Back

Καθολική καταδίκη των νατοϊκών βομβαρδισμών

Οἱ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ Καθολική καταδίκη των νατοϊκών βομβαρδισμών ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΑΣ ΨΑΡΙΑ εσυνθήµατα, όπως: « Η Κύπρος στη- M ρίζει την Γιουγκοσλαβία» και « Φο- νιάδες των λαών, Αμερικάνοι», το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, το ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις ΠΕΟ, ΕΔΟΝ, ΕΘΑ και ΠΟΓΟ, εξέφρασαν, Χθες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έξω από την αμερικανική Πρε- σβεία, την αντίθεσή τους προς τις επιδρο- µές των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας. Η διαμαρτυρία ξεκί- νησε µε πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας και κατέληξε έξω απο την αμερικανική Πρε- σβεία, όπου και διαβάστηκε μήνυμα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΑΚΕΛ κ . Χριστοφίδπ και ψηφίστηκε µή- νυµα διαμαρτυρίας από τους παριστάµε- νους. Στο μήνυμα που διαβάστηκε, επισημάνθηκε ότι η Κύπρος στηρίζει τη Γιουγκοσλαβία και εκ- φράστηκε η πλήρη αντίθεση των Κυπρίων στον αυταρχικό τρόπο µετον οποίο η Αμερική και το ΝΑΤΟ εισέβαλαν στη Γιουγκοσλαβία. «Ἑνώνουμε τη φωνή µας και βροντοφωνά- ζουμε όχι στον ετσιθελισµό των ΗΠΑ καιτου ΝΑ- Τ0, όχι στον στραγγαλισµό του κυρίαρχου δι- καιώµατος των λαών να αποφασίζουν µόνοιτους για το μέλλον της χώραςτους. Εκφράζουµε, πα- ράλληλα, τη διαφωνία µας µε την ιδεολογία της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία απλώς επέβαλε τον νόµο του ισχυρότερου και πάλι», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Χριστοφίδης. Κάνοντας έναν πα- ραλληλισμό, εξάλλου, του γιουγκοσλαβικού προ- βλήµατος µε το κυπριακό, τόνισε ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες στη νέα σοσιαλδηµοκρα- τία, και ότι οι µεγάλες δυνάµεις επεµβαίνουν µό- νο, όταν έχουν να αντλήσουν συμφέροντα απο κάποια γεγονότα. Παράδειγμα αυτού, η εισβο- λή του 74, και ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετῶ- πίζεται ο εισβολέας από τη διεθνή κοινότητα. Μετά την ομιλία του κ.Χριστοφίδη, διαβάστη- κε σχετικό ψήφισμα, το οποίο θα σταλεί στη γι- ουγκοσλάβικη Πρεσβεία, στον Γ.Γ του ΟΗΕ, και σε άλλες ξένες πρεσβείες. Στο ψήφισμα επιση- μαίνεται ότι η χθεσινή συγκέντρωση, που οργα- νώθηκε απο το ΑΚΕΛ Καιτις οργανώσεις του λαῖϊ- κού κινήματος, ΠΕΟ, ΕΔΟΝ, ΕΘΑ και ΠΟΓΟ, κα- ταδικάζει την επιδροµή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, απαιτείτον άμεσο τερματισμό των επιδρομών και όπως σταµατή- σουν να επιβάλλουν παντού την πολιτικήτους η ΗΠΑ και το NATO, και εκφράζεται η αμέριστη συμπαράσταση στον γιουγκοσλαβικό λαό. Στο ψήφισμα εκφράστηκε, επίσης, αγανάκτηση προς την Ε.Ε, γιατί υπέκυψε στις μεθοδεύσεις των ΗΠΑ. Καταγγέλθηκε, τέλος, ο παραγκωνισµόςτου Σ.Α αποτις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Πριν από τη λήξη της εκδήλωσης ανακοινώ- θηκε, επίσης, ότι το Παγκύπριο Συμβούλιο Ει- ρήνης έχει αρχίσει τη διεξαγωγή εράνου για τη συλλογή χρημάτων, που θα σταλούν στον γιου- γκοσλαβικό λαό.