Back

Η ανάπτυξη έχει χρώμα κυπριακό

ΠΕΡΒΟΛΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ανάπτυξη έχει χρώμα κυπριακό ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ. η οποία φιλοδοξεί να καταστεί πρότυπο τουριστικού προορι- σμού, καθώς µέσα στα επόµενα δύο µε τρία χρόνια προγραµµα- πίζεται σειρά πρόσθετων µεγαλεπήβολων έργων. Ο σωστός προγραμ- µατισµός, σε συνδυασμό µετον οικοδομικό οργασμό, κυρίως σετου- ριστικά καταλύματα και επαύλεις, που παρατηρείται σήµερα στην πε- ριοχή, αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η φιλοπρόοδη κοινότητα θα µπει µετο δεξί στον 210 αιώνα και θα καταστεί πραγµατικό στολίδι γιατην επαρχία Λάρνακας. To ύψος της δαπάνης για τα έργα υποδομής που έγιναν ή προ- γραμμµατίζονται να γίνουν στην τουριστική περιοχή, ξεπερνά τα τρία εκα- τομμύρια λίρες. Πρωταρχικός στόχος του Συµβουλίου Βελτιώσεως είναι να βελτιώ- σει την ποιότητα ζωής στην κοινότητα, να διατηρήσει τον κυπριακό χαρακτήρα της και να ενθαρρύνει τον ντόπιο και τον ξένο να επισκε- φθεί και να επενδύσει στα Περβόλια. Σήµερα, στα Περβόλια κατοικούν γύρω στα 1,600 άτοµα. Ποσοστό 404 των κατοίκων ασχολούνται µε τουριστικά επαγγέλματα. Το 355 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες και µόνο το ένα 107, κυρίως µεσήλι- κες, ασχολούνται µε την γεωργοκτηνοτροφία. Στα Περβόλια λειτουργούν σήµερα τρία ξενοδοχεία (περίπου 550 κλίνες), ἰ5 εστιατόρια και ένας κατασκηνωτικός χώρος. Στην περιοχή βρίσκεται και το Δημοσιογραφικό χωριό, το οποίο φιλοξενεί ολόκλη- ροτο χρόνο ντόπιους και ξένους δημοσιογράφους. Τα τουριστικά διαμερίσματα και οι πολυτελείς επαύλεις «φυτρώ- Ares είναι ανάπτυξη της κοινότητας Περβολιών Λάρνακας, νουῦν» σαν τα μανιτάρια στην περιοχή. Σήµερα υπάρχουν περίπου χί- λνες κλίνες. Τα Περβόλια επιλέγονται από ξένους και ντόπιους ὡς ιδα- νική περιοχή για ήρεµες διακοπές. Η θάλασσα και γενικά οι παραλίες, σύμφωνα µετις διάφορες αναλύσεις που έγιναν, είναι από τις καθα- ρότερες παγκυπρίως. Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη, οι φιλόξενοι κάτοι- κοι της κοινότητας δεν έχουν χάσει την απλότητα και την ανθρωπιά τους. Τους καλοκαιρινούς µήνες οι πληρότητες των ξενοδοχείων και των τουριστικών διαμερισμάτων ξεπερνούν το 804. Ἡ ραγδαία και ορθολογιστική ανάπτυξη των Περβολιών εἴχε ως απο- τέλεσµατην κατακόρυφη αύξηση της αξίαςτης γης, ιδιαίτερα στην του- ριστική περιοχή. Η αξία ενός στρέµµατος γης στην παραλία, κυµαίνε- ται σήµερα μεταξύ 35 και 40 χιλιάδων λιρώνἱ Με την περαιτέρω του- ριστική ανάπτυξη που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, η αξία της γης ανα- µένεται να σημειώσει µεγαλύτερη αύξηση. Μετην είσοδο του 1999, αυξήθηκε κατακόρυφατο ενδιαφέρον των επενδυτών για δηµιουργία μεγάλων τουριστικών έργων υποδοµής στην περιοχή. δη, τεράστιες εκτάσεις γης στην τουριστική περιοχή έχουν αγορασθεί από µεγάλες κυπριακές εταιρείες και σύντομα θα αρχίσει η εκτέλεση διαφόρων έργων. Αρκετοί επώνυμοι, υπουργοί, καλλιτέχνες, και επιχειρηματίες, από τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και άλλες περιοχές της Κύπρου, έχουν αγο- ράσει πολυτελείς επαύλεις στα Περβόλια. Η αξία των περισσοτέρων ξεπερνά τις Ι50 χιλιάδες λίρες. Η παρου- σία σημαντικών προσώπων, που επενδύουν στην περιοχή, ανεβάζει το κύρος της κοινότητας ὡς τουριστικό προορισμό. Ο τουρισμός, ωστόσο, έχει τα καλά και τα κακά του. Τα Περβόλια δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Αρκετές οικογένειες ζουν από τον τουρισμό, ενώ σηµαντικά έσοδα έχει και η κοινότητα. Με την κάθοδο ξένων, αλλά και ντόπιων τουριστών τα τελευταία χρό- για, το χωριό έγινε ευρύτερα γνωστό. Τα Περβόλια είναι από τις λίγες τουριστικές περιοχές της Κύπρου που έχουν πιστούς φίλους -- επι- σκέπτες, γεγονός που ενθαρρύνει περισσότερο τις Τοπικές Αρχές.