Back

πΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

0 δικός µας NETEIVOC Ένα '“καθυστερημένο”, από από- Ψεως χρόνου, πετεΙνό έχουµε στῃ γειτονιά µας, εδώ Κοντά στην πρά- σινη γραµµή. Κάθε πρωί, την ώρα που καταλήγω στο χώρο στάθµευ- σης, µερικά µόνο µέτρα µακριά από τη οδό Ερμού, τον ακούω να βάζει µπροστά Και να Κράζει ασταµάτη- τα. Αυτή Π ιστορία ξεκινά γύρω στς 7.45 και συνεχίζεται µέχρι και την 9ῃ πρωινή. Το ἀκουσµά του πα- ραπέμπε! σε Κάποιες περασµένες εποχές, τότε που το Κάθε σπίτι είχε τις Κότες του, τον πετεινό του. Υπάρ- Χει, όµως, Κάτι που όσο κι αν το ψά- ἕαμε δεν µπορέσαµε ακόµα να το διευκρινίσουµε. Πού κατοικοεδρεύει ο πετεινός Στην από εδώ µεριά ή στην πέραν της οδού Ερμού περιο- χή Και για να είµαστε µέσα στο πνεύμα των ηµερών, δεν ξέρουμε ακόµα αν πρόκειται για “ψΨευδοπε- τεινό”' ή πετεινό των ελεύθερων πε- ριοχών. Ὁ, τι κα νάναι, εμείς τον αγαπάμε. ANT. MAK. EUPWOKENTIKIOTEC Και ερασΠπέχνες Είπαµε ότι υπάρχει ευρωσκεπτικισµός στο χώρο της Αριστεράς, αλλά καλό είναι µιας Και π Κύπρος από την 1Π Μαΐου του 2004 προσχώρησε στην ευρωπαϊκή οἱ- Κογένεια, να πληροφορπθούµε ποιες είναι οἱ άλλες 24 χώρες - µέλη της ΕΕ. ΄Η µήπως π άγνοια ότι Π Νορβη- via dev είναι χώρα - µέλος της ΕΕ, δεν σχετίζεται µε ευ- ρωσκεπτικισµό, αλλά µετον ερασιεχνισµό (ΥΓ, Τελικά ο ευρωβουλευτής Γιαννάκης Μάτσης, δεν εἶναι ο µο- ναδικός στην Κύπρο που αγνοεί ότι Π Νορβηγία δεν συμμετέχει στην ΕΕ). Ακινησία Απότις προχθεσινές συνομιλίες των Αθηνών, το συ- µπέρασµα είναι ότι ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος έπει- σε τον Έλληνα πρωθυπουργό να συμφωνήσει σε µια τακτική...ακινησίας αναφορικά µε την επίλυση του κυπριακού. Στην Αθήνα, διπλωματικές πηγές λένε, ότι πίσω από αυτή την τακτική κρύβεται η σφοδρή αντίθεση του κ. Παπαδόπουλου στο Σχέδιο Ανάν. Δεδομένης της εµµονής του διεθνούς παράγοντα στο Σχέδιο Ανάν ως βάσης διαπραγµάτευσῃς, ο Τάσ- σος Παπαδόπουλος δεν επιθυμεί πρωτοβουλία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζουν οἱ ίδιες πηγές. K.ZOP. A. BIK. Γιατί άραγε προσεύχεται Το κοριτσάκι του πίνακα Και μάλιστα προς την πλευρά του Τάσσου ΓΚΑΣ Αλλαγές Και ερμηνείες Σχεδόν όλοι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν το βράδυ της Τρίπς όπ Καραμανλής και Παπαδόπουλος συμπίπτουν πλήρως σταν κατάλογο των αλλαγών που θᾳ επιδιωχθούν στο σχέδΙο Ανάν, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός! Λεν αµ- φισβητούµε Ἡς πληροφορίες των συναδέλφων. Απλώς κα- ταγράφουµε πιν ερώπιση που υποβλήθηκε στον Πρωθυ- πουργό, καὶ τν απάνπιση που αυτός έδωσε -Κάριε Πρωθυπουργέ, συµπορεύεστε πλήρως µε τῃ θέση της Λευκωσίας ότι οἱ αλλαγές στο Σχέδιο Ανάν πρέπει να εἶναι ουσιασηκές και όχι διακοσµηπκές, - Εἶναι αναµφι- σβήππο όπ αυτή τῃ σηγµή ἕνα απύ τα αντικείμενα σιΚη- τήσεως πού έχουµε να δοήµε, Κυρίως µε τιν πρωτοβοί- λία της Κυπριακής Κυβέρνησης, είναι τα σηµεία εκείνα τα αποία θᾳ θέλαµε να δούµε να αλλάζουν. Είναι αυτονόητο λοιπόν όπ σε αυτό το επίπεδο υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία, ΟΙ ερµηνείες της δήλωσης αὐτῆς µπορεί να εἷ- ναι πολλές. To σίγουρο πάντως εἶναι πώς το σκηνικό δεν εἷ- ναι ξεκάθαρο (ως προς ταν κατάλογο των αλλαγών) και ότι ο κ. Καραμανλής λίγα θέλει να ξέρει επί του aN Ἠ υπόληψπ. - των καθηγητών Σωστά τα λένε. Φταίει το σύστημα. Λίγο το κράτος που αµέλησε βολευόμενο, λίγο Π πληθώρα των αδιο- ρίστων, λίγο ο ανταγωνισμός Και οἱ προσφερόµενες θέσεις στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ- µατα, λίγο ο άκρατος μιµπτισµός µας και Ιδού το χρυ- σοφόρο για τοὺς μεν και εξαντλητικό για την τσέπη των δε, τοπίο της παραπαϊιδείας. Σωστά. Για την κα- ταπολέμησή του απαιτούνται ριζικές τοµές. Μείωση των μαθητών ανά τάξη, πραγµατικό ολοήµερο σχο- λείο, εισδοχή άνευ εξετάσεων στα πανεπιστήμια κ.ά. Σωστά λοιπόν, αρκεί όλα αυτά να µην παραπέμπουν στο “σου βάζω δύσκολα κι άµα ξεμπλέξεις τηλεφώνα µου, προς Το παρόν Καλά περνάμε, µε το χρήμα να ρέ- ει άφθονο”. Κάπως έτσι ερμηνεύονται Και οἱ διαµαρ- τυρίες Και τα απεργιακά µέτρα της ΟΕΛΜΕΚ. Προ- τάσσει ὡς δικαιολογία την υπόληψη του καθηγητικού κόσμου και τραβά το σπαθί της, οὐσιαστικά υπερα- σπιζόµενῃ τους παρανομούντες καθηγητές που λεκτι- Κά η ἴδια καταδικάζει. Προφανώς, θα μπορούσε να διαχωρίσει τη θέση της από την µικρή μειοψηφία (όπως υποστηρίζει) των παρανομούντων καθηγητών Και να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησῃς. Αυτό σίγουρα θα ῄταν πολύ Καλύτερο γΙα την φθίνουσα υπόληψη του καθηγητικού κόσμου. Αυτό όµως θα απεκάλυπτε και το βάθος του προβλήματος. Αν τελικά ὅπλαδή, κατά- φερνε µια καθηγητική ηγεσία να βγει νικηφόρα από µια τέτοία εσωτερική αντιπαράθεση. Τα υπόλοιπα λό- για εἶναι φτώχεια. ΄Η καλύτερα εκείνο το παλιό ρητό που λέει “Δάσκαλε που δίδασκες...’. Η αυτοκινητάρα του βουλευτή Οι δημοσιογράφοι και οἱ κινηματογραφιστές που σταθ- µεύουν έξω από το κτήριο της Βουλής, καλούνται συ- χνά - πυκνά να πληρώσουν πρόστιµα. Οµοίως και πολ- λοί πολίτες που δεν βρίσκουν χώρο να σταθμεύσουν στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Και υποχρε- ώνονται να καβαλήσουν τη διπλή κπρινη γραµµή για να κάνουν τη δουλειά τους. Ως εδώ, εντάξει. Να παρκά- ρε! όµως (Χθες, μεταξύ 11.50 - 1.30μ.μ.) βουλευτής την πανάκριβη αυτοκινητάρα του απέναντι από το Μου- σείο, αχρηστεύοντας πλήρως τη µία εκτων δύο λωρί- δων, Και να Κάνουν τα στραβά µάτια οἱ τροχονόµοι, Πάει πολύ. Πόσο μάλλον που ο βουλευτής μπορούσε Κάλλιστα να χρησιμοποιήσει Το υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής. Δεν είναι Π πρώτη φορά που παρανόµπσε ακριβώς στο ίδιο σηµείο Kal δεν θᾳ είναι Π τελευταία που θᾳ του τη χαρίσουν Οἱ τροχονόµοι. Απλά και µό- νο επειδή είναι βουλευτής. XP. XAA. XPYMA