Back

Στόχος το φθηνό φάρμακο

Π ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ Στόχος Το φθηνό φάρμακο Το κλίµα συνεργασίας που επικρατεί µεταξύ ΣΦΕΚ και υπουργείου δημιουργεί ελπίδες στους εισαγωγείς ότι θα επιλυθούν τα προβλήµατα της αγοράς των φαρμάκων ΓΡΑΦΕΙ ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ γικού Συμβουλίου yia επιτάχυνση Και διευκόλυνση στη διαδικασία έκδοσης αδειών των φαρμάκων ώστε να δοθεί τέλος στις υπάρχουσες αλλά και στις επερ- χόμενες ελλείψεις, εκφράζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτι- T ην ικανοποίησή του για την απόφασῃ του Yroup- ΟΙ εισαγωγείς επιμένουν σε διορθιυτικά µέτρα γ/α τα φθηνά σκευάσματα ώστε γα ε[ναι εμπορικά βιώσιμα κών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ). Ταυτόχρονα, εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει Κωλυσιεργία εκ µέρους των Φαρμακευτικών Ὑππρεσιών για εφαρµογή της πιο πάνω πολιτικής και καλεί τους αρμόδιους λειτουργούς να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης και ευ- ελιξίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΦΕΚ βρίσκεται σε διάλογο µε το υπουργείο Υγείας µε σκοπό την άµεση αποφυγή εξαφάνισης από την Κυπρια- KN αγορά των φαρμάκων µε χαμηλή τιµή, “Γιατο σκοπό αυτό Και σε συνεννόπσπ µετο υπουργείο Υγείας, ο ΣΦΕΚ θᾳ καταθέσει σχετικά στοιχεία που αφορούν τους διά- Φορους συντελεστές κόστους µε απώτερο στόχο να εξευ- ρεθεί Π χρυσή τοµή που θα καθιστά την εμπορία των. φθηνών φαρμάκων βιώσιμπ”, σημειώνεται και προστί- θεται ότι µια θετική κατάληξη Και σε αυτόν τον τοµέα θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα για τους Κύπριους ασθε- γείς, αφού δεν θᾳ χρειαστεί να αντικαταστήσουν τα φάρ- µακά τους µε ακριβότερες θεραπευτικές επιλογές. “Θετικές παράμετροι στο συγκεκριµένο διάλογο είναι Π διαβεβαί- ὠσῃ του υπουργού Ὑγείας ότι δεν σκοπεύει το Κράτος να αντικαταστήσει τις εμπορικές δραστηριότητες του Ιδιω- τικού τοµέα καθώς επίσης Και Το άριστο πνεύμα και διά- θεση συνεργασίας που επικρατεί αυτό το διάστηµα”, υπο- στηρίζει ο Σύνδεσμος, τα µέλη του οποίου ευελπιστούν ότι αυτό το θετικό Κλίµα θα αποφέρει το αναμενόμενο απο- τέλεσµα προς όφελος των Κυπρίων ασθενών. Αναφερό- µενος στη νέα τιμολογιακή πολιτική που εφάρμοσε το κράτος στα φάρμακα, ο ΣΦΕΚ διευκρινίζει ότι από την αρχή ήταν υπέρ της αναθεώρησης της µέχρι πρόσφατα απηρχαιωµένης πολιτικής. “Ἡ όποια τιμολογιακή πολιτι- Κή πρέπει να έχει σαν στόχο την επάρκεια φαρμάκων και την πληθώρα θεραπευτικών επιλογών σε λογικές τιµές. Η διαβεβαίωση Γαβριπλίδη ότι το κράτος δεν θα πάρει τη θέση των εμπόρων, καθησύχασε. ΓΙ αυτό χρειάζεται άµεσα να παρθούν βελτιωτικά µέτρα που να καθιστούν εμπορικά βιώσιμα τα φθηνά φάρµα- κα ώστε να δοθούν κίνητρα στους εισαγωγείς και στις φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού”, τονίζει ο ΣΦΕΚ. Να υπενθυμιστεί ότι την Τετάρτη µετά το πέρας της συ- γεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι n έλλειψη κάποιων φαρ- µάκων από την αγορά δεν οφείλεται στην τιμολογιακή πολιτική του Κράτους, αλλά στο µεγάλο αριθµό αιτήσεων για παραχώρηση ἄδειας για διάθεση κάποιων φαρμάκων στην αγορά, οἱ οποίες εκκρεμούν λόγω ευρωπαϊκής οδη- γίας, που απαιτεί συμπλήρωση των φακέλων τῶν φαρ- µάκων µε νέα στοιχεία. Σύµφωνα µε τον Εκπρόσωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιτάχυνση της αδειοδότησης, έτσι ώστε να υπάρξει σύντομα έκδοση των αδειών για κυκλοφορία των φαρμάκων.