Back

«Αμαρτίες» τους τέως παιδεύουσι τον νυν

HUAITLT Aa Μητρόπολη Λεμεσού και πασών των προβλημάτων ανθρώπινα «Αμαρτίες» καθημερινά ο νέος μητροπολίτης Λεμεσοί Αθανάσιος, από την ηµέρα που επίσηµα εγκα- ταστάθηκε στην εκκλησιαστική του περιφέρεια. Πριν. ακομα κοπᾶσει η ιαχή «ἄξιος-άξιος» του πλήθους κι ο πανιερώτατος καλείται ως νέος να λύσει τις εκ- κρεµοτητες που του κληροδότησε ο τέως. Το θέµα του Αμιάντου επιστρέφει, η κατάσταση στο νέο κοιμητήριο προκαλεί τους πιστούς, αφού οτιδήποτε άλλο θυμίζει παρά ιερό χώρο. Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς επενδύει στην πραότητα του Αθα- νασίου για µη ακύρωση της πράξης πώλησηςτου εκ- κλησιαστικού κτήµατος στην ΑΗΚ. Ο Δήμος των Πολεμιδιών θᾳ ζητήσει επίσπευση των εργασιών για αποπεράτωση του μεγαλύτερου στην Κύπρο ναού προς τιµή του Αγίου Νικολάου µε την απλόχερη δωρεά των 700.000 δολαρίων του Ρώσου επιχειρηματία. Ταυτόχρονα θα ζητήσει και διαφάνεια για το δαπανηθέν ποσό. Ὑπάρχουν και ἄλλα πιεστικά προβλήματα της ίδιας η παρόμοιας φύσης και των ανάλογων διαστάσεων στη Λεμεσό. Ο νέος ιεράρχης όµως συνεχώς «ενημερώνεται» ἔµπρακτα για το τι τον περιμένει στην περιφέρεια που ανέλαβε. δη πήρε µια γεύση από την άλλη... κοσµικότητα της πόλης. Πλήθος ανθρώπων συρρέ- ουν στην κατοικία του ζητώντας βοήθεια και φι- λανθρωπία. Ό,τι αδυνατούσε ο πάσχων ή ο επαί- της να πάρει προηγουμένως, το προωθεί τώρα, σε πιο εύφορο έδαφος. 0 Αθανάσιος μπροστά σε αυτό το φαινόμενο έσπευσε να συστήσει Ειδική Επιτρο- πή για εξέταση όλων των περιπτώσεων. Η Λεμεσός είναι δύσκολη εκκλησιαστική περι- φέρεια και από το «εσωτερικό» της μητρόπολης. Η Αυλή του τέως (συγγενείς που ορίστηκαν συνεργά- τες του) έχουν καταλάβει τα νευραλγικά πόστα και θά- ναι δύσκολο αλλά και προκλητικό να μετακινηθούν. Τουλάχιστον απ’ ό,τι φαίνεται θα πλαισιωθούν από στενούς συνεργάτες του Αθανασίου. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί µια ανούσια πρά- ξη ακόµα και για χριστιανούς, που προηγήθηκε της ενθρόνισης του νέου μητροπολίτη. Η αφαίρεση µιας µαρμάρινης πλάκας από τα Γραφεία της Μητρόπολης, ως σύμβολο του παπισμού και η τοποθέτηση του ορθόδοξου δικέφαλου αετού. Πιθανόν να µη γνώριζε ο Αθανάσιος αυτή την επέμβαση. Πιθανόν κάποιοι της Αυλής του τέως να επέλεξαν αυτό τον τρόπο για να αποδείξουν τα χρι- στιανικά τους αισθήµατα και να προδιαθέσουν τον νέον. Όμως, έστω και τώρα ο μητροπολίτης Λεμεσού πρέπει νάχει λόγο, άποψη και θέση για το θέµα και για κάθετι που αφορά την αρχιτεκτονική µας περι- ουσία ή την Εκκλησιαστική µας κληρονομιά. Και ο Α ντιµετωπος µε τις «παλιές αμαρτίες» έρχεται Καθολικός σταυρός ήταν τοποθετημένος στην πρό- σοψη του κτιρίου από το 1923! Το προαναφέραμε. Είναι δύσκολη η µητροπολι- τική περιφέρεια Λεμεσού. Αλλά ήταν θέληµα του Θε- οὔ και απόφαση του Αθανασίου να αφήσει τους στε- γούς και κατά τρόπο άνετους τοίχους του µοναστη- του τέως παιδεύουσι τον νυν ριού του Μαχαιρά και να µπει στο θορυβώδες περι- βάλλον της Μητρόπολης Λεμεσού. Εδώ θα µένει ο Αθανάσιος Οι οδηγίες του Αθανασίου για το χώρο διαµονής του στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου της Μη- τρόπολης φανέρωσαν ευθύς εξ’ αρχήςτις προθέσεις του: Ζωή λιτή, περιορισμένη αυστηρά στα καθαρά εκκλησιαστικά του καθήκοντα, συγγενική (χωρίς υπερβολή) µε τα μοναχικά του βιώματα. Ο αρχιτέκτονας Αντώνης Πρωτοπαπάς που ανέ- λαβε να διαμορφώσει τοὺς χώρους διαµονής του γέου μητροπολίτη αποκρυπτογραφεί τις διαθέσεις του. «Ο πιο λιτός και απέριττος χώρος που θα µπο- ρούσε να ετοιμαστεί. Ζήτησε µόνο να επισκευαστεί ο θόλος στην τα- ράτσα και(εκεί να δημιουργηθεί ένα μικρό εκκλη- σάκι για την προσευχή του. Θέλει ακόµη να ετοι- µαστεί ένα δωμάτιο για εξοµολογητήριο». Προσωρινά ο Αθανάσιος διαμένει σε άλλο χώρο του ιδίου κτιρίου. Στο μόνιμο διαμέρισμά του θα εγκατασταθεί όταν ασπρισθούν οι τοίχοι, συντηρηθούν τα πατώματα και µπει η επίπλωση. «Θέλει τα έπιπλα απλά, από κυπριακό πεύκο. Στην ουσία θα είναι ξύλινοι πάγκοι µε μαξιλαράκια στην επιφάνεια τους ώστε να χρησιμοποιούνται ως καθιστικά», µας εξηγεί ο αρχιτέκτοντας. -Μοναστήρι µε λίγα λόγια, παρατηρούμε. -Ναι, μοναστήρι, αλλά όχι Κύκκος, µας απαντά µε νόημα. Γιάννης Κωστακόπουλος