Back

Κηλίδες αίματος στο διπλοκάµπινο φίλου

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗ: ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 22ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Κηλίδες αίματος στο διπλοκάµμπινο φίλου Ρα ταξίδευαν µαζί σπιν Αθήνα και το θύμα είχε κόψει τα εισπήρια ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ βρέθηκαν στο διπλοκάμπινο αυτοκίνητο που οδηγούσεο ύποπτος Το βράδυ της εξαφάνισης του Φώτη Πετρακίδη, οδήγησαν την Αστυνομία στη σύλληψπ του Ἴ2χρονου Γιώργου Χριστοδούλου, από την Αραδίππου. Η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής το δι- πλοκάµπινο αυτοκίνπτο που οδπ- γούσεο Χριστοδούλου θεάθηκε να κινείται ύποπτα στην περιοχή Κό- σης, όπου εντοπίστηκε εγκαταλε- λειμμένο το αυτοκίνητο που Χρησι- μοποιούσε ο Πετρακίδης. Το αυτοκίνητο του υπόπτου πέρασε από το μικροσκόπιο των εµπειρογνω- µόνων της Εγκληµματολογικής Υπηρε- σίας και σ' αυτό εντοπίστηκαν πολλές κηλίδες καὶ ίχνη αίματος. Χριστοδού- λου και Πετρακίδης ήταν γνώριµοι και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Τη μαρτυρία αυτή παρουσίασε χθες η Αστυνομία ενώπιον του Επαρχιακού Λικαστηρίου Λάρνακας και πέτυχε την. έκδοση διατάγματος οκταήµερης κρά- τησης του Χριστοδούλου. Παρουσιάζο- γταςτον ύποπτο στο Δικαστήριο, ο βοη- θός υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Αν- δρέας Κρόκος, κατέθεσε ότι εναντίον. του εξετάζεται υπόθεση φόνου εΚκπρο- μελέτης. Όπως αναφέρθηκε, τη νύχτα του πε- ρασµένου Σαββάτου εντοπίστηκε στην περιοχή Κόσης εγκαταλελειμμένο αυ- τοκίνητο μάρκας Σιτροέν που ανήκει στον Γιώργο. Πάη, από τη Λάρνακα. Δύο εβδομάδες προηγουμένως ο Πάης είχε δώσει το αυτοκίνητό του στον Φώτη Πε- 0: πολλές κηλίδες αίµατος που Ο Γιώργος Χριστοδούλου, 22 χρόνων, από την Αραδίππου, ο οποίος συνελήφθη σχετικά µε τον φόνο του Φώτη Πετρακίδη (ένθετη φωτό), κατά την προσαγωγή του στο δικαστήριο. τρακίδη, ο οποίος και το οδηγούσε. Έγι- ναν εξετάσεις για εντοπισμό του Πε- τρακίδη και σύµφωνα µε τη σύζυγότου, Φάνη, αυτός είχε αναχωρήσει από το σπίτιτους στην ΄Εγκωµη το βράδυ της Παρασκευής για να µεταβεί στα Λύμπια και να παραλάβει τους εργοδότες του για να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Έκτοτε, όµως, είχε εξαφανιστεί. Το Σάβ- βατο το πρωί η σύζυγος ενός από τους εργοδότες του Πετρακίδη ανέφερε στην Αστυνομία ότι το θύμα δεν είχε μεταβεί το προηγούμενο βράδυ στα Λύμπια για να παραλάβειτους εργοδότες του. Μά- λιστα, είπε ότι του τηλεφωνούσε στο κινητό, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Η αστυνομία άρχισε αµέσως έρευνες για εντοπισμό tou Πετρακίδη, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε µεταφέρθη- Κε στο Αρχηγείο για επιστημονικές εξε- τάσεις. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που έγιναν στον υδατοφρά- χτη Αραδίππου, εντοπίστηκαν ίχνη στο έδαφος Κοντά στο φράχτη που υποδή- λωναν ότι κάτι σύρθηκε επί του εδά- Φους και ρίφθηκε στο φράχτη. Κλήθη- καν δύτες και το απόγευµα της ίδιας µέ- ρας ανασύρθηκε νεκρός και γυμνός από τη µέση και πάνω ο Φώτης Πετρακίδης. Έγινε αυτοψία από τον ιατροδικαστή Σταυριανό, ο οποίος διαπίστωσε τραύ- µατα σε διάφορα µέρη του σώματός του που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο: Στη σκηνή εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και άλλα τεκμήρια. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά τη µεταφορά του θύματος στην. περιοχή του φράχτη χρησιμοποιήθηκε αυτοκίνητο. Όλα τα ανευρεθέντα τεκ- µήρια στάληκαν για επιστημονικές εξε- τάσεις. Από τη νεκροψία στη σορό του Πε- τρακίδη φάνηκε ότι ο θάνατος του προήλθε -από διάτρηση καρδιάς, πνευμόνων και ήπατος από βολίδες πυροβόλου όπλου ή όπλων -.από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προήλθε από πυροβολι- σµό εξ επαφής. Σύμφωνα πάντα µε τα όσα λέχθηκαν στο Δικαστήριο, η Αστυνομία εξασφά- λισε γραπτή μαρτυρία ότι το βράδυ της Παρασκευής µεταξύ 8 --9 μ.μ. το δι- πλοκάμπινο που οδηγούσε ο Χριστο- δούλου και ανήκει στην πεθερά του, θε- άθηκε να κινείται ύποπτα σε χωµατό- δρομο της περιοχής όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του Πετρακίδη. Την Τρί- τη το βράδυ ο ύποπτος κλήθηκε για ανά- Κριση στο ΤΑΕ Λάρνακας. Έδωσε κατά- θεση στην οποία προβάλλει κάποιους ισχυρισμούς που εξετάζονται. Αναφέρει ότι ήταν γνωστός µε τον Πετρακίδη και ότι το θύμα του πρότει- νε να ταξιδέψουν µαζί για την Αθήνα την περασμένη Κυριακή. Οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία ότι ο Πετρακί- δης έκοψε από ταξιδιωτικό γραφείο στο Στρόβολο δύο εισιτήρια για τον ίδιο και τον Χριστοδούλου. Το διπλοκάµπινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ύποπτος εξετάστηκε χθες ενδελεχώς από εµπει- ρογνώµονες της Εγκληµατολογικής Υπη- ρεσίας του Αρχηγείου. Σε πολλά σηµεία, εκτός και εντός του οχήματος, βρέθη- καν πολλά ίχνη και κηλίδες αίματος, καθώς και άλλα τεκμήρια. Όλα στάλη- καν στο Ινστιτούτο Γενετικής για επι- στηµονικές εξετάσεις. Από το αυτοκί- νητο έλειπε ο εφεδρικός του τροχός, ενώ ο λασπωτήρας ήταν κομμµένος. 0 Χριστοδούλου, που είναι αρραβωνια- σµένος στην Κ. Δευτερά, έδωσε κάποι- οὓς ισχυρισμούς που διερευνώνται. Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι µέχρι χθες είχαν ληφθεί 25 καταθέ- σεις και υπολείπονται άλλες 50. Έχουν ανακριθεί διάφορα πρόσωπα, ενώ οι έρευνες στην περιοχή του Φράκτη Αρα- δίππου συνεχίστηκαν και χθες για ανεύ- ρεση του φονικού όπλου, των καλύκων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς καιτων ενδυμάτων του θύματος. Οι δικηγόροι του υπόπτου δεν έφε- ραν ένσταση στην οκταήµερη κράτηση του πελάτη τοὺς. Διάβασαν, ωστόσο, δήλωση στο Δικαστήριο, σύμφωνα µε την οποία «ο ύποπτος αρνείται κάθε ανάμιξη στο έγκληµα, αλλά θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των ανακριτι- κών αρχών». Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Χριστο- δούλου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση πριν µερικά χρόνια για τη γνωστή υπό- θεση κλοπής χειροβομβίδων από στρα- τόπεδο της Αραδίππου.