Back

πΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κυνηγά φαντάσματα Σε µία εποχή όπου έχουν καταργηθεί, chew Ε.Ε., όλοι οἱ συναλλαγµατικοί περιορισμοί, εί ναι απορίας άξιον τι ψάχνει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεέας Χριστόδουλος Χριστο- δούλου “σκαλίζοντας υποθέσεις του πα- ρελθόντος. 0 κ. Χριστοδούλου ξεχνά, φαίνε- ται, ότι το ίδιο Το κράτος προώθησε πρό- σφατα σχέδιο φορολογικής αμνηστίας και ότι πλέον δεν υφίσταται κανένας συναλλαγµατικός περίορΙ- σµός. Επειδή οἱ πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο κ. Διοικητής πιέζει συστηματικά τη Νομική Υππρεσία και τα ανακριτικά κλιμάκια, να του βρουν αυτό που τό- σο θέλει -και το οποίο δυστυχώς για τον ἰδιο δεν υπάρ- χει- εμείς του λέμε πως ῃ αναζήτηση φαντασμάτων δεν θατου βγει σε καλό. 0 κ. Χριστοδούλου, µε- τά τα όσα τεκμηριωμένα απεκόλύψε ο “Π τον περασμένο Σεπτέμβριο για την εταιρεία συγγενικών του προσώπων που παραδίδει σεμινάρια σε τραπεζικούς υπαλλήλους, αλλά καὶ γία αποφάσεις που προώθησε στο Δ.Σ. τῃς Κεντρικής που εξυπηρετούν τον {διο -τίς τελευτα(ες επιβεβαίωσε και ῃ Ελεγκτική Υπη- ρεσία- εἶναι εκτεθειµένος. Υπάρχουν όµως και τα έργα και οἱ ηµέρες του, στο υπουργείο Εσωτερικών, που χρήξουν διερεύνησης. Και για οικόπεδα Καὶ για αλλαγές πολεο- δομικών ζωνών Και για πολλά άλλα. Εν ολίγοις, είναι Ἡ Ἱστορία του ενοίκου σε γυάλινο oniti! fl. Βραβείο στην κυβέρνηση Τελικά ανακαλύψαμε -και μάλιστα διά απορρήτων εκθέσεων του ΚΟΤ- ότι τα κατεχόμενα καθίστανται ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός Και καλά, όλα εκείνα τα σοφά” που µας έλεγε προ TOU δημοψηφίσματος (αποκρύβοντας ασφα- λώς την έκθεση των Ιρλανδών) ο κ. Γιώρ- γος Λιλλήκας, πού πήγαν Αυτή η κυβέρνηση θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για το παγκόσμιο βρα- βείο ανικανότητας Και ανύπαρκτης πο- λιικής σκέψης. Όπως, όµως, και αὐ- θάδειας. Διότι χωρίς ίχνος αυτοκρ!τι- κής, ανακαλύπτει σήµερα τον ΟΙΚΟδο- µικό οργασμό στα Κατεχόμενα Και τον ανταγωνισμό στον τουρισμό. Άντε, σε λίγα χρόνια µπορεί να ανακοινώσει ανερυθρίαστα και τα όσα παραπλανη- τικά είπε σε αυτό το λαό. ΓΚΑΣ Ο ανάδοχος Μολυβιάτης Συνεπέστατος Και ο νυν υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Πέτρος Μο- λυβιάτης στις υποχρεώσεις του ὡς ανάδοχος της θυγατέρας τού δολο- φονηθέντος από τους Γκρίζους Λύ- κοὺς, Τάσου Ισαάκ, Αναστασίας. 0 κ. Μολυβιάτης δεν ξέχασε την εορτά- ζουσα Αναστασία (μεθαύριο, ανήµε- ρα του Πάσχα), Και έδωσε οδηγίες στον εδώ επικεφαλής της διπλωματι- κής αποστολής, πρέσβη. Χρ. Παναγό- πούλο, για τα δέοντα! σπα Κρυμμένοι στο σκοτάδ! 0 άνθρωπος, πρώην βουλευτής, οδηγούσε το αυτο- κίνητό του στο δρόµο Λευκωσίας-Λεμεσού µε ταχύτη- τα που δεν ξεπερνούσε το επιτρεπτό όριο. Τους είδα. Εἰ- χαν στήσει Καραούλι. Τα φώτα του περιπολικού σβη- στά. όπως Καῑ ο φάρος. ταν κρυμμένοι στο σκοτάδι. Θύμωσα. Κι επειδή εκείνοι δεν τον σταμάτησαν, αφού δεν έτρεχε. σταμάτησε ο ίδιος Και τους τα έψαλλε ένα χεράκι. Τους είπε ότι εἶναι ντροπή να κρύβονται στο σκο- τάδι και να πετάγονται ξαφνικά µπροστά από τα αυτο- κίνητα. Τους είπε ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι νυχτοβάτες -βαριά για την Κύπρο κουβέντα- αλλά όργανα του νόµου Και άρα του φωτός. Τους είπε ότι πα- ρανομούν µε τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Τους εἷ- πε κι άλλα. Τίτου απάντησαν Τίποτα, Κι ούτε φυσικά τα έβαψαν μαύρα, αφού έτσι κι αλλιώς μαύρα είναι. ΠΑΡ. 0 µόνος εύθικτος! Δεν του φαινόταν. Άλλη ήταν η αντίληψη που κυ- ριαρχούσε για Το Γενικό Εισαγγελέα. Στους δηµοσιο- γραφικούς κύκλους τουλάχιστον. Θεωρείτο άκαµπτος, ἄν- θρωπος που εµµεένει στο γράμμα κι όχι στο πνεύμα του λόγου. Σκληρός. Δεν δίστασε άλλωστε να στείλει φυλα- κή ακόµα Και ανήλικους. Επειδή έτσι όριζε ο νόμος. Ανε- Σάρτητα αν Π κοινωνία πίστευε ότι δεν είχαν υποπέσει σε παράπτωμα. Είναι σκληρός, λοιπόν, ο Σόλων Νική- τας. Δεν γνωρίζει τι θα πει ευελιξία. Ταυτόχρονα, όµως, είναι εὔθικτος. |Και ανακοίνωσε ότι θα παραππθεί όταν το Ανώτατο δεν συμφώνησε µαζί του. Και αθώωσε την, πρώην υπουργό Υγείας. Ντίνα Ακκελίδου. Είναι εύθικτος οκ. Νικήτας. Κι αυτό εκτιμάται πολύ. Ειδικά σε έναν τό- πο όπως π Κύπρος. Που οἱ αξιωματούχοι του κράτους μοιάζουν πλέον µε ελέφαντες. Με παχύδερµα. Που δεν συγκινούνται µε τίποτα. Ακόμα κι όταν τις παρασπον- δίες τις κάνουν οι ίδιοι. Ιδίως τότε. ΛΑΛΕΙ Μαύρη λίστα Ο ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης εισηγήθηκε την υιοθέτηση μαύρης λίστας τροχαίων θανάτων στα παι- διά από την Ευρωπαϊκή Ένωσῃ, στην οποία τα 25 κρά- τη- µέΛῃ της Ε.Ε. να κατατάσσονται Κάθε χρόνο, ανάλο- γα µετον αριθµό τροχαίων παιδικών θανάτων σε σχέση µε τον πληθυσμό τους. Τι:θα έλεγε για την υιοθέτηση και µιας μαύρης λί- στας ευρωβουλευτών που βαρύνονται µε ποινικά αδι- κήµατα ή. έστω. µε υπόνοιες για διάπραξη ποινικών αδικηµάτων ΓΚΑΣ Ξέχασε το φόβο! Η Κομισιόν, εδώ Κι ένα χρόνο αναπνέει βαθιά. Με ανακούφιση. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας εἷ- γαι το µόνο εχέγγυο. Για τη σωτηρία της ΕΕ. Για να γί- γονται σεβαστές οἱ αρχές που διέπουν τη λειτουργία της. Ακούει καθημερινά τον Εκπρόσωπο να το επαναλαµβά- γει. Και πηγαίνει Π Καρδιά της στη θέση της. Διότι πλέον. µπορεί να είναι σίγουρη. Η Ευρώπη, οἱ αξίες της, δεν κινδυνεύουν. Υπάρχει ο Κύπρος, ο Πρόεδρος που Φρο- ντζουν. Που αγρυπνούν. Μέρα και νύχτα, Τι κι αν Κάποιοι δόλιοι Κομισάριοι, Κάποιο! επίβουλοι αξιωματούχοι, ρα- διουργούν. Απειλώντας να τινάξουν τα θεμέλια της Κοι- γότητας στον αέρα. Με απαράδεκτες νομικές βάσεις. Με κανονισμούς για απ’ ευθείας εμπόριο µε τους Τ/Κ. Οἱ Ευ- ρωπαίοι δεν πρέπει να ανησυχούν. Όσο υπάρχει Πκυ- πριακή κυβέρνπσῃ, όσο αναπνέουν οἱ φύλακες, δεν έχουν. να φοβούνται τίποτα. Κανείς κανονισμός δεν θα περάσει. Κανείς κακόβουλος ευρωκράτης δεν θα παρακάμψει την Κυπριακή Δημοκρατία, Διότι, ὡς γνωστόν, στον κόσµο µία χώρα έχει θέσφατα. Μία χώρα προστατεύει τα αν- θρώπινα δικαιώµατα. Η δική µας. Εἰδικά όταν πρόκειται για την ευμάρεια των Τ/Κ. ΛΑΛΕΙ Φταίνε τα ωράρια Τα στατιστικά των θανατηφόρων δυστυχηµάτων, για το έτος που διανύουμε, είναι καταθλιπτικά. Μοιάζει σαν. να µας καταράστηκαν, ή σαν να μισούμε τον εαυτό µας. Το 2004 κυκλοφορούσε ευρέως π άποψπ ότι θα γλιώ- ναμε ζωές, αν τα νυχτερινά κέντρα έκλειναν νωρπερα. Τα φετινά δεδοµένα δείχνουν ότι τα θύματα, ελάχιστη έως Καμία σχέση είχαν µε την άκρατη κατανάλωση olVvo- πνευματωδών και το ξενύχτι, Άνθρωποι µεροκαματιά- ρηδες, µαθητές έξω από το σχολείο, μικρά παιδιά έξω and το σπίτι τους. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούµε Μή- πως πρέπει να εξετάσουμε τι είναι αυτό που µας κάνει να πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι Και απρόσεχτοι Μήπως πρέπει να απομακρυνθούµε από τις έτοιμες και εύκολες λύσεις: IK.