Back

Πού στεκόµαστε

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ . Πού στεκόµαστε | καταναλωτές είναι n µεγαλύτερη οικονομική ομάδα στην οικονομία που επηρεάζει και εππρεάζεται από δη- µόσιες και ιδιωτικές οικονομικές αποφάσεις. Είναι, όµως, Π µόνπ σηµαντική ομάδα που, συχνά, οι απόψεις της δεν ακούγονται. Χρειάζονται προστασία. Αυτή η προστασία προσφέρεται από την αποδοχή παγκοσμίως των δικαιωμάτων των καταναλωτών. |. Το δικαίωµα της ασφάλειας 2. Το δικαίωµα της πληροφόρησης 3. Το δικαίωµα της εκλογής µεταξύ µιας ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών και σε ανταγωνιστικές τιµές 4. Το δικαίωµα όπως οι κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη και ακούν τις απόψεις των καταναλωτών, όταν ετοιμάζεται καταναλωτική πο- λιτική. 5. Το δικαίωµα της αποζημίωσης 6. Το δικαίωµα της εκπαίδευσης 7. Το δικαίωµα βασικών αναγκών που περιλαμβάνουν τροφή, έν- δυση, υπόδηση, στέγη, εκπαίδευση, εργασία 8. Το δικαίωµα για υγιεινό περιβάλλον Στο µέλλον, ίσως, παρουσιασθεί η ανάγκη να προστεθούν και άλ- λα δικαιώµατα για πολλούς λόγους, όπως η ανάπτυξη της τεχνολο- γίας, το χάσµα μεταξύ υπερκατανάλωσης και υποκατανάλωσης και η μετακίνηση πέραν από το 2000 στην αειφόρο διαρκή υποστηρί- Sun παραγωγή και κατανάλωση. Κάθε χρόνο, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσµο γιορτάζουν τα δι- καιώμµατάτους, στις 15 Μαρτίου, και κάθε χρόνο ορίζεται ένα θέµα, για να εξετασθεί από τους καταναλωτές µε ομιλίες και συζητήσεις. Το θέµα για το 1999 είναι «Προστασία του καταναλωτή. Πού στεκό- μαστε». Από το κράτος ψηφίστηκαν νόμοι και κανονισμοί, για να προ- στατευθεί ο Κύπριος καταναλωτής, χωρίς να σηµαίνει ότι είμαστε επαρκώς προστατευμένοι. 0 πρώτος νόµος που ψηφίστηκε αφορά την προστασία των καταναλωτών από κινδύνους για την υγεία καιτην ασφάλειά τους. Οι νόµοι που προστατεύουν τα οικονομικά συµφέ- ροντα των καταναλωτών είναι: -0 Περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμος -0 Περί Κυπριακών Προτύπων Νόμος -0 Περί Απροσκλήτου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νό- pos 1994 -0 Περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμος Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών αγωνίσθηκε και πέτυχε όπως όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται στον Κύπριο καταναλωτή, είναι στα Ελληνικά. Πρέπει, όµως, για σωστή πληροφόρηση του καταναλωτή να γίνει νόμος για τη διαφήμιση, αφού συχνά αυτή γίνεται παρα- πλανητική. Το άρθρο Ι53(2) της Συνθήκης του Άμστερνταμ ορίζει το στόχο της Ε.Ε. για τους καταναλωτές, ως εξής: «Προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Κοινότητα συμβάλλει στην προστα- σία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονοµικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώµατός τους για ενηµέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για υπεράσπιση των συμφερόντων τους». Σταυρούλας Ιακώβου, Μέλους Διοικητικού Συµβουλίου Υπεύθυνης Σχολών Καταναλωτών