Back

Έμεινε από αμυντικούς...

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Έμεινε από αμυντικούς... Β Άρεσαν οι νεαροί Κουνούσιπς-Παπαϊωάννου MEME έμεινε από αμυντικούς η ΑΕΚ Λάρνακας. 0 πππα Σταύρος Παπαδόπουλος πονοκεφαλιάζει MEE ΟΠό χθες γιατο αμυντικό σχήµα που θα παρατάξει στο επόμενο παιγνίδι µε τον Απόλλωνα, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ δεν µπορεί να υπολογίζει σετέσσερις βασι- κούς αμυντικούς παίκτες. 0 νεαρός Μιχάλης Μάρκου, που παρουσιαζόταν πολύ ανεβασµένος στα τελευ- ταία παιγνίδια, συ- µπλήρωσε τρεις κί- τρινες στο παιγνίδι µετη Δόξα, ενώο Παύλος Μάρκου ένιώσε πόνους στο πόδι και αποχώρησε απότο 26΄ του αγώ- να. Εκτός ομάδας παρα- μένουν επίσης οἱ τραυ- µατίες Κλήμης Αλεξάν- δρου και Άγγελος Μισός. Έτσι ο «Παπ» είναι ανα- γκασμµένος να επιφέρει αλλαγές στην αμυντική’ γραµµή της ομάδας του ενόψει Απόλλωνα. Στα ευ- χάριστα, ο Στέλιος Στυλια- νίδης που έχει εκτίσει την εκτός ομάδας λόγω τραυματισμού. ποινή της τιμωρίας του τέ- θηκε ήδη στη διάθεση του προπονητή. Στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ επικρατεί ικανοποίη- ση µετά τη νίκη επί της Λόξας, που έθεσε φραγμό στον αγωνιστικό κατήφορο Ίων τελευταίων εβδο- µάδων. «Δεν είναι µόνο η έκταση του σκορ που µας ικανοποιεί, αλλά κυρίως η καλή εμφάνιση που πραγ- µατοποίησε η ομάδα pac» δήλωσε στο «Γ» ο Γένι- κός Αρχηγός Κωστάκης Χριστοδουλίδης. «Οι παί- κτες µας παρουσιάστηκαν βελτιωμµένοι σε σύγκρι- ση µε τους τελευταίους αγώνες και εκτός από τα πέ- ντε γκολ που πέτυχαν, δημιούργησαν ευκαιρίες και για άλλα τέρματα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά µας που είναι να µαζέψουµε όσο το δυνατό περισσότε- ρους βαθμούς για να κατακτήσουµε την 4η θέση» κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης. Στο παιγνίδι µετην Δόξα ο Κύπριος τεχνικός είχε την ευκαιρία να δει και τους νεαρούς Κουνούσιη και Παπαϊωάννου. Ο Γενικός Αρχηγός του σωματείου της Λάρνακας αποκάλυψε στο «Γ» ότι η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται για να συμµετά- σχει στο Ιντερτότο για οικονοµι- κούς λόγους (δεν θα επιφέρει Κανένα όφελος), αλλά κυ- ρίως για αγωνιστικούς λόγους, αφού θα χαλά- σει το όλο πρόγραµµα προετοιμασίας της οµά- δας. Σήµερα στις 4 μ.μ. η ΑΕΚ θα τα πει «φιλικά» µε ομάδα Α΄ κατηγορίας της Εσθονίας στο βοη- θητικό γήπεδο προπονή- σεων. Ο «Παπ» θα έχει άλλη µια ευκαιρία να δοκιμάσει κάποιους νεαρούς και να βγάλει χρή- σιµα συμπεβάσμµατα για τις A δυνατότητές TOUS. Εντός των προσεχών ηµε- ρών ο Πρόεδρος Ντίνος Λευ- καρίτης θα αρχίσει κατ’ ιδία ο Κλήμης Αλεξάνδρου συνεχίζει να εἴναι συναντήσεις µε όλα τα µέλη του γυν διοικητικού συμβουλίου, προκειµένου να πληροφορηθεί τις προθέσεις τους για τη νέα χρονιά, ενόψει βέβαια και της γενικής συνέλευσης του σωματείου στις 5 Απριλίου. Πληροφορίες µας αναφέρουν ότι η πλει- οψηφία του νυν Δ.Σ. επιθυμεί να συνεχίσει pact pe τον Ντ. Λευκαρίτη για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο όλων των Λαρνακέων, η ΑΕΚ να καταστεί µό- νιµη πρωταγωνίστρια στα ποδοσφαιρικά πράγµα- τατου τόπου. Βάσος Βάσου