Back

Διακήρυξη από Ε.Κ και Τ.Κ Συνδικάτα

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3 ΠΑΝΣΥΝ ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ Διακήρυξη από Ε.Κ και Τ.Κ Συνδικάτα ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ προσπάθειες έτσι που και άλλες ορ- γανώσεις να προχωρήσουν σε επα- φές τονίστηκε σε δημοσιογραφική διά- σκεψη στο οδόφραγµα του Λήδρα Πά- λας από Ελλπνοκύπριους και Τουρκοκύ- πριους συνδικαλιστές µέλη της συντονι- στικής εππροπής για την διοργάνωσπ του Πανσυνδικαλιστικού φόρουμ που θα γί- νει στις 28 και 29 Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε όλα είναι έτοιμα και ανα- µένεται να παραστούν γύρω στα 230 άτοµα Ελ- ληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνδικαλι- στές. Έχουν προσκληθεί επίσης να παραστούν ο α πρέπει να εντατικοποιπθούν οι εκπρόσωποι ελληνοκυπριακών και τουρκο- κυπριακών κομμάτων, η Συνομοσπονδία Ευ- ρωπαϊκών Συνδικάτων, Η Διεθνής Συνοµο- σπονδία Ελευθέρων Εργατικών Κομμάτων, οι πρέσβεις των μονίμων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο αρχηγός της ΔΙπλωμα- τικής Αποστολής της Ε.Ε. στην Κύπρο, η εκ- πρόσωπος του Γ.Γ του ΟΗΕ στην Κύπρο και ἄλλοι. Η ημερήσια διάταξη του 3ου Παγκύ- πριου Συνδικαλιστικού Φόρουμ καλύπτει ανα- σκόπηση και παρακολούθηση των πορισµάτων και διακηρύξεων των προηγούμενων Φόρουμ, τα πορίσματα του Εργαστηρίου γιατις κοινω- νικές ασφαλίσεις και τον ρόλο του συνδικα- λιστικού κινήματος και ειδικότερα του Παν- συδικαλιστικού Φόρουμ στη διαδικασία οἱ- κοδόµησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Στο φόρουμ αναμένεται πως θα υιοθετηθεί κοινή διακήρυξη για εργασιακά θέµατα και θα ανα- κοινωθεί πρόγραµµα για κοινές μελλοντικές δραστηριότητες Την συντονιστική επιτροπή απαρτίζουν από ελληνοκυπριακής πλευρᾶς οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΛΥ και από τουρ- κοκυπριακής πλευράς Τουρ-Σεν, Ντεβ-ις, και ΚΤΑΜΣ. Την συνέντευξη τύπου παρακολού- θησαν και Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πριν ακόµα ολοκληρωθεί αποχώρησαν προφανώς εξαιτίας των αδυναμιών που υπήρ- ξαν στην διαδικασία μετάφρασης και καλοιί συντονισμού.