημοτική Αγορά Ποιος θα είναι ο ρόλος και Π λειτουργική χρήση της μικρής Δημοτικής Αγοράς µετά την ανακαίνιση Κανένας δεν µπορεί να αποφανθεί µε σιγουριά, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο µετά την αποπεράτωσῃ των. εργασιών θα κληθεί ν’ αποφασίσει. Εκφράζονται, πάντως, απόψεις για συνέχιση τῃς λειτουργίας της αγοράς κι η συστέγαση σε αυτήν κάποιων. ξεχασµένων επαγγελμάτων, όπως nN Κκαλαθοπλεκτική ΚΙ Π κεραμική. Ο αντιδήμαρχος Γιάννος Δανιπλίδης εισηγήθηκε όπως το κτίριο χρησιµαποιῃθεί από το Δήμο για στέγαση των Πολιτιστικών Ὑππρεσιών του και την τέλεση των πολιτικών γάμων. στατικό και μεμονωμένο έργο στην περιοχή του Κά- στρου. Είναι σίγουρος πως αυτή µπορεί ν΄ αποτε- λέσει την αρχή και τη βάση στην αναδιαµόρφωση της παλιάς λαϊκής γειτονιάς της Λεμεσού. Γιάννης Κωστακόπουλος