Back

Αποκτούν δικαιώµατα οι συλληφθέντες και οι ύποπτοι

Αποιτούν δικαιώµατα οι συλληφθέντες και οι ύποπτοι E νστάσεις και διαφορετικές θέσεις πρόβαλε π Αστυνομία και το Ὑπουργείο Δικαιοσύ- νης και Δημόσιας Τάξης, για το υπό διαµόρφω- ση Κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά τα δι- καϊώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται καιτων υπόπτων. Για το σκοπό αυτό, π Αστυνομία κατέθεσε Χθες συγκεκριμένες τροποποιητικές προτά- σεις στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομι- κών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οἱ οποίες συνέχισαν την κατά άρθρο συζήτηση του κει- μένου. Τα µέλῃΠ των δυο επιτροπών συζήτησαν τις εισηγήσεις της Αστυνομίας, οἱ οποίες οὐσια- στικά επικεντρώνονται στο ότι π νέα νοµοθε- _ Ota Sev πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στις α- νακριτικές αρχές για να διερευνήσουν και να στοιχειοθετήσουν σοβαρές υποθέσεις. Ζητή- Ενστάσεις Αστυνομίας, όπως αυτά δεν αποτελέσουν εμπόδιο στη διερεύνηση καὶ διελεύκανση των υποθέσεων θηκε όπως υπάρξουν παρεκκλίσεις σε ότι αφο- ρά τα δικαιώµατα επικοινωνίας των συλλαμ- βανομένων προσώπων και για το χρόνο που θα πρέπει να παρέλθει από την ώρατης συλλήψε- ώς τοὺς για να επικοινωνήσουν µε τους GUVN- γόρους τους ή συγγενικά τους πρόσωπα. Δεν µπορεί, όπως υποστηρίζει π Αστυνομία, να δί- νεται αυτό το δικαίωµα σε ένα ύποπτο για ε- µπορία ναρκωτικών ή δολοφονίας, διότι υπάρ- Χει ορατός ο κινδυνος µε ένα τηλέφωνο να ε- ξαφανιστούν σηµαντικά τεκμήρια. Μια άλλη σηµαντική τροποποίηση που ζη- τεί π Αστυνομία είναι όπως δεν φέρει προσω- πικές νομικές ευθύνες ο αστυνομικός σε περί- πτωση καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωµά- των συλληφθέντων και υπόπτων. Τόσο γι’ αυτή την τροποποίηση, όπως και για άλλες υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις και τελικά συμφω- νήθηκε να εξετασθεί το τι ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και το τι προβθλέ- πουν διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και π Ε.Ε Νεόφυτος Νεοφύτου