Back

Θολές ελπίδες για συμφωνία

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ θολές ελπίδες για συμφωνία μ Το κάστρο του Ραμπουγιέ υποδέχεται ξανά σήµερα Σέρβους και Αλβανοφώνους 7 νας δεύτερος γύρος συνομιλιών µε στό- E χο την επίτευξη συμφωνίας για το Κοσ- συφοπέδιο αναμένεται να αρχίσει σή- µερα στο κάστρο του Ραμπουγιέ, στα περί- χωρα της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Και αυ- τή ακόµα π συµµετοχή των Σέρβων και των Αλβανοφώνων παρέμενε µέχρι την τελευταία στιγµή θολή, όπως θολές είναι και οἱ ελπίδες ότι θα επιτευχθεί ο στόχος των διαπραγµα- τεύσεων. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, που είχε φι- λοξενηθεί επίσης στο Ραμπουγιέ το Φεβρουάριο, έληξε µετά από Ι7 ηµέρες εντατικών συζητήσεων, εκ του σύνεγγυς, µε τη μεσολάβηση της Οµάδας Επαφής για τη Γιουγκοσλαβία. Τα πρώτα μηνύμα- τα έκαναν λόγο για κατ’ αρχήν συμφωνία των δύο πλευρών επί των πολιτικών προνοιών του προτει- 4 νοµένου σχεδίου ειρήνης. Καμία πλευρά, όµως, δεν δήλωσε έτοιµη να υπογράψει. Το σχέδιο, που έχει ετοιµασθεί µε πρωτοβουλία τῶν Η.Π.Α., πα- ραχωρεί στους Αλβανοφώνους του Κοσσυφοπεδί- ου αυτονομία, όχι όµως και ανεξαρτησία από τη Σερβία. Οι συντηρητικοί πολιτικοί ηγέτες τους έχουν ήδη εκφράσει την ετοιµότητά τους να υπο- γράψουν, θέτουν, όµως, ὡς όρο και την αποδοχή του σχεδίου από τους Αλβανοφώνους αντάρτες. Αντιδράσεις Οι ηγέτες των ανταρτών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου είχαν εντατικές δια- βουλεύσεις για να αποφασίσουν εάν θα υπογρά- ψουν ή όχι. Το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων παραμένει, επίσηµα τουλάχιστον, άγνωστο, άρα άγνωστη και η έκβαση των διαπραγματεύσεων, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι αντάρτες είναι έτοιμοι να υπογράψουν, ανάλογα, όµως, µε τους όρους που θᾳ θέσει η σερβική πλευρά. Το Βελιγράδι παραμένει, από πλευράς του, στο επίκεντρο των ισχυρών πιέσεων που ασκούνται απότις Δυτικές δυνάµεις. Ἡ αποστολή του Αµμερι- κανού μεσολαβητή, Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ, την πε- ρασμένη εβδομάδα, στέφθηκε µε πλήρη αποτυχία, αφού δεν κατάφερε να πείσει τη σερβική κυβέρ- —— γηση να αποδεχθεί την αποστολή στο Κοσσυφο- πέδιο στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ, η οποία θα επιβλέψει την εφαρµογή της ειρηνευτικής συµ- Φωνίας που θα υπογραφεί. Στο πλευρό του Βελι- γραδίου παραμένουν Ρωσία και Ελλάδα, που έστει- λαν επίσης την περασμένη εβδομάδα τους υπουρ- γούςτους των Εξωτερικών, Ιγκόρ Ιβάνόφ και Γιώρ- γο Παπανδρέου, για να διαβουλευθούν µετον Σέρ- Bo πρόεδρο, Σλόποταν Μιλόσεβιτς. Οι Δυτικοί Σύµ- µαχοι, από την πλευράτους, προειδοποιούν µε αυ- στηρότητα ότι εάν αποτύχει η προσπάθεια για υπο- γραφή της συμφωνίας, τότε η Σερβία θᾳ βρεθεί αντιμέτωπη µε την ανάληψη δράσης απότο ΝΑΤΟ, που έθεσε ήδη σε ετοιμότητα τις δυνάµεις του. Η Οµάδα Επαφής για τη Γιουγκοσλαβία έχει, εξάλ- λου, θέσει χρονοδιάγραµµα όχι µεγαλύτερο των πέντε ηµερών, στις δύο πλευρές, για να συμφωνή- σουν επί του προταθέντος σχεδίου. Η ειρηνευτική προσπάθεια σηµαδεύεται, την ίδια ώρα, από τις συγκρούσεις που εξακολουθούν να µαίνονται στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς τα διεθνή µέσα ενηµέρω- σης προβάλλουν τις συνέπειες της κρίσης, που συ- νεχίζεται εδώ και ένα χρόνο. Επίσημα γίνεται λό- γος για 2.000 νεκρούς και για περισσότερους από 300.000 πρόσφυγες. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ