Back

Διαστρεβλώνουν, µε στόχο να πλήξουν το ΑΚΕΛ

Γπικαιρικα Διαστρεβλώνουν, µε στόχο να πλήξουν το ΑΚΕΛ Του Νεόφυτου Νεοφύτου Σε ένα χρόνο, το ΑΚΕΛ θα κλείσει 80 χρόνια δράσης και προσφοράς σε αυτόν τον τόπο. Η Κ.Ε. του κόµµατος αποφάσισε να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεωνπρος τιµήτων χρόνωντου Κουμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου και Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόµενου Λαού.Το ΚΚΚ- ΑΚΕΛΙδρύθηκεσε πολύ δύσκολους καιρούς, πολεμήθηκε όσο οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναµπ, καταδιώχθηκε και βρέθπκε στῃν παρανομία, αλλά άντεξε και εδραιώθη- κεστην πολιτική ζωήτου τόπου µας. Οι Ακελιστές πίστε- Ψαν σε πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και γι’ αυτά συ- νεχίζει να αγωνίζεται. Δεν έπαψε να δίνει πολιτικές και ταξικές µάχες και δεν κουράστηκε να εργάζεται για την εµβάθυνσπ των δημοκρατικών θεσμών, για ελευθερία και ανεξαρτησία. Για ειρηνική συνύπαρξπ και αδελφοσύνη µε- ταξύ Ελλπνοκυπρίων.ΠΠα να επικρατήσει πισότητα, π.κοι- νωνική δικαιοσύνη και ο σοσιαλισμός. Η αταλάντευτῃ και διαχρονική σταθερότητα του ΑΚΕΛ σε αυτές τις αρχές προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλείτις αντιδράσεις του αστικού, ακροδεξιού και φασιστικού κατεστημένου στον τόπο µας, αλλά και διεθνώς. Δεν μπορούν να «χωνέψουν» ότισε αντίθεσπ από ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο, στην Κύπρο υπάρχει ένα ισχυρό Μαρξιστικό-Λενινιστικό, αριστερό κόµµα, το οποίο έχει συµµετοχή στην εξουσία. Γνωρίζουν ότι ένα δυνατό και ισχυρό ΑΚΕλΛτους είναι ε- µπόδιο στο να περάσουν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολι- τικές και πρακτικές, καθώς και απαράδεκτα σχέδια επί- λυσης του Κυπριακού. Π) αυτό, φαίνεται να έχει αποφασι- στεί από ξένα και ντόπια κέντρα ότιθα πρέπει να αποδυ- ναµωθείο πολιτικός ρόλος του ΑΚΕλΛκαι έχουν ανακατα- νεµπθεί και συγκεκριμένοι ρόλοι. Επειδή, όµως, γνωρί- ζουν ότιτο ΑΚΕΛ έχει βαθιές ρίζες ανάµεσα στο λαό, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και απαράδεκτες και ε- κτός κάθε πολιτικής δεοντολογίας τρόπους υπόσκαψης. Διαστρεβλώνουν θέσεις και απόψεις του ΑΚΕΛ, για να πλήξουν το κύρος, την αξιοπιστία και τη συνέπεια του κόμματος. Καταβάλλεται προσπάθεια να σπιλωθούν ονό- µατα υπουργών, που προέρχονται από το ΑΚΕΛ, θέλο- Ίντας ουσιαστικά να πλήξουν το ίδιο το ΑΚΕΛ. Σε ό,τι a- φορά το Κυπριακό επιδιώκουν πότε να ταυτίσουν τις θέ- σειςτου ΑΚΕΛµετις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρα- τίας και πότε νατις ταυτίζουν µετις θέσεις του ΔΗΣΥ, α- νάλογα µετοτιθέλουν στην εκάστοτε περίπτωσπνα εξυ- ππρετήσουν. Είναι πασιφανές ότι δεν τους εξυππρετείνα υπάρχει ΑΚΕΛ δυνατό και ισχυρό. Είναι, όµως, ξεκάθαρο ότιπ ηγεσία του κόµµατος και οἱ Ακελιστές θα περιφρου- ρήσουν ξανά το κόµµα τους. Ο κυπριακός λαός γνωρίζει ότιτο ΑΚΕΛ δεν συμπεριφέρεται µικροκοµµατικά, αλλά νοιάζεται και εργάζεται για τα δίκαια των εργαζομένων. Γνωρίζουν ότι το ΑΚΕΛ δεν ανακάλυψε τώρα την επανα- προσέγγιση, αλλά είναι βίωµα και µέρος της ιστορίας και της Ιδεολογίας του, όπως βίωµα του είναι π δημοκρατία και π ελευθερία του τόπου µας.Το ΑΚΕΛ αντιστέκεται ε- δώ και πολλά χρόνια σε ξένες ιµπεριαλιστικές επιβουλές και διχοτοµικά σχέδια και χαρακτηρίζεται για τη συνέ- πεια του για οµόσπονδη, διζωνική, δικοινοτική λύση, πιο- - ποία θα επανενώνει τον κυπριακό λαό κάτω από µια κοι- νή πατρίδα χωρίς ξένους στρατούς και επεμβάσεις.