Back

Η επιστροφή της Αμμοχώστου θα ανοίξει νέες προοπτικές

Η επιστροφή της Αμμοχώστου θα ανοίξει νέες προοπτικές Ο Δ. Χριστόφιας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το θέµα θα ετίθετο στπ συνάντηση Τ. Παπαδόπουλου - Κ. Ανάν πν ελπίδα ότι π συνάντηση | μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Κ. Ανάν στο Παρίσιθα αποδώσει καρπούς καιθα ανοίξει «δρόμους», εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και προεδρεύων της Κυπριακής Δημο- κρατίας Δ. Χριστόφιας. «Εύχομαι και ελπίζω, πρόσθεσε, ο Γενικός Τραμ- µατέας να ορίσει εἰδικό αντιπρόσω- πο για να αρχίσει επαφές µετις δυο πλευρές και να προετοιµαστείτο έ- δαφος ώστε να ξεκινήσει Π διαδικα- σια διαλόγου χωρίς ασφυκτικά Χρο- νοδιαγράµµατα και επιδιαιτησίες και να φθάσουμε σε λύση του Κυ- πριακού. Ο Δ. Χριστόφιας ανέφερε ότι μίλησε µε τον Πρόεδρο της Δη- µοκρατίας πριν την αναχώρησή του για το Παρίσι και ότι θα είχε τηλε- φωνική επαφή µε τον κ. Παπαδό- πουλο µετά τῃ συνάντηση. Κληθείς ο Δ. Χριστόφιας να σχο- λιάσει τη δήλωση του κ. Σογιέρ ότι αρνείται να συζητήσει τους δυο Κα- νονισμούς σε σχέση µε το θέµα της Αμμοχώστου και ότι αυτό θα γίνει µε συνολική διευθέτηση του Κυπρια- κού, είπε: «Αυτή είναι π θέση της Τουρκίας π οποία προσπάθησε να µην συμπεριληφθεί το θέµα της Αμμοχώστου στπ ομόφωνη διευθέ- τηση που συμφωνήθηκε στην Ε.Ε γιατους δυο Κανονισμούς. Βεβαίως, ακούμε τον κ. Σογιέρ, αλλά εμείς δί- νουµε τη δική µας μάχη, ποποίαπε- ριλαμβάνει και την επιστροφή της Αμμοχώστου, όπως προνοείται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ», εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι το θέµα της Αμμοχώστου θα τεθεί και από τον Πρόεδρο στῃ συνάντησή του µετον Κ. Ανάν. «Δεν θέλω, πρόσθεσε, να δώσω μηνύματα στο κόσµο της Αμμοχώστου, τα οποία να ὅπμιουρ- γούν µεγάλες προσδοκίες». Η αντί- σταση της Τουρκίας, είπε, θα είναι µεγάλη, αλλά εμείς θα εργαστούμε µε προσοχή για να λυγίσειπ άτεγκτη στάση της Τουρκίας σε αυτό το θέ- μα, γιατί π επιστροφή της Αμμοχώ- στου θα θοπθήσει στη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου και θᾳ ανοίξει νέες προοπτικές για το Κυπριακό και την Κύπρο. Τουρκοκύπριοι και Δίκαιο της Ανάγκης Αναφορικά µε το αίτηµα των 78 Τουρκοκυπρίων να συμμετάσχουν στις θουλευτικές εκλογές και να διεκδικούν τις 24 βουλευτικές έδρες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπως προνοείται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δ. Χρι- στόφιας ανέφερε ότι για το θέµα αυ- τό είχε ενηµέρωσπ απότον Υπουργό Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι «με βάσπ τα δεδοµένα του νόµου και της εκτακτης κατάστασης που ετι- κρατεί το Δίκαιο της Ανάγκης οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στις ελεύ- θερες περιοχές έχουν αποκτήσει το δικαίωµα της ψήφου, αλλά οι Τουρ- κοκύπριοι που διαμένουν στις τουρ- κοκρατούµενες περιοχές δεν έχουν αυτό το δικαίωµα». Σε παρατήρπσπ ότιαπειλούν να προσφύγουν στοευ- ρωπαϊκό δικαστήριο και ότι πιθανό να ξεκινήσει µια νέα διαμάχη, ο Δ. Χριστόφιας είπε ότι «είναι δικαίωμά τους.να προσφύγουν και ότι θρισκό- µαστε σε διαμάχη εδώ και 2]χρό- νια». Είναι στα πλαίσια αυτά που πρέπει να δώσουμε την μάχη για να επαναβεβαιωθεί ότι οι κατεχόμενες περιοχές είναι προτεκτοράτο της Τουρκίας και ελέγχονται πλήρως α- πό τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής καιτην Αγκυρα. Δεν µπορεί από τη µια να παίρ- νουν µέρος στη ψευδοκυβέρνησπ και στα διάφορα παράνομα όργανά της και από την άλλη να ζητούν τα δικαιώµατάτους που εκπηγάζουν α- πό το Σύνταγµατης Κυπριακής Δη- µοκρατίας του 1960. Πρόκειται για αντίφαση και υ- πάρχουν επιχειρήματα που αυτή π αντίφαση µπορεί να αποδειχθεί ο- πουδήποτε. Νεόφυτος Νεοφύτου