Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΛΥΜΛΤΙΣΜΟΙ Γύρω στις 5.90 π.µ. χθες, αυτο- ήνητο που οδηγούσε ο Στέλιος Κυριακίδης µε συνεπιβάτη τον ποστ ση ο 3 -ς 3 Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λε- μεσό, πάνω σε σταματημένο αυ- τοκίνητο του υπαστυνόµου Γε- ωργίου Ἀρυσάνθου, µε αποτέλε- ση τραυµατίσθηκαν σοβαρά ο υπαστυνόµος ΧἈρυσάνθου και οι Κυριακίδης και Κυριάκου, ενώο Χριστοδούλου τραυματίσθηκε ελαφρά. NYPKATIA ΣΤΗΝ ΠΛΦΩ Γύρω στις 2 πιμ. προχθές πι Ι κλήθηκε πυρκαγιά στο eat | ποιείο του Λάκη Ανδρέα Ζαμπά, |. στην οδό Κώστα Γεωργίου, στην Πάφο, µε αποτέλεσµα να κατα- στραφούν διάφορα µηχανήµατα, εργαλεία, ποσότητα ξυλείας και έτοιμα ἔπιπλα. Ἡ ζημιά υπολογί- ζεται γύρω στις Ε12.:000. Η Πυ. ροσβεστική Ὑπηρεσία έσβησε την πυρκαγιά. Ἡ Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ O υπουργός Παιδείας κ. Κα- τσελλής τέλεσε χθες τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης «Λοΐζου Φι- λίππου», στο Ε΄ Γυμνάσιο ΠΠά- φου. Εξ᾽ άλλου, ο υπουργός Προε- δρίας κ. Ντ. Μιχαηλίδης εγκαινί- ασε χθες ἔκθεση βιβλίου στο Γυ- µνάσιο Παλλουριώτισσας. ὉΟ Πρόεδρος της Βουλής κ. Ἀαδάς τέλεσεχθες βράδυ στο, ξε- νοδοχείο Λήδρα τα εγκαίνια ἐκ- θεσης προσωπογραφιών πολιτι- κών προσωπικοτήτων της Κύ- προυτου κ. Δαυίδ Σιακαλλή. Την Έκθεση οργανώνει η [πίνετκα Show Productions. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ KATAZTPOOH Ἡ Λέσχη Λάϊονς Λεμεσού δι- οργανώνει εκδήλωση - συνεστί- αση την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο «Αστήρ», αφιε- ρωμένη στην μικρασιατική κα- ταστροφή 1922 - 28. ἘΕισηγητική οµιλίαθακάµειοκ.. Τ. Νικολα [δης και ομιλητής θα είναι κ. Γρηγόρης Ἑλόκκος, Θα εκτελεσθούν αποσπάσµα- τα και αυθεντικά µοκρασιατικά τραγούδια. Αφήγηση θα κάµει ο πρόσφυγας Μικρασιάτης κ. Νί- κος Χατζηγεωργίου. Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει ἔκθε: ση βιβλίου και περιοδικού. =A A mA y ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΛΡΟΥΠΟΛΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Η τουρκοκυπριακή ει δα «Κίπρις Πόστασυ» λα, ότι στα υψώματα γύρω από τη Βασίλεια καταστρέφονται τα χα- eens και δημοσίευσε τογραφία. Τα χαρου- πόδεντρα κόπηκαν, για να χρη- σιμοποιηθούν σαν καυσόξυλα, µε την άδεια του «τμήματος» δασών. Ἡ άδεια έχει ανασταλεί τώρα, Ὑράφειη «Κίπρις Πόστασι», αλλά η καταστροφή έγινε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Δοκιμές διατρήσεων. Α.Π. Λο΄εζου, Ελευθερίας 87, Πλ. 68247, Λεμεσός. ama Gx Oma :|0 κ. Α. Σωτηριάδης || enédwoe Ta Olam- ||OTEUTHpla TOU OTOV '|Mpdedpo Kapoteve Ὁ Πρεσβευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μπόν κ. ΄Αν- της Σωτηριάδης επέδωσε τηνπε- }] ρασµένη Τρίτη τα διαπιστευτή- + pta του στον Πρόεδρος της Οµό- Υ] σπονδης Δημοκρατίας Γερµαγίας. + Δρα Κάρλ Κάρστενς. . Ἔτην προσφώνηση του οκ. Σω- τηριάδης αναφέρθηκε στην καλή οικονομική και τεχνική συνεργα- αἷα μεταξύτων δυο χωρώνκαθώς. χαι στο Κυπριαχό πρόβλημα. Στην αντιφώνηση του ο Πρόε- δρος Κάρστενς εἶπε ότι η χώρα του «παρακολουθεί µε ιδιαίτερη ἓ cunts τις προσπάθειες του > κυπριακού λαού για ανάκ. Ε] εθνικής του ενότητας». Ὃ -| TO ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ε ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 29 (Του ανταπο- κριτή µας). --- Αρχίζουν την Δευ- τέρα (αύριο) οι εργασίες του Κα- 5 κουργιοδικείου. Στοπινάκειοτου είναι αναγραμμµένες για εκδίκαση, i τρεις υποθέσεις: a 9 Ανθρωποκτονία µε κατη: ν| γορούµενο τον Ανδρέα Μουστά- ο κα για τον φόνο του Βρυώνη Γι- 1] άννακα απὀ το Κοιλάνι. » 9 Απειλή µε πολυβόλο κατά Σ [τον Ανδρέα Τουµάζου Κάλιου. 9 Λαθρεμπόριο χασίς µε κα- τηγορούµενο ἕνα Λιβάνιο. 5-| To Kaxoupyio$ixeio. 8a anap- }- riGovv οι κ.κ. [. Πογιατζής (Πρό- υ] εδρος), Π. Αρτέμης και Π. EAev- θερίου. Νυκτοθάτες τραμπούκοι σχίζουν φωτογραφίες του Προέδρου στις Κόκκινες Οι «δηµοκτάτεο οπαδοί των αἱ όσων ανἔλαβαν την εργολαβική ο] υπόσκαψη του κράτους και του ςἱ κύρους του Προέδρου της An- Ε] µοκρατίας και υποψήφιου της Δημοκρατικής Συνεργασία, ο] εδρασαν και πάλιν ψες, κατα- Ε] στρέφοντας πανώ των δυο συ- αἱ νεργαζομένων κομμάτων καθώς και Φωτογραφίες του Προέδρου Κυπριανού. Στον συνοικισµό Κόκκινες | Στροβόλου εξαφάνισαν δυο µεγά- λα πανώ από το καφενείο που ͵ στεγάζει καιταγραφείατης ΠΕΟ' και άλλα δυο που βρίσκονταν αναρτηµένα αλλού και καλού- σαν τον λαό να πάρει µέρος στο συλλαλητήριο της Θηµοκρατι- κής Συνεργασίας, στις 11 Φε- βρουαρίου. Οι ἴδιοι νυκτοβάτες τραμπού- κοι λέρωσαν µε κόκκινη µπογιά Φωτογραφίες του Προέδρου. Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ἡ ΄Ενωση Κέντρου, µεχθεσινή {] ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η {] «μόνη εππρεπτή πορεία γιαταμέ- I λη κι’ υποστηρικτές του κόμμα- τός µας είναιη παροχή της ψήφου τους στον υποψήφιο, που, κατά | την κρίση και τη συνείδηση του καθενός, µε συνέπεια θ᾽ ακολου- θήσει και θα υλοποιήσει τη νέα πολιτική της ελληνικής κυβέρνη- σης στο Κυπριακό». ΕΞΑΓΩΓΗ AIFONPOBATON [ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ I Σύμφωνα µε πληροφορίες | τουρκοκυπριακών εφημερίδων, [| ξαναρχίζειη εξαγωγή αιγοπροβά- J} my από τις κατεχόμενες περιο- I χές. Αποφασίστηκε η εξαγωγή 31.500 αρνιών, 12.500 κατσικιών Ἱ και 250 µοσχαριών. 1]. κομµρυνιστική πι πι μις οσον Σ’ όλες τις επαφές του τον κ. _ AEN KAHOHKE oxen me nace Ko SOSTHNKYIIPO. |irninc κ is apoous Snucoteve <2 MATETOS KAI ZHMIES Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΤΖΛΗΙ Διασταυρωμένες πληροφορίες θηκαν στον κ. Στυλιανού, τοσο που δόθηκαν στο Σύμβουλο του απότην παλιά εκκλησίατης κοινό- Προέδρου της Δημοκρατίας για τητας όσο και απότην καινούργια Πολιτιστικά Θέματα κ. Πέτρο (ομώνυμη της) έχουν αφαιρεθείοι Στυλιανού, παρουσιάζουντην πα- σταυροί (όπως δείχνει και η φω- λιά εκκλησία της Παναγίας της τογραφία µας). : Χρυσελεούσας της Κατωκοπίά, Ὁ κ. Στυλιανού κατήγγειλε τη να έχει μεταβληθεί κιαυτή σετζα: νέα αυτή ενέργεια των τουρκικών μί. κατοχικών δυνάµεων στο Παγκό- Παράλληλα, σύμφωνα µε τις -σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ἴδιες πληροφορίες και τις σχετι- ενημέρωσε σχετικά τα αρμόδια κές φωτογραφείες που παραδό- υπουργεία. Σὐλλήψεις --- διώξεις Τούρκων δημοσιογράφων ΑΓΚΥΡΑ, 29 (ΑΠΕ -- ΠΡΑ). Νταντίρ Ναντί, 75 χρόνων και -- Το στρατοδικείο της Κων- του αρχισυντάκτη, κ. Οκάῦ Γκέ- 5] σταντινούπολης διέταξε τη σύλ- νεσιν, προκειµένου ν᾿ ανακρι- ληψη του δημοσιογράφου κ. βούν.Η εφημερίδα κλείσθηκετην Άσλαν Καφρόγλου, αδελφού ΄περ, Δευτέρα, γιατί επέκρινετην του υπουργούτων, Οικονοµικών, απόφαση της κυβέρνησης να κα- κ. ΄Ανταν Καφρόγλου, µε την ταργήσει το Ἰνστιτούτο Τουρκι- κατηγορία ότι ανήκει σε παρά: κής Ἱστορίας, που Ίδρυσε οθεμε- νοµη οργάνωση και διεξάγει λιωτήςτης Τουρκικής Δηµοκρα- ᾧ ροπαγάνδα. τίας, Κεμάλ Αττατούρκ. Ο κατηγορούμενος ήταν εκδό- Τέλος, το αναθεωρητικό στρα- πης της εφημερίδας «Ἀτεµο- τοδικείο διέταξε την επανάληψη, ,. οργάνου της οργάνωσης της δίκης οκτώ αξιωματικών κι᾽ Ντεβ--Γιολ (Επαναστατικός υπαξιωματικών του στρατού, οἱ εἰ Δρόμος), που κλείσθηκε µετά το οποίοι, πρόσφατα, είχαν απαλ- «|. στρατιωτικό πραξικόπημα του λαγείτης κατηγορίας ότιήταν µέ- Σεπτεμβρίου του 1980. λη της αριστερής οργάνωσης Ο επίτροπος του στρατοδικεί- Ντεβ---Σολ (Επαναστατική Αρι- ου διέταξε, εξ᾽ άλλου, την προ- στερά) κι’ ότι διεξήγαγαν κατα- σαγωγή του ιδιοκτήτη της εφη- σκοπεία προς όφελος της Βουλ- μερίδας «Τζουμχουριέτ», κ. Υαρίας. Επαφἔέςτου κ. Αδαµίδη > « + μ᾽ επισήµους στην Αθήνα O Γενικός Διευθυντής του τοχρησιµοποιήθηκε στην Κύπρς υπουργείου Παιδείας, ere ere eae 8 eae ae Ὃ δις µε τον Ἓλληνα κυπριακό εκπαιδευτικό βιβλίο εκ. υφυπουργό Παιδείας, κ. Πέτρο Μό- δίδεται από τον Οργανισμό αυτό, ραλη, µε τον οποίο συζήτησε θέµα- ve να χρησιµοποιηθεί στην Ελλά τα συνεργασίας των υπουργείων Παιδείας Κύπρου κι’ Ελλάδας. Μέσα στα πλαίσια των επαφών ΌὉ κ. Μόραλης επέδωσε στον κ. του, ο Γενικός Διευθυντής τοι Αδαµίδη Eva αντίτυπο του βιβλίου υπουργείου Παιδείας είχε συναντή «Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας», σεις µε αρμόδιους της Έπαγγελµα που εξέδωσε ο Οργανισμός Εκδό- τικής και Τεχνικής Ἐκπαίδευσηι σεως Διδακτικών Βιβλίων Ελλά. Ἑλλάδας, καθώς. ος ρμό σον Το (ο γράφτηκε καιπρω- ΄του ν. πτισμού της: os Be Ἑλλάδας, µε τους οποίους συζήτη- 'σετη νέαπολιτιστική συμφωνία Κύ- το υπουργείο Εξωτερικών διπλω- µατικο[ υπάλληλοι να έλθουν στην Ἐύπρο για τις προεδρικές εκλο- γές, δηλώθηκε επίσημα, ότι «κα νεἰς αρχηγός διπλωματικής απο: στολής ή άλλος διπλωματικός. υπάλληλος που υπηρετεί στο εξω- τερικό κλήθηκε να έλθει στην Κύ- ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑ - ΠΕΔΙΟΥ ΠΕΡΑ - ΠΕΔΙ, (Του ανταπο- κριτή µας). --- Πρωτοφανής πα. γετός ἔπληξε την περασμένη Τε- προκατάτηνπιοπάνω περίοδο». Εκτελέστηκε Αρμένιος ΑΓΚΥΡΑ, 29(ΑΠΕ) -- Εκτελέ- σθηκε σήµερα το πρωί: στις στρατιωτικές Φυλακές της Ay- κυρας ο Αρμένιος Λεβόν Εκμε- τζιάν, 24 ετών. | 3Ο Εκμετζιάν καταδικάστηκε τὸν περασμένο Οκτώβρη σε θά- νατο από τουρκικό στρατοδικείο γιατη συμμετοχή του στην επίθε- ση Αρμενίων ανταρτών μελών Της οργάνωσης «ΑΣΑΛΑ» εναν: τίον του αεροδρομίου της ΄ΑΥ- ασ τάρτη την περιοχή µας, προκα- λώντας µεγάλες ζημιές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε όλα σχεδόν τα σπίτια και στους ηλιακούς θερµοσίφωνες. Παρό- µοιες παγωνιές, από ό,τι θυμούν- ται οἱ παλαιότεροι κάτοικο! του χωριού, έπληξαν την περιοχή το 1948. ‘ 0 Πρόεδρος Κυπριανού δέχθηκε τον κ. Γκόμπι Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Ἑπύρος Κυπριανού δέχθηκε χθες τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ἠνωμένων Εθνών στην Κύπροκ. Γκόμπι. ΣΗΜΕΡΑ t | Ok. Kunptavou i | Ba μιλήσει σε | ι συγκέντρωση | στο Πισσούρι I i Ι Ὁ Πρόεδροςτης Δη- Ι µοκρατίας και υποψή- I 1 ee ens ποστς 1 iS Συνεργασίας κ. 1 ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, θα I Ἰ παραστεί και θα µιλή- 1 1 σει σήµερα Κυριακή, 1 I omg 12.30 pp. Kara 1 την επιστροφή του ι Ἰ από το συλλαλητήριο. 1 Ἰ της Πάφου, σε συγ- 1 1 κέντρωση της Δημο- 1 RESINS Συνεργασίας i στο Πισσούρι. I L J