Back

Ηθελαν να «φάνε» και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

EnIKAIPIKA Ηθελαν να «φάνε» και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Του Νεόφυτου Νεοφύτου Αν καιγνωρίζουµε ότιοΔΗΣΥθααντιδράσεικαιπάλιό- τι κάνουµε παρελθοντολογία, δεν παύει, όµως, να είναι γε- γονός ότιτα όσα συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν γύρω από το χρηματιστηριακό θεσµό έχουν τις ρίζες τους από την εποχή του μεγάλου σκανδάλου στο ΧΑΚ (1999- 2000) που στην εξουσία βρισκόταν ο ΔΗΣΥ. Από τότε έ- χουν ξεκινήσει τα μεγάλα χρηµατιστπριακά «εγκλήματα». Το οικονομικό κατεστημένο του τόπου µας βρήκε την ευ- καιρία µέσα από την «εγκληματική» αδιαφορία και ανοχή των πρώην κυθερνώντων ναβάλουν «χέρι» στιςτσέπεςτων πολλών και ανυποψίαστων πολιτών µας, οι οποίοι δυστυ- χώς έδειξαν συμπεριφορά αφέλειας και κερδοµανίας. Τε- ῥράστιες και ασήκωτες είναι οι ευθύνες των πρώπν κυθερ- νώντων τόσο για τα διοριζόµενα από αυτούς διοικητικά όργανα ελέγχου, όσο και για την πρωτοφανή αδράνεια και έλλειψη πολιτικής βούλησης που επέδειξε οπρώην Ὑπουρ- γός Οικονοµικών. Όχι µόνο δεν μπόρεσαν να συμβουλεύ- σουν και να καθοδπγήσουν σωστά τον κυπριακό λαό, αλλά ακολούθησαν πολιτική που δεν απέτρεψε «εγκληματικές» πράξεις από πλευράς των ολίγων απατεώνων, αλλά ούτε καιυπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή και παρέµθασπ των διω- κτικών αρχών του κράτους. Αφησαν την Λερναία Ύδρα να ανδρωθείκαινα απειλείόλοτο φάσµατης κοινωνικό-οικο- νομικής πολιτικής. Δεν μπορεί σήµερα ο ΔΗΣΥ µεαφορμή τν χρηματιστηριακή υπόθεσπτης εταιρείας «δμρΗίτε» να παρουσιάζεται και «βασιλικότερος του βασιλέα», να κρίνει και να επικρίνει και να μιλά για παρεμβάσεις και για «κου- κουλώματα». Ο ΔΗΣΥ οφείλει πρώτα να απαντήσει πόσες υποθέσειςτου ΧΑΚ οδηγήθηκαν απότοτέλοςτου 1999 µέ- Χριτο Φεβρουάριο του 2003 ενώπιον της δικαιοσύνης όταν. στην εξουσία ήταν ο ΔΗΣΥ και Γενικός Εισαγγελέας οτρώ- πν αναπληρωτής πρόεδρος του κόµµατος Αλέκος Μαρκί- δης. Οφείλουν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις στον κυ- πριακό λαότιθα γινόταν σήµερα αν εγκρινόταν ππρότασῃ του ΔΗΣΥ να επενδυθούν χρήµατα του Ταμείου Κοινωνι- κών Ασφαλίσεων στο ΧΑΚ. Αν τώρα μιλάμε για εξαφάνιση. ταμείων προνοίας, σε τέτοια περίπτωση, ευτυχώς δεν πέ- ῥρασε χάριν των έντονων αντιδράσεωντου ΑΚΕΛ, θα μιλού- σαµε για συνταξιούχους χωρίς συντάξεις] Όσο και αν κατα- βάλλειπροσπάθειες ο ΔΗΣΥ δεν µπορείνα αποενοχοποι- πθείαπό το µεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο που συνέβπ στο τόπο. Δυστυχώς, άφησαν να μετατραπεί ο θεσμός του ΧΑΚ σε τζόγο και σε μηχανισμό εξαπάτησης του κάθε µέ- σου ανυποψίαστου επενδυτή. Σε ότι αφορά τη νέα κυβέρνπσπ, παρόλο ότι πέρασαν και πέντε περίπου χρόνια από τη διάπραξπ του «εγκλήµα- τος», καταβάλλει προσπάθειες να στοιχειοθετήσει υποθέ- σεις καινατις οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Το δρό- µο προς τη δικαιοσύνπ παίρνει και π σοβαρή υπόθεση µε anv «Suphire» έστω καιαν οΔΗΣΥ µιλάγιατιροεδρικέςπα- ῥρεµβάσεις και «κουκούλωµα». Οπως δήλωσε και ο Κοῖνο- βουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης, οι συναγερµικοί βουλευτές οφείλουν όταν κάνουν τέτοιες δημόσιες καταγγελίες «να εγγράψουν θέµατιρος συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής και να παρουσιάσουν στοιχεία, διαφορετικά θα παραμείνουν στα µάτια της κοινής γνώμης ὡς απλοί συκοφάντες».