Back

Ήρθαν µε φιλοδοξίες

Οι τρεις από τους τέσσερις νεαρούς Αραδιππιώτες της ΑΕΚ. Απουσίαζε ο Κίττος µε την Εθνική Ελπίδων. Από αριστερᾶ, Αδάµου, Βασιλείου, Κουτούρης. οἱ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΑΡΟΙ ΑΡΑΔΙΠΠΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΄Ἠρθαν µε φιλοδοξίες εόνειρα και φιλοδοξίες ήλθαν φέτος στην ΑΕΚ απότις οµάδες του χῶ- ριού τους για µια µεγάλη καριέρα. Οι Γιώργος Βασιλείου, Αντρέας Αδάµου και Πάµπος Κουτούρης εἶ- ναι τα νέα Φφετινά αποκτήµατα της ΑΕΚ από την εγχώρια αγορά, οἱ οποίοι φιλοδοξούν να βοηθήσουν την ομάδα της Λάρνακας να φτιά- ξει την ομάδα του μέλλοντος που θα πρωταγωνιστεί στα κυπριακά ποδοσφαιρικά πράγματα. Προερχόµενοι από την Ομόνοια και τον Ερμή, (ο Βασιλείου αγωνι- ζόταν πέρσι στον Πανελευσινια- κό), οιτρεις νεαροί Αραδιππιώτες έκαναν το µεγάλο άλµα και ήλθαν σε µια ομάδα όπου οι απαιτήσεις και οἱ προσδοκίες του κόσμου εἴ- ναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερες. Πόσο έτοιμοι δηλώνουν για µια νέα καριέρα σε µια µεγάλη ομάδα και ποιές οι πρώτες εντυπώσεις τους από την ΑΕΚ Το «Γ» µίλησε µαζίτους λίγο πριν την τελευταία προπόνηση της Πέμπτης. Να ση- μειωθεί ότι ο τέταρτος παίκτης που μεταγράφηκε στην ΑΕΚ από τον Ερμή, ο Αντρέας Κήπος, απουσία- ζε µετην Εθνική Ελπίδων στην Ολ- λανδία. Ο Γιώργος Βασιλείου δήλωσε ότι δεν φοβάται τις αυξημένες UTTO- χρεώσεις που έχει µια ομάδα σαν την ΑΕΚ και τονίζει ότι πάντα ήταν το όνειρο του να παίξει σε µια με- γάλη ομάδα. «Φιλοδοξία µου, εί- πε, είναι πρώτα απ’ όλα να καθιε- ρωθώ στην ΑΕΚ και να βοηθήσω την ομάδα να έχει µια καλύτερη πορεία απ’ ό,τι είχε τα τελευταία χρόνια. Η σύντομη έστω παρουσία µου στην Α΄ Εθνική µε την Ελευ- σίνα µε βοήθησε στο να απλοποι- ήσω το παιχνίδι µου και σίγουρα στην Ελλάδα απόκτησα πολλές εµπειρίες. Τώρα ήλθα σε µια οµά- δα µε περισσότερες απαιτήσεις. Αυτό ήταν το όνειρο µου και πι- στεύω ότι αγωνιζόμενος στην οµά- δα αυτή, θα µε βοηθήσει να φθά- σω ψηλά. Αυτό είναι το όνειρο και η φιλοδοξία κάθε ποδοσφαιρι- στή». Ο Αντρέας Αδάµου ήδη έχει δια- πιστώσει µεγάλη διαφορά στον τρόπο προετοιμασίας μεταξύ Α΄ και Β΄ κατηγορίας. «Στην ΑΕΚ, λέ- ει, τα πράγματα είναι ΕΠαΥΥεΛµα- τικά. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος που ήλθα σε αυτή την ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Προέρχοµαι από µια µικρή ομάδα της Β΄ κατηγορίας και σίγουρα πρώτος µου στόχος είναι να κα- θιερωθῶ. Αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρω και θα βοηθήσώ την ΑΕΚ στην επί- τευξη των υψηλών της στόχῶν στο γέο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι όλα εδώ λειτουργούν πάνω σε επαγγελματική βάση, θα µε βοη- θήσει πιστεύω κι εμένα στο να δη- µιουργήσω την καριέρα που επι- θυµώ. Στους ανθρώπους της ΑΕΚ. , θέλω να πω ότι θα προσπαθήσω µε όλες µου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν». 0 Πάµπος Κουτούρης θεωρεί ση- µαντικό το γεγονός ότι βρίσκονται και άλλα παιδιά από την Αραδίπ- που στην ΑΕΚ, πράγμα όπως λέει που θα τον βοηθήσει στον ΨύχοΟ- λογικό τοµέα. «Σίγουρα στην αρ- χή υπάρχει κάποιο τρακ και άγχος, διότι έφυγα από µια µικρή ομάδα στην Β΄ κατηγορία και ήλθα σε µια µεγάλη ομάδα της Α΄ κατηγορίας. Πιστεύω όµως ότι σύντομα 8a το ξεπεράσω, µε τη βοήθεια και σι- µπαράσταση και των υπολοίπων συμπαικτών µου. Πρέπει να πω ότι το Κλίμα που συνάντησα στην ΑΕΚ είναι εξαιρε- τικό και οἱ παράγοντες του σωµα- τείου µας συμπεριφέρονται άψο- γα. Γενικά οἱ συνθήκες προετοιµα- σίας είναι πολύ καλύτερες απ΄ ό,τι στην Β΄ κατηγορία και σίγουρα υπάρχουν πολλές διαφορές. Νο- µίζω ότι θα πάµε καλά και µε σκλη- ρή δουλειά πιστεύω ότι θα βοη- θήσω κι εγώ την νέα µου ομάδα να φθάσει ψηλά. Το γεγονός ότι φέ- τος ήλθαν και άλλα παιδιά από την Αραδίππου στην ΑΕΚ κι επειδή ήδη στην ομάδα είναι ο Ξιούρουππας και ο Μπακαρής, αυτό 8a µας βοη- θήσει να προσαρμοστούµε πολύ πιο εύκολα και σύντομα». Οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν χθες τις καλοκαιρινές τους άδειες, µαζί βέβαια µετο πρόγραµµα προετοι- µασίας που ετοιμάστηκε από το προπονητικό τιµ της ομάδας. Ο Ρα- τµίλο Ιβάντσεβιτς µίλησε στους παίκτες και τους ευχήθηκε καλό Καλοκαίρι, ενώ τους ζήτησε καλή εξωγηπεδική ζωή και πιστή εφαρ- µογή του προγράµµατος, ώστε στις 26 Ιουλίου που 8a είναι το πρώτο ραντεβού για τη νέα σεζόν να πα- ρουσιαστούν πανέτοιµοι για σκλη- ρή δουλειά στην προετοιμασία. Βάσος Βάσου