Back

Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΟΡΕΠΤΕΙ ΠΡΩΤΟΡΟΥΛΙΕΣ ΚΟΥΕΓΙΑΡ

κα ορο Galt oi PES τσ Cs asa 8 CY: Ὁ δήλωσε χθές ο ίδιος ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ 4ΑΠΟΡΕΡΗΗΙΓΕΙ ΠΡΩΤΟΡΟΥΗΙΕΣ ΚΟΥΕΓΙΑΡ Κατασκευάζονται «στρατιωτικό» λιμάνια και αεροδρύµια στα κατεχόμενα 0 Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Ντενκτάς απορρίπτει οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες του Γεγικού Γραμματέα του ΌΗΕ κ. Κουεγιάρ για την επίτευξη προόδου στις διακοινοτικές συγοµιλίες και την προώθηση λύσης του Κυπριακού. Την αντίθεση του αυτή ο κ. Ντενκτάς εξέφρασε χθές, απαντώντας σε σχετικές ερωπῄσεις δημοσιογράφων. Ὁ Τ/Κ ηγέτης είπε ότι αγνοεί την ύπαρξη οποιασδήποτε πρότασης. του Γεγικού Γραμματέα σχετικά µε την πορεία του ενδοκυπριακού διαλόγου και πρόσθεσε ὅτι δεν αποτελεί δικό του θέµα η διατύπωση σχολίων πάνω σε σχετικό δημοσίευμα ελληγοκυπριακῆς εφηµερί- ὅας. Δεν ήθελα ούτε να το σκεφθώ, πρόσθεσε ο κ. Ντενκτάς, ότι ο Γεγικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι δυνατό να κάµει µια τέτια ἄτοπη πρόταση. Οκ. Ντενκτάς είπε, τέλος, ότι Οἱ διακοινοτικές συνομιλίες συ- νεχίζονται στα πλαίσια της αξιο- λόγησης του πρώην Γ.Γ. του ΟΗΕ δρα Βάλντχαϊμ. Ο κ. Ντενκτάς συναντήθηκε χθες το πρω΄{: µε τον ανώτερο λειτουργό του Τµήµατος υ- πριακών Ὑποθέσεων του Στέητ Ντιπάρτμεντκ. ΄ΕνρικΣιέρμαν, που εκτελεί επίσκεψη στην Κύ- προ. Κατά τη συνάντηση, που κράτησε µια περίπου ώρα, παρί- στατο και ο αυτοκαλούµενος «υπουργός Εξωτερικών» του «ομόσπονδου» κ. Ατάκολ. Σε δηλώσεις του µετά τη συ- νάντηση ο κ. Ντενκτάς είπε, ότι ενημἔρωσετον κ. Σιερµανπάνω στο Κυπριακό καθώς καιγιατην στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Οκ. Σιέρµαν, πρόσθε- σε οκ. Ντενκτάς, επανέλαβε ότι η κυβερνηση των ΗἨνωμένων Πολιτειών δεν προτίθεται να παρέμβει στο Ἠυπριακό πρό- βληµα και διέψευσε κατηγορη- µατικά ότι ο Αμερικανός διπλω- µάτης είναι κοµιστής σχεδίου ή προγράµµατος yia Avon Tov Κυπριακού. Ἡ ΠΡΟΤΑΣΗ BAANTXA-I-M @ Ο κυβερνητικός εκπρό- σωπος, απαντώντας σε ερώτηση, ποιά ήταν η στάση της κυβέρνη- σης απέναντιστην πρωτοβουλία Βάλντχαϊμ του 198] (επανεγκα- τάσταση στο Βαρώσι και επανα- λειτουργία του αεροδρομίου Λευκωσίας) και ποιά η στάση πων κοµµάτων στο Εθνικό Συµ- βούλιο, δήλωσε: «Ηθέση της κυβερνησηςήταν να διερευνήσει την πρόταση. ΄Οσον αφορά τη στάση των κομμάτων ας ερωτηθούν τα ἴδια τα κόμματα». Όπως είναι γνωστό, η πρό- ταση του Βάλντχαϊμ απορρί- Φθηκεαπότον κ. Ντενκτάς γιατὶ δεν προνοούσε άρση του λεγό- μενου εμπάργκο. «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ» ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ @ O ηγέτης του Ρεπουμπλι- κανικού Δημοκρατικού Κόμμα- τος κ. Οζγκιούρ αποκάλυψε, ότι η λεγόμενη «τουρκοκυπριακή διοίκηση» καταρτίζει σχέδια για την κατασκευή, «στρατιωτικών λιμανιών και αεροδρομίων» στα κατεχόμενα. Ο κ. Οἴγκιούρ σε άρθρο του στη ΓΙΕΝΗ ΝΤΟΥΖΕΝ επικρίνει την «κυβέρνηση» του «ομό- σπονδου», ότι δεν επιχορηγείτις ζωοτροφξς, παρόλο που στον προὔπολογισμό του 1983 προ- βλέπεται, για τον σκοπό αυτό, κονδύλι 100 εκατομμυρίων λι- ρών Τουρκίας. Ο κ. Οἴγκιούρ. κατηγορεί την «κυβέρνηση» Todyarad, ότι αδιαφορεί για τα προβλήματα των αγροτών, αναφἔρεται στον προὔπολογι- ΣΤΗΝ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ σµότου 1983 καιγράφει: «Φέτος περιλήφθηκε στον προὔπολογι- σμό κονδύλι για την κατασκευή λιμανιού στην τουριστική Κερύ- νεια, που θα πάψει να είναι του- ριστική εξαιτίας του λιμανιού αυτού. Δεν δίνουν σηµασίαστις προτάσεις που γίνονται για υποστήριξη της παραγωγής, αλλά καταρτίζουν σχέδια για «στρατιωτικά» λιμάνια και αε- ροδρόμια, που δεν θα ὠφελή- σουν το λαό της νήσου». Ὑπενθυμίζεται συναφώς, ότιο παράνομος ραδιοσταθµός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας σε σχόλιο του, στις 17’ Φεβρουαρίου, κατάγγειλε τους επιτελείς του αμερικανικού !µ- περιαλισμού και του ΝΑΤΟ, ότι αμετάθετος σκοπός τους παρα- || Level n μετατροπή της Κύπρου σε αβύθιστο αεροπλανοφόρο και σε επιδροµική βάση ενάντια στην Εγγύς Ανατολή. Ο ραδιο σταθμός ανέφερε επίσης ότι υπάρχει επιθυμία να xenoipo: ποιηθείη κατεχόμενη βόρεια Κύ προς σαν όργανο για την Όλο: ποίηση αυτών των επιδροµικών. και τυχοδιωκτικών σχεδίων. Sd