Back

Αγία Νάπα: Μεγαλώνει και Ομορφαίνει

“Avia Nona: Neyohwve ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΠΟΡΤΑΖ [TANETOIMH TIA TH NEA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΑΟΝ Μετά ano névte µήνες ανάπαυλα ξαναζωντανεύει ο τουριστικὸς παλμός στην ελεύθερη Κύπρο. Ένα ση- μαντικό κἐντροτουριστικἠς προσέλκυσης αποτελεί οπωσδήποτε η Αγία Νάπα. Ένα χωριό που η αστραπι- αἷα ανάπτυξη του το μετὲ- τρεψε σε ειδυλλιακό χώρο, προσαρμοσμένο στις πιο σύγχρονες προδιαγραφὲς µιας τουριστικής βιοµηχα- vias. Odoug auTous Tous xEI- μερινούὺς μήνες η Αγία Νά- πα παρά την τουριστική παρακμή δεν παραδόθηκε στον λίθαργο και την ακι- νησία. Αυτή δούλευε, προ- ετοίμαζε το ἔδαφος για την νξα τουριστική σαιζὀν. Και πράγματι εάν κάποιος επι- σκεφθε! σήµερα την Αγία Νάπαγια πρώὠτη φορά µετά το καλοκαίρι, θα διαπιστώ- μνημείου. Στην πλατεία Σεφέρη, εδώ και μερικά χρόνια, δη- μιουργείται και αναπτύσ- σεται µια παράδοση. Κατά την τουριστικἡ περίοδο προγραμμµατίζονται διά- Φορες πολιτιστικὲς και καλ- λιτεχνικὲς εκδηλώσεις µε σκοπὀ την ψυχαγωγία των. ξξνων και ντόπιων επισκε- πτὠν και την παρουσίαση και ανάπτυξη της πολιτιστι- κής κληρονομιάςτουτόπου μας. Οµως µας πληροφορεί το Σ.Β. Αγίας Νάπας οἱ Φετι- νὲς εκδηλώσεις θα αρχί- σουν απὀ την ηµέρα της Λαμπράς µε πλούσιο καλ- λιτεχνικὸ πρὀγραµµα που θα συμπεριλαμβάνει κυ- πριακούς χορούς και τρα- youdia. Φαντασμαγορικὀ προδι- αγράφεται και το μᾶλλον τηςνότιας πλευράς του µο- Ρεπορταζ Τασος Τσαππαρελλας σει πολλες αλλαγἒς, θα την βρε! πιο ελκυστική, πιο κο- σμµοπολίτικη και πιο Φαν- τασµαγορικἠ. Θα διαπι- στώσει την ξαφνικἡ Φφύ- τρωση νέων καταστημά- των, κἔντρων αναψυχἠς και ἄλλων τουριστικών κατα- Φυγίων. Για τα σχὲδια ανάπτυξης, τα προβλήµατα και επιτυχ]- εςτης κοινότητας συνομιλἠή- σαμε µε την επιθεωρ]τρια του Συµβουλίου Βελτιώσε- ως Βαρβάρα Περικλέους και τον βοηθὀ επιθεωρητἡὴ Niko Καλλικά, Η πρὠτη εντύπωση που αποκτά ο κάθε άνθρωπος για οτιδήποτε εἶναι πάντοτε η κυρίαρχη και ο ακρογω- γιαίος λίθος για την ὅια- μόρφωση της τελικής του εκτίµησης, Εισερχόμενος, απὀ φΐτος, ο ξένος τουρ[- στας και ο Κύπριος επισκὲ- πτης στην Αγία Νάπα, οἱ εν- τυπώσεις του θα αρχίζουν απὸ την εἶσοδο στο χωριό “απὸ την κατεύθυνση του Παραλιμνιού. Μέχρι τᾶλος Απριλίου, όπως υπολογίζε- ται, ο τριοδικὸς κόμβος Ἁγίας Νάπας -- Πρωταρά --- Παραλίμνι θα αλλάξει ρι- ζικἁ ὀψη, Η πλατιά λεωφό- pos, Ta άνετα πεζοδρόμια, το πλούσιο πράσινο, ο σύγ- χρονος ηλεκτροφωτισμὸς θα συμβάλουν αποφασι- στικἁ στην διαμόρφωση της δίάθεσης του κάθε επι- σκἔπτη της κοινότητας, Το κυριότερο ἔργο, απὀ πλευράς διακοσμιτικού καλλωπισμού, που ΟΛΟΚΛΗ- ρώνεται σύντομα στην Αγία Νάπα, εἶναι οπωσδήποτε η επἔκταση και εξωραϊσμός της κεντρικἠς πλατείας που Φξρει το ὀνομα του μεγά- λου ποιητή Γιώργου Σεφὲ- ρη. Σκοπός του ἔργου αυ- τού εἶναι η αξιοποίηση του χώρου γύρω απὀ το µονα- στήρι µε απὠτερο στόχο την διαφύλαξη και συντή- ρηση του μεγάλου αυτου ιστορικού και πολιτιστικού ναστηριού, ὁπου ολοκλη- ρώνεται σύντομα η ΟΙΚοΟ- δοµή της νξας εκκλησίας.Οο χώρος μπροστά απὀ την νξα εκκλησία θα µεταμορ- Φωθεί σε μεγάλο πάρκο µε όλες τις ανὲσεις για την ξε- κούραση των Φιλοξενουμὲ- νων. Κοινοτικό µέγαρο Γύρω στο µισὀ εκατομμύ- ριο λίρες προβλέπεται να δαπανηθεἰ για την aveyep- ση του κοινοτικού μεγάρου στην οδὸ Αγίας Μαύρης, που θα ολοκληρωθεί μεχρι το 1989, Το μέγαρο θα συµ- περιλαμβάνει όλες τις σύγ- χρονες και άνετες εγκατα- στάσεις γία τις ανάγκες των χωριτικών αρχών, ὁπως γραφεία, αἴθουσες σύνε- δριάσεων και εκδηλώσεων, υπαίθριο θέατρο κλπ. Τον περίχωρο του μεγάρου θα οµορφαϊνει ἵνα πλούσιο πάρκο, που θα αποτελεί ακόµα ἕνα ωραίο στολίδι για την κοινότητα, Χειμερινός τουρισμός Στην προσπάθεια του το Σ.Β. να δημιουργήσει εν- θαρρυντικἀ κἰνητραγ!ατην ανάπτυξη του Χειμερινού τουρισμού, npoypayyari- ζειτην κατασκευἠ τριών νὲ- WV ποδοσφαιρικών γηπε- d6wv, nou 8a Bagifovrai na- νω στις πιο σύγχρονες προ- διαγραφὲς. Τα νξα αυτά γή- πεδα μαζί µετις νξες GBAn- τικὲς εγκαταστάσεις που θα δημιουργούν ἕνα υπερσύγ- χρονο αθλητικὀ κέντρο, θα Φιλοξενούν κατά τους χει- μερινοὺς µήνες δεκάδες ποδοσφαιρικὲς και ἄλλες αθλητικὲς ομάδες, οι οποίες θα μπορούν νασυνδὸ ἁζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόποτην προπόνηση τους µε την ξεκούραση και τον τουρισμὀ. «Πιστεύουμε, µαςλἐειοκ. Καλλικάς, ότι µε αυτά τα ἔργα θα δημιουργήσουμε νὲες προὐποθξὲσεις και συν- θήκες για την ολόχρονη τουριστική κίνηση του χω- ριού µας», Περισσότερες μητὲρες εργαζόµενες Αξιοσημείωτο γεγονός για την κοινότητα της Αγίας Νάπας αποτελε![ η επἕκταση και ο εκσυχρονισμὸς του υφιστάμενου Ππαιδοκομι- κού σταθμού, Το ἔργο αυ- τὸ, που θα.στοιχίσει στη Σ.Β, γύρω στις 70 χιλιάδες λίρες θα δώσει την δυνατὸ- τητα σε ὀλεςτις µητέρεςτης κοινότητας να εργάζονται τόσο κατά την τουριστικἡ περ[οδο, όσο και κατά τη διάρκεια της «νεκρής, για τον τουρισμό περιόδου. Πρωτότυπη ιδέα Ακόμα µια πρωτότυπη ἔκπληξη επιφυλάσσεται φὶ- τος για τοὺς EMIOKENTES TNS Ἁγίας Νάπας, Το προνόμιο των ενοικιάσεων «Ζ» διν θα το ἔχουν πλξον µόνο τα τε- μα) Πανοραμική άποψη της Αγίας Nanas. τράχρονα και τα δίκυκλα οχήματα, αλλά το απο- κτούν και τα τετράποδα γαϊδούρια. Αυτή η πρωτό- τυπη ιδὲα μετατράπηκε σε ολόκληρο µράντζο, and όπου οι ενδιαφερόµενοιθα εξασφαλίζουν το «ὄχημα» τους για ἕνα ρομαντικό κι ανεπανάληπτο περίπατο. Ακόμα και τα γαϊδούρια λοιπόν επιστρατεύονταιγια την ανάπτυξη της τουρίστι- DONKI κἡς βιομηχανίας του τόπου yas. Πανέτοιμη για την υποδοχή Πανξτοιμη λοιπόν και Το γραφικό λιμανάκι Αγίας Νάπας. Ka Quopgaiver YS Ranch ~ Na Στην Αγία Νάπα θάχουν την ευκαιρία οἱ περιηγητὲς µας να ενοικιάσουν και το δικό τους τετράποδο απότο πρὠ- το ράντσο γαϊδάρων. ωραιότερη η Αγία Νάπα θα υποδεχθεί «ξ Ἀίγες μέρες στο ζεστὀ της περιβάλλον. και τις ελκυστικὲς της αμ- μουδιὲς, τον πρώτο τουρι- στικὀ κόσμο που θα κατα- Φθάσει απὀ τις μακρινὲς του χώρες. Φέτος θα λειτουργήσουν ακόμα Χίλιες περίπου νξες τουριστικὲς κλίνες για την κάλυψη των ολοὲνα αυξα- νομένων αναγκών του του- ρισμού µας, «Από δικἠς µας πλιω» , λὲει η Βαρβάρα Περικλὲ- ους, κυριος γνωµονας Τ δραστηριότητας µας και βασικἡ επιδίωξη µας παρα- μὲνει πάντοτε η αρμονικἡ συνύπαρξη του Φυσικού και ψυχικοῦ περιβάλλοντος µας µε τις απαιτήσεις της τουριστικής µας ανἀπτυ- ξης, χωρίς το ἕνα να θυσιά- ζεται χάρη στο ἆλλο «Στόχος µας, καταληγε!. εἶναι να µην ὁιαφεύσουμε σε καμιά περίπτωση τις τὸ- σες χιλιάδες ξένων ανθρώ- πων, που για την ξεκούρα- ση και την ψυχαγωγία τους διαλἔγουν την Κύπρο µας και Ιδιαίτερα αυτοὺς που διαλέγουν αυτὸ το μικρό κομματάκι του νησιού µας που ονομάζεται ΑΓΙΑ ΝΑ- NA». αμα, Ὁ ο ώς er eet