Back

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΚΑΦΕΙΖΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΤΟ «ΚΟΥΜΑΡΙ»

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΚΑΦΕΙΖΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ Τ0 «ΚΟΥΜΑΡΙ» ΑΡΝΑΚΑ, 23 (Του ανταπο- κριτή µας).-- Ὁ επαρχιακός δικα- στής κ. Τάκης Ηλιάδης επέβαλε σήµερα συνολικό πρόστιμο Ε150 καιδέσµευσεµε εγγύηση Ε30Όγια δυο χρόνια τον Στέλιο Καττή από την Ὀρμήδεια, ο οποίος παραδέ- χθηκεότι επέτρεψε να παίζουν ζά- ρι στο καφενείο του και ότι έπαιζε και ο ίδιος. Τέσσερα άλλα πρόσωπα τα οποία βαρύνονταν µε την ἴδια κα- τηγορία καταδικάστηκαν σε συ- νολικό πρόστιμο Ε140, ενώ ο κα- τηγορούμενος Σταυρής Πετρή διατάχθηκε να υπογράψει εγγύη- ση Ε200για δυο χρόνια. ΌὉκ. Ηλιά- δης διάταξε, επίσης, την κατά- σχεση ποσού Ε84 πὀυ παραλή- Φθηκε από την αστυνοµία κατά την επιδροµή της. Ο ἴδιος δικαστής καταδίκασε τον Προκόπη Ἠλία απὀ τη Λάρ- νακα, Ιδιοκτήτη καφενείου, σε συνολικό πρόστιμο Ε100 και εγγύ- ηση Ε250για δύο χρόνια γιατί επέ- τρεφε να παίζουν «σιεμέ» στο καφενείο του και ότι έπαιζε καιο ἴδιος. Σε τρία άλλα πρόσωπα τα οποία έπαιζαν «σιεμέ» στο καφε: νείοτου επεβλήθη συνολικό πρό- omipo £90. Για ένα κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Όρφανίδη, που εβαρύ- νετο µετην ἴδια κατηγορία καιδεν. προσήλθε σήµερα στο δικαστή ριο, εξεδόθη ένταλμα σύλληψης του.