Back

Η ΑΕΛ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΛΕΛ ΠΑΝΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΥ’ TON FYNAIKON Ἡ ΑΕΛ κέρδισε προχθές Τετάρτη στο «Λευκόθεο» τη Νέα Σαλαμίνα στον τελικό του Βόλλεῦ Γυναικών µε Ξ---0 (15---7, 15---7, 15---5) και στέφθηκε για 5η φορά κυπελλούχος. Μετά τον αγώνα οι παίκτριες της ΑΕΛ µαζί µε τους φιλά- θλους του ιστορικού σωματείου της Λεμεσού πανηγύρισαν µε ενθουσιασµότον νέο θρίαµβο της οµάδαςτους. Ἡ Έλενα Αδάµουτης ΑΕΛ (αρ. 7) επιχειρεί «καρφί» κατά της περιοχής της Νέας Σαλαμίνας. Ἡ επικράτηση της ΑΕΛ ήταν άνετη και δίκαιη και η Νέα Σαλα- µίνα δεν μπόρεσε να αντισταθεί, Φυσικά, το παιγνίδι από ποιοτι- κής πλευράς δεν ήταν σπουδαίο γιατί η ΑΕΛ κέρδισε µετόση άνε- ση που εντυπωσίασε η µεγάλη ευκολία παρά η νίκη της. Βέβαια, η ΑΕΛ ήταν καλάορ- || γανωμένη, οἱ παίκτριες της κι- νούνταν µε θαυμαστή οµοιογέ- νεια και προγραμματισμό και σε καμμιά στιγµή δεν ἔθεσαν υπό αμϕισβήτηση το παιγνίδι. Στις λίγες περιπτώσεις που οἱ αντίπα- λοιτης προσπάθησαν νααντιδρά- σουν, οι παίκτριεςτης Κυπελλού- χου είχαν τη δύναμη και το σθέ- νος να συγκρατήσουν τις επιθε- τικές εξάρσεις των Ερυθρολεύ- κὠν πετοσφαιριστριών. H AEA µε τον νέο άθλο της δημιούργησε Ένα αυξημένο ρε- κόρ στο κυπριακό γυναικείο βόλλεῦ. Είναι η povipn npwra- θλήτρια και κυπελλούχος. ΄Εξη Φορές πρωταθλήτρια (όσες δη λαδή και οι διοργανώσεις του πρωταθλήματος) και πέντε Φο- ρές κυπελλούχος σε επτά διορ- γανώσεις. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η ΑΕΛ έπαιξε και στις 7 φορές στον τελικότου Κυ- πέλλου H Φιναλίστρια του Κυπέλλου Νέα Σαλαμίνα ἔπαιξε Φιλότιμα, αλλά υστέρησε αισθητά σε σύγ- κριση µετην απόδοση της αντιπά- λου της. Είναι κοινή ομολογία, ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι ικανή για πολύ καλύτερη απόδοση πα- ρά την εμφάνιση της στον προ χθεσινό τελικό, Αλλά η Νέα Σα- λαμίνα ἔδειξε ότι διαθέτει καλό | ἔμψυχο υλικό µε παίκτριες αξιό-| λογης τεχνικής που μπορούν ν᾿ ανεβάσουν το ερυθρόλευκο συγκρότηµα σεπιο ψηλά σκαλο. πάτια. Εκείνο που χρειάζονται εί ναι αυτοπεποίθηση και περισσό: τερη πρωτοβουλία στο γήπεδο. ΄Εχουν µπροστάτουςτο μέλλον. Εξάλλου το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα ανέρχεταιτην κλίμακα του γυναικείου βόλλεῦ µε αυτού του είδους τις διακρίσεις, δεν µπορείπαρά να έἔρθειη µέραπου θα μπορέσει να πανηγυρίσει τίτ λους Οι δυο οµάδες παρέταξαν τις ακόλουθες συνθέσεις ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: ©6n uri. PF ου (apynyéc), ‘“EAXeva Avaoraci το ου, Τίνα Κωνσταντίνου, Τασού: Be Aa Ζένιου, Ελένη Χριστοδούλου, Σκεύη Στυλιανού, (Άννα Πα... σβάντη), (Τερέζα Σιακίδου) τη ΑΕΛ: Γιαννούλα Ιωάννου (αρ- |-- χηγός), Αλεξία Ῥοτοίΐδου, ΄Αννα ε Σωκράτους, ΄Ἐλενα ΑΔδάµου, Γεωργία Παυλίδου, Δ. Χαρα λαμπίδοι Καλή η διαιτησία του κ. Αν δρέα Στυλιανίδη Ν * OEATEE: 1.000 περίπου a Meta to téAoc tov aywva o + Πρόεδροςτου ΚΟΑ Κ. Κίκης Λα- έ ζαρίδης απένειμε στην αρχηγό |ς της κυπελλούχου Γιαννούλα ἶω άννου το Κύπελλο και στην αρ χηγό της Φιναλίστριας Νέας Σα- |Ε λαμίνας Θόη Φωτίου το αναµνη- |Ε στικό ἔπαθλο, Τόσο στην ΑΕΛ |- όσο και στη Νέα Σαλαμίνα επιδό. θηκαν αναμνηστικά μετάλλια Τα ἔπαθλα όπως είναι γνωστό αθλοθέτησεη ΚΕΟ. a ΙΚΑ H περίφημη ondee βόλλεῦ γυναικών της ΑΕΛπου κέρδισε για δη φορά το Ἠύπελλο.