Back

Φορτία θανάτου...

ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ Φορῄτα θανίτου... Πέμπτης, λιµενεργάτες στο λιμάνι Λε- μεσού λόγω διαρροής επικίνδυνου υγρού από εμπορευματοκιβώτιο. Κατά την εκφόρτωση του κοντέινερ οἱ εργάτες ένοι- ὡὠσαν έντονες αναθυμιάσεις και εγκατέλει- ψΨαν την προσπάθεια τους ειδοποιώντας την πυροσβεστική και την Αστυνομία. Και οι δυο υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άµεσα. Μετά από εξέταση διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικρό ρήγ- μα στο εμπορευματοκιβώτιο, από το οποίο εξερχόταν καυστική σόδα, ουσία ιδιαίτερα επικίνδυνη για το δέρµα και τα χέρια. Το ρήγμα πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε από τριβή κατά την µεταφορά του εμπορευµατοκιβωώ- τίου µε μεταλλική επιφάνεια του πλοίου. Με τη λήψη των αναγκαίων προφυλακτικών µέτρων η βλάβη επιδιορθώθηκε και το φορτίο αναμένετο να φορτωθεί αργά χθες σε πλοίο µε προορισμό το Ισραήλ. A μεσο κίνδυνο διέτρεξαν το βράδυ της Ανώτερος λειτουργός της Αρχής Λιμένων επι- βεβαίώσε το γεγονός, παραδεχόµενος την αδυ- ναµία των υπηρεσιών του λιμανιού να ελέγξουν τα φορτία που παραλαμβάνονται προς διαµετα- κόµιση. . «Είναι υπερβολικό να ισχυριστούµε ότι έχουµε τις δυνατότητες ή τον μηχανικό εξοπλισμό για να ελέγξουμε έστω το µεγαλύτερο µέρος αυτών των φορτίῶών», µας είπε. Ταυτόχρονα, οι πράκτορες που έχουν την ευ- θύνη για την διαµετακόµιση των ξένων εµπο- ρευμάτων αμελούν ή σκόπιμα παραμελούν va ενημερώσουν την Αρχή Λιμένων για το περιεχό- μενο των εμπορευματοκιβωτίων. Ετσι οι ανύπο- πτοι εργαζόµενοι στην φορτοεκφόρτωση γίνο- νται υποψήφια θύματα στο κάθε ατύχηµα έκρη- ξης υλών, διαρροής τοξικών ή ἄλλων επικίνδυ- γων υγρών. Σε ἕκτακτη χθεσινή σύσκεψη που πραγµατο- ποιήθηκε στο λιμάνι Λεμεσού, στην παρουσία ανώτερων λειτουργών της Πυροσβεστικής Ym. ρεσίας αποφασίστηκε η λήψη κάποιων προαμ. ρινών µέτρων, μέχρις ότου η απαράδεκτη Kari. σταση αντιμετωπιστεί υπεύθυνα και οργανωµε. να. -Να ειδοποιηθούν όλοι οι πράκτορες να avo. φέρουν στα έγγραφα των φορτίων επακριβώς Ty ύλη που μεταφέρεται και πόσο επικίνδυνη είνηι -Να αναγράφουν ευκρινώς επί του ιδίου τοι εμπορευματοκιβωτίου αν πρόκειται για επικίνδι. νο φορτίο, ώστε να δίνεται η ανάλογη προσογ στις εργασίες εκφόρτωσης, μεταφοράς, αποβή. κευσης. Να είναι ετοιµη η πυροσβεστική υπηρεσία γ επέμβει για κάθε απρόβλεπτη κατάσταση (όπως η χθεσινή), ενώ θα υπάρχει μέριμνα για ΕφΟδιᾳ. σµό του προσωπικού που ασχολείται µε την εκ. φόρτωση κατάλληλων µέσων (ειδικά γάντια, |. σκες κλπ). Πάννης Κωστακόπου]