Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στη συνάντηση Κυπριανού - Παπανδρέου ΛΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΘΕΙΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ὁ κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση πὠς σχολιάζειη κυβέρνηση. ρεπορτάζ του αθηναϊκού «Βήματος ανα: φορικά µετις διαβουλεύσεις Κυ- πριανού -- Παπανδρέου στην Αθήνα, είπε ότι δεν Έγινε καμιά συζήτηση σχετικά µε θέµα σὺν: θεσης της κυπριακής κυβέρνη: σης κατά τις διαβουλεύσεις αυ: TEC. ος Το «Βήμα» εἶχε ισχυρισθεί ότι ο. Cee Η µείωση της τιμης. Έφθασε χθε ϱ πρώτη ναυλ. πα πησνσνας στην προσπάθεια BEL-AIR την Ἐύπρο, σε τῆς για μεγαλύτερη π APOLLO 8 TOURS Lip μς τους αντιπροσώπους » TOU 8a ra, κ. Κυπριανού εἴχε υποσχεθεί στον κ. Παπανδρέου να ανασχη- ματίσειτην κυβέρνηση του καινα περιλάβει υπουργούς Φιλικά δια- κείµενους προςτην ΕΔΕΚ. Επίσης ο εκπρόσώπος, απαν- τώντας σε ερώτηση πώς σχολιά- ζειο Πρόεδροςτης Δημοκρατίας την απόφαση που πήρε το περα: σμένο Σάββατο το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ, είπε: «Δεν χρειάζεται να προβεί σε κανένα σχόλιο». ----- ΑΝΑΧΩΡΕΙ TOZABBATO Κοινοβουλευτική a αντιπροσωπειᾶ om Νέα Λελχή υμα του Σαββάτου { Ἰνδία κοὶ {ya my lia ¥ Goa pom hat της a5 : πο ενιαήμέρη ο : η επίσκεψη. Στην αντ ne oat που θα επιστρέψει σωπεία, ν υμμετάσχουν 28 Μαρτίου, θα ἵμ, Πουμπουρής επίσης οἱ ΚΙΝ: ο αν KO. A Ee a ae ού και τπτ νε F bevouy 0 EY. OY is a «Βουλής κ. ωάννου καὶ ς δυθυντής 6 σώματος Μ. τι Ἡ αντπροσωπ θεί, μετα! δροκ. ΣΥΝ, To andyé! ‘ vm είαθα συνα' ετον Πρόε- πι Ἰνδικής Βου: 2 on το Κυπριακό, διεθνή προ: {ς σχέσεις, we κα τις σχέσεις μεταξύ των δυο Bound. λής. Θα ου αςθα συνεχί Στην περίοδο Σεπτεµβρίου - Μαρτίου 9.677 ΤΟΝΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΛΟΕΙΔΗ ΛΓΟΡΑΣΕ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΣοβ. ΄Ενωση αγόρασε, στην περίοδο Σεπτεµβρίου 1982 -6 Μαρτίου 1988, συνολικά 9.677 τό. νους εσπεριδοειδών και συγκε- κριµένα 6031 τ. λεμόνια και 3.646 τ,. πορτοκάλια, Οἱ εξαγωγές εσπεριδοειδών κατά χώρα, για την ἴδια περίδο, ήταν: Βρεττανία Β.164 τ. λεμόνια, 20.177 τ. γκρέἴπφρουτ, 2041 τ. πορτοκάλια, Γαλλία 630 τ. λεμό νια, 4.202 τ. γκρέῖπφρουτ, 211 τ. πορτοκάλια, Ο. Δ. Γερμανίας 38 τ. λεμόνια, 2.586τ. γκρέἴπφρουτ, 77 τ. πορτοκάλια, Πταλία 3.291 τ. Υκρέἴπφρουτ, Κ. Χώρες 917 τ. λεμόνια, 1,975τ. γκρέῖπφρουτ, 25 τ. πορτοκάλια, ΕΣΣΔ, 6031 τ. λε- µόνια, 3646 τ. πορτοκάλια, Τσε- χοσλοβακία 2.448τ. πορτοκάλια. Βουλγαρία 872 τ. λεμόνια, 211 τ. Υκρέἴπφρουτ, ΓΛΔ 1086. λεμό- νια, Γιουγκοσλαβία 539 τ. λεμό- via, άλλες χώρες 1381τ. λεμόνια, 1166 τ. γκρέῖπφρουτ, 197 τ. πορ- τοκάλια. Σύνολο εξαγωγών: Λεµόνια 19658 τ., γκρέἴπφρουτ 33.608, πορτοκάλια 8.645. Σύνολο εξα- yuywv: 61.9117. Όι εξαγωγές συνεχίζονται µε Φορτώσεις πορτοκαλιών βαλέν- τσια στη Βρεττανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες. Η Τοπική Οργάνωση ΔΗΚΟ Ἁγίων Ομολογητών γιόρτασετα επινίκια της θριαµβευτικής νίκης της Δημοκρατικής Συνεργασίας, στις εκλογές της 13ης Φεβρουα- piov. Τη συνεστίαση προσφώνησεο Πρόεδρος της Τοπικής Ἐπιτρο- πής κ. Χρίστος Λογγίνος και αν- τιφώνησε ο Πρόεδρος της Βου- λής κ. Λαδάς, οοποίας υπογράµ- µισε την πολιτική ὠριμότητα του κυπριακού λαού και εξήρε την περιφανή νίκη των συνεργαζομέ- vw δημοκρατικών δυνάµεων, που επανεξελεξαν πανηγυρικά τον Πρόεδρο κ. Κυπριανού. Γιορτασμός της νίκης των δημοκρατικών δυνάμεων ώργιος Ανδρέου, ο υπουργός Ὑγείας κ. Τάκης Πελεκάνος, ο υπουργός Εργασίας και Κοινω- νικών Ασφαλίσεων κ. Παύλος Παπαγεωργίου, οἱ αξιωματούχοι του ΔΗΚΟ κ.κ. Πολύβιος Κόλο- κος, Νίκος Μουσιούττας, Πέτρος Βοσκαρίδης και πλήθος µελών και υποστηρικτών του Κόμμα- τος. ΣΤΟ ΔΑΛΙ Με συµµετοχή των εκλογικών επιτελείων ΔΗΚΟ--ΑΚΕΛ της περιφερείας Δαλιού διοργανώ- νεται συνεστίαση την προσεχή Πέμπτη, 17.3.1983, ώρα 8 µ.μ., στο κέντρο «ΙΔΑΛΙΟΝ», στο Δά- Ῥαμείνουν στην Κύπρο τα ξενοδοχεία µετα οπ η πτήσητης ΒΕΙ-ΑΙΒ απότην Ολλανδίαµε 140 περιηγητές. Οι σουν χάθε βδομάδα µέχρι τοτέλος Οκτωβρίου. Ἡ ἁ ώθηση τουρισμού από την Ὀλλανδία προς Ῥοσώπους της στην Ἐύπρο, τα τουριστικά γραφεία ύ, το ξενοδοχείο ΒΡΙΣΙΑΝΑ στην Ἐύπρο 65 τουριστικούς της πτήσης. Όι τουριστικοί απότις 15 ώςτις 18 Μαρτίου, Στη συνεστίαση παρέστησαν επίσης ο υπουργός Παιδείας κ Στέλιος Κατσελλής, ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γε των δυο Κομμάτων. Ἂι. Τη συνεστίαση θατιµήσουν µε την παρουσία τους µέλη της κυ- Βέρνησης και ανώτατα στελέχη, 90.115 τουρίστες ήλθαν στην Κύπρο τον Οκτώβρη 1982 ΑΥΞΗΣΗ 15,750 στο τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο σηµειώ- θηκε τον περασμένο Οκτώβρη σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 1981. ΟΠΩΣ αναφέρεται στη µηνι- αία ἔκθεση «Τουρισμός και µετα- νάστευση» τον Οκτώβρη 1982, επισκέφθηκαν το νησί 50.175 ξέ- νοι περιηγητές. @ H έκθεση περιέχει λεπτο- µερή στοιχεία και ανάλυση γιατη διακίνηση ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, την τουριστική κίνηση και τη μετανάστευση. Μέθοδοι για αύξηση της παραγωγικότητας στην οικοδομική βιομηχανία Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου οργανώνει από τις 30 Μαρτίου ωςτις 23 Απριλίου πρό- Ύραμµα µεθέµα «Μέθοδοι για αύ- ἔηση της παραγωγικότητας στην οικοδομική βιομηχανία». Τα µαθήµατα θα παραδίδονται κάθε Τετάρτη απότις μ.μ. ὠςτις Βμ.µ. καικάθε Σάββατο απότις9 π.μ. ὡς τις 12 μ. στο κέντρο ΠΠα- ραγωγικότητας, λεωφ. Καλλιπό- λεως, Λευκωσία. Ἑκοπός του προγράµµατος, που απευθύνεται στους επόπτες, βοηθούς επόπτες κα τεχνικούς βοηθούς που απασχολούνται στην οικοδομική βιομηχανία, εἷ- ναι η εκπαίδευση των συµµετε- χόντων στις τεχνικές και σύγ- χρονες µεθόδους για αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους, Για περισσότερες πληροφορί- ες οι ενδιαφερόμενοι παρακα λούνται να απευθύνονταιστον κ. Γ. Αγγελίδη, υπεύθυνο του προ- yedpatoc, mA. 47992 — 7, Aev- κωσία. Μοτοποδήλατο συγκρούστηκε µε αυτοκίνητο Γύρω στις 5 μ.μ. προχθές, µο- τοποδήλατοπου οδηγούσεο Μά- ριος Κωνταντίνου, 20 χρονών, απότη Λεμεσό, συγκρούστηκεµε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αν- δρέας Παντελή, 32 χρονών από την ἴδια πόλη. Το δυστύχημα éyi- νεστην οδό Μισιαούλη και Καβά- ζογλου στη Λεμεσό. Από τη σύγκρουση τραυµατί- Εκλογές µε αναλογική ΝΕΟ Λ. ΣΥΝΙΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΟΩΝ Ν. ΑΧΛ'ΙΑΣ Στις 6.3.83 έγιναν µε απόλυτη τάξη και µε πλήρη σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες εκλο- γές για ανάδειξη νέου Δ. Σ. της Ἔνωσης Κυπρίων ΑΝ. Αχαίας (ΕΚΝΑ). Οιεκλογές διεξήχθησαν µετο σύστημα της απλής αναλο- γικής και συμμετείχαν σ᾿ αυτές δυο συνδυασμµο(. Στις εκλογές ψή Φισαν 65 άτοµα (πρόπερσυ 63). Τα σχετικά αποτελέσµατα εἶναι 34 ψήφοι Αγωνιστική Συνερ Υασία Κυπρίων Εργαζομένων --- 4 ἕδρες. 29 ψήφοι: Δημοκρατική Συ νεργασία Κυπρίων Εργαζομένων — 3 é6pec. 2 ψήφοι: Λευκό, Το νεοεκλεγέἑν Δ.Σ. συνεδρία- σεγιαπρώτη Φορά στις 8.3.83 και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώ- ΓΙ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ᾽ ENITATES ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ κριτή µας). --- Η Παναγιώτα Λα- ζαρίδη, η Μαρία Aoi Tov, n Xpr στίνα Γεωργίου και ο Χαράλαμ- πος Γεωργίου, όλοι από τη Δρο- µολαξιά, ο Παναγιώτης Πεέρδι- κος, από την Κοντέα και ο Σπύ- ρος Χ΄΄ Γιάννη, από την Κώμη Κεπήρ και τώρα κάτοικοι και οἱ δυο στον προσφυγικό συνοικι- σμό Δροµολαξιάς, κατάγγειλαν στην Αστυνομία ότι απώλεσαν ή άγνωστοι τους ἔκλεψαν τις κυ- βερνητικές επιταγές των συντά- ξεων τους για τον µήνα Απρίλιο. ΛΑΡΝΑΚΑ, 15 (Του ανταπο- μα ως εξής Πάτσαλος Χρήστος, Πρόε- δρος, Τύμβιος Αλέκος αντιπρόε- δρος, Σπαστρή Φαίδρα Γεν. Γραμματέας, Πρωτοπαπά Ευρού- λα ειδική γραμματέας, Τήλλυρος Γιάννηςταμίας, Σακκάς Γιώργος και Βερναρδή -- Κωνσταντή Κούλα µέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα µέλη, ανεξαρτήτως παρατάξεως, να συσπειρωθούν γύρω του για την καλύτερη προ: ώθηση των πολλαπλών ζητηµά- των που απασχολούν όλους. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα εἶναι ανοιχτές για να τις παρακολου- θούν όποια µέλη θέλουν. Τα µέλη. καλούνται, όποτε θέλουν, να θέ τουν οποιοδήποτε ζήτημα προς συζήτηση. Η Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΣΤΟ ΣΠΙΤΠ ΣΑΣ απότην οποία η κα Γαβριηλίδουθα µπορεί άνετα να συμβουλεύεται υπεύθυνα για όλα όσα ξαΐρει και για πολλά άλλα που dev Eaiper σχετικά µε την ανατροφή, διατροφή και για την διαπαιδαγώγηση των 4 παιδιών της. Στη φωτο- ypagia ο Διευθυντής της ΑΙΜΟ κ. Τάκης Ἰορδάνου παραδίδει µαζί µε τις ευχέςτης εταιρείας και την σειρά των βιβλίων Ο ΠΑΙΛΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. στηκε σοβαρά ο Κωνσταντίνου και μεταφέρθηκε στο Ἰνοσοκο- µείο Λεμεσού Στο Κακουργιο- δικείο οι 3 Σύροι για φόνο ΛΕΜΕΣΟΣ, (Του ανταποκρι- τή µας).-- Παραπέμφθηκαν στο Κακουργιοδικείο, που συνέρχε- ται εδώ στις 10.5.83, οι τρείς Σύ- ροι Φαρούκ Ουώλκιλ, Μωχά- µεντ Ουώλκιλ και Μωχάμεντ Σρέταχ, οἱ οποίοι κατηγορούν- ται για τον φόνο του οµόφυλου τους Μαρουά Νάσρα, τον περ. Δεκέμβρη στη Λεμεσό, Στην προανάκριση κατέθεσαν 50 μάρτυρες. Στο Κακουργιοδικείο για κλοπή χρυσαφικών Τρεις νέοι παραπέμφθηκαν µε δίκη στις 2του Μάη στο Κακουρ- γιοδικείο από το Δικαστήριο /ευ- κωσίας για κλοπή χρυσαφικών αξίας 5,400 από το διαμέρισμα στη /Λευκωσία, περιουσία του Πή- τερ Χόπλη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Ἐμιράτα. Αφέθησαν ελεύθεροι µε εγγύηση £1,500 o καθένας. Πρόκειται για τους Σωτήρη Ευ- τυχίου, 20 χρόνων, απότο Καῖμα- κλί, Μάριο Σιάµιση, 20 χρόνων από τον συνοικισμό (Λατσιών και Κωστάκη Πιστού 22 χρόνων, από τον συνοικισμό Πλατύ. ΚΑΙΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ Το υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υπενθυμίζει τους πατατοπαραγωγοῦς, ότι οἱ καιρικές συνθήκες που επικρα: τούν αυτή την εποχή µε μέτρια θερµοκρασία και ψηλή υγρασία, οι σποραδικές βροχές και τα πο: τίσµατα, ευνοούν την ανάπτυξη του περονοσπόρου. ΄χοντας υπόψητις ζημιές που έπαθαν οἱ πατατοφυτείες απι τους παγετούς οι προσπάθειες τώρα. πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία των pare από τις ασθένειες µε ὁσὸ το δυ: νατό αποτελεσματικότερο τρό- πο. Γι’ αυτό προτρέπονται οἱ πα: τατοπαραγωγοί να συνεχίσουν και εντείνουν τους ψεκασμούς εναντίον του περονοσπόρου µε τα ακόλουθα φάρμακα: Ζινέπ, Μανέπ, Μανκοζέπ, Αντρακόλ, Μανῖεῖτ, Νταϊθέιν, Πολυράμ, Καπτάν, Φαλτάν, Διφολατάν, Μπρεστάν, Pivrop ΜΖ, Αντι- περόν, Χαλκούχα κ.ά. . ΄Ολα τα Φάρμακα να Χρησι: ό. μοποιούνται σύμφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. Οι γεωργοί προτρέπονται να είναι πολύ προσεκτικοί στη: χρή- ση των Φυτοφαρμάκων και να ύ κούς συμβουλεύονται τους τοπὶ γεωπόνους Υια περισσότερες πληροφορίες. AIKAXTHPIAKA ΛΛΡΝΛΚΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ, 15 (Του ανταποκριτή μας) -- Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επέβαλε σήµερα 45 µέρες Φυλακή στον Γεώργιο Μακάριο, 48 ετών, στο γιότου Αντώνιο Γ. Μακαρί- ου, 24 ετών καιοι δυο ατμοκαθαριστές. καιστο γαµβρότους Χρίστο Ἀποστο λίδη, 23 ετών, ελεγκτή, όλοι απὀ τη Λάρνακα. Και οιτρείς εβαρύνονταν µε κατη- Ὑορία της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης στον ΄ΑΥΥλο γείτονα τους Ρόμπερτ ΜΏς και για ανησυχία. ---Το ἴδιο δικαστήριο επέβαλε Λ. 50: πρόστιμο και εδέσµευσε µε Λ. 250 εγ- Ὑύηση για δυο χρόνια τον Χριστάκη Παντελή Γεωργίου, 20 ετών από την Αμμόχωστο. Ο Γεωργίου εβαρύνετο. µε την κατηγορία --- την οποία παρα- δέχθηκε --- ότι στις 21.882 και ώρα 5. μ.μ. ἔκλεψε Βενζίνη από στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς αξίας /. 5. ---Το Ἴδιο δικαστήριο απάλλαξε µε TPOXAIA ATYXHMATA KI AAIKHMATA Την εβδομάδα που έληξεστις6 του µήνα αυτού, 24 πρόσωπα τραυµατίσθηκαν σοβαρά και ἆλ- λα 50 ελαφρά, συνεπεία 156 τρο- χαίων ατυχημάτων σ᾿ ολόκληρη την Κύπρο. Την ἴδια βδομάδα αναφέρθη- καν 1012 περιπτώσεις παραβά- σεως των Κανονισμών Τροχαίας και 742 υποθέσεις πήγαν στα δι- καστήρια, σε διάφορα δεπρόσω- πα επιβλήθηκαν συνολικά πρό- στιµα Ε5260 περίπου. Επίσης καταγράφηκαν από την Αστυνομία µε ταχύμµετρο 87 περιπτώσεις υπερβολικής ταχύ- τητας σε κατοικημένες περιοχές. Από το σύνολο των τροχαίων παραβάσεων αυτής της µορφής, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα δικαστήρια κι ανέμεναν εκδίκα- ση, 77 περιπτώσεις εκδικάστη- καν απότα δικαστήρια κιεπιβλή- θηκαν στους παραβάτες συνολι- κά πρόστιµα Ε630 περίπου. όρους τον Κώστα Χριστοδούλου και τη σύζυγο του Σταυρούλα, από τη Ξυ- λοτύμπου, που εβαρύνονταν µε κατη- γορίατης επίθεσης κατάτου γαμβρού. τους, --Επεφύλαξε την ἔκδοση της απὀό- φασης του για τις 1] Απριλίου κατά του Αντώνη Παναγή 55 ετών απότην Τεροεφάνου, για να ακούσει ἔκθεση του Γραφείου Ευημερίας για τα προ: σωπικά περιστατικάτου κατηγορουμέ νου. Ο Παναγή βρέθηκε ένοχος σε κατηγορία: μεταφοράς αιχμηράς μάχαιρας, —Enionc επεφύλαξε την ἔκδοση της απόφασης του Ἅγια τις 11 Απριλί- ου και στην υπόθεση του Κυριάκου Ζαννετίδη, απὀ την Αθηαίνου, 17 ετών για να ακούσει ἔκθεση του Γρα- Φείου Ευημερίας. Ο Ζαννεήδης βαρύ- νεται µε κατηγορία πρόκλησης οδυ- νηρής βλάβης στον 17χρονο χωριανό του Χρ. Καρούβιο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΖΗΤΑ Η ΠΌΛΑ Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή της ΠΟΑΑ σε χθεσινή συνεδρία της υπογράµµισε την άµεση ανάγκη σύστασης κεντρικής κρατικής υπηρεσίας για να επιλαµβάνεται θεμάτων που αφορούντους ανά- πηρους, όπως εισηγείται η εκτε- λεστική επιτροπή της εθνικής επιτροπής του Διεθνούς “Erouc Αναπήρων (Κύπρου). Μόνο µε τη σύσταση µιας τέ- τοιας υπηρεσίας, τονίστηκε απὀ την Κεντρική Επιτροπή της ΠΟ- ΑΑ, θα µπορέσουν να Ἱεραρχη- θούν τα αναπηρικά προβλήµατα, να προωθηθούν κατά τρόπο ΄Οπως γράφουν οι χθεσινές τουρκοκυπριακές εφημερίδες ο αυτοκαλούμενος «υπουργός Βι- Γομηχανίας» του «ομόσπονδου» κ. Κοτάκ αποκάλυψε, ότιη εξαγωγή, αιγοπροβάτων από τα κατεχόµε- να συνεχίζεται. Το Φεβρουάριο εξήχθησαν τρεις χιλιάδες αρνιά και 150 µοσχάρια. Ο κ. Κοτάκ πρόσθεσε ότι προχθές πραγµα- τοποιήθηκε η πρώτη αποστολή, του Μαρτίου. ΄Επειτα από προ- Για διάρρηξη του Γραφείου Πολεοδομίας Ο Δαμιανός Μικελλίδης, δηµό- σιος υπάλληλος, απὀ την Αφά- νεια, τέθηκε «υπό κράτηση για οκτώ µέρες από το Δικαστήριο “Λευκωσίας σε σχέση µε εξεταζό- µενη υπόθεση διάρρηξης του Γραφείου Πολεοδομίας και Οική- σεως και κλοπής Ε134 απὀ δυο χρηματοκιβώτια μεταξύ 12 και 14 Μαρτίου. Μέσω Τουρκίας εξάγονται αἰ- γοπρόβατα από τα κατεχόμενα σφαιρικό, αντικειμενικό και αξι- οκρατικό. Μέσα στους στόχουςτης θα εἰ- ναι επίσης η εγκαθίδρυση Παγκύ- πριου Συµβουλίου Αναπήρων, που θα προωθεί και θα εισηγείται τρόπους αντιμετώπισης των βα- σικότερων αναπηρικών προβλη- µάτων. Ἡ Κ.Ε. της ΠΟΑΑ αποφάσισε να ενημερώσει τόσο µε υποµνή- µατα όσο και µε προσωπικές επαφές όλα τα µέλη της εξ υπουργών επιτροπής, που έχει συσταθεί για το Διεθνές ΄Ετος Αναπήρων. σπάθειες της τουρκικής «πρε- σβείας», η εξαγωγή αυτή έγινε µέ- σω της «μητέρας πατρίδας». Ἡ εξαγωγή αυτή, που ἔγινε µε την. κατάργηση των γραφειοκρατι- κών εμποδίων, ἔχει µεγάλη ση: µασία για το «ομόσπονδο κρά- τος». Με το άνοιγμα του δρόµου αυτού, δημιουργείται µια πολύ σηµαντική δυνατότητα για τις εξαγωγές µας, κυρίως προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε. Αύξηση διαπυλίων ΛΕΜΕΣΟΣ, 15 (Του ανταπο- Χριτή µας).--- Ο Δήμος Λεμεσού αύξησε τα διαπύλια των φθαρτών χαι ἄλλων ειδών αγοράς χονδρι- χής πώλησης από 45 σε 50 µιλς χατα λίρα. Or φθαρτέµποροι διαμαρτύ- Ῥονταιχαι ζητούῦ να αποσυρθεί η αύξηση. ny Για προώθηση αιτημάτων του κλάδου ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΙΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ. Ανακοίνωση της Οργάνωσης Λειτουργών Ιδιωτικής Εκπαίδευ- σης Λευκωσίας (Ο.Λ.Ι.Ε.Λ.) pee ότι µέλη της Γραμμα- ἴας της Οργάνωσης συναντή- θηκαν στις 10 Μαρτίου µε τον Γ.Γ.της ΠΕΟ κ. Α. Ζιαρτίδη. «Ἡ συνάντηση --- αναφέρει η ανακοίνωση --- πραγµατοποιή- θηκεµέσα στα πλαίσιααπόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΛΙΕΛ για συναντήσεις µε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σκοπός η σύσταση και προώθη- ση νομοσχεδίου για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπί- ζουν οι καθηγητές ιδιωτικών εκ- παιδευτηρίων. Στη συνάντηση έγινε λεπτοµε- Γ. ΤΗΣ ΠΕΟ ρειακή αναφορά και συζήτηση, για τα προβλήµατα των Ιδιωτι- κών εκπαιδευτικών και γενικό- τερα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οκ. Ζιαρτίδης από µέρουςτης ΠΕΟ υποσχέθηκε να βοηθήσει την ΟΛΙΕΛ και διαβεβαίωσε την. αντιπροσωπεία της για την ολό- πλευρη συμπαράσταση και αλ- ληλεγγύη της ΠΕΟ για επιτυχία πων στόχων της ΟΛΙΕΛ». 9 Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΙΕΛ πραγµα- τοποιεί στις 19 Μαρτίου, 1983 και ώρα 3 μ.μ. τακτική συνεδρία. Καλούνται όλα τα µέλη του Κεν- πρικού Διοικητικού Συµβουλίου να παραστούν. 0 Βασιλιάς του Νεπάλ και ο Πρόεδρος της Κένυα συγχαίρουν τον Κυπριανού Ο Πρόεδρος Κυπριανού πήρε τα ακόλουθα συγχαρητήρια τη- λεγραφήματα για την επανεκλο- γήτου: Από τον Βασιλιά Μπίρεν- τρατου Νεπάλ: «Εκ µέρους της κυβέρνησης. και του λαού του Νεπάλ καθώς και εμού προσωπικά διαβιβάζω στην Ὑμέτερη Εξοχότητα τις κα- λύτερες ευχές καίτα συγχαρητή- ρια µας για την σας στουψηλό αξίωµατου Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου. Δεν ἔχουµε αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας οι στενές και φιλικές σχέσεις μεταξύ πων δύο χωρών µας θα ενισχυ- θούν περισσότεροπρος αμοιβαίο όφελος». Από τον Πρόεδρο της Δημο- κρατίας της Κένυας κ. Μόϊ: «Επιθυμώ να στείλω στην Ὑμέ-' περη Εξοχότητα τα εγκάρδια µου. συγχαρητήρια µε την ευκαιρία της επανεκλογής σας ως Προξ- δρου της Κυπριακής Δημοκρα- tiac. Ἡ νίκη σας, κ. Πρόεδρε, αποτελεί σαφή απόδειξη της εµ- πιστοσύνης που ο κυπριακός λα- ὁς τρέφει για το άτομο σας ως ηγέτη. Είμαι βέβαιος ότι η συνερ- Ὑασία και οι καλές σχέσεις μεταξύ, των Φιλικών µας χωρών Θα ενι- σχυθούν και θα σταθεροποιη- θούν ακόµη περισσότερο κατάτη διάρκεια της θητείας σας προς όφελος των δύο λαών µας». Ἐπιτυχής επίσκεψη της ηγεσίας τὴς ΟΛΤΕΚ στην Ἀθήνα ΚΟΙΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ὑποτροφίες σε εκπαιδευτές - τεχνολόγους Ἡ Γραµµατεία της ΟΛΤΕΚ. πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ἑλλάδα απότις 27.2.83 --- 6.383 και συζήτησε µε τον υπουργό Παιδείας της Ελλάδας κ. Από- στολο Κακλαμµάνη, µετους αρµό- διους για την τεχνική εκπαίδευ- ση υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Παιδείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ὁμοσπονδίας Λειτουργών Τε- χνικής και Επαγγελματικής Ἐκ- παίδευσης της Ἑλλάδας (ΟΛ- ΤΕΚ) θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη της Τεχνικής Ἐκπαί- δευσης στην Ἑλλάδα και στην Κύπρο. «Κατα τις συζητήσεις --- ανα- φέρεται σε ανακοίνωση της ΟΛΤΕΚ --- επιβεβαιώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση πλή- ρης αναγνώριση των τεχνικών σχολών της Κύπρου και το δι- καίωµα τῶν αποφοίτων τους να φοιτούν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελ- λάδας. Ἔγινε επίσης δεκτή εισήγη- σητηςΟΛΤΕΚγΥΙα την σύσταση κοινού συντονιστικού φορέα Ελλάδας --- Κύπρου, που θα µε- λετά κοινά εκπαιδευτικά προ- βλήματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την τεχνική εκπαίδευ- ση. Διευθετήθηκε όπως παραχώ- ρείται κάθε χρόνο αριθµός υπο- τροφιών σε εκπαιδευτές / τε- χνολόγους μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά στην ΣΕΛΕΤΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επεδεί- χθη από τους αρμόδιους λει- τουργούς του υπουργείου Παι- δείας της Ἑλλάδας σχετικά µε την έκδοση στην Ἑλλάδα τεχνι- κών εκπαιδευτικών βιβλίων,που έχουν συγγραφεί από Κυπρίους εκπαιδευτικούς µε σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τοὺς µα- θητές τῶν τεχνικών σχολών της Ἑλλάδας και της Κύπρου. Ἡ Γραμµατείατης ΟΛΤΕΚ -- καταλήγειη ανακοίνωση ---επι- θυµεί να εκφράσει πλήρη ικα- νοποίηση τόσο απότα αποτελέ- σµατα των επαφών της όσο και για την φιλοξενία και κατανόη- ση που βρήκε απ᾿ όλους µετους οποίους είχε συναντήσεις». Ο/ ξενοδόχο! αποφάσισαν ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Σὲ χθεσινή ἑκτακτη Υενική συ τη του Συνδέσμου Ξενοδό χων Κύπρου, στο ξενοδοχείο ΓΙ ΟΥΡΟΠΑ μελετήθηκε η κατά σταση που δηµιουργήθηκεµετην πτώση της ισοτιμίας της στερλί νας. Ὡς γνωστό οι Βρεττανοίτα ξιδιωτικοί πράκτορες ζητούσαν να µη επιβληθούν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στα ταξίδια που Έκλεισαν προς την Κύπρο και να παραμείνουν στη βάση της παλι άς ισοτιµίας ἔναντι της κυπρια: κής λίρας Ἡ συνέλευση αποφάσισε µετα- ξύ άλλων να δοθεί στους ταξιδι- ὠτικούς πράκτορες από τις 15: Απριλίου µέχρι τέλος Ιουνίου --- που θεωρείται αδύνατη περίοδος — 5% éxntwon (2 1/2 οι ξενοδό- Χοι και το υπόλοιπο οι άλλοι πα- ραγοντες που επωφελούνται από τον τουρισμό) νοουµένου ότι θα βοηθήσει σ᾿ αυτό καιο ΚΟΤ κα- τά 503, υπό τύπο διαφημίσεων ή άλλως πως, ϱΙΤΙΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΥΞΗΘΗΚΑΝ KATA 776% ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Ἡ τιµή των τροφίμων στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο αυξή- θηκε στα τελευταία 6 χρόνια κα- τά 77635. Σύµφωνα µε τη «Χαλ- κίν Σεσίν, απότο 1977 ὠςτο 1978. οιτιµές αυξήθηκαν κατά 113,το 1979 κατά 557, το 1980 κατά 17505, το 1981 κατά 3583. και το 1982 κατά 56455. Η εφημερίδα λέ- γει ότι αν ληφθούν σαν βάση οι τιµές του Φεβρουαρίου του, 1977, η γενική αύξηση στα τε: λευταία 6 χρόνια ώς τον Φε- βρουάριοτου 1983 είναι 77659. Η, εφήµερίδα σημειώνει ότι ενώ οι τιμές ανέρχονται η αγοραστική δύναμη του λαού εξανεμίζεται και η ανησυχία του αυξάνει. Διαβουλεύσεις για επίλυση τῆς διαφοράς στην Κρατική ΄Εκθεση ΄γινε χθες στο υπουργείο Εμ: πορ-Ίου και Βιομηχανίας υπότην προεδρία του γενικού διευθυντή. του υπουργείου συνάντηση µετα: ξύ των εκπροσώπων της Συντε- χνίας Υπαλλήλων Κρατικών Εκθέ- σεων καιτου Συμβουλίου της ΑΡ: χής, για την διευθέτηση της δια: φοράς που προέκυψε αναφορικά µε τα αιήµατα του προσωπικού για αξιολόγηση/αναδιάρθρωση: και για την ανανέωση τῆς συλλο- Υικής σύμβασης. Πληροφορούμαστε ότι κατά τη Συνεχίζονται. οι προσπάθειες για τους τέσσε- ρις Ελλαδίτες Απαντώντας σε ερώτηση σχε- τικά µε τους τέσσερις Ελλαδίτες. που κρατούνται στα κατεχόμενα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εἶ- πε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και προ- βαίνει στα απαραίτητα διαβήµα- τα µέσω των Ηνωμένων Εθνών για την απόλυση τους. Συνελήφθη Λιβάνιος με ουσία που έμοιαζε µε ηρωίνη Χθες, γύρω στο μεσημέρι, συ- νελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρ- νακας Λιβάνιος στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα µε αστυνομική ανακοίνωση, βρέθηκε ουσία nov μοιάζει µε ηρωίνη, Ἡ ποσότητα της ουσίας ήταν περίπου 150 γραμμάρια. Ἡ αστυνομία, που, δεν απεκάλυψε την ταυτότητα του συλληφθέντος, εξετάζει την υπόθεση. ΑΠΟ ΒΟΜΒΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΡΑΤΙΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ Χθες, στις 18:15, στο στρατό- πεδο της ΕΛΔΥΚ, οἱ στραπώτης Χριστοφίδης Γεώργιος, επεξαρ- Υαζόμενος εκπαιδευτική βοµβί. δα, σε ώρα εκτός εκΠαίδευσης, από αδέξιο χειρισμό Προκάλεσε την έκρηξη της µε αποτέλεσµα να Ἰ τραυματιστεί σοβαρά στα χέρια ‘| Kal oro yan. And my έκρηξη πίστες επιπόλαια και ὁ παρευρισκόµενος στρατιώ Καπράλος Γι θρνως κα συνάντηση οι εκπρόσωποι του. Συμβουλίουτης Αρχής Κρατικών. Ἐκθέσεων υπέβαλαν αντππροτά- σεις προς τη συντεχνίαη οποίατις απέρριψε. Στο μεταξύ η γενική συνέλευση. της συντεχνίας, που συνήλθε αρ- γότερα, αποφάσισε τη συνέχιση των Άωρων στάσεων εργασίας. Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις αναμένεται να συνεχισθούν οι επαφές και οι διαβουλεύσεις µε- ταξύ των ενδιαφερομένων μερών. για άρση της διαφοράς. Σήμερα ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ TA AAPANOYNTA YAIKA Με θέµα «Ποιότητα και βλήματα Αδρανών, κο» Be οργανώνεται σήµερα Τετάρτη, ώρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο «φιλο ξενίά», ανοικτή συζήτηση, ν Ὁποία θα πάρουν μέρος νο σωποι των Συνδέσμων Γεωλό. γων και Μεταλλειολόγων, Πολι- τικών Μηχανικών και Ἀρχιτεκτό- νων, Εργολάβων Οι ‘ ωροποιών, ᾿οδομών και H ov το η είναι ανοικτή για _ANATXONISTHKE ME TH ZONH Toy Χθες, στις 8.45 πιµ. βρέθηκε nS τη ζώνη του στ του σε δωµάτιο η ο κής όπου διέμενε, στῃ Λευκῳ, ch 8 Γεώργιος Σακελλαρίδη a ως Μέλιος, 39 χρόνων, Bes υκωσία, η HAor να ννομία διερευνά την υπό.