Back

Εφαρμµόζεται από φέτος ο ανασχηµατισµός των σχολείων Μέσης Παιδείας

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εφαρμµόζεται από φέτος ο ανασχηµατισµόςτων σχολείων Μέσης Παιδείας ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ χθες στην Παιδαγωγική Ακαδη- µία πλατιά σύσκεψη κατά την οποία ο υπουργός Παιδείας κ. Κατσελλής έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο ανα- σχηματισμού των σχολείων Μέ- σης Παιδείας. Μεβάση το σχέδιο αυτό πολλά µικρά σχολεία µετα- τρέπονται από εξατάξια σε τριπά- ξια γυμνάσια, γιατί δεν µπορούν, λόγω του μικρού αριθμού µαθη- τών, να έχουντις απαραίτητες κα- τευθύνσεις του Λυκείου Επιλογής Μαθημάτων. Αντίθετα άλλα σχο- λεία θα'μεγαλώσουν για να µπο- ρούν να προσφέρουν όλους τους κλάδους του Λυκείου και ταυτό- “| xpova va μπορούν να εξοπλι- στούν µε τα απαραίτητα µέσα και όργανα, που θα καταστήσουντην εκπαίδευση πολύ πιο αποδοτική. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ παρέστησαν ο γενικός διευθυντής και ανώτε- ροι λεπουργοί του υπουργείου Παιδείας, οι πρόεδοοι όλων των σχολικών εφορειώντης νήσου και εκπρόσωποι των οργανώσεων καθηγητών και της Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Γονέων. ΣΥΜΦΩΝΑ µε πληροφορίες μας, όλοι σχεδόν οι παρευρεθέν- τες υποστήριξαν το σχέδιο. Μόνο οιπρόεδροι δυο μικρών σχολείων της υπαίθρου εξέφρασαν διαφο- ρετική γνώµη, υποστηρίζοντας ότι η µετατροπή των σχολείων τους από εξατάξια σε τρπάξια θα συμβάλει στον μαρασμό των κοι- νοτήτων τους. Στην άποψη αυτή αντιπαρατηρήθηκε όπι οι µαθητές. τους στις τρεις τελευταίες τάξεις. είναι ελάχιστοι καιµε κανένατρό- πο δεν μπορούν να συγκροτή- σουν χωριστές τάξεις στις διαφο- ρετικές κατευθύνσεις του Λυκεί- ου. Ούτε τα σχολεία αυτά µπο- ρούν να εξοπλιστούν µε τα κατάλ- ληλα µέσα και αυτό θα είναι σε βάρος της εκπαίδευσης των µα- θητών. ΜΕΡΙΚΕΣ επιφυλάξεις εξέ- Φρασαν και οι αντιπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, χωρίςωστόσονααντι- ταχθούν στο σχέδιο. Ἡ ΟΕΛΜΕΚ. ζήτησε να διορίζονται δύο διευ- θυντές σε κάθε λύκειο, το αἴτηµα όμως απερρίφθηκε and το υπουργείο, διότι κρίνεται ότι η ύπαρξη δύο διευθυντών δεν θα είναι προς το συμφέρον της οµα- λής λεπουργίας των σχολείων. Ὁ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ των σχολείων θα εφαρµοσθείπλήρως απότον ερχόμενο σχολικόχρόνο στις επαρχίες Πάφου και /Ἰάρνα- κας, Στην πόλη της Λεμεσού η κατάσταση θα παραμείνειπροςτο παρόν όπως είναι, λόγωτου µεγά- λου στεγαστικού προβλήματος. Στη /Λευκωσία θα εφαρμοστεί το 1983 η πρώτη Φάση, που προνοεί μεταξύ άλλων ότιτα δυο γυμνάσια Φανερωμένης, τογυµνάσιο Ακρό- πολης Β καιτο λύκειο Νεοκλέους θα μετατραπούν σε τριτάξια γυ- µνάσια, ενώ θα ενισχυθούν τα λύ- rela.